A Di Đà Phật - Cùng Nhau Giúp Chúng Sanh Sớm Vãng Sanh Cực L

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

A Di Đà Phật - Cùng Nhau Giúp Chúng Sanh Sớm Vãng Sanh Cực L

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
Nhờ đạo hữu phổ biến bài viết "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" này của mình đến cho nhiều người đọc để họ sớm tu và sớm vãng Cực Lạc được không? Bài này Thiện Thông chỉ viết ngắn gọn chủ yếu để khuyên những người tuổi 50-90 trở lên (chưa biết Phật Pháp) tu theo Pháp Môn Tịnh Độ. Những người độ tuổi này đa số họ chỉ muốn tu đơn giản là tập trung niệm Phật thôi. Nên Thiện Thông không dám khuyên thêm tụng Kinh Vô Lượng hay nghe giảng Phật Pháp nhiều hay nói nhiều sâu tràn lan về Phật Pháp. Vả lại mình có thể còn sống 2 năm nữa thôi. Thiện Thông có nhờ Thầy Giác Nhàn và những đạo hữu khác phổ biến rộng bài này để giúp nhiều chúng sanh sớm tu, sớm vãng sanh Cực Lạc và sớm tu hành thành Phật. Thiện Thông nghĩ chắc đạo hữu cũng có lực rất mạnh. Nếu đạo hữu phổ biến rộng cho nhiều người đọc được bài này thì có thể giúp họ sớm tu và sớm vãng sanh Cực Lạc. Bài này không phải như quyển sách, nên rất dễ in không tốn kém, người trong nước và ngoài nước ai ai cũng phổ biến ra được. Với lại bài này cũng không có giáo lý gì cao siêu khó hiểu, khó làm. Thiện Thông có đọc bài khai thị gần đây của Pháp Sư Tịnh Không, Thầy có nói "Với tôi, cuộc sống chỉ còn 2 năm" thì mình phàm phu làm sao có thể sống sót được. Đây là 2 năm cuối, nên mình cố gắng giúp chúng sanh nào sớm tu và sớm vãng sanh Cực Lạc được thì mình giúp. Một mình Thiện Thông không có đủ lực, nên Thiện Thông nhờ Thầy và những đạo hữu cùng nhau phổ biến bài này. Nếu có 1 chúng sanh nào dù chỉ đọc 1 câu trong bài viết "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" này, tu được hay không tu được. Nam Mô A Di Đà Phật: con nguyện sớm độ cho tất cả chúng sanh đó sớm tu hành, sớm vãng sanh Cực Lạc và sớm tu hành thành Phật. Muốn độ được trước hết phải có cái duyên. Không duyên khó độ được.
Đạo hữu vào mạng kết nối dưới đây để đọc, in hay tải về:
http://www.quangduc.com/tinhdo/279tinhdo.html

Thiện Thông có viết Thư này cho Thầy Giác Nhàn, trong đó có nói, về tại sao Thiện Thông viết được bài này, lý do viết bài này và tại sao phải phổ biến rộng ra bài này. Dưới đây là Thư, Thiện Thông viết cho Thầy Giác Nhàn:

A Di Đà Phật
Kính chào Thầy!
Con đã đọc bài Thầy gởi về lời khai thị của Pháp Sư Tịnh Không. Thầy Tịnh Không có nói "Với tôi, cuộc sống chỉ còn hai năm". Thì mình phàm phu cũng khó sống sót nổi. Bởi vậy, mình cố gắng giúp được nhiều chúng sanh sớm biết và tu hành theo Pháp Môn Tịnh Độ, nhằm giúp họ sớm vãng Cực Lạc, càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó mình vẫn tinh tấn tu cho mình, dĩ nhiên phải phước huệ song tu. Con đã viết bài "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" hơn 2 năm, bản cũ con khuyên niệm Phật 6 chữ. Sau khi Thầy khuyên con niệm Phật 4 chữ, con nghe lời Thầy niệm Phật 4 chữ và con có đọc nhiều lần và nghiên cứu kỹ suy nghĩ kỹ những Kinh Phật thì biết là Phật có dạy mình trì 4 chữ "A Di Đà Phật", thì con quyết định chuyển sang trì 4 chữ "A Di Đà Phật". Mấy ngày hôm nay con có thêm, bớt nhiều chi tiết và thêm khuyên người niệm Phật 4 chữ trong bài viết này "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" của con. Thêm vào đó con đã sửa đi sửa lại nhằm làm cho bài viết mình hoàn hảo hơn. Con mới nhờ trang Quảng Đức đăng bài viết của con và họ đã đăng lên. Trước đây, con đã nhờ họ đăng lên nhiều lần trang đó, nhưng họ không chịu đăng. Sau khi con chỉnh sửa và khuyên niệm Phật 4 chữ, họ vui vẻ đăng bài con lên. Con nghĩ họ phải duyệt rất kỹ mới cho phép đăng lên. Thầy đọc bài viết mới "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" mới này của con đi. Nếu Thầy thấy bài viết này lợi ích cho nhiều chúng sanh, thì nhờ Thầy phổ biến rộng rãi dùm. Khi con viết bài này, con cũng có tâm nguyện muốn giúp nhiều người sớm tu và sớm vãng sanh Cực Lạc. Con đã phát nguyện với Phật A Di Đà, nhờ Phật giúp cho bài viết này giúp cho nhiều người được sớm tu và sớm vãng sanh Cực Lạc. Thật sự, bài viết này con nghĩ Phật thầm giúp con nhiều. Thứ nhất, con rất ghét viết văn, con không biết làm thơ, không ngờ sao lúc mình viết lại hăng và siêng vậy, hình như lúc con viết bài này có lực và thu hút chăm chỉ miệt mài viết bài này. Năm 2008, con về việtnam có in ra nhiều bài viết bản cũ của bài này cho những người quen biết đọc, nhiều người họ thích và nói hay. Có nhiều trang Phật Giáo cũng đăng bài viết này của con. Con nghĩ nếu mà Thầy phổ biến cho nhiều người về bài viết này, thì nhiều người sẽ sớm tu và sớm vãng sanh Cực Lạc, vì nhiều lý do: bài này đơn giản dễ hiểu tha thiết, chỉ có 11 trang 6 tờ dễ in ra phổ biến cho nhiều người đọc, tài chính ít nên ai cũng dùng tiền mình in ra cho người khác đọc được. Bài viết này chủ yếu là con khuyên những người khoảng tuổi hàng 50-90 trở lên. Đối với những người này, chủ yếu họ có Tín, Nguyện và tập trung trì "A Di Đà Phật" nhiều mỗi ngày là được thôi, còn chuyện khuyên họ kiêm thêm tụng Kinh nữa rất là khó, cũng có nhưng số ít. Con biết có nhiều Phật Tử hàng 50 trở lên, họ thích tu càng đơn giản càng tốt, họ chủ yếu tập trung niệm Phật nhiều thôi. Còn niệm Phật, tụng Kinh thường để cho những người tu lâu hay cỡ 50 trở xuống thì chịu tụng Kinh thêm. Lúc đầu con cũng sợ mình viết không biết có thiếu gì không, con cũng nhờ Phật A Di Đà giúp bài viết này cho con. Sau này con đọc lại thì bài viết con đúng với Phật Pháp. Con có đưa Thầy khác đọc và Thầy cũng vui vẻ đăng bài viết con lên trang Phật Giáo. Con chưa có nhờ Thầy nào phổ biến bài con rộng ra ở ngoài. Thầy (Giác Nhàn) là người con có duyên thích nghe Thầy từ lúc ban đầu. Thì hôm nay cũng là cái duyên lớn, con nhờ Thầy (Giác Nhàn) người đầu tiên giúp con phổ biến bài "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" này rộng rãi đến cho nhiều người đọc được không? Nếu được, thì đây chắc cũng là Phật A Di Đà giúp con. Con có chuyện này muốn nói với Thầy, không phải con khoe khoang. Con không biết đây phải sự trùng hợp hay là điềm lành. Cách đây 2 tuần, con có phát nguyện trước hình Phật A Di Đà là: sau khi con thành Phật con cũng lấy danh hiệu A Di Đà Phật, phát 48 lời nguyện, con cũng có cõi Phật gọi là Cực Lạc giống như Đức Phật A Di Đà hiện nay, và thánh chúng và chúng sanh ở cõi Cực Lạc của con nhiều hơn số lượng của cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà hiện nay. Cũng trong ngày đó, con khen ngợi tất cả những vị Phật quá khứ, hiện tại, tương lai rất đại từ bi. Sau đó con quỳ trước tượng Phật A Di Đà, con phát đại nguyện với Phật A Di Đà, "Nếu có 1 chúng sanh nào chưa thành Phật, thề con không nhập Đại Niết Bàn" (nghĩa là khi con thành Phật, con không nhập ngay vào Đại Niết Bàn mà con độ tất cả chúng sanh tu hành thành Phật, thì con sẽ nhập Đại Niết Bàn không độ chúng sanh nữa) thì sau vài đêm đó con có năm mơ thấy tượng Phật A Di Đà rất là cao lớn màu hồng ngự trước Chùa lớn, cao đến nổi con ngước lên không thấy được mặt Phật, con rất muốn được thấy mặt tượng Phật A Di Đà, cuối cùng tự nhiên con thấy được mặt tượng Phật A Di Đà rất đẹp, sau đó con thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, gần tượng Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát này không phải hình mà cũng không phải tượng, tự nhiên con thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra thấy rõ luôn, một hồi tự nhiên biến mất. Giấc mơ này không biết phải trùng hợp hay điềm lành không? Mà gần đây con có đọc Kinh Phật (quên tựa rồi), trong đó nói mình nằm mộng thấy hình tượng Phật, Bồ Tát thì đó là Thắng Pháp. Theo con nghĩ cũng có thể giấc mơ đó phát xuất từ sau khi con phát những nguyện hoặc giấc mơ đó là điềm lành sau này về chuyện con nhờ Thầy (Giác Nhàn) phổ biến bài viết mới "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" của con. Nếu mà nhờ có Thầy chứng minh cho bài viết con, và làm được bìa ngoài hơi dầy có trang trí và bên trong giống như cuốn Nghi Thức Phóng Sanh được thì rất tốt, để cho ai có mở kim ra để in phổ biến rộng cho nhiều người khác đọc thì càng tốt. Thầy đọc bài viết con, nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa lại cho bài viết hoàn hảo hơn thì Thầy cứ tự nhiên chỉnh sửa. Con định nhờ những Phật tử con quen phổ biến rộng rãi bài viết này nhiều nơi.
Sở dĩ con tha thiết nhờ Thầy phổ biến dùm bài này vì con rất muốn giúp nhiều chúng sanh sớm tu hành vãng sanh Cực Lạc, chứ con không cầu phước báo nhân thiên cho con. Con làm tất cả những điều thiện là con muốn hồi hướng tất cả Công Đức và Phước Đức đến cho tất cả chúng sanh sớm tu hành thành Phật. Nếu sau này con có công phu tinh tấn miên mật thì sự tinh tấn tu hành của con cũng vì sớm lợi ích cho tất cả chúng sanh (dĩ nhiên cũng có con, nhưng chỉ là phụ thôi). Miễn sao, tất cả chúng sanh sớm tu hành thành Phật là con rất vui rồi. Chuyện giúp cho tất cả những chúng sanh sớm tu hành thành Phật là rất khó, bởi vậy con phải nhờ Đức Phật A Di Đà giúp cho con vãng sanh Cực Lạc sau khi con bỏ báo thân này. Về Cực Lạc, con sẽ tinh tấn tu hành và sẽ phát vô lượng đại nguyện và con sẽ đi nhiều nơi để giúp cho chúng sanh sớm tu hành thành Phật. Ngoài danh hiệu A Di Đà Phật con sẽ lấy trong tương lai khi con thành Phật. Con cũng sẽ cố gắng tu hành phát vô lượng đại nguyện và viên mãn những đại nguyện và sau này thành Phật con sẽ lấy danh hiệu Đại Nguyện Phật. Những danh hiệu Phật mà những vị Phật có được là từ những công hạnh tu tập mà có được. Bởi vậy, con phải cố gắng độ rất nhiều chúng sanh tu hành thành Phật trong tương lai để, để khi con viên mãn công hạnh tu tập, con thành Phật sẽ có thêm danh hiệu Đại Nguyện Phật.
Xin Thầy đại từ đại bi giúp dùm con. Thầy ơi, còn không tới 2 năm nữa là mình chưa chắc ở cõi này nữa. Con và Thầy chắc vãng sanh Cực Lạc rồi, nhưng con nhiều chúng sanh chưa tu theo Pháp Môn Tịnh Độ, thì làm sao họ vãng sanh Cực Lạc trong 2 năm tới được. Thì con và Thầy cố gắng làm nhiều điều thiện, giúp được chúng sanh nào sớm vãng sanh Cực Lạc được thì càng tốt. Mình tu cho mình thì dễ rồi, chẳng lẽ mình nỡ để chúng sanh tiếp tục luân sanh tử khổ đau sao? Nhiều chúng sanh cũng có duyên với Đức Phật A Di Đà, nhưng cái duyên chưa tới với họ thì mình cố gắng tạo duyên cho họ tu giải thoát sanh tử trong đời này. Mình cố gắng làm trung gian giúp cho nhiều chúng sanh tu hành. Còn chuyện họ tu được hay sớm vãng sanh Cực Lạc thì phải phụ thuộc vào thiện căn, phước đức và nhân quả của họ thôi. Nói chúng, mình làm tất những điều thiện, nhưng mình không được dính mắc vào bất cứ tướng gì giống như lời dạy của Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ "Dùng trí huệ vô tướng để làm tất cả công đức" thì đồng nghĩa với "Bố thí không trụ tướng" mà Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang.
Nhờ Thầy giúp dùm con những đìều trên, nếu chúng sanh nào đọc được bài viết "Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ" con viết cho dù chỉ 1 câu, cho dù họ tu theo được hay không tu theo được, con sẽ độ cho họ sớm tu hành thành Phật. Bởi vậy họ phải có duyên với con mới được.
Con rất biết ơn Thầy, Thầy là đại ân nhân của con. Sau khi Thầy khuyên con niệm Phật 4 chữ "A Di Đà Phật", con cảm thấy nhiếp tâm hơn. Nếu tương lai con tu hành thành Phật trước Thầy, con sẽ sớm độ cho Thầy sớm tu hành thành Phật.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Đó là 'Tứ Hoằng Thệ Nguyện" mà thường ngày con thường đọc sau khi ăn cơm xong, con cũng chúc Thầy sớm viên mãn và thành tựu giống như "Tứ Hoằng Thệ Nguyện" trên.
Bài viết "KHUYÊN TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ" của con trong attachment file này là hoàn hảo hơn con gởi cho Thầy lần rồi. Thầy đọc bài viết này đi, bằng cách mở attachment file ra.
Dưới đây là trang Quảng Đức đã đăng bài viết của con, Thầy nhấn vào mạng kết nối dưới để xem:
http://www.quangduc.com/tinhdo/279tinhdo.html

A Di Đà Phật
Thiện Thông


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.26 khách