Các hành vô thường!

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

vô thường vô ngã
Bài viết: 3
Ngày: 07/08/11 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: cà mau

Re: Các hành vô thường!

Bài viết chưa xem gửi bởi vô thường vô ngã »

tiếp theo sau đây em cũng cho mọi người thấy pháp mười hai nhân duyên mà chư phật trong quá khứ lấy làm bậc pháp khí của phật môn:tất cả chúng sanh do không quán chiếu mười hai nhân duyên này nên mãi chìm trong biển sanh tử nếu có người quán chiếu mười hai nhân duyên này thông suốt thì có thể thấy dc phật tánh như sau nhé .Đầu tiên chúng ta nói về lối thuận sanh của mười hai nhân duyên này đi nhé:tất cả bản tánh chúng sanh xưa nay đều thanh tịnh do vì quá khứ có một niệm vô minh vọng động(vô minh có nghĩa là không sáng suốt)mà sau đó liền sanh ra các hành vi tạo nghiệp sau khi tạo nghiệp thì liền có thức để nhập thai khi có thức nhập thai thì có thai nén sắc thân của đời hiện tại sau khi có thai nén sắc thân của đời hiện tại thì liền có sự hiện diện đầy đủ của sáu căn(mắt tai mũi lưỡi thân ý) thì có sáu loại cảm giác khi có sáu loại cảm giác,sáu loại cảm giác còn được gọi là sáu loại cảm thọ,sau khi có sáu loại cảm thọ thì liền phân biệt yêu ghét sau khi có yêu ghét thì mới chấp trước(chính mắt đoạt lấy) thì phải lãnh chịu sự sanh ra của đời sau đây chính là lối thuận sanh của mười hai nhân duyên.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Các hành vô thường!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Nhẫn nhục rốt ráo là phải tu nhẫn nhục Ba La Mật! Còn nếu muốn hết vọng tưởng và dục vọng thì tư duy, quán chiếu các pháp đều là không, vô thường, khổ, vô ngã; ngồi thiền hoặc niệm Phật, chuyên chú vào hồng danh, biết vọng tưởng khi nào khởi, khi nào không!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách