Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (01-51) - HT Tịnh Không

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (01-51) - HT Tịnh Không

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/z1_L-TkDPZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/aPfK4hzKKZs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/jwwwEAZPrUE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/YHP1mHsnx-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (04-51) - HT Tịnh Không

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/WTwl2ek0QvM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/VGDdliknano" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/3pymIkb8Sf4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/7-5Aib0Wmwo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (08-51) - HT Tịnh Không

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/tobWJpRolpM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/R2tOXa7wUQA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/AMVcNW-S5F8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/6x-ES79ZVbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Re: Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (01-51) - HT Tịnh Không

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (12-51) - HT Tịnh Không

華藏淨宗學會 ——http://www.hwadzan.tw/
澳洲淨宗學會——http://www.amtb-qld.org/cht/
香港佛陀教育協會——http://www.budaedu.org.hk/
東京淨宗學會——http://www.amtb-jp.com/
新加坡淨宗學會 ——http://www.amtb.org.sg/
馬來西亞淨宗學會——http://www.amtb-m.org.my/
美國淨宗學會——http://www.amtb-usa.org/
英國淨宗學會——http://amtb.org.uk/<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MTDgHMRrNNw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Thông Tin Liên Lạc


Website:
http://www.amtb.org.tw/index.asp
Giới thiệu:
http://www.youtube.com/user/cw6b2007?feature=mhw4<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/bGoYdXLb58I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/DAgmrgnrYdY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Re: Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa (01-51) - HT Tịnh Không

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/llti5lNj440" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/kA2bsOCsQFw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/UMb2gZSMj6s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/1VL67iisJzM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách