TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Thánh_Tri đã viết:Ừ đọc lời ông trình bài về ý nghĩ của tôi cũng mắt cười :)) Ngược ngạo quá phải không!

Tôi hiểu sao viết vậy, đầu óc không có hệ thống chặt chẽ. Khó diễn tả cái hiểu của mình cho người khác nghe nên khiến hiểu lầm như thế. Nếu ông muốn nhờ ông viết một bài cho có hệ thống giúp tôi cho mọi người hiểu đi.

Nói chung tội lỗi cũng do ta, không tội lỗi cũng do ta.

Ta là gì? là ai? thì cái đó tự mỗi người phải khám phá ra.

Thân nầy ư? Ngã ngoài
Tâm nầy ư? Ngã trong

Nói chung có cái ngã (thức thứ bảy) là ông chủ mê muội chấp trước cần phải phá trừ mới giác ngộ được.

Khi giác ngộ rồi thì Lục Trần có cái gì là tội lỗi đâu! cho đến Lục Căn, Lục Thức cũng có gì mà tội lỗi.

Mê thì 18 giới đều ô nhiễm
Giác thì 18 giới đều trong sạch.
Nếu không lầm thì ý Thánh Tri là như vầy :

_ TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU? Là do vô minh nên chấp ngã.
_ Do chấp ngã nên thấy có tội và người gây tội, thấy có đau khổ và người bị đau khổ.
_ Nhưng vì vô ngã nên "tánh tội vốn không", cũng không thật có chủ thể gây nên tội lỗi.
_ Do đó chỉ có giác ngộ mới chấm dứt TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ.

Nhưng sau đó Thánh Tri "quay lui lại" để răn giảng về đạo đức, nhân quả...khuyên răn mọi người hãy ăn năn sám hối. Đúng là "đầu Ngô mình Sở" :))

Thuyết giảng Phật pháp thì phải "tùy bệnh mà cho thuốc", tùy theo đối tượng mà nói cho phù hợp. Cũng như kinh liễu nghĩa thì hợp với người có trí, còn người hạ căn thì lại hợp với kinh bất liễu nghĩa. Có khi cần phải tránh né, không nên nói thẳng sự thật, vì người nghe đã không hiểu mà còn gây hoang mang, sợ hãi không đáng có. Khi xưa Phật đã im lặng không trả lời câu hỏi của Vachagotta cũng vì lý do đó :)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ừ đúng là đầu gà mình vịt tangbong cám ơn langtu nhé :))

Trên thì nói cao
Còn dưới thì nói thấp

Đúng là tội lỗi đau khổ do vô minh ngã chấp, giác ngộ thì hết.

Nhưng mà ý mình muốn khuyên coi trọng nhân quả, sám hối là bởi vì nếu được thì cũng bớt tạo nghiệp, bớt khổ một phần nào.

Chứ bây giờ nói hãy giác ngộ đi, thì không có đưa ra cách thực hành thích đáng để giúp người ta.

Chỉ còn cách là nhân quả sám hối, rồi tu tập theo pháp môn mình tu.

Và bớt đổ thừa tội lỗi và đau khổ là do ai mang lại bang tặng cho mình.

Diễn đàn đủ loại người mình không biết căn cơ người ta, cho nên topic nầy viết để chia sẽ ý nghĩ của mình, chứ không là gì hết như là thuyết giảng gì cả. Hãy coi là chia sẽ cái hiểu với nhau vậy thôi.

Mong là có người giúp ở diễn đàn nầy giúp mình chỉnh cái sai của mình để mình tiến bộ. :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Ngay cái tựa "TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?" là đã ngầm xác nhận có TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ rồi. Do đó không thể ngay sau đó lại phủ nhận, cho rằng không có TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ :D Từ câu hỏi đó mà tìm hiểu xem TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ai/cái gì gây ra, do ta hay do người khác. Do đó không thể ngay sau đó lại phủ nhận không phải do ta hay do người khác, vì phải có ai đó (hay cái gì đó) gây ra, nếu không thì làm sao nó có được. Nhưng vì ngay từ đầu đã cho rằng nó có nên ắt phải có ai đó (hay cái gì đó) gây ra :D

Xét về phương diện tuyệt đối mà nói thì không có "thấp/cao", nhưng về mặt thế tục thì có cao thấp. Do cái tựa đặt ra như vậy thì phải nói "thấp" vì nếu không phải xét lại TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ thực chất là gì, vì sao nó có (hay không có)...

Thánh Tri có thể nói đến "nhân quả" hay "sám hối"...nhưng trước hết phải chứng minh rằng TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ là do bản thân mình gây ra. Chứ nếu do người khác gây ra (chứ không phải là tôi) thì mắc mớ gì đến tôi mà khuyên tôi phải ăn năn sám hối :D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Người đời hay chấp:

1. Do người và vật, do số mạng, do thần, trời an bài cho ta đau khổ.
2. Hoặc là do Thân Tâm của mình là tội lỗi.

Nên mới đặc câu hỏi "Tội lỗi và đau khổ do đâu?" để phá chấp ấy mà.

Dĩ nhiên trên phương diện tương đối thì chính do thân miệng ý là nguồn của tội lỗi và đau khổ.

Nhưng trên phương diện tuyệt đối mà nhìn thì thân miệng ý không có gì là tội lỗi cả, chẳng qua là do mê chấp mà ra. Thể tánh của thân miệng ý vốn là thanh tịnh bản nhiên cùng khắp pháp giới.

Do vậy mới đầu đặc câu hỏi, rồi nói chẳng phải do ai khác mà là chính mình. (câu 1)

Nhưng sau đó lại phá cái ta, cái lầm chấp cho thân nầy là mình, tâm nầy là mình. (câu 2) nên vạch trần thân là đất nước gió lửa, tâm vọng tưởng (thức) lăng xăng sanh diệt, cũng chẳng phải thật là mình. Thế thì tội lỗi đâu khổ do đâu?

Vừa muốn phá chấp, vừa muốn chỉ rõ tội lỗi đau khổ do đâu nên khó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Thánh_Tri đã viết:Người đời hay chấp:

1. Do người và vật, do số mạng, do thần, trời an bài cho ta đau khổ.
2. Hoặc là do Thân Tâm của mình là tội lỗi.

Nên mới đặc câu hỏi "Tội lỗi và đau khổ do đâu?" để phá chấp ấy mà.

Dĩ nhiên trên phương diện tương đối thì chính do thân miệng ý là nguồn của tội lỗi và đau khổ.

Nhưng trên phương diện tuyệt đối mà nhìn thì thân miệng ý không có gì là tội lỗi cả, chẳng qua là do mê chấp mà ra. Thể tánh của thân miệng ý vốn là thanh tịnh bản nhiên cùng khắp pháp giới.

Do vậy mới đầu đặc câu hỏi, rồi nói chẳng phải do ai khác mà là chính mình. (câu 1)

Nhưng sau đó lại phá cái ta, cái lầm chấp cho thân nầy là mình, tâm nầy là mình. (câu 2) nên vạch trần thân là đất nước gió lửa, tâm vọng tưởng (thức) lăng xăng sanh diệt, cũng chẳng phải thật là mình. Thế thì tội lỗi đâu khổ do đâu?

Vừa muốn phá chấp, vừa muốn chỉ rõ tội lỗi đau khổ do đâu nên khó.
Túm cái bao bố lại là răng ? :D TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU MÀ CÓ ? :D

1. Do người và vật, do số mạng, do thần, trời an bài cho ta đau khổ.
2. Hoặc là do Thân Tâm của mình là tội lỗi.

Cả 2 nguyên nhân trên đều bị TT bác bỏ. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ ?? Không chừng TT muốn nói rằng "tự nhiên mà có, chả có nguyên nhân nào" :))

Nói vậy là phạm luật Nhân Quả, vì bất kỳ Quả nào xuất hiện cũng đều có Nhân của nó. Thà nói rằng không biết nguyên nhân do đâu mà có TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ, chứ không thể nói TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ "khi không mà thành có" à nghen :D


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Vô minh!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nói rồi, mê chấp là nguyên nhân của đau khổ và tội lỗi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thế nói qua nói lại cũng đã ra rồi, 2 người cứ tranh luận hoài! kinhle


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Ngoaicam
Bài viết: 13
Ngày: 30/01/11 14:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Chí hòa

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ngoaicam »

Nguyên nhân là Mê Chấp ư??? Có một người bị bắt tù oan. Anh ta bị đánh đập dã man và bị bỏ đói. Anh ta cảm thấy thật đau khổ. Chẳng lẽ anh ta tự nhủ rằng đau khổ này là do anh ta mê chấp????? KHI TA VỪA CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI THÌ SAO NÀO? CÁI LẠNH TẤN CÔNG, VI TRÙNG TẤN CÔNG, CÁI ĐÓI KHÁT TẤN CÔNG, LÒNG DẠ CON NGƯỜI ĐỘC ÁC HÃM HẠI,.... Đấy, mầm mống đau khổ đã chờ đợi ta, như tuyết lạnh hay nắng cháy ... CHÂN LÝ LÀ PHẢI VƯỢT QUA, CHIẾN THẮNG ĐAU KHỔ NƠI QUẢ ĐẤT NÀY THÌ SẼ CÓ PHẦN THƯỞNG NƠI TRÊN ẤY


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ngoaicam đã viết:Nguyên nhân là Mê Chấp ư??? Có một người bị bắt tù oan. Anh ta bị đánh đập dã man và bị bỏ đói. Anh ta cảm thấy thật đau khổ. Chẳng lẽ anh ta tự nhủ rằng đau khổ này là do anh ta mê chấp????? KHI TA VỪA CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI THÌ SAO NÀO? CÁI LẠNH TẤN CÔNG, VI TRÙNG TẤN CÔNG, CÁI ĐÓI KHÁT TẤN CÔNG, LÒNG DẠ CON NGƯỜI ĐỘC ÁC HÃM HẠI,.... Đấy, mầm mống đau khổ đã chờ đợi ta, như tuyết lạnh hay nắng cháy ... CHÂN LÝ LÀ PHẢI VƯỢT QUA, CHIẾN THẮNG ĐAU KHỔ NƠI QUẢ ĐẤT NÀY THÌ SẼ CÓ PHẦN THƯỞNG NƠI TRÊN ẤY
Nguyên nhân là gì không quan trọng. Quan trọng là với con mắt phiến diện, kẻ ấy sẽ luôn luôn là người tự chuốc lấy đâu khổ, rồi tự mâu thuẩn, vì từ đầu đến đó chỉ nuôi dưỡng phiến diện hay chính là tự mâu thuẩn.

Bạn tự nghĩ xem, tại sao con người lại sanh ra? do nguyên nhân gì?


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Thánh_Tri đã viết:Nói rồi, mê chấp là nguyên nhân của đau khổ và tội lỗi.
Nói vậy thì Thánh Tri cũng mê chấp khi khuyên người ta hãy ăn năn sám hối :D

Vì sao ? Vì mê chấp nên thấy có người gây ra tội lỗi đã đành, mà khuyên người gây ra tội lỗi hãy sám hối thì chứng tỏ càng mê chấp hơn ! Cũng như do giới hạn của tầm nhìn tạo ra ảo giác thấy có đường chân trời, nơi tiếp giáp giữa trời và đất. Người nhìn nhận sai lạc đã đành, mà người khuyên người khác hãy đến đó để leo lên bầu trời cũng bị vọng tưởng điên đảo :D


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Ngoaicam đã viết:Nguyên nhân là Mê Chấp ư??? Có một người bị bắt tù oan. Anh ta bị đánh đập dã man và bị bỏ đói. Anh ta cảm thấy thật đau khổ. Chẳng lẽ anh ta tự nhủ rằng đau khổ này là do anh ta mê chấp?????
Thánh Tri sẽ giải thích sao đây hả ? :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]29 khách