Phim Hoạt Hình Phật Giáo & Phim Truyện Phật Giáo

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
natcao
Bài viết: 11
Ngày: 20/01/11 03:50
Giới tính: Nam
Đến từ: Australia

Phim Hoạt Hình Phật Giáo & Phim Truyện Phật Giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi natcao »


Hoặc
http://phimphatgiao.com/

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
http://www.megaupload.com/?f=E8Q1QI2N
Hoặc
http://vietkungfu.com/view7399.html

Phim Truyện Phật Giáo
http://www.megaupload.com/?f=WQBGSRLV
Hoặc
Anh Dao Vang 01.MPG (500.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=PBTRLSNW
Anh Dao Vang 02.MPG (350.15 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4MJ5Z57N
Anh Dao Vang 03.MPG (205.92 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VB4RIGGQ
Anh Dao Vang 04.MPG (607.21 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8X48XQVS
Bao Ung Hien Doi.wmv (737.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IGXSZFRR
Cau Chuyen So Menh (Lieu Pham Tu Huan).mp3 (69.03 MB)
http://www.megaupload.com/?d=M5HRIJTE
Cuoc Doi CS Vien Hoang 01.wmv (426.79 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DWY7P2Z3
Cuoc Doi CS Vien Hoang 02.wmv (402.44 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JLI5CG9V
Cuoc Doi CS Vien Hoang 03.wmv (406.47 MB)
http://www.megaupload.com/?d=GJ0ZJQZZ
Cuoc Doi CS Vien Hoang 04.wmv (411.35 MB)
http://www.megaupload.com/?d=YKZ8J6DF
Cuoc Doi CS Vien Hoang 05.wmv (403.91 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7XQQ6OII
Cuoc Doi CS Vien Hoang 06.wmv (403.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JYE5Q78N
Cuoc Doi CS Vien Hoang 07.wmv (406.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Z7B5U1IT
Cuoc Doi CS Vien Hoang 08.wmv (407.03 MB)
http://www.megaupload.com/?d=5V6GL6WV
Cuoc Doi CS Vien Hoang 09.wmv (409.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NZ17JD8L
Cuoc Doi CS Vien Hoang 10.wmv (406.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=K5YGL01S
Cuoc Doi CS Vien Hoang 11.wmv (404.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NYQUXWZP
Cuoc Doi CS Vien Hoang 12.wmv (404.9 MB)
http://www.megaupload.com/?d=L5PBEPQY
Cuoc Doi CS Vien Hoang 13.wmv (405.1 MB)
http://www.megaupload.com/?d=OV6B74V8
Cuoc Doi CS Vien Hoang 14.wmv (411.62 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MQ832QQ4
Cuoc Doi CS Vien Hoang 15.wmv (406.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XA6PKU5H
Cuoc Doi CS Vien Hoang 16.wmv (404.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4OI42PP0
Cuoc Doi CS Vien Hoang 17.wmv (402.57 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4WR22U8D
Cuoc Doi CS Vien Hoang 18.wmv (405.72 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0VIN9XPE
Cuoc Doi CS Vien Hoang 19.wmv (404.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KK4VXAGR
Cuoc Doi CS Vien Hoang 20.wmv (404.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=FZX2TB70
Cuoc Doi CS Vien Hoang 21.wmv (403.7 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Y11ZN2AI
Cuoc Doi CS Vien Hoang 22.wmv (406.86 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NFARXN79
Cuoc Doi CS Vien Hoang 23.wmv (426.3 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2TS95N7Z
Dat Ma.mp4 (1.77 GB)
http://www.megaupload.com/?d=M87UX5OI
Dat Ma.mp4.001 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TIDMZJ75
Dat Ma.mp4.002 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9XAOTHV9
Dat Ma.mp4.003 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=26L17OB5
Dat Ma.mp4.004 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KPF254YU
Doi No.wmv (93.63 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Q0TOPX83
Du Tinh Y Cong 01 (Cantonese).wmv (445.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4WQCAG3V
Du Tinh Y Cong 02 (Cantonese).wmv (446.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9O8KPW7D
Du Tinh Y Cong 03 (Cantonese).wmv (452.62 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DUMY5784
Du Tinh Y Cong 04 (Cantonese).wmv (459.89 MB)
http://www.megaupload.com/?d=A2012VW3
Du Tinh Y Cong 05 (Cantonese).wmv (464.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LHEM8EIS
Du Tinh Y Cong 06 (Cantonese).wmv (448.39 MB)
http://www.megaupload.com/?d=D0G6OAXY
Du Tinh Y Cong 07 (Cantonese).wmv (454.04 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7OUFT4AX
Du Tinh Y Cong 08 (Cantonese).wmv (482.18 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4TEKNTMH
Du Tinh Y Cong Gap Tao Than 01.mpg (749.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NCHLU7A4
Du Tinh Y Cong Gap Tao Than 02.mpg (748.34 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ECRZBQRL
Du Tinh Y Cong Gap Tao Than 03.mpg (745.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DWYBRWTP
Du Tinh Y Cong Gap Tao Than 04.mpg (746.56 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Q42WPZ4V
Du Tinh Y Cong Gap Tao Than 05.mpg (681.39 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TY9F7ZLX
Duyen Tran Thoat Tuc.mp4 (861.48 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3DOUYDH0
Giai Oan.wmv (329.86 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TASQXKGX
Hanh Thien & Khiem Ton (Lieu Pham Tu Huan).mp3 (25.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VA06Z2RL
Ho Ly Son That The 01.avi (693.07 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0HWX5XH9
Ho Ly Son That The 02.avi (670.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=88PB4SH0
Làm Chủ Vận Mệnh (Liễu Phàm Tứ Huấn).pdf (403.03 KB)
http://www.megaupload.com/?d=PNNU8LVO
Liao Fan's Four Lessons [Cantonese].avi (1.01 GB)
http://www.megaupload.com/?d=TQ4VKJ73
Liao Fan's Four Lessons [Cantonese].avi.001 (514.68 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MMDLNNF1
Liao Fan's Four Lessons [Cantonese].avi.002 (514.68 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LRUQEP1T
Liao Fan's Four Lessons [English].avi (1.02 GB)
http://www.megaupload.com/?d=1OIVLSVQ
Liao Fan's Four Lessons [English].avi.001 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NVEL44N3
Liao Fan's Four Lessons [English].avi.002 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IWXHAWQ0
Liao Fan's Four Lessons [Mandarin].avi (1.02 GB)
http://www.megaupload.com/?d=34OS7AEF
Liao Fan's Four Lessons [Mandarin].avi.001 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=27ZSP6ZA
Liao Fan's Four Lessons [Mandarin].avi.002 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BQJPCS60
Liao Fan's Four Lessons [Vietnamese].avi (1.02 GB)
http://www.megaupload.com/?d=VQ63PVRY
Liao Fan's Four Lessons [Vietnamese].avi.001 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IU6S7CG4
Liao Fan's Four Lessons [Vietnamese].avi.002 (523.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TB115ICH
Long Lanh Doi Tuong Thay Ten 01.MPG (446.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VOO9P845
Long Lanh Doi Tuong Thay Ten 02.MPG (481.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=GKWY0XTO
Luc To Hue Nang 01.mpg (484.37 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8PZ0V8QZ
Luc To Hue Nang 02.mpg (481.47 MB)
http://www.megaupload.com/?d=P5AAPSXD
Muc Lien Tim Me.WMV (152.68 MB)
http://www.megaupload.com/?d=K3CQLDAX
Nghich Duyen.MPG (760.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VRR1FP2I
Niem Phat Diet Toi.WMV (122.45 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4OJT0A82
Oan Hon Doi Mang 01.wmv (83.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=W38GESJ3
Oan Hon Doi Mang 02.wmv (69.79 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JJFBDGBQ
PhimPhatGiao.Com.mpg (14.98 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3LKS0CW0
Quan Am Bo Tat Song 01.avi (871.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ER6SO77G
Quan Am Bo Tat Song 02.avi (700.82 MB)
http://www.megaupload.com/?d=V1WLW11O
Quan Am Bo Tat Song 03.avi (687.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9Q6EG6NG
Quan Am Bo Tat Song 04.avi (820.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9H6QGV8E
Quan Am Bo Tat Song 05.avi (844.3 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Q9R8101U
Quan Am Bo Tat Song 06.avi (646.23 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XH0JLO58
Quan Am Dieu Duyen - Tap 1.wmv (448.95 MB)
http://www.megaupload.com/?d=19CM5WCP
Quan Am Dieu Duyen - Tap 2.wmv (435.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=1ZGTQSEX
Quan Am Dieu Duyen - Tap 3.wmv (446.86 MB)
http://www.megaupload.com/?d=FPK8BYK9
Quan Am Dieu Duyen - Tap 4.wmv (447.25 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6UV31UXU
Quan Am Dieu Duyen - Tap 5.wmv (432.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=I32VTINE
Quan Am Dieu Duyen - Tap 6.wmv (440.55 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2XQGICVY
Quan Am Dieu Duyen - Tap 7.wmv (447.76 MB)
http://www.megaupload.com/?d=D3O7AWFH
Quan Am Dieu Duyen - Tap 8.wmv (433.01 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DHWSZG5O
Quan Am Dieu Duyen - Tap 9.wmv (455.47 MB)
http://www.megaupload.com/?d=UO6XBBOK
Truong Gia Ken Re.wmv (1.41 GB)
http://www.megaupload.com/?d=YXHYJOZY
Truong Gia Ken Re.wmv.001 (480.04 MB)
http://www.megaupload.com/?d=I0OVMF9X
Truong Gia Ken Re.wmv.002 (480.04 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Z27K5JNC
Truong Gia Ken Re.wmv.003 (480.04 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IIFD7MWV

Phần mềm FFSJ & HJSplit.rar dùng để nối/ráp những bài đã cắt lại (file1.001, file2.002, file3.003, v.v...)
http://www.megaupload.com/?d=OECI3LR5


Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Phim Hoạt Hình Phật Giáo & Phim Truyện Phật Giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách