Phật là có thật!

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Phật là có thật!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Con đăng chuyên mục này không phải là trước đó con không tin mà giờ mới tin. Con đăng để khẳng định rõ hơn về Đức Thế Tôn là một nhân vật có thật; để cho ngoại đạo hay những người không tin Phật, theo chủ nghĩa khoa học không tin cái siêu nhiên, cho người thế gian biết Phật giáo không phải là không có nguồn gốc rõ ràng. Nam Mô A Mi Đà Phật!

Nếu dẫn chuyện theo những thuyết mơ hồ người khác sẽ không tin nên con sẽ lấy pháp thế gian để khẳng định rõ. Trên Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở) với từ ngữ "Thích Ca Mâu Ni" có nói rõ ràng:

Thích-ca Mâu-ni (zh. 釋迦牟尼, sa. śākyamuni, pi. sakkamuni, dịch nghĩa là “Trí giả trầm lặng (muni) của dòng Thích-ca”. Đây là danh hiệu của Tất-đạt-đa Cồ-đàm (sa. siddhārtha gautama, zh. 悉達多 瞿曇), người sáng lập Phật giáo. Thái tử Tất-đạt-đa mang tên này sau khi từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường giải thoát. Danh hiệu “Thích-ca Mâu-ni” thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã từng sống trên Trái Đất này, nhằm phân biệt với các vị Phật khác.

Lại nữa với từ "Phật":

Vị Phật của thời đại chúng ta là Thích-ca Mâu-ni. Phật Thích-ca—một nhân vật lịch sử có thật—không phải là vị Phật đầu tiên và duy nhất

Nói về Thích Ca Mâu Ni:

Nhân vật lịch sử Thích-ca Mâu-ni sinh năm 563 TCN nhưng cũng có thuyết nói sinh năm 624 TCN, con trai của một tiểu vương thuộc dòng họ Thích-ca, ngày nay thuộc nước Nepal, gần Hi-mã-lạp sơn.

Còn trong Lịch sử lớp 10 (cơ bản), thuộc Nhà xuất bản giáo dục, chương IV - Bài 6 trang 38 phần chữ nhỏ:

... Vua mở đầu nước này, Bim-bi-sa-ra, được coi là cùng thời và là bạn của Phật tổ.

Trang 39:

Ở Bắc Ấn Độ, thành phố Ka-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít-đác-ta, sau trở thành Phật tổ, hiệu là Sa-ky-a Mu-ni (Thích Ca Mâu Ni)...

Sách giáo khoa Lịch sử 10 nâng cao trang 52, 53 cũng có nói như trên!
Gần đây, một nhà khảo cổ Anh tìm được một hủ gốm có dòng chữ khắc bên ngoài:"Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc đất nước Ma-kiệt-đà" và nhà khảo cổ đó đã tin rằng Ngài là có thật!

Lại nữa, các nhà khoa học cũng khẳng định rõ là Đức Phật là có thật!
Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, đã phát biểu như sau:

“Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt trên mọi ý nghĩa về Thượng đế và tránh nói đến những giáo lý và thần học. Tôn giáo ấy sẽ bao quát tất cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên cơ sở đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể mà không rời nhất thể. Phật giáo đáp ứng được những yêu cầu ấy. Nếu có một tôn giáo nào có thể đương đầu được với những nhu cầu hiện đại của khoa học thì đó là Phật Giáo”

Ngoài ra, Einstein cũng có đưa ra những nhận xét sau đây:

" PHẬT GIÁO KHÔNG CẦN XÉT LẠI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CẬP NHẬT HÓA VỚI NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI CỦA KHOA HỌC. PHẬT GIÁO KHÔNG CẦN TỪ BỎ NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CHẤP NHẬN KHOA HỌC, BỞI VÌ PHẬT GIÁO BAO GỒM KHOA HỌC, ĐỒNG THỜI CŨNG VƯỢT QUA KHOA HỌC. Phật Giáo là một chiếc cầu nối liền tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Chiếc cầu Phật Giáo đã kích thích con người khám phá ra những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính con người và trong môi trường sống chung quanh. PHẬT GIÁO SIÊU VIỆT THỜI GIAN VÀ MÃI MÃI CÓ GIÁ TRỊ."

Trong nhận định của Albert Einstein, có một điểm quan trọng nói lên những sắc thái đặc thù của PG:

PG KHÔNG CẦN XÉT LẠI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CẬP NHẬT HÓA VỚI NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI CỦA KHOA HỌC. PHẬT GIÁO KHÔNG CẦN TỪ BỎ NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CHẤP NHẬN KHOA HỌC, BỞI VÌ PG BAO GỒM KHOA HỌC, ĐỒNG THỜI CŨNG VƯỢT QUA KHOA HỌC.


Đức Thế Tôn của chúng ta là nhân vật có thật và đã đem từ bi rải khắp thế gian, chúng ta là hậu duệ của Ngài, phải nối tiếp con đường chính nghĩa của Ngài, phải cho thế giới biết rằng Đức Thế Tôn đã và đang tồn tại cùng họ, không bao giờ mất đi. Trên mọi thuyết Tôn giáo không cơ sở, nguồn gốc Phật giáo là có cơ sở rõ ràng!

"Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác".

Nam Mô A Mi Đà Phật!

tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Phật là có thật!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

"Làm cho khởi lên con đường trước kia chưa ai làm cho khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa ai đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được ai tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo". Đó là phương tiện, ngài nói phương tiện để chúng sanh thấy đạo mà Ngài đạt được, giáo pháp mà Ngài có được là bất khả tư nghì, chưa có người thế gian, người cõi trời, bậc chủ ngoại đạo nàocó được sự chứng ngộ như Ngài!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Phật là có thật!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Kiến thức không nhiều nên chẳng dám tranh luận tiếp, Tiểu Thừa thì là chiếc xe nhỏ chở được mình không chở được người, Đại Thừa là chiếc xe lớn chở được người và mình, bạn lựa pháp môn nào thì lựa vậy! A Mi Đà Phật! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Phật là có thật!

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

Chào các bạn, chào bạn VHBK, MHBN, tqh009, langtu, alibaba2010.
Chào bạn lâm nghĩa.
<< Kiến thức không nhiều nên chẳng dám tranh luận tiếp, Tiểu Thừa thì là chiếc xe nhỏ chở được mình không chở được người, Đại Thừa là chiếc xe lớn chở được người và mình, bạn lựa pháp môn nào thì lựa vậy! A Mi Đà Phật>>
Xin lổi cho phép tôi góp ý:
- Mong bạn nhìn lại CON ĐƯỜNG CỦA VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ TRONG LỊCH SỬ VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA.
- Mong bạn nhìn lại CON ĐƯỜNG CỦA CHÍNH BẠN.
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA.


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Phật là có thật!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

VHBK, MHBN, tph009, langtu không có ở đây sao bạn mymamut lại chào vậy ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách