Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

nguynlinhtam đã viết:Thầy KC trước kia có nói câu này nguynlinhtam thấy ý nghĩa quá:
Qua Sông Rồi Mới Nói Đến Việc Bỏ Bè.

Còn Ở Giữa Dòng Mà Nói Bỏ Bè Thì Là Chết Chìm.
tangbong
Thánh_Tri đã viết:

Nhưng tôi thấy các vị tu ở đây, ai ai cũng muốn tiến tu đến khi thành Phật, thì họ đang tu đại thừa vậy. Chúng ta cũng tùy hỉ những phương pháp tu của mỗi người đi. Miễn sao phương pháp tu hành man lại lợi ích thiết thực để giác ngộ và giải thoát trong hiện tại và tương lai. Phật cũng từ từ mà diều dắt thôi.
tangbong
Hieule đã viết:
Người tu theo Nam Tông và Bắc Tông hạnh nguyện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau bên trở nên hoàn toàn để tiếp tục phục vụ, bên thì phục vụ để hoàn thiện....

Cả hai đều cần và phải có đó ĐH .Con chim gảy một cánh, còn một cánh ĐH nghỉ sao con chim đó còn bay được không?

A Di Đà Phật
tangbong tangbong tangbong

ai thích món nào thì cứ chọn. Nhòm qua đĩa cơm người khác làm chi ...


_()_
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Alahan không tiến tu tiếp đến quả vị Chánh Đẳng Giác ? Ai có ác tà kiến này hãy lập tức sám hối.

Ai có lòng nghi về khả năng chứng đạt Dự Lưu Quả thì coi như là liệt tuệ rồi. Ngay kinh sách hệ Pali, được sự công nhận của Phật giáo quốc tế mà còn không tin thì không còn gì để nói, chắc chờ kinh sáng tác để tin.

Đã đọc kinh Đại Thừa thì đọc cho trót, phẩm Thọ Ký thì Đức Phật thọ ký cho ai? Một đứa trẻ chơi đùa với cát, thậm chí một con chim núp bóng Phật cũng được thọ ký, còn nói gì đến A la hán.

Tất nhiên sẽ rất đau lòng loại bỏ kẻ nóng vội, không chịu như lý tác ý.


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

tqh009 đã viết:
Ai có lòng nghi về khả năng chứng đạt Dự Lưu Quả thì coi như là liệt tuệ rồi.
Ai nghi ? :D


_()_
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

quang_tam3 đã viết:
tqh009 đã viết:
Ai có lòng nghi về khả năng chứng đạt Dự Lưu Quả thì coi như là liệt tuệ rồi.
Ai nghi ? :D
Vị ấy nói phòng trừ vậy mà.

Ai không có thì thôi.

Còn, ai có thì tự xem xét lại, nhà mình cháy thì lo dặp tắt lửa chớ hơi đâu mà ẩu đã với người khác làm gì.

Ủa, mà ai nghi? :D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chứng đạt Quả dự lưu ! Có khó không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"tqh009"]Alahan không tiến tu tiếp đến quả vị Chánh Đẳng Giác?
Nếu có thể hiểu như thế thì tốt rồi. Bởi vì cũng còn số người nghĩ tu tập đắc A La Hán là xong rồi, là Phật rồi nên không tu nữa.

Không nên dừng lại ở một địa vị nào ngoài Phật vị.

Phật không có lòng ích kỹ, không phải chỉ có ngài thành Phật thôi, còn những chúng sanh khác không thành Phật mà chỉ thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thôi.

Đức Thế Tôn bình đẳng, đầy từ bi, muốn cho tất cả chúng sanh cũng đồng được giác ngộ giải thoát viên mãn hoàn toàn như ngài, tức là đồng thành Phật đạo.

Cho nên khi chúng ta phát tâm tu hành Phật Pháp, thì chúng ta phải phát nguyện tu cho đến rốt ráo quả Phật mới thôi. Đó mới thật là hợp với lòng từ bi bình đẳng của Phật, bản nguyện của Phật thị hiện ra nơi đời. Vì sao vậy, vì mục đích chính chư Phật thị hiện ra nơi đời là "Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật" cho chúng sanh. Tức là chỉ cho chúng sanh ai ai cũng sẵn có Tánh Phật, và phương pháp để trở về với Tánh Phật của mình sẵn có ấy. Trên bước đường chỉ bày, ngài dùng đủ mọi phương tiện pháp môn khéo léo mà diều dắt.

Nói chung tu tập pháp môn nào cũng được, chỉ cần phát Tâm Bồ Đề, vì nếu không có Tâm Bồ Đề thì mọi việc làm đều là ma nghiệp theo Kinh Hoa Nghiêm đã dạy.

Con đường Bồ Tát rất dày và nhiều gian nan!

Dù đã thoát khỏi Sanh Tử không còn bị nghiệp lực kéo mình đi luân hồi nữa, nhưng vì nguyện lực độ sanh mà ra vào các cõi nước mười phương để độ chúng sanh.

Sanh ra rồi diệt mất, rồi lại sanh ra, rồi lại diệt mất, sanh sanh diệt diệt mãi mãi để độ chúng sanh mà không thối chuyển, không sợ hãi, không chán nản.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách