Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Cám ơn thầy đã vì lòng từ mà chẳng nệ khó nhọc , nhặt từng link đem tặng chúng sanh , ôi nghĩa cả ơn cao đức dày, nhưng mà thầy ơi mấy cái bài này lúc tuổi đạo còn nhú con thường hằng đêm chong đèn ngồi đọc như trần minh khố chuối, đọc rách hết mép giường mà chẳng thấy NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT THẦY Ạ VÌ RỐT RÁO CHO CÙNG CŨNG CHỈ THÀNH NỤ ẠH , VÌ RỐT RÁO CHO CÙNG CŨNG CHỈ DẠY TÍN NGUYỆN HẠNH NHỨT LÀ CÁI NGUYỆN THƯ 19 THẦY Ạ HỄ CÓ NGUYỆN THÌ VÃNG SANH THẦY Ạ VẬY THẦY CHỈ CHO CON CHỖ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT ?????? ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY NIỆM PHẬT VẪN THÀNH NỤ THẦY ẠH kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Trong kinh A Di Đà - Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật ngày đêm thọ trì thì được chư Phật hộ niệm mau đến Vô thượng Bồ Đề, vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Kinh nói rõ như thế, sau khi về cõi Cực Lạc rồi thì tu tập tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác! - Đó chẳng phải là niệm Phật thành Phật sao ?

Đạo hữu cứ an tâm, tôi kể đạo hữu nghe câu chuyện thế này:
Một hôm Đức Phật đi ra ngoài khất thực, chỉ có đệ tử của Ngài, bỗng có một ông già chạy tới khóc lóc xin gặp Phật. Đệ tử của Ngài quán thấy 84 vạn kiếp trước ông già đó không trồng căn lành gì cả nên can ngăn, không cho vào và đợi Phật về. Phật khất thực xong trở về thì cho phép ông ta quy y Phật và trở thành Tỳ Kheo, đệ tử thắc mắc, Ngài nói rằng:"Thiên nhãn các ngươi còn hạn chế nên chưa nhìn xa, đã vô lượng kiếp trước, lão già đó chính là một tiều phu, lên rừng đốn củi, tiều phu ấy gặp hổ, sợ quá liền leo lên cây và buộc miệng nói:"Mô Phật", vì nhân duyên đó nên nay ta độ thoát cho ông ta".

Nhân quả sờ sờ mà đạo hữu chẳng tin sao ? Với lại trong kinh Pháp Hoa nói chúng sanh vốn dĩ điều có Phật tánh, tương lai sẽ thành Phật. Phật còn nói:"Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

A Mi Đà Phật!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

Lâm Nghĩa đã viết:
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Cám ơn thầy đã vì lòng từ mà chẳng nệ khó nhọc , nhặt từng link đem tặng chúng sanh , ôi nghĩa cả ơn cao đức dày, nhưng mà thầy ơi mấy cái bài này lúc tuổi đạo còn nhú con thường hằng đêm chong đèn ngồi đọc như trần minh khố chuối, đọc rách hết mép giường mà chẳng thấy NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT THẦY Ạ VÌ RỐT RÁO CHO CÙNG CŨNG CHỈ THÀNH NỤ ẠH , VÌ RỐT RÁO CHO CÙNG CŨNG CHỈ DẠY TÍN NGUYỆN HẠNH NHỨT LÀ CÁI NGUYỆN THƯ 19 THẦY Ạ HỄ CÓ NGUYỆN THÌ VÃNG SANH THẦY Ạ VẬY THẦY CHỈ CHO CON CHỖ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT ?????? ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY NIỆM PHẬT VẪN THÀNH NỤ THẦY ẠH kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Trong kinh A Di Đà - Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật ngày đêm thọ trì thì được chư Phật hộ niệm mau đến Vô thượng Bồ Đề, vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Kinh nói rõ như thế, sau khi về cõi Cực Lạc rồi thì tu tập tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác! - Đó chẳng phải là niệm Phật thành Phật sao ?

Đạo hữu cứ an tâm, tôi kể đạo hữu nghe câu chuyện thế này:
Một hôm Đức Phật đi ra ngoài khất thực, chỉ có đệ tử của Ngài, bỗng có một ông già chạy tới khóc lóc xin gặp Phật. Đệ tử của Ngài quán thấy 84 vạn kiếp trước ông già đó không trồng căn lành gì cả nên can ngăn, không cho vào và đợi Phật về. Phật khất thực xong trở về thì cho phép ông ta quy y Phật và trở thành Tỳ Kheo, đệ tử thắc mắc, Ngài nói rằng:"Thiên nhãn các ngươi còn hạn chế nên chưa nhìn xa, đã vô lượng kiếp trước, lão già đó chính là một tiều phu, lên rừng đốn củi, tiều phu ấy gặp hổ, sợ quá liền leo lên cây và buộc miệng nói:"Mô Phật", vì nhân duyên đó nên nay ta độ thoát cho ông ta".

Nhân quả sờ sờ mà đạo hữu chẳng tin sao ? Với lại trong kinh Pháp Hoa nói chúng sanh vốn dĩ điều có Phật tánh, tương lai sẽ thành Phật. Phật còn nói:"Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

A Mi Đà Phật!
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Dạ thầy dạy chí phải, tương lai ta sẽ thành phật là điều chắc chắn không có gì thay đổi thầy ạ, con nghe trong kinh THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN có dạy rằng nếu không THẤU ĐÁO GIÁO LÝ NÀY thì mãi mãi luân hồi sinh tử thầy ạh, mà mình học cái đó chi cho mệt thầy ha, con giờ chỉ cần tín hạnh nguyện là con về rồi, NHƯNG THẦY ƠI THẦY CÓ BIẾT KHI PHẬT RƯỚC CHÚNG TA PHẬT RƯỚC CÁI NÀO TRONG NGŨ UẨN CHÚNG TA VỀ HOK THẦY ???? SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ???? MÀ NGHIỆP LỰC CHÚNG TA CÓ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC KÈM THEO HOK THẦY ??????? XIN THẦY DẠY DỄ HIỂU CHO CON ĐƯỢC PHƯỚC HEN THẦY CÒN THẦY DÙNG BÁO THÂN, ỨNG THÂN GÌ ĐÓ THÌ HẠ LIỆT CHÚNG CON LẠI NGHĨ NÓ LÀ 1 TRẠNG THÁI TÂM THÌ CHẾT ẠH, ÀH MÀ THẦY CHO CON HỎI CÁI CHỮ "VÔ THƯỜNG" NÓ CÓ NGHĨA THẾ NÀO KHI ĐỨC PHẬT NGỒI DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ CHỨNG ĐẠO QUAN SÁT KHẮP TOÀN THỂ VŨ TRỤ RỒI NGÀI THỐT LÊN "VÔ THƯỜNG"???? CÁI KhÁI NIỆM "THƯỜNG KIẾN" NÓ RA SAO MONG THẦY DẠY DỖ TƯỜNG TẬN CHO CHO HEN THẦY tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong Cái nào thầy thấy có nói có, thầy không biết thì thầy hỏi dùm con để dạy cho hen thầy , mong thầy TẬN DỤNG TOÀN THỂ TÂM LỰC, TRÍ LỰC , SỨC LỰC TRẢ LỜI CON HEN THẦY , tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong con cúng dường thầy mấy cành hoa này hen thầy, :D


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính gởi đh Vấn đạo:
Ts sau khi theo dõi những bài viết của đh _ Ts cũng hiểu được nỗi lòng của đh phần nào! Nhưng Ts có một thắc mắc với đh , Xin đh hoan hỉ nói ra chánh kiến của mình:
1- theo đh một người đi Chùa Niệm Phật A Di Đà CẦU VÃNG SANH TỊNH ĐỘ _so với một người đi lạy, niệm quỉ thần thì Đh nghĩ sao !? ( Hay chùa mà không thờ Phật " chùa bà Chúa xứ BD")
2_ một Phật tử đi Chùa Lạy Phật A Di Đà _ Thường Nghe Chư Tăng thuyết giảng _so với người ngoại đạo " TL, TCG, HG " đh nghĩ sao !?
3_ một người Vô Thần :vật chất _ ham danh tiếng _ địa vị _ Ái dục là trên hết _ đh nghĩ sao !?
chúc đh thân tâm thường an lạc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


soclau
Bài viết: 4
Ngày: 26/02/11 19:50
Giới tính: Nam
Đến từ: Đà Lạt

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi soclau »

vấn_đạo đã viết: kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Dạ thầy dạy chí phải, tương lai ta sẽ thành phật là điều chắc chắn không có gì thay đổi thầy ạ, con nghe trong kinh THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN có dạy rằng nếu không THẤU ĐÁO GIÁO LÝ NÀY thì mãi mãi luân hồi sinh tử thầy ạh, mà mình học cái đó chi cho mệt thầy ha, con giờ chỉ cần tín hạnh nguyện là con về rồi, NHƯNG THẦY ƠI THẦY CÓ BIẾT KHI PHẬT RƯỚC CHÚNG TA PHẬT RƯỚC CÁI NÀO TRONG NGŨ UẨN CHÚNG TA VỀ HOK THẦY ???? SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ???? MÀ NGHIỆP LỰC CHÚNG TA CÓ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC KÈM THEO HOK THẦY ??????? XIN THẦY DẠY DỄ HIỂU CHO CON ĐƯỢC PHƯỚC HEN THẦY CÒN THẦY DÙNG BÁO THÂN, ỨNG THÂN GÌ ĐÓ THÌ HẠ LIỆT CHÚNG CON LẠI NGHĨ NÓ LÀ 1 TRẠNG THÁI TÂM THÌ CHẾT ẠH, ÀH MÀ THẦY CHO CON HỎI CÁI CHỮ "VÔ THƯỜNG" NÓ CÓ NGHĨA THẾ NÀO KHI ĐỨC PHẬT NGỒI DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ CHỨNG ĐẠO QUAN SÁT KHẮP TOÀN THỂ VŨ TRỤ RỒI NGÀI THỐT LÊN "VÔ THƯỜNG"???? CÁI KhÁI NIỆM "THƯỜNG KIẾN" NÓ RA SAO MONG THẦY DẠY DỖ TƯỜNG TẬN CHO CHO HEN THẦY tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong Cái nào thầy thấy có nói có, thầy không biết thì thầy hỏi dùm con để dạy cho hen thầy , mong thầy TẬN DỤNG TOÀN THỂ TÂM LỰC, TRÍ LỰC , SỨC LỰC TRẢ LỜI CON HEN THẦY , tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong con cúng dường thầy mấy cành hoa này hen thầy, :D
:)

Trong kinh điển, Phật thuyết tùy theo từng đối tượng nghe Pháp. Nếu bạn cảm thấy Pháp môn Niệm Phật vãng sanh khó hiểu không hợp với căn cơ của bạn thì có thể chọn Pháp môn khác.


[color=#0000FF][b]Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan
Ly kinh nhất tự, tức đồng Ma thuyết[/b][/color]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

langtu đã viết:À té ra bác cho rằng Phật A Di Đà phát nguyện úm ba la một cái là tự nhiên xuất hiện nào là vàng bác, mã não, san hô, trang nghiêm hồ tắm ... rồi kêu thợ xây lên cõi Cực lạc. Chuyện này kể cho con nít nó nghe là nó tin ngay ấy mà
Là con kiến mà bàn đến con người hả ĐH :D .
Con kiến 1 ngày tha cơm về đất tổ mình sống qua ngày nó đâu ngờ rằng con người đời sống như thế này hả ĐH. :D .

Nếu ĐH nâng niêu nó muốn cho nó biết, thấy được hoàn cảnh con người thì không khỏi khiến cho nó bị chết vì thân hình mềm yếu của nó với bàn tay quá mạnh của ĐH. Giống như con giòi vậy không khỏi khiến cho nó bị sặc nước chết. :D

ĐH nằm mộng thấy mình bay lên bay xuống, chưởng phép úm ba la xì bùa, toàn là mấy cảnh điên đảo không thật hỏi lúc đang mộng ĐH có thấy nó bất hợp lý chăng? Hay tỉnh mộng mới biết? Lúc mộng thấy ma quỷ còn Kinh hồn? :D . Thấy bay trên không, chưởng phép thuật thấy vui sướng còn quên là mình đang ngủ :D trên giường.

Tâm như họa sĩ khéo
Vẽ thế giới muôn màu
Cảnh ngũ ấm thế gian
Không pháp nào không tạo.
Kinh Hoa Nghiêm

Ba điểm như sao sáng
Móc ngang tựa trăng tà
Đọa sa hay thành Phật
Cũng tâm ấy mà ra.
Bài kệ Vô Tâm.

ĐH nói về khoa học nay tôi cũng nói cho ĐH nghe: :D
Vật chất và năng lượng tương quan lẫn nhau.
Các nhà khoa học hiện nay có thể biến đổi vật chất thành năng lượng, nhưng năng lượng thành vật chất thì họ không làm được. :D . A Di Đà Như Lai làm được :( .

Nếu ĐH không tin vật chất là năng lượng thì nguynlinhtam giới thiệu cho ĐH.
1 quả bom đó ĐH dài rộng bao nhiêu hả ĐH? ĐH đụng vô tan xương nát thịt nha ĐH, mấy quả thôi là nó biến Trái Đất như vi trần nha ĐH. :D :D :D :D


Nam Mô A Di Đà Phật
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

sotam26 đã viết:Kính gởi đh Vấn đạo:
Ts sau khi theo dõi những bài viết của đh _ Ts cũng hiểu được nỗi lòng của đh phần nào! Nhưng Ts có một thắc mắc với đh , Xin đh hoan hỉ nói ra chánh kiến của mình:
1- theo đh một người đi Chùa Niệm Phật A Di Đà CẦU VÃNG SANH TỊNH ĐỘ _so với một người đi lạy, niệm quỉ thần thì Đh nghĩ sao !? ( Hay chùa mà không thờ Phật " chùa bà Chúa xứ BD")
2_ một Phật tử đi Chùa Lạy Phật A Di Đà _ Thường Nghe Chư Tăng thuyết giảng _so với người ngoại đạo " TL, TCG, HG " đh nghĩ sao !?
3_ một người Vô Thần :vật chất _ ham danh tiếng _ địa vị _ Ái dục là trên hết _ đh nghĩ sao !?
chúc đh thân tâm thường an lạc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tangbong tangbong tangbong tangbong kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Vậy vấn đạo sẽ chấm dứt mọi câu hỏi tại đây , chỉ mong đừng có ai nói ĐÂY LÀ PHÁP DUY NHẤT ĐỘ CHÚNG SANH THÔI , LÀM THẾ HỌ NGHĨ PHÁP MÔN NÀY LÀ VÔ THƯỢNG NGOÀI RA KHÔNG CÒN PHÁP MÔN NÀO CÓ THỂ ĐỘ CHÚNG SANH kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle NHƯNG ĐA SỐ CÁC BÀI TUYÊN TRUYỀN XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP TỊNH ĐỘ ĐỀU CHO RẰNG CHỈ ĐÂY LÀ HAY NHẤT ĐỘ CHÚNG SANH THỜI MẠT PHÁP , THIỂN NGHĨ LÀ DO HỌ NGHIÊN CỨU CHƯA SÂU , NGHE XONG CHƯA THẤU ĐÁO, TRUYỀN TÁ LẢ LÀM SAI Ý CHỈ PHÁP MÔN THÂM DIỆU NÀY THÌ VẤN ĐẠO MỚI LẤY MÌNH LÀM BIA THÔI kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

A a! Vấn đạo muốn cho mọi người thấy không chỉ pháp môn niệm Phật mới độ sanh được sao ? Rồi cho rằng mọi người nói pháp niệm Phật này chỉ dành chúng sanh thời mạt kiếp thôi sao ?

Đạo hữu lầm rồi! Sở dĩ vì sao người ta đề cao pháp niệm Phật ?

"Thời mạt kiếp này, ức ức người tu hành, hiếm có người nào được đắc đạo, duy chỉ y theo pháp môn niệm Phật mới thoát sanh tử luân hồi" - Kinh Đại Tập

Bây giờ đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa để ngộ nhập Phật tri kiến ? Cả đời còn chưa xong, tôi không có ý hạ thấp nhưng do chúng ta bây giờ trí tuệ kém cỏi, dục vọng lại nhiều, cả đời đạo hữu nhắm ngộ nhập Phật tri kiến được không ?

Lại còn thấu rõ chân tánh, đạo hữu nghĩ coi thấu rõ chân tâm đời này được không ? Khó lắm! Khó lắm! Đạo hữu có nghe câu:"Một câu niệm Phật thâu tóm Tam tạng kinh điển" không ? Vi diệu đến thế thì người ta tu theo cũng phải thôi, đừng hiểu nhầm là họ muốn đề cao, không phải đâu, vì pháp này dễ hành dễ chứng nên họ mới xiển dương, hoằng pháp lợi sinh mà!

Với lại đạo hữu đừng hỏi nữa, nhớ lúc trước tôi cũng như đạo hữu, vô đây hỏi tùm lum, làm người ta rối trí, bực bội, sau nhờ có thiện tri thức khuyên tôi nên tôi mới cố gắng thực hành và đọc nhiều kinh điển nên... đỡ hơn nhiều rồi! :D

Câu mà đạo hữu hỏi VÔ THƯỜNG là gì ? Chứng tỏ đạo hữu chưa đọc Phật học Phổ thông, vậy mà nói đọc ngày đêm, nát cả sách! Hãy cẩn thận đấy!

Đạo hữu hãy thực hành đi, Phật tới rước rồi tinh tấn tu tập thành Phật thì cái gì mà không biết!

"Tu không học là tu mù, học không tu là cái tủ để sách".
A Mi Đà Phật! tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

kinhle kinhle kinhle kinhle :D :D :D :D :D QUÊN LÀ ĐÃ HỨA KO HỎI NỮA ĐÀNH VẬY , BƯỚC RA KHỎI TOPIC NÀY VẬY, CHÚC QUÝ THẦY TÂN TÂM THƯỜNG LẠC, XIỂN DƯƠNG CHÁNH PHÁP, PHÁP NÀO CŨNG NHƯ NHAU TÙY CĂN CƠ MÀ ĐỘ CHỨ KHÔNG NGƯỜI TA LẠI NGHĨ CÓ THUỐC TRỊ BÁ BỆNH, SỐNG BẰNG NIỀM TIN THÌ BỐC THUỐC NÀO, SỐNG BẰNG LÝ TRÍ THÌ BỐC THUỐC NÀO, KHI NÀO THÌ DÙNG THUỐC NÀO, KHI NÀO THÌ PHẢI DÙNG ĐẾN THUỐC KHÁC, MONG QUÝ THẦY DẠY DỖ ĐẠO CHÚNG CÁC CON , ĐỪNG ĐỂ CÁC CON U MÊ NGHEN QUÝ THẦY, QUÝ THẦY IM LẶNG LÀ CHÚNG CON U MÊ GIÁO LÝ LẮM ĐÓ kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

langtu đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
THẾ GIỚI CỰC LẠC đã hình thành cách đây hơn mười kiếp ...
THẾ GIỚI CỰC LẠC đã hình thành từ đâu vậy bác VH ? :D
Thế giới ta bà này được hình thành từ đâu?


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

vấn_đạo đã viết:kinhle kinhle kinhle kinhle :D :D :D :D :D QUÊN LÀ ĐÃ HỨA KO HỎI NỮA ĐÀNH VẬY , BƯỚC RA KHỎI TOPIC NÀY VẬY, CHÚC QUÝ THẦY TÂN TÂM THƯỜNG LẠC, XIỂN DƯƠNG CHÁNH PHÁP, PHÁP NÀO CŨNG NHƯ NHAU TÙY CĂN CƠ MÀ ĐỘ CHỨ KHÔNG NGƯỜI TA LẠI NGHĨ CÓ THUỐC TRỊ BÁ BỆNH, SỐNG BẰNG NIỀM TIN THÌ BỐC THUỐC NÀO, SỐNG BẰNG LÝ TRÍ THÌ BỐC THUỐC NÀO, KHI NÀO THÌ DÙNG THUỐC NÀO, KHI NÀO THÌ PHẢI DÙNG ĐẾN THUỐC KHÁC, MONG QUÝ THẦY DẠY DỖ ĐẠO CHÚNG CÁC CON , ĐỪNG ĐỂ CÁC CON U MÊ NGHEN QUÝ THẦY, QUÝ THẦY IM LẶNG LÀ CHÚNG CON U MÊ GIÁO LÝ LẮM ĐÓ kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Quý thầy cho thuốc một đống kia (kinh, luật, luận) tại đạo hữu không uống thuốc thôi!
Nếu có gì thắc mắc thêm thì hỏi, nhưng nên hỏi những gì đáng hỏi, ý tôi là vậy! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Lâm Nghĩa đã viết:Trên đó làm gì có thợ xây!
Nguyện thứ 27:Khi tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng của Trời và Người, có hình sắc đẹp đẽ, trong sáng, mầu nhiệm, không thể tính đoán mà biết được, dù là người có thiên nhãn. Nếu có người biết được danh số rõ ràng các đồ vật ấy, tôi thề không chứng quả Chánh Giác.


Nguyện thứ 32:Khi tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mặt đất lên đến hư không, lầu đài, cung điện, ao nước, hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và trăm nghìn thứ hương hợp lại mà thành, xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm tỏa khắp mười phương thế giới. Chúng Bồ Tát ngửi được mùi hương ấy thì đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không chứng quả Chánh Giác.
Nguyện tốt tất sẽ thành, chú langtu phát nguyện độ sanh xem, thành sao không!

Nguyện như vậy tất phải như vậy, nếu Phật nguyện làm từ các thứ báu kì lạ, thế gian không có, chiếu trăm sắc vi diệu, người thấy hoan hỷ thì chắc chắn là cũng được như thế!

Công đức của Phật theo lời nguyện tạo ra như vậy chứ chẳng phải ai xây, ai thiết lập cả!
Vậy là bác tin có Thượng đế tạo ra vũ trụ chứ gì ? :D
kimcang đã viết:
À té ra bác cho rằng Phật A Di Đà phát nguyện úm ba la một cái là tự nhiên xuất hiện nào là vàng bạc, mã não, san hô, trang nghiêm hồ tắm ... rồi kêu thợ xây lên cõi Cực lạc. Chuyện này kể cho con nít nó nghe là nó tin ngay ấy mà :))
Đem Trí Phàm Phu Lường Cảnh Giới Thánh Như Đom Đóm Muốn So Cái Sáng Với Mặt Trời.

Pháp Thế Gian Chưa Chắc DH LT Có Khả Năng Hiểu Nói Chi Là Pháp Xuất Thế Gian
Vậy là bác tin có Ông Kẹ chứ gì ? :D
Lâm Nghĩa đã viết: Trong kinh A Di Đà - Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật ngày đêm thọ trì thì được chư Phật hộ niệm mau đến Vô thượng Bồ Đề, vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Kinh nói rõ như thế, sau khi về cõi Cực Lạc rồi thì tu tập tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác! - Đó chẳng phải là niệm Phật thành Phật sao ?A Mi Đà Phật!
:D Y chang đạo Tin lành. Họ đem kinh thánh ra đọc rồi bảo chỉ cần tin theo những gì Thiên chúa bảo thì sau này chết sẽ được lên Thiên đường. Khỏi cần tụng niệm chi cho mỏi miệng, hao nước miếng :))


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

vấn_đạo đã viết: kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Dạ thầy dạy chí phải, tương lai ta sẽ thành phật là điều chắc chắn không có gì thay đổi thầy ạ, con nghe trong kinh THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN có dạy rằng nếu không THẤU ĐÁO GIÁO LÝ NÀY thì mãi mãi luân hồi sinh tử thầy ạh, mà mình học cái đó chi cho mệt thầy ha, con giờ chỉ cần tín hạnh nguyện là con về rồi, NHƯNG THẦY ƠI THẦY CÓ BIẾT KHI PHẬT RƯỚC CHÚNG TA PHẬT RƯỚC CÁI NÀO TRONG NGŨ UẨN CHÚNG TA VỀ HOK THẦY ???? SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ???? MÀ NGHIỆP LỰC CHÚNG TA CÓ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC KÈM THEO HOK THẦY ??????? XIN THẦY DẠY DỄ HIỂU CHO CON ĐƯỢC PHƯỚC HEN THẦY CÒN THẦY DÙNG BÁO THÂN, ỨNG THÂN GÌ ĐÓ THÌ HẠ LIỆT CHÚNG CON LẠI NGHĨ NÓ LÀ 1 TRẠNG THÁI TÂM THÌ CHẾT ẠH, ÀH MÀ THẦY CHO CON HỎI CÁI CHỮ "VÔ THƯỜNG" NÓ CÓ NGHĨA THẾ NÀO KHI ĐỨC PHẬT NGỒI DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ CHỨNG ĐẠO QUAN SÁT KHẮP TOÀN THỂ VŨ TRỤ RỒI NGÀI THỐT LÊN "VÔ THƯỜNG"???? CÁI KhÁI NIỆM "THƯỜNG KIẾN" NÓ RA SAO MONG THẦY DẠY DỖ TƯỜNG TẬN CHO CHO HEN THẦY
Bác bắt đầu hỏi khó mấy thầy rồi :))
vấn_đạo đã viết:tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong Cái nào thầy thấy có nói có, thầy không biết thì thầy hỏi dùm con để dạy cho hen thầy , mong thầy TẬN DỤNG TOÀN THỂ TÂM LỰC, TRÍ LỰC , SỨC LỰC TRẢ LỜI CON HEN THẦY , tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong con cúng dường thầy mấy cành hoa này hen thầy, :D
Ai chớ thầy VH thì không bao giờ thú nhận là mình không biết :D Hễ gặp chỗ bí thì kiếm cách thoái thác thế này :

_ Đó là chuyện không thể dùng lời để giải thích, cứ tin suông vậy thôi bảo đảm sẽ thành ;)

Đó cũng là chiêu mà những người theo tà đạo áp dụng để dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin :))


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách