Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
langtu đã viết: Phật nói trong bộ Chana Sutta:

“Này các Tỷ kheo! Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta! Hãy để cho các bậc hữu học thực nghiệm những lời Ta nói, như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa, đập vỡ ra từng cục và bằng hòn đá thử vàng”.
Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ. Chỉ dừng lại ở chỗ kính mến là tin mù, tin suông. Không có nghĩa là phủ nhận LÒNG TIN.

LÒNG TIN và LÝ TRÍ đâu thể tách trời. Chẳng hạn có LÒNG TIN vào sự giác ngộ thì chúng ta mới tìm đường giải thoát. ..................
:D Câu nói của Phật dễ hiểu vậy mà bác còn hiểu sai thì pó tay.com :D

_ Phật khuyên mọi người "Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta!..." Ý là khuyên mọi người không nên tin do lòng tôn kính hay bất cứ điều gì, mà hãy thực nghiệm "như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa"

_ Bác VH lại hiểu là "Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ." :))


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

langtu đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
langtu đã viết: Phật nói trong bộ Chana Sutta:

“Này các Tỷ kheo! Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta! Hãy để cho các bậc hữu học thực nghiệm những lời Ta nói, như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa, đập vỡ ra từng cục và bằng hòn đá thử vàng”.
Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ. Chỉ dừng lại ở chỗ kính mến là tin mù, tin suông. Không có nghĩa là phủ nhận LÒNG TIN.

LÒNG TIN và LÝ TRÍ đâu thể tách trời. Chẳng hạn có LÒNG TIN vào sự giác ngộ thì chúng ta mới tìm đường giải thoát. ..................
:D Câu nói của Phật dễ hiểu vậy mà bác còn hiểu sai thì pó tay.com :D

_ Phật khuyên mọi người "Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta!..." Ý là khuyên mọi người không nên tin do lòng tôn kính hay bất cứ điều gì, mà hãy thực nghiệm "như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa"

_ Bác VH lại hiểu là "Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ." :))
Hai câu cùng nghĩa mà DH cũng chẳng phân biệt được.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

langtu đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:Trên đó làm gì có thợ xây!
Nguyện thứ 27:Khi tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng của Trời và Người, có hình sắc đẹp đẽ, trong sáng, mầu nhiệm, không thể tính đoán mà biết được, dù là người có thiên nhãn. Nếu có người biết được danh số rõ ràng các đồ vật ấy, tôi thề không chứng quả Chánh Giác.


Nguyện thứ 32:Khi tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mặt đất lên đến hư không, lầu đài, cung điện, ao nước, hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và trăm nghìn thứ hương hợp lại mà thành, xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm tỏa khắp mười phương thế giới. Chúng Bồ Tát ngửi được mùi hương ấy thì đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không chứng quả Chánh Giác.
Nguyện tốt tất sẽ thành, chú langtu phát nguyện độ sanh xem, thành sao không!

Nguyện như vậy tất phải như vậy, nếu Phật nguyện làm từ các thứ báu kì lạ, thế gian không có, chiếu trăm sắc vi diệu, người thấy hoan hỷ thì chắc chắn là cũng được như thế!

Công đức của Phật theo lời nguyện tạo ra như vậy chứ chẳng phải ai xây, ai thiết lập cả!
Vậy là bác tin có Thượng đế tạo ra vũ trụ chứ gì ? :D
kimcang đã viết:
À té ra bác cho rằng Phật A Di Đà phát nguyện úm ba la một cái là tự nhiên xuất hiện nào là vàng bạc, mã não, san hô, trang nghiêm hồ tắm ... rồi kêu thợ xây lên cõi Cực lạc. Chuyện này kể cho con nít nó nghe là nó tin ngay ấy mà :))
Đem Trí Phàm Phu Lường Cảnh Giới Thánh Như Đom Đóm Muốn So Cái Sáng Với Mặt Trời.

Pháp Thế Gian Chưa Chắc DH LT Có Khả Năng Hiểu Nói Chi Là Pháp Xuất Thế Gian
Vậy là bác tin có Ông Kẹ chứ gì ? :D
Lâm Nghĩa đã viết: Trong kinh A Di Đà - Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật ngày đêm thọ trì thì được chư Phật hộ niệm mau đến Vô thượng Bồ Đề, vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Kinh nói rõ như thế, sau khi về cõi Cực Lạc rồi thì tu tập tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác! - Đó chẳng phải là niệm Phật thành Phật sao ?A Mi Đà Phật!
:D Y chang đạo Tin lành. Họ đem kinh thánh ra đọc rồi bảo chỉ cần tin theo những gì Thiên chúa bảo thì sau này chết sẽ được lên Thiên đường. Khỏi cần tụng niệm chi cho mỏi miệng, hao nước miếng :))
Đâu đâu Thượng đế đâu ? Chú langtu có sao không ? Con chẳng hề nói gì tới Thượng đế cả, mà chỉ là NGUYỆN CỦA PHẬT thôi!

Kinh Hoa Nghiêm:"Niềm tin là mẹ các công đức". Là bước đường đầu tiên cho người tu đạo, chẳng phải Thiên chúa gì cả, mỗi tôn giáo ít nhất phải có một điểm tương đồng!

Phật giáo không tin mù quáng như Tôn giáo khác mà tin trên nền tảng dùng lý trí để xét mà tin. Không phải tin mù quáng như nhiều người lầm tưởng, nếu tin như chú langtu nói thì con, anh VHBK và các Phật tử khác biết đến khi nào giải thoát đây ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Đệ tử Phật tin Phật, nhưng không phải tin một cách mù quáng, tin có Tịnh Độ Cực Lạc nhưng niềm tin hoàn toàn có trí tuệ, không phải tin mù quáng. Tại sao nói không phải tin một cách mù quáng? Bởi vì:

Tại sao tin Phật, vì Phật là bậc giác ngộ. Mà bậc giác ngộ thì thấu suốt hết Vũ trụ. Phật vì lòng từ bi thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh con đường giải thoát. Tin Phật thì sẽ tin kinh điển của Phật thuyết ra. Phật đã thuyết kinh A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ, NIỆM PHẬT BA LA MẬT có nói rõ là cõi cực lạc là có thật, có Phật A DI ĐÀ hiện đang thuyết pháp...
Trong kinh Phật đã nói rõ, đệ tử Phật tin và hành theo, nếu không tin có cõi Tịnh Độ cực lạc, tức là không tin vào kinh Phật, mà không tin kinh Phật tức là không Tin Phật. Không tin Phật thì không phải là Phật tử, đó là ngoại đạo, mà lời ngoại đạo nói gây mâu thuẫn cũng nhằm phá hoại Phật pháp. Là đệ tử Phật không nên tin theo, hủy hoại mất tâm bồ đề.

Phật thuyết hơn 84 ngàn Pháp môn, tùy căn cơ chúng sanh mà nói Pháp. Đừng đem những điều kiện quy luật của Tông này mà áp dụng cho tông khác, nếu các tông trong đạo Phật mà mâu thuẫn như vậy, ngoại đạo đang cười chúng ta đó. Nếu là Phật tử thì đừng nói những lời làm thối tâm người tu đạo.

Tu tịnh độ dựa vào niềm tin, nhưng không giống như các đạo như tin lành, hay một số đạo khác. Mà tin ở đây là có lí trí, lí trí ở chỗ nào? Đó là ta tin, nhưng chỉ tin một bậc đã giác ngộ. Còn các tôn giáo khác, những vị đó đã giác ngộ hay chưa?! Đó là niềm tin ban đầu. Sau đó sẽ tin kinh điển Phật nói ra. Đó là có lí trí ban đầu. Các đạo khác, chỉ cần tin là được cứu rỗi. Nhưng Tịnh Độ cần niềm tin ban đầu, nhưng phải đầy đủ Tín, nguyện, hạnh mới được vãng sanh. Nếu chỉ tin mà không nguyện và không hành sẽ không có phần vãng sanh. Vậy nên, đừng lấy niềm tin của Đạo Phật mà đem so sánh với các tôn giáo khác. Thật như ếch ngồi đáy giếng.Xin hãy cân nhắc khi có ý muốn hủy báng Pháp Phật, làm thối tâm người tu đạo.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

vấn_đạo đã viết: NHỨT LÀ CÁI NGUYỆN THƯ 19 THẦY Ạ HỄ CÓ NGUYỆN THÌ VÃNG SANH THẦY Ạ [/b][/color]VẬY THẦY CHỈ CHO CON CHỖ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT ?????? ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY NIỆM PHẬT VẪN THÀNH NỤ THẦY ẠH kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Quỳnh Nga biết, có thắc mắc thì phải hỏi, nếu không sẽ rất khó niềm tin sâu sắc. Nhưng QN khuyên, là đạo hữu đã gặp môn Tịnh độ do chính kim khẩu Phật thuyết ra, thì chắc chắc là có Cực Lạc. Mà gọi là Cực lạc sẽ không có khổ. Cứ tin vậy và hành theo. Niệm Phật đi.


Nếu có niềm tin, và nhiếp tâm tinh tấn Niệm Phật, Niệm Phật tức là Niệm Tự tánh của mình, lúc niệm Phật sẽ không khởi phiền não, sẽ không niệm những Niệm vô minh, lúc đó tâm mình gần với tâm Phật. Niệm nhiều cho đến lúc thành thục, càng ngày bớt những niệm vô minh, tâm mình càng ngày càng sáng suốt. Bởi chúng ta ngu si, phiền não là do vô minh, nghiệp chướng che đậy. Niệm phật thì ta không Niệm những niệm vô minh đó nữa, thì Vô minh, phiền não càng ít đi, trí tuệ ta càng ngày càng sáng suốt, thì ắt hẳn ta sẽ dễ dàng hiểu rõ những điều trước đây ta nghi vấn.Vậy nên, Đạo hữu cứ tin tấn niệm Phật, một ngày nào đó, những nghi vấn kia tự thân sẽ sáng tỏ. Chứ cứ ó là cái trước hết. Nhưng Vãng sanh, tức là sẽ tu tập cho đến lúc thành Phật, mà sự tu tập đó không bị thối chuyển. Nên nói Niệm Phật thành Phật là vậy. Giống như nếu ở ta bà này, nếu chúng ta tu mà chưa đến nơi, nếu vô thường đến mà chết đi, kiếp sau quên, và tiếp tục tu, tiến lên, rồi lại đọa lại, trải qia bao nhiêu kiếp mới thành Phật?Còn ở cực lạc, tu chỉ có tiến mà không có lùi. Cho nên nếu vãng sanh sẽ chỉ tiến tu cho đến khi thành Phật.Còn về đạo hữu nói :"VẬY THẦY CHỈ CHO CON CHỖ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT ??????" Xin thưa với bạn là Niệm Phật là để vãng sanh, đNên đọc nhiều kinh điển của Phật, nếu có gì thắc mắc thì Đạo hữu của hỏi. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học mà, đúng không?

Nhưng, cái tri kiến phàm phu của mình rất khó để thấu rõ hết những cái giáo lí màu nhiệm mà Phật thuyết ra. Cho nên, nếu Đạo hữu đã gặp môn tịnh độ thì cứ tinh tấn mà tư tập. Đến một ngày tự bản thân sẽ hiểu. Chứ hết thắc mắc này đến thắc mắc kia, rùi phiền não không chịu tu tập, thì không bao giờ vãng sanh. Đúng không.

Còn vấn đề" niệm phật thành Phật hay thành nụ", đạo hữu cũng không cần quan tâm. Có người Niệm Phật vãng sanh ở ngôi thượng phẩm thượng sanh, thì gần với quả vị Phật, vậy tu một thời gian ngắn là thành Phật. Nhưng cũng lại có những người cả đời không Niệm Phật, đến phút lâm chung nghe khai thị mới niệm Phật, giả sử vãng sanh nhưng ở ngôi hạ phẩm, hạ sanh, ở trong hoa sen mà tu tập trog một thời gian lâu dài, nếu vậy cũng quá chi là may mắn, vì ở Cực Lạc dù là hạ phẩm hạ sanh, chúng sanh ở đó còn sướng hơn cõi trời, vẫn tiến tu cho đến khi hoa sen nở không bị thối lui. Nói chung, dù là hạ phẩm hạ sanh, nhưng đã ở Cực Lạc thì sẽ tiến tu cho đến khi thành Phật. Còn ở ta bà này, dù là Bậc đế vương, nếu tu chưa đến nơi mà chết, vẫn bị thối lui, bị đọa như thường.Vậy đạo hữu muốn Niệm Phật để thành Phật nhanh chóng, hay muốn ở trong hoa sen? Muốn nhanh thành Phật, thì ngay bay giờ đừng thắc mắc nghi ngờ gì nữa, mà hãy tinh tấn niệm Phật, nếu làm công đức gì thì cũng hồi hướng vãng sanh thì càng tốt, nhưng điểm mấu chốt là hãy niệm Phật. Phẩm vị cao hay thấp là do chính sự tinh tấn thực hành của Đạo hữu, mà dù có hạ phẩm, hạ sanh ở Cực Lạc, còn hơn là bậc Đế vương ở Ta bà này.Hãy tinh tấn mà niệm Phật nha đạo hữu. Rồi mọi chuyện sẽ rõ.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
langtu đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
langtu đã viết: Phật nói trong bộ Chana Sutta:

“Này các Tỷ kheo! Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta! Hãy để cho các bậc hữu học thực nghiệm những lời Ta nói, như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa, đập vỡ ra từng cục và bằng hòn đá thử vàng”.
Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ. Chỉ dừng lại ở chỗ kính mến là tin mù, tin suông. Không có nghĩa là phủ nhận LÒNG TIN.

LÒNG TIN và LÝ TRÍ đâu thể tách trời. Chẳng hạn có LÒNG TIN vào sự giác ngộ thì chúng ta mới tìm đường giải thoát. ..................
:D Câu nói của Phật dễ hiểu vậy mà bác còn hiểu sai thì pó tay.com :D

_ Phật khuyên mọi người "Chớ có chấp nhận những lời của Ta nói chỉ vì các người quá kính mến Ta!..." Ý là khuyên mọi người không nên tin do lòng tôn kính hay bất cứ điều gì, mà hãy thực nghiệm "như người thợ vàng thử vàng thật hay giả bằng nung lửa"

_ Bác VH lại hiểu là "Tin nhận mà chỉ do kính mến thôi thì chưa đủ." :))
Hai câu cùng nghĩa mà DH cũng chẳng phân biệt được.
Đúng là bó tay toàn tập :))


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Lâm Nghĩa đã viết:
Đâu đâu Thượng đế đâu ? Chú langtu có sao không ? Con chẳng hề nói gì tới Thượng đế cả, mà chỉ là NGUYỆN CỦA PHẬT thôi!

Kinh Hoa Nghiêm:"Niềm tin là mẹ các công đức". Là bước đường đầu tiên cho người tu đạo, chẳng phải Thiên chúa gì cả, mỗi tôn giáo ít nhất phải có một điểm tương đồng!
Cho rằng Phật chỉ cần "nguyện" cái là tạo ra đủ thứ vàng bạc châu báu, vật liệu, rồi nguyện tiếp thì biến thành cõi Cực lạc :D Vậy thì cũng y như tính toàn năng của Thượng đế. Vì ngài cũng "nguyện" cái là tạo ra vũ trụ :))
Lâm Nghĩa đã viết:Phật giáo không tin mù quáng như Tôn giáo khác mà tin trên nền tảng dùng lý trí để xét mà tin. Không phải tin mù quáng như nhiều người lầm tưởng, nếu tin như chú langtu nói thì con, anh VHBK và các Phật tử khác biết đến khi nào giải thoát đây ?
Chừng nào còn tin mù quáng thì chừng đó còn vô minh dài dài thôi con ạ :))


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

pucaquynhnga22 đã viết:Đệ tử Phật tin Phật, nhưng không phải tin một cách mù quáng, tin có Tịnh Độ Cực Lạc nhưng niềm tin hoàn toàn có trí tuệ, không phải tin mù quáng. Tại sao nói không phải tin một cách mù quáng? Bởi vì:

Tại sao tin Phật, vì Phật là bậc giác ngộ. Mà bậc giác ngộ thì thấu suốt hết Vũ trụ. Phật vì lòng từ bi thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh con đường giải thoát. Tin Phật thì sẽ tin kinh điển của Phật thuyết ra. Phật đã thuyết kinh A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ, NIỆM PHẬT BA LA MẬT có nói rõ là cõi cực lạc là có thật, có Phật A DI ĐÀ hiện đang thuyết pháp...
:)) Con chiên cũng tin Chúa, nhưng không phải tin một cách mù quáng, tin có Thiên đường Địa ngục nhưng niềm tin hoàn toàn có trí tuệ, không phải tin mù quáng. Tại sao nói không phải tin một cách mù quáng? Bởi vì:

Tại sao tin Chúa, vì Chúa là bậc toàn năng. Mà bậc toàn năng thì thấu suốt hết Vũ trụ. Chúa vì lòng lành mà thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh con đường đến với ngài. Tin Chúa thì sẽ tin kinh thánh của Chúa thuyết ra.

:D :D


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trước Khi Có Khoa Thiên Văn Thì Trong Các Kinh Đại Thừa Đã Nói Về Không Gian Thời Gian Vượt Ngoài Sự Hiểu Biết Ngay Cả Khoa Học Ngày Nay.

Trong Kinh Phật Nói Trong Hư Không Có Số Có Thế Giới Chư Phật Nhiều Không Thể Tính Toán.

Kinh Phật Dùng Sát Na, Hằng Sát Na, Tiểu Kiếp, Trung Kiếp, Đại Kiếp, Giới Tử Kiếp...Để Tính Thời Gian.

Kinh Phật Dùng Tiểu Thế Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới, Thế Giới Chủng, Thế Giới Hải Để Nói Không Gian.

Kinh Phật Dùng Các Con Số Na Do Tha, A Tăng Kỳ, Vô Lượng, Vô Biên...Để Làm Số Đếm.

Kinh Phật Nói 10 Phương Hư Không Đều Có Các Loại Thế Giới Hình Thể Sai Biệt, Thành Lập Sai Biệt, Tồn Tại Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Hình Thể Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Hiểu Biết Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Thọ Mạng Sai Biệt...

Kinh Phật Nói Không Gian Dung Thông Không Gian, Thời Gian Dung Thông Thời Gian, Không Gian Dung Thông Thời Gian, Thời Gian Dung Thông Không Gian.

Những Điều Được Nói Trong Kinh Phật Từ Hơn 2500 Trước Thì Khoa Học Ngày Nay Mới Biết Chút Ít Mà Thôi.

DH LT Chắc Không Biết Nhữnng Điều Này Vì DH LT Đâu Có Đọc Kinh Phật Mà Chỉ Là Lý Luận Càn Như Trẻ Nít.

Người Mù Quáng Chính Là DH LT Đây Vì DH LT Thì Hay Nói Càn Như Trẻ Nít Mà Không Suy Nghĩ.

DH LT Hãy Dẫn Chứng Ra Đoạn Nào Của Trong Các Sách Của Ngoại Đạo Có Nói Như Trong Kinh Phật Dạy?

Như Con Nít Mẫu Giáo Mà Muốn Hiểu Khoa Vật Lý Lượng Tử Dù Có Giải Thích Mấy Cũng Không Thể Nhận Hiểu.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Vu trụ thì vô biên, thế giới thì vô số.
Thế giới Sa Bà này có Phật thì thế giới khác cũng có thế giới có Phật.

Các nhà khoa học, thiên văn học dù không thấy người ngoài trái đất, nhưng vẫn tin là trong vũ trụ có chỗ có sự sống, Con người không phải là duy nhất trong vũ trụ.
Vậy Đức Phật không phải là duy nhất chỉ có một.

Nếu hiểu như thế thì không có gì phải bàn cãi nữa.

Những người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo thì khác. Họ tin rằng Chúa của họ là độc nhất , và con người, sản phẩm của chúa, là duy nhất trong vũ trụ.
Tôi thấy đ/h Lãng tử có niềm tin giống như họ vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

langtu đã viết:
pucaquynhnga22 đã viết:Đệ tử Phật tin Phật, nhưng không phải tin một cách mù quáng, tin có Tịnh Độ Cực Lạc nhưng niềm tin hoàn toàn có trí tuệ, không phải tin mù quáng. Tại sao nói không phải tin một cách mù quáng? Bởi vì:

Tại sao tin Phật, vì Phật là bậc giác ngộ. Mà bậc giác ngộ thì thấu suốt hết Vũ trụ. Phật vì lòng từ bi thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh con đường giải thoát. Tin Phật thì sẽ tin kinh điển của Phật thuyết ra. Phật đã thuyết kinh A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ, NIỆM PHẬT BA LA MẬT có nói rõ là cõi cực lạc là có thật, có Phật A DI ĐÀ hiện đang thuyết pháp...
:)) Con chiên cũng tin Chúa, nhưng không phải tin một cách mù quáng, tin có Thiên đường Địa ngục nhưng niềm tin hoàn toàn có trí tuệ, không phải tin mù quáng. Tại sao nói không phải tin một cách mù quáng? Bởi vì:

Tại sao tin Chúa, vì Chúa là bậc toàn năng. Mà bậc toàn năng thì thấu suốt hết Vũ trụ. Chúa vì lòng lành mà thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh con đường đến với ngài. Tin Chúa thì sẽ tin kinh thánh của Chúa thuyết ra.

:D :D
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle Thầy ơi nếu thầy là phật tử thì nên dừng lại , đến đây là ko còn khai ngộ tri kiến rồi thầy ???????????????????????Mong thầy lượng xét kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

langtu đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:
Đâu đâu Thượng đế đâu ? Chú langtu có sao không ? Con chẳng hề nói gì tới Thượng đế cả, mà chỉ là NGUYỆN CỦA PHẬT thôi!

Kinh Hoa Nghiêm:"Niềm tin là mẹ các công đức". Là bước đường đầu tiên cho người tu đạo, chẳng phải Thiên chúa gì cả, mỗi tôn giáo ít nhất phải có một điểm tương đồng!
Cho rằng Phật chỉ cần "nguyện" cái là tạo ra đủ thứ vàng bạc châu báu, vật liệu, rồi nguyện tiếp thì biến thành cõi Cực lạc :D Vậy thì cũng y như tính toàn năng của Thượng đế. Vì ngài cũng "nguyện" cái là tạo ra vũ trụ :))
Lâm Nghĩa đã viết:Phật giáo không tin mù quáng như Tôn giáo khác mà tin trên nền tảng dùng lý trí để xét mà tin. Không phải tin mù quáng như nhiều người lầm tưởng, nếu tin như chú langtu nói thì con, anh VHBK và các Phật tử khác biết đến khi nào giải thoát đây ?
Chừng nào còn tin mù quáng thì chừng đó còn vô minh dài dài thôi con ạ :))
Ừ! Phật chỉ cần nguyện là ra đủ thứ, nhưng chỉ nguyện hợp lí chứ chẳng phải hại chúng sanh, nếu không nguyện thì lấy gì mà tiến ? Không nguyện được thành ngôi chánh giác, không nguyện thành Phật thì làm sao mà thành ?

Chú càng nói càng mâu thuẫn và nếu không, nói nặng hơn là... xàm!!! Nếu chú thấy Chúa có lòng thương người, về Thiên đàng được thì cứ cải đạo mà qua Thiên chúa!

Chúc may mắn!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.41 khách