Thân Phật

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
SuperMinh
Bài viết: 64
Ngày: 21/10/10 03:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Biên Hòa - Đồng Nai

Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi SuperMinh »

Các bác cho cháu hỏi về các thân của thân Phật và Bồ Tát ạ. Cháu chỉ mới biết Hóa thân và Pháp thân thôi, còn mấy thân nữa ạ, và mỗi thân thì như thế nào ạ? Mong các bác giúp cháu!


[b][color=#0040FF]Đã biết đời là [i]giả tạo[/i], sao lại còn [i]phiền não[/i] ?
Đã biết là [i]phiền não[/i], sao lại còn [i]trói buộc[/i] vào ?
Đã biết là [i]trói buộc[/i], sao chưa chịu [i]xả bỏ[/i] ?[/color]

[color=#0080FF]Đường đời chật hẹp người chen lấn
Nẻo đạo thêng thang chẳng ai cần ![/color]

[color=#0040FF]Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo[/color]

[color=#0000BF]NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT[/color][/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thân Phật bao la khắp thái hư
Điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư !
Chớ đem tri kiến nhiều phân biệt
Một niệm hồi quang thấy Đại Từ
(Bành Tế Thanh)

Nói ra thì dài quá ĐH nghe bài giảng này đi:
http://thondida.com/PhapNgu/VIDEO1/Kinh ... han-01.wmv
http://thondida.com/PhapNgu/VIDEO1/Kinh ... han-02.wmv
Sửa lần cuối bởi nguynlinhtam vào ngày 18/02/11 18:56 với 1 lần sửa.


Nam Mô A Di Đà Phật
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Ba tại trong một, một tức ba
Pháp thân tịch tịnh hiện hà sa
Báo, Hóa thân chưa từng nhiễm trước
Đâu riêng nơi Phật, đủ nơi ta!

Báo, Hóa dụng sâu từ Pháp hiện
Thể, dụng nhiếp dung chẳng ngại phiền
Tự tại thong dong tùy châu biến
Vốn không hình tích, hiện vô biên...

Sanh tử, tử sanh vô sanh tánh
Vô sanh thường trụ, khắp hóa sanh
Ba thân duyên ứng mà lập nghĩa
Sóng - nước tự Như chẳng biện, tranh...!

Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật_()_
Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật_()_
Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật_()_


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Trước giờ superminh có nghe về bản thể chúng sanh và Phật chưa ? Chúng sanh và Phật đồng bản thể nên nơi đâu cũng là PHẬT. Tam thiên đại thiên thế giới này nơi đâu cũng đều là PHẬT. Vì là thể tánh chân như nên cùng khắp Tam giới!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

SuperMinh đã viết:Các bác cho cháu hỏi về các thân của thân Phật và Bồ Tát ạ. Cháu chỉ mới biết Hóa thân và Pháp thân thôi, còn mấy thân nữa ạ, và mỗi thân thì như thế nào ạ? Mong các bác giúp cháu!
Ông thử nói nghe xem ông biết Hoá Thân và Pháp Thân Phật là ra sao?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Báo thân chính là tâm an lạc vui vẻ, giải thoát , từ bi của bạn. tangbong


Hình đại diện của người dùng
SuperMinh
Bài viết: 64
Ngày: 21/10/10 03:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Biên Hòa - Đồng Nai

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi SuperMinh »

Thánh_Tri đã viết:Ông thử nói nghe xem ông biết Hoá Thân và Pháp Thân Phật là ra sao?
Thực ra thì cháu cũng biết cơ bản thôi chứ cũng không rõ lắm: Hóa thân còn gọi là hiện thân, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát có thể hóa hiện đến 84 vị như trong Chú Đại Bi, còn Pháp thân là thân không có sanh do đó không bị diệt. Cháu chỉ biết thế thôi ạ :-SS


[b][color=#0040FF]Đã biết đời là [i]giả tạo[/i], sao lại còn [i]phiền não[/i] ?
Đã biết là [i]phiền não[/i], sao lại còn [i]trói buộc[/i] vào ?
Đã biết là [i]trói buộc[/i], sao chưa chịu [i]xả bỏ[/i] ?[/color]

[color=#0080FF]Đường đời chật hẹp người chen lấn
Nẻo đạo thêng thang chẳng ai cần ![/color]

[color=#0040FF]Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo[/color]

[color=#0000BF]NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT[/color][/b]
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Theo Phật Pháp thì Phật có ba thân:

1. Pháp Thân
2. Báo Thân
3. Ứng Hóa Thân

Thật không thể dùng vài lời mà có thể hiểu rõ ba thân nầy.

Thôi thì ông cứ hiểu như vầy là được rồi, từ từ học sẽ biết thêm:

1. Pháp Thân là cái thân pháp đầy đủ trí tuệ và từ bi cùng khắp mười phương ba đời, nó là cái tâm chân thật của mình và của tất cả chúng sanh sẵn có, và nó không sanh không diệt, không dơ không sạch v.v.. lìa tất cả mọi ngôn ngữ danh từ, ngoài ý thức của con người nên không dùng ý thức mà có thể đến được.

2. Báo Thân là cái thân của nghiệp báo, do tu tập Phật Pháp mà được cái thân tốt đẹp trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp. Còn nếu hiểu theo chúng sanh thì như là cái thân của mình hiện tại, do nghiệp đã tạo ô nhiễm mà có cái thân ô nhiễm bất tịnh nầy, đây là nói chung. Nhưng cũng có người thân hình đẹp, thân hình sấu theo con mắt phân biệt của loài người, thì cái đẹp cái sấu đó cũng là do nghiệp báo đã tạo, nay được thọ lảnh cái thân tương xứng với nghiệp đã tạo.

3. Ứng Hóa Thân thì gọi là cái thân biến hóa, như ông nói, chúng sanh nào muốn dùng thân gì để độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đó để độ thoát. Thì cái thân biến làm trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì Bồ Tát liền hiện các thân ấy mà độ thoát chúng sanh. Thân nầy là có là do vì Phật Bồ Tát khởi Tâm Đồng Thể Đại Bi mà hóa hiện ra để cứu vớt chúng sanh, chứ không chịu an hưởng cái Pháp, Báo thân của mình có được cho riêng mình.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
SuperMinh
Bài viết: 64
Ngày: 21/10/10 03:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Biên Hòa - Đồng Nai

Re: Thân Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi SuperMinh »

Cảm ơn bác nhiều lắm! =D>


[b][color=#0040FF]Đã biết đời là [i]giả tạo[/i], sao lại còn [i]phiền não[/i] ?
Đã biết là [i]phiền não[/i], sao lại còn [i]trói buộc[/i] vào ?
Đã biết là [i]trói buộc[/i], sao chưa chịu [i]xả bỏ[/i] ?[/color]

[color=#0080FF]Đường đời chật hẹp người chen lấn
Nẻo đạo thêng thang chẳng ai cần ![/color]

[color=#0040FF]Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo[/color]

[color=#0000BF]NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT[/color][/b]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách