Ten Stories Of The Buddha (04-20) HD Viet audio Eng sub.mp4

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Ten Stories Of The Buddha (04-20) HD Viet audio Eng sub.mp4

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/dKKpCm0IxEM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qvZ5VYYi_dg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

(高清) 佛陀的故事 Story of Buddha 【Life Of Sakyamuni Buddha 】<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/bhRZpA_JXQE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/elWiPNRYTjg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Ten Stories Of The Buddha (04-20) HD Viet audio Eng sub.mp4

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách