Thiểu số thắng đa số !!!

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Thiểu số thắng đa số !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thiểu số là cái ít, đa số là cái nhiều. Người ta hay nói đa số thắng thiểu số, vì sao vậy ?
Cái thứ nhất đa số luôn đúng
Cái thứ hai đa số gồm nhiều người, nhiều thứ thì đương nhiên phải mạnh hơn cái thiểu số...

Và đây, ta nói về đa số quan niệm của con người. Chính là học hành tấn tiến, lấy bằng này kia, gây dựng sự nghiệp, tạo lập thành công, lấy vợ sinh con, sống đời hưởng thụ sung sướng, về già con cháu nuôi lại và khi chết phải có tiếng thơm, được mai táng đầy đủ. Nói chung là không gì ngoài Ngũ dục, với thiển trí của mình, con người cho đó là đúng, là toàn vẹn và ai cũng phải làm. 10 người thì hết 7, 8 người đồng ý rồi. Đa số luôn đúng ?

Còn thiểu số ? Là quan niệm của bậc Thánh nhân. Chính là phải thoát ly tam giới, cầu quả Bồ Đề. Đối với người đời cho là không thật, vọng tưởng xa xôi. Thiểu số là sai ?

Thời Phật tại thế, chúng sanh đa số là đắm chìm trong vô minh, vọng tưởng. Chỉ có mình Ngài (thiểu số) là hiểu rõ thật tướng và trí tuệ thông suốt, viên mãn. Người chưa ngộ là đa số, người đã ngộ là thiểu số. Vậy ai sai ai đúng ? Phải là thiểu số thắng đa số không ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Thiểu số thắng đa số !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Người thắng là người chẳng còn quan niệm thắng - thua.

Như câu vừa viết cũng là một quan niệm. :-SS


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thiểu số thắng đa số !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Sống ở nơi nào, quốc độ nào cũng tùy thuận nơi đó. Phải biết khế cơ, khế thời, khế quốc độ, khế nhân duyên, khế chủng tánh.

Cõi mình đang ở gọi là cõi gì? Dục Giới! Thì dĩ nhiên ai sanh ra ở cõi Dục Giới nầy cũng đều bị dục chi phối, cũng đều do dục mà sanh ra. Thì cái việc người ta sanh ra, lớn lên, lấy vợ gả chồng sanh con đẻ cái là việc thường của chúng sanh trong cõi Dục. Cho nên phần đông là xu hướng đó, quan niệm đó là đương nhiên rồi.

Trong những chúng sanh đó, có người đã đủ nhân duyên với Phật Pháp, đủ chủng tánh để tu học Phật Pháp thì tự họ nhận biết mà có ý chí thoát ly sanh tử luân hồi, tầm cầu Phật Pháp. Người chưa có hoặc chưa đủ nhân duyên thì không được là lẽ đương nhiên. Người ta chưa có, chưa đủ nhân duyên với Phật Pháp, ông đem Phật Pháp ra rao giảng cho họ thì họ cũng không nghe đâu.

Nhưng Phật Pháp thì cứu độ đủ hạng người, do vậy có thể bắc đầu bằng Nhân Thừa, Thiên Thừa. Nếu có thể khuyên họ thọ tam quy và ngũ giới, làm Phật Tử tại gia bình thường cũng quý rồi, cũng tạo nhân duyên Phật Pháp với họ. Từ từ lần lần hoặc mai họ có thể chuyển hóa thân tâm.

Chứ đâu phải ai ai cũng muốn thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, thoát khỏi sanh tử tam giới mà đem rao giảng, để họ sợ hãi và thối lui với Phật Pháp vì tự nghĩ mình làm không nỏi.

Cũng có người khi thọ Tam Quy mà sợ thọ ngũ giới không nỏi, và cũng không muốn thọ thì Phật cũng cho họ thọ Tam Quy thôi, coi như là bước đầu tiên và từ từ diều dắt vậy.

Phật Bồ Tát thị hiện mọi thân hình độ thoát chúng sanh trong khắp pháp giới còn chưa hết, huống gì là chúng ta muốn thắng muốn hàng phục đa số người trong cõi Dục nầy hay sao mà nói họ nghe! Kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng nói "Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa". Làm ngài Địa Tạng còn phải cứu mãi, cho ra làm người, sáng ra chiều lại vào địa ngục lại (nói sáng chiều giống như là làm người mấy chục năm rồi chết), rồi cho ra, rồi lại phạm tội đọa địa ngục nữa.

Nhìn chúng sanh không có duyên với Phật Pháp, còn nhìn lại chính mình thì mình có duyên lành, do vậy mà mình càng chân quý cái nhân duyên thù thắng được học và tu hành Phật Pháp nầy. Chính mình phải gắng tu giải thoát, nguyện độ chúng sanh sau khi mình thành Phật vậy.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thiểu số thắng đa số !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

:D :) tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.41 khách