Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
Đạo hữu vào những mạng kết nối dưới đây để tải hay nghe hay xem giảng Phật Pháp qua MP3, Video trực tuyến và nhạc niệm Phật:
www.phapthoaitinhdo.org
www.phaphoiniemphatadida.vn
www.phatphapungdung.com
www.trangsuoitu.org
www.chuahoangphap.com.vn
http://phapgioi.com
www.tinhthuquan.com
www.thondida.com

A Di Đà Phật
Thiện Thông


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 50)Lão Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng. Bạn muốn nghe thêm các bằng thuyết pháp khác của Pháp Sư xin vào :

http://www.tinhthuquan.com


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Khởi nguồn vũ trụ và sinh mạng là đồng thời , y báo chánh báo là một . Y báo tùy theo chánh báo chuyễn , nếu có thể chuyển cảnh thì đồng Như Lai . Dập tắt tham sân si nhiệt độ hạ xuống rất nhanh .Sám trừ nghiệp chướng vô cùng quan trọng ,Phật khuyên bảo minh tín nhân quả ,tất cả kinh đều không rời nhân quả , phật pháp cũng thể thoát khỏi nhân quả.
Cung kính Phật A Di Đà thế nào thì cũng cung kính chúng sanh như vậy thì mới bình đằng chính là tu Hạnh Phổ Hiền , tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tu lễ kính chư phật chính là hạnh Phổ Hiền ,tất cả chúng sanh giúp đỡ ta nhục mạ ta đều phải bình đẳng cung kính , nhất định phải làm cho được , nhất định phải biết tất cả chúng sanh đều có phật tánh cùng với chư Phật không hề khác biết , chúng ta tôn trọng phật tánh của họ ...chúng sanh vô tình có pháp tánh , pháp tánh cùng phật tánh là môt tánh .

Chỗ mình dính mắc nhất đó chính là nghiệp chướng của mình , nhất định phải hạ thủ công phu ngay chỗ mình dính mắc nhất ... đó là gì ... là những vọng tưởng về danh lợi ngũ dục lục trần tham sân si mạn tự tư tự lợi ...nhất định phải hạ thủ công phu từ những chỗ này .

Đại sư Ngẫu Ích nói: “Vãng sinh được hay chăng hoàn toàn dựa vào chỗ có Tín Nguyện hay không ?” Chương này góp nhặt, ghi chép hai ba truyện vãng sinh thời cận đại. Từ sự vãng sinh của họ, bảo cho chúng ta biết: Phải chắc chắn là “vạn duyên buông bỏ”, phải “nhất tâm, nhất ý niệm Phật”, để vượt qua nỗi đau khổ của xác thân; phải kiên trì nguyện lực vãng sinh Tây phương, thẳng đến sự vãng sinh trọn vẹn mà những điều này hoàn toàn được bắt nguồn từ lòng tin vững chắc, chí nguyện thiết tha.

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Phải từ Liễu Phàm Tứ Huấn mà học ,một môn thâm nhập trường kỳ huân tu .Đại "Sư Ấn Quang cả đời đề xướng Liễu phàm tứ huấn , thái thượng cảm ứng thiện , an sĩ toàn thư ", chân thật đoạn tất cả ác tu tất cả thiện , ở ngay trong công việc của mình hành bồ tát đạo , làm một tấm gương tốt cho xã hội , đoan chánh lòng người , đoan chánh xã hội , cống hiến phục vụ xã hội không có tâm tham đó chính là Bồ Tát .Vua trong các Bồ Tát là Ngài Phổ Hiền , bắt đầu từ lễ kính ,lễ kính là khai hiển tánh đức ngay trong chính chúng ta , có thể tu lễ kính đó là lưu xuất tánh đức , chính là từ tánh khởi tu có thể cảm ứng tương thông 10 phương ba đời chư Phật Bồ Tát , chúng ta vừa phát tâm chân thành tu hành là năng cảm , Phật Bồ Tát vốn năng ứng , Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính một phần lợi ích , được chư Phật Như Lai gia hộ một phần .


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Hưởng phước tức tạo nghiệp ,nhất định phải gìn giữ cái tâm khiếp sợ ba đường ác , phải có cái tâm sám hối phát lồ tội lỗi cho mọi người biết ,làm thiện thì đừng để người khác biết , phải tích âm đức ., không nên để người tán thán , địa vị càng thấp càng tốt , cung kính khiêm hạ với tất cả mọi người ,lúc lâm chung không có bệnh khổ là đại phước báu ....

Kinh Lăng Nghiêm : Phật nói tham dục là nước sân hận là lửa ngu si là gió , tam tai nước gió lửa . Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển , Phật khuyên dập tắt tham sân si , môi trường sinh thái sẽ hồi phục , quả báo của ngã mạn là động đất , mạn là tâm cao thấp không bình , tai nạn do lòng người chiêu cảm , lòng người biến hiện ra , tiêu trừ tai ương từ ngay nơi nội tâm , phật pháp gọi là nội học , dùng nội công cải thiện hoàn cảnh bên ngoài ...Trong phước có rất nhiều khổ báu trong đó , tuy hưởng phước trong lòng lo lắng bất an , lỗi lầm không nên che dấu càng không thể đùn đẩy cho người khác , sáu căn tiếp xúc cảnh giới khởi tâm động niệm là hiện tưởng tất nhiên , then chốt là không để cho nó liên tục , làm cho nó chuyển biến gọi là tu hành gọi là công phu ,...lập tức dùng câu A Di Đà Phật đè nó xuống nhất định không để đố kỵ sân hận tiếp nối lớn mạnh thêm ,hàng phục được phiền não , then chốt là phục được phiền não , đây chính là công phu ...

Phật khuyên phát tâm bồ đề , minh tín nhân quả , tự hối khắc trách , khiếp bố ác đạo , sám trừ tội nghiệp ...đoạn ác tu thiện . Tâm Bồ đề là chân tâm , bồ tát mới có tâm bồ đề . Tâm bồ đề chính là đem phân biệt chấp trước đều đoạn dứt , thể của tâm bồ đề là tâm chí thành ,
ngày ngày đọc kinh kiểm điểm lỗi lầm , đọc kinh giống như soi gương , ngày ngày phát hiện lỗi lầm , soi đến lỗi lầm của chính mình , lợi ích vô biên , phải tu tâm chân thành , chân thành đối nhân xử thế . Xưng tán Như Lai , ngôn ngữ lời nói , Phật hy vọng chúng ta ẩn ác dương thiện , khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người phải làm từ chỗ này , người ta có chỗ tốt phải tán thán ...

Lời nói chúng ta phải vì nhân dân cả thế gian gánh trách nhiệm , luân lý đạo đức không có người giảng . Toàn tâm toàn ý giúp đỡ xã hội , chuyển đổi lại hoàn toàn dựa vào chính chúng ta , chính ta phải làm cho được , ta phải tận hiếu , thế xuất thế gian ta phải làm cho được , phải phát đại tâm , phàm phu phát đại tâm công đức vượt qua thanh văn duyên giác quyền giác bồ tát ...Tham Phật Pháp vẫn là biến ngạ quỷ , phải đoạn tâm tham chứ không phải đổi đối tượng , nhất định phải đoạn phân biệt chấp trước , đối nhân xử thế tiếp vật chỉ một mảng chân thành , trước mắt chịu thiệt một chút tương lai không chịu thiệt , phải chịu thiệt thòi thua thiệt mới có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật ...


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Những Bài Giảng Phật Pháp Qua MP3, Video Trực Tuyến Và Nhạc

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đại tâm phàm phu phát ra liền có thể siêu việt ba thừa chân thật gọi là buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật , khi vừa phát tâm hiện tại liền có được lợi ích , đời sống vật chất quyết định không hề thiếu kém , đây là lợi ích hiện tiền , không thiếu hụt , chỉ cần không thiếu không cần nhiều , nhiều sẽ tăng lòng tham . thân thể khỏe mạnh trẻ mãi không già , nếu như 20 tuổi phát đại tâm phàm phu bạn sẽ mãi mãi là 20 tuổi , thể chất chuyển biến ....

Nếu trái kinh giáo trên mặt không có ánh sáng , thần khí không tốt , khí sắc tối đen , tỉ mỉ quan sát tiếp dung mạo không tốt dù hóa trang thế nào cũng không thể che dấu . Tướng tùy tâm chuyển ,niệm tâm thiện , lời nói thiện , thân thể liền thiện , tiên sinh Liễu Phàm được cứu là nhờ thành thật nhận sai lầm ...đó là Bồ Tát hiện thân .Sơ phát tâm công đức phẩm : bạn muốn phát tâm bạn cần phải đem chướng ngại trong tâm bỏ đi bạn mới phát tâm được , phiền não chướng và sở tri chướng , chỉ cần có hai chướng ngại này chân tâm không cách gì hiển lộ . Cách vật trí tri thành ý chánh tâm , cách vật : vật chính là vật dục chính là danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần , cách là cách đấu , đấu tranh năm dục sáu trần khắc phục nó ...Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách