Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

"Thời Mạt Pháp, hàng ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo. Duy chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử"

Hình ảnh

Kính thưa toàn thể quý Phật tử , nhằm mang lại an vui cho đời sống hiện tại của chúng sanh và quan trọng hơn hết là cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử trầm luân để một phần nào đền đáp ân Chư Phật ,ân Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp ... Chúng con kính xin chư vị hãy cùng với chúng con chung tay góp sức hoằng dương Tịnh độ bằng mọi hành động mà chúng ta có thể làm được .

Có vô số cách hoằng dương Phật Pháp , ở đây chúng con chỉ nói đến Tịnh độ vì chúng con nhận thấy pháp môn này hiện tại là thích hợp nhất cho mọi tầng lớp căn cơ chúng sanh , cho xã hội hiện nay và là con đường dễ nhất ngắn nhất để thành tựu cho chúng sinh thành tựu Phật đạo . Ở đây chúng con xin nêu ra vài phương pháp mà chúng con đã mạo muội nghĩ ra , nếu vị nào có thêm phương pháp hoằng dương khác xin góp chung với chúng con :

1. Chư vị nào nghe hay đọc được bài pháp nào mà làm tăng trưởng thêm tín tâm kiên cố , nguyện lực thiết tha cho hành giả Tịnh độ thì xin hãy giới thiệu cho tất cả người thân bạn bè bằng tất cả mọi cách như : email , nhắn tin yahoo , copy link dẫn bài pháp đăng ở khắp nơi , sang băng đĩa , ấn tống sách , cho mượn sách hoặc đĩa băng ...

2. Khi bố thí giúp đỡ ai đó , thiết tha xin quý vị nhọc lòng một chút mà khuyên hộ niệm Phật cầu vãng sanh vì khi chư vị giúp đỡ người thì rất dễ khuyên họ trong lúc đó .

3. Thấy ai bệnh tật xin bố thí thuốc men cùng lúc khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh .

4. Trong nhà nên treo các chữ dạy niệm Phật cầu vãng sanh thay vì treo các tranh ảnh khác .

5. Góp tiền ( nếu ai có khả năng ) xây dựng bệnh viện hay trường học mà trong bệnh viện và trường học mọi người đều được khuyên dạy niệm Phật cầu vãng sanh .

6. Thường xuyên mở máy niệm Phật ở nhà càng nhiều càng tốt , một câu danh hiệu Phật lọt vào tai người khác sẽ vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo , sau này gặp nhân duyên thích hợp sẽ nảy mầm Bồ Đề .

7. Vị nào thường vào các diễn đàn , nếu có thể làm thành viên của web nào đó thì xin hãy lấy chữ ký của mình là " Nam Mô A Di Đà Phật " để bất cứ chúng sanh nào cũng có thể thấy . Như vậy đã gieo vào Tạng thức họ một hạt giống Phật.

8. Vào các viện dưỡng lão tặng cho các cụ già máy niệm Phật , sách dạy niệm Phật đơn giản dễ hiểu và mỏng nhỏ .

9. Thường xuyên niệm Phật trong tâm và trên miệng cũng ảnh hưởng chúng sanh vô số .

10. Nếu có lòng , thỉnh cầu quý vị hồi hướng phước báu cho tất cả chúng sanh đều tin sâu nguyện thiết hành trì tinh tấn niệm Phật và lâm chung tất cả đều vãng sanh Tây Phương .

11. Hãy cùng nhau đăng tải thật nhiều những bài viết hay pháp âm dạy niệm Phật trên khắp Web ( web nào cho phép ) , Blog , diễn đàn ...

12. Dịch câu " Hãy niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ của Phật A Di Đà " thành nhiều thứ ngôn ngữ trên thế giới để có thể đem pháp môn này phổ biến khắp quần sinh.

Con kính mong các Ngài hãy hoan hỷ cùng chúng con hoằng dương Tịnh Độ , chúng ta hãy làm hết sức còn kết quả hãy tùy vào nhân duyên , làm được như vậy tức là quý vị phụ giúp Chư Phật , Chư Bồ Tát giáo hóa thành tựu những vị Phật tương lai . Chúng con chân thành tri ân quý vị , đảnh lễ quý vị .Cầu chúc quý vị vãng sanh Tây Phương . Nguyện cho chúng sanh đều thành Phật đạo .

Nam Mô A Di Đà Phật

Xin hãy góp thêm ý kiến phương pháp độ sanh


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

NAM MÔ A ĐI DI ĐÀ PHẬT1. ĐỆ TỬ XIN ĐEM HỀT LÒNG THÀNH NÀY CẦU XIN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG PHÁP GIỚI PHÁT KHỞI TÍN TÂM THẬT THÀ NIỆM PHẬT CẦU SANH TÂY PHƯƠNG VÀ ĐẾN KHI LÂM CHUNG ĐƯỢC CHƯ PHẬT THÁNH CHÚNG TIẾP DẪN VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC SANH RA TRONG HOA SEN VĨNH VIỄN LÊN NGÔI BẤT THỐI TIẾP TỤC THÀNH TỰU HUỆ MẠNG PHẬT ĐẠO SỚM THUYỀN TỪ TRỞ LẠI NGŨ TRƯỢC ÁC THẾ CỨU ĐỘ PHỤC VỤ MUÔN VÀN CHÚNG SANH KHẮP HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ ĐỀU THÀNH PHẬT ĐẠO .


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »

Đa phần các chùa đều tu tịnh độ cả.


Nam Mô A Di Đà Phật
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Chủ đề này mang tính phân biệt.
Hoằng dương Tịnh Độ ? Các pháp môn còn lại thì sao? Nếu không đề cập đến có nghĩa là không muốn hoằng dương ! Nếu muốn hoằng dương thì sao không ghi vào mà chỉ chọn Tịnh Độ?

Như vậy, cái chúng ta cần hoằng dương chính là Giáo Pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.


vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

tqh009 đã viết:Chủ đề này mang tính phân biệt.
Hoằng dương Tịnh Độ ? Các pháp môn còn lại thì sao? Nếu không đề cập đến có nghĩa là không muốn hoằng dương ! Nếu muốn hoằng dương thì sao không ghi vào mà chỉ chọn Tịnh Độ?

Như vậy, cái chúng ta cần hoằng dương chính là Giáo Pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle lần đầu tiên con thấy có 1 thầy có tinh thần lục hòa như phật dạy, cho con đảnh lễ người kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

tqh009 đã viết
Chủ đề này mang tính phân biệt.
Ai tu theo pháp môn nào thì hoằng duơng pháp môn đó.
Thí dụ như người tu Tịnh độ, bảo người ta hoằng duơng Duy thức học thì làm sao mà làm được ?

Nếu mình học pháp môn nào thì tự mình hoằng duơng pháp môn đó. Sao lại nói người khác như vậy


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tqh009 đã viết:Chủ đề này mang tính phân biệt.
Hoằng dương Tịnh Độ ? Các pháp môn còn lại thì sao? Nếu không đề cập đến có nghĩa là không muốn hoằng dương ! Nếu muốn hoằng dương thì sao không ghi vào mà chỉ chọn Tịnh Độ?

Như vậy, cái chúng ta cần hoằng dương chính là Giáo Pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.
DH cũng nên đọc rõ bài viết của tác giả, đây :
Có vô số cách hoằng dương Phật Pháp , ở đây chúng con chỉ nói đến Tịnh độ vì chúng con nhận thấy pháp môn này hiện tại là thích hợp nhất cho mọi tầng lớp căn cơ chúng sanh , cho xã hội hiện nay và là con đường dễ nhất ngắn nhất để thành tựu cho chúng sinh thành tựu Phật đạo .


Một người đâu thể hoằng dương tất cả pháp môn được, trừ Phật ra.

Nhưng mà nếu nói hoằng dương Tịnh Độ mà đạp bỏ các pháp môn khác thì người đó tu Tịnh Độ chẳng thể vãng sanh.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

tqh009 đã viết:Chủ đề này mang tính phân biệt.
Hoằng dương Tịnh Độ ? Các pháp môn còn lại thì sao? Nếu không đề cập đến có nghĩa là không muốn hoằng dương ! Nếu muốn hoằng dương thì sao không ghi vào mà chỉ chọn Tịnh Độ?

Như vậy, cái chúng ta cần hoằng dương chính là Giáo Pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.
Chủ đề này mang tính phân biệt.
Hoằng dương Tịnh Độ ? Các pháp môn còn lại thì sao? Nếu không đề cập đến có nghĩa là không muốn hoằng dương ! Nếu muốn hoằng dương thì sao không ghi vào mà chỉ chọn Tịnh Độ?

Như vậy, cái chúng ta cần hoằng dương chính là Giáo Pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.
binh đã viết:Ai tu theo pháp môn nào thì hoằng duơng pháp môn đó.
Thí dụ như người tu Tịnh độ, bảo người ta hoằng duơng Duy thức học thì làm sao mà làm được ?

Nếu mình học pháp môn nào thì tự mình hoằng duơng pháp môn đó. Sao lại nói người khác như vậy
nguynlinhtam cũng định nói giống thầy binh vậy.

ĐH hãy xem người đăng bài này là ai. Người đăng bài này tu theo Pháp Môn gì?

Ví dụ nguynlinhtam. nguynlinhtam tu Tịnh độ, đối với 8 vạn 4000 pháp môn, nguynlinhtam chọn môn này Pháp Môn khác không hề biết. ĐH kêu nguynlinhtam hoằng dương mật tông, thiền tông thì nguynlinhtam hoằng dương cái gì? :D

Có người hỏi Pháp Sư Tịnh Không:
Pháp Sư ngài giảng Kinh cũng không tệ tại sao ngài không giảng các Kinh khác mà chỉ giảng Tịnh Độ.
Ngài bảo:
Thật ra họ không hiểu lý? Nếu họ hiểu họ sẽ không hỏi câu này!
Nếu tôi tu Tịnh Độ lại đi chuyên giảng Thiền thì ai còn tin tôi nữa.


Nam Mô A Di Đà Phật
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

"Thời Mạt Pháp, hàng ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo. Duy chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử"

-Bởi vì sự tuyên bố này phủ nhận nội lực tinh tấn của con người.

-tqh009 đã kết luận rõ, hãy đọc kỹ kết luận:
Cái chúng ta cần hoằng dương, chính là giáo pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.

Như vậy lẽ nào trong Phật Pháp, không có tịnh độ chăng ? Đấy là sự suy diễn lệch lạc !


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

tqh009 đã viết:"Thời Mạt Pháp, hàng ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo. Duy chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử"

-Bởi vì sự tuyên bố này phủ nhận nội lực tinh tấn của con người.

-tqh009 đã kết luận rõ, hãy đọc kỹ kết luận:
Cái chúng ta cần hoằng dương, chính là giáo pháp của Thế Tôn. Chính là Phật Pháp.

Như vậy lẽ nào trong Phật Pháp, không có tịnh độ chăng ? Đấy là sự suy diễn lệch lạc !
Xin ĐH đừng buồn nữa. Câu nói này nguynlinhtam thấy ở trong Kinh đức Thế Tôn huyền kí mà ĐH :(

nguynlinhtam kì rồi đi lên Chùa Hoằng Pháp thấy gần đó ở các tiệm Kinh sách có rất nhiều Kinh dịch từ Hán Tạng, Kinh dịch từ Pali. NXB Tôn Giáo có in tất cả, trong đó nguynlinhtam thấy có tangbong Bộ Kinh Tứ A Hàm tangbong in rất đẹp, giấy bóng vàng :) tangbong kinhle đóng trong hộp xanh, nguynlinhtam chỉ có thể cúng dường mọi người bằng những bộ Kinh này thôi....Có được không tqh009 :(
caunguyen caunguyen caunguyen :)


Nam Mô A Di Đà Phật
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Kẻ nào tuyên bố đây là thời mạt pháp, thì chính đó cũng là nhân tố gây mạt.
Như con mọt gặm nhấm lõi cây rồi lại bảo cây này bị mọt.

Pháp có thể mạt được sao? Chỉ có con người mạt !
Thời nào có nhiều người mạt, thời đó là thời mạt.
Suy diễn kinh điển kiểu này, thật nguy hiểm.
Làm sao có thể hoằng dương Chánh Pháp, khi miệng lúc nào cũng bảo Pháp mạt.
Có ai theo Pháp mạt không ? Thật nực cười.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thời Mạt Pháp, hàng ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo. Duy chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử
Đây là lời huyền ký của đức Phật. Khi nào đến thời mạt pháp thì mới đúng.

Đạo hữu tqh009 nói
Kẻ nào tuyên bố đây là thời mạt pháp, thì chính đó cũng là nhân tố gây mạt


Tức là ý nói chưa tới thời mạt pháp, Vậy thì cũng không có gì chống, trái.
Đ/h cứ việc hoằng duơng Phật pháp đi. Công đức vô lượng. tangbong tangbong tangbong

Kinh Lăng Nghiêm vẫn còn là chưa tới thời mạt pháp.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách