NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Câu nói ngắn gọn đó, khiến nhiều người tu học thắc mắt, thắc mắt ở chỗ "CẦU VÃNG SANH".

Xin chư vị DH giải thích rõ hơn đặng giúp nhiều người còn nghi hoặc được thõa lòng.
kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Câu nói ngắn gọn đó, khiến nhiều người tu học thắc mắt, thắc mắt ở chỗ "CẦU VÃNG SANH".

Xin chư vị DH giải thích rõ hơn đặng giúp nhiều người còn nghi hoặc được thõa lòng.
kinhle kinhle kinhle
Tịnh Độ Tu Là Nương Nơi Sự.

Sự Đây Là Niệm Phật.

Pháp Môn Niệm Phật Là Y Nơi Tự Lực Của Hành Giả Và Tha Lực Tiếp Dẫn Của Đức Phật A Di Đà.

Cầu Nguyện Vãng Sanh Nghĩa Là Muốn Sanh Về Cõi Cực Lạc.

Hễ Còn Mong Muốn Tức Là Còn Cầu, Hết Mong Muốn Mới Là Hết Cầu.

Bồ Tát Trong Địa Vẫn Còn Tu Học Cầu Thành Phật.

Chỉ Có Phật Toàn Giác Mới Là Hết Mong Cầu Vì Là Viên Mãn Tất Cả Không Thừa Sót.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Dạ.
Như vậy:
1> Bỏ Tự Lực nghĩa là làm biếng tu, muốn ngồi mát ăn bát vàng, chẳng có thật lòng, Phật chẳng thể rước.

2> Bỏ Tha Lực thì chẳng thể Nguyện, nên Phật cũng chẳng tiếp rước.

Nhưng nhiều người vẫn cho rằng "Cầu" nghĩa là tham muốn. Mà tham muốn thì chẳng thể liễu sanh thoát từ. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào?


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nhưng nhiều người vẫn cho rằng "Cầu" nghĩa là tham muốn. Mà tham muốn thì chẳng thể liễu sanh thoát từ. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào?
Chưa Phải Thánh Mà Nói Vô Cầu Thì Không Thể Được,

Dù Miệng Có Nói Không Cầu Nhưng Ý Vẫn Cầu.

Muốn Hết Khổ Sanh Tử Thì Cũng Là Tham Nhưng Mà Cái Tham Này Lại Chấm Dứt Cái Tham.

Bồ Tát Tu Hành Khi Còn Trong Địa Vị Phàm Phu Vẫn Là Có Cầu.

Nói Đến Tham Thì Có Nhiều Bậc Thô Tế.

Tham Vi Tế Như Trong Kinh Nói Có Vị Tỳ Kheo Đi Ngang Hồ Sen Nghe Mùi Hương Rồi Thấy Thơm Hít Vào Thì Cũng Phạm Giới Trộm.

Nhưng Đây Là Nói Cảnh Giới Tu Hành Của Bậc Thượng.

Muốn Vãng Sanh Cõi Cực Lạc Tuy Là Vẫn Còn Tham Nhưng Mà Nhờ Sức Niệm Phật Diệt Ác Nghiệp Đễ Để Vãng Sanh Tiến Tu Thành Như Vậy Là Dùng Cái Tham Để Dứt Cái Tham.

Còn Tham Danh Tài Lợi Sắc Nơi Cõi Ta Bà Thì Đưa Đến Khổ Đau Trong 6 Cõi Luân Hồi.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

À :) . Mà thầy KC tu theo Pháp Môn gì vậy thầy :)


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

À :) . Mà thầy KC tu theo Pháp Môn gì vậy thầy :)
KC Tu Theo PhậtOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Xuất sắc !


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

nguynlinhtam thấy thầy KC khi trả lời các bài thầy nhắc đến nhiều Kinh quá. Nêu nguynlinhtam không biết thầy chuyên về pháp môn nào.
kinhle kinhle kinhle


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

nguynlinhtam thấy thầy KC khi trả lời các bài thầy nhắc đến nhiều Kinh quá. Nêu nguynlinhtam không biết thầy chuyên về pháp môn nào.
kinhle kinhle kinhle
Tất Cả Chư Tổ Thiền Tông, Chư Tổ Tịnh Độ, Chư Tổ Mật Tông Đều Vẫn Phải Y Theo Kinh Luận Làm Y Cứ Cho Nên Phật Tử Thì Phải Y Theo Kinh Phật Làm Y Cứ.

Trong Kinh Kim Cang Đức Phật Nói
Tu Bồ Đề! Như Lai là Bậc chơn ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuống ngữ, bất dị ngữ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách