Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

Cần gì phải cải đạo, chú đó vốn ở trong đó mới ra mà :)) :))


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

ThuongLacNgaTinh đã viết:Cần gì phải cải đạo, chú đó vốn ở trong đó mới ra mà :)) :))
Chỉ nên luận Phật Pháp, chẳng nên dòm ngó cá nhân. Lửa gặp thêm dầu thì làm sao mà cứu vãn.


vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
ThuongLacNgaTinh đã viết:Cần gì phải cải đạo, chú đó vốn ở trong đó mới ra mà :)) :))
Chỉ nên luận Phật Pháp, chẳng nên dòm ngó cá nhân. Lửa gặp thêm dầu thì làm sao mà cứu vãn.
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Lâm Nghĩa đã viết:
Ừ! Phật chỉ cần nguyện là ra đủ thứ, nhưng chỉ nguyện hợp lí chứ chẳng phải hại chúng sanh, nếu không nguyện thì lấy gì mà tiến ? Không nguyện được thành ngôi chánh giác, không nguyện thành Phật thì làm sao mà thành ?
Nếu Phật chỉ "nguyện hợp lí" thì tại sao không nguyện cho mọi chúng sanh thành Phật ? :D
Lâm Nghĩa đã viết:Chú càng nói càng mâu thuẫn và nếu không, nói nặng hơn là... xàm!!! Nếu chú thấy Chúa có lòng thương người, về Thiên đàng được thì cứ cải đạo mà qua Thiên chúa!

Chúc may mắn!
Bác nói xàm chứ còn ai :)) Chỉ cần nghe bác nói "Phật chỉ cần nguyện là ra đủ thứ" là tôi mắc cười rồi :D

Chọc ghẹo vậy mà mấy bác ở đây cũng không hiểu :D thôi thì giải thích luôn nhé :

_ Phật giáo là tôn giáo vô thần.
_ Phật không phải là đấng toàn năng.

Nói đến vậy mà bác nào chưa hiểu thì Gúc xem "vô thần" và "toàn năng" nghĩa là gì nhá.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

kimcang đã viết:Trước Khi Có Khoa Thiên Văn Thì Trong Các Kinh Đại Thừa Đã Nói Về Không Gian Thời Gian Vượt Ngoài Sự Hiểu Biết Ngay Cả Khoa Học Ngày Nay.

Trong Kinh Phật Nói Trong Hư Không Có Số Có Thế Giới Chư Phật Nhiều Không Thể Tính Toán.

Kinh Phật Dùng Sát Na, Hằng Sát Na, Tiểu Kiếp, Trung Kiếp, Đại Kiếp, Giới Tử Kiếp...Để Tính Thời Gian.

Kinh Phật Dùng Tiểu Thế Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới, Thế Giới Chủng, Thế Giới Hải Để Nói Không Gian.

Kinh Phật Dùng Các Con Số Na Do Tha, A Tăng Kỳ, Vô Lượng, Vô Biên...Để Làm Số Đếm.

Kinh Phật Nói 10 Phương Hư Không Đều Có Các Loại Thế Giới Hình Thể Sai Biệt, Thành Lập Sai Biệt, Tồn Tại Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Hình Thể Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Hiểu Biết Sai Biệt, Các Loại Chúng Sanh Thọ Mạng Sai Biệt...

Kinh Phật Nói Không Gian Dung Thông Không Gian, Thời Gian Dung Thông Thời Gian, Không Gian Dung Thông Thời Gian, Thời Gian Dung Thông Không Gian.

Những Điều Được Nói Trong Kinh Phật Từ Hơn 2500 Trước Thì Khoa Học Ngày Nay Mới Biết Chút Ít Mà Thôi.

DH LT Chắc Không Biết Nhữnng Điều Này Vì DH LT Đâu Có Đọc Kinh Phật Mà Chỉ Là Lý Luận Càn Như Trẻ Nít.

Người Mù Quáng Chính Là DH LT Đây Vì DH LT Thì Hay Nói Càn Như Trẻ Nít Mà Không Suy Nghĩ.

DH LT Hãy Dẫn Chứng Ra Đoạn Nào Của Trong Các Sách Của Ngoại Đạo Có Nói Như Trong Kinh Phật Dạy?

Như Con Nít Mẫu Giáo Mà Muốn Hiểu Khoa Vật Lý Lượng Tử Dù Có Giải Thích Mấy Cũng Không Thể Nhận Hiểu.
1) Mời bác giải thích xem "Không Gian Dung Thông Không Gian, Thời Gian Dung Thông Thời Gian, Không Gian Dung Thông Thời Gian, Thời Gian Dung Thông Không Gian" có nghĩa là răng ? :D Khoa học đã công nhận chưa ?

2) Mời bác nói xem Kinh Phật Dạy về cái gì mà bác cho là Các Sách Của Ngoại Đạo không Có Nói ?


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

1) Mời bác giải thích xem "Không Gian Dung Thông Không Gian, Thời Gian Dung Thông Thời Gian, Không Gian Dung Thông Thời Gian, Thời Gian Dung Thông Không Gian" có nghĩa là răng ? :D Khoa học đã công nhận chưa ?
DH Tìm Đọc Lý Thuyết Vật Lý Lượng Tử, Lý Thuyết Tương Đối, Lý Thuyết Dây Đi Rồi Thảo Luận Tiếp.

DH Chắc Chưa Đọc Qua Nên Mới Hỏi Câu Trên?

2) Mời bác nói xem Kinh Phật Dạy về cái gì mà bác cho là Các Sách Của Ngoại Đạo không Có Nói ?
DH Tìm Đọc Các Sách Của Kỳ Na Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo, Ai Cập Đi Rồi Thảo Luận Tiếp.

DH Chưa Có Kiến Thức Căn Bản Thì Nói Ra DH Cũng Không Hiểu.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
hphilong
Bài viết: 26
Ngày: 12/12/10 06:24
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi hphilong »

Nói Phật Nguyện 1 cái là ra ngay Thế giời Cực Lạc là cũng chưa hiểu rõ kinh Phật, người chưa nắm rõ nói với người không tin thì mù càng thêm mù caunguyen
Kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: Đức Phật A Di Đà khi đương còn làm Tỳ kheo, tên là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng nhằm mục đích trang nghiêm cõi Tịnh độ để dễ giáo hóa các loài hữu tình, nên đã từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại dạy cho biết tướng trạng (hình thức) vào nội dung 210 ức quốc độ của Chư Phật. Nghe xong, Ngài lại yêu cầu biến hiện cho thấy để y cứ vào đó mà tham khảo làm ấn tượng trong khi tu hành.

Sau khi thấy nghe tường tận bao nhiêu cảnh giới quốc độ của Chư Phật, Tỳ kheo Pháp Tạng mới bắt đầu vận hết tinh thần tu nhơn “tạo quốc độ.” Trải 5 kiếp tư duy nhiếp thủ ngài mới thành tựu thế giới Cực lạc.
Xét kỹ về mặt kiến lập, các thế giới trong mười phương đều do cộng nghiệp của chúng sanh tạo thành và đều chỉ do thức biến hiện. Trong sự tạo tác biến hiện, tất cả đều nương vào nhơn duyên, gá mướn nhau mà sanh khởi, Cảnh giới biến hiện bên ngoài in tuồng như có, nhưng sự thật thì chỉ do nội thức biến chuyển, nghĩa là đều quy về nhứt tâm cả. Ở đây, chư Phật là những bậc đã tịnh hóa được tâm thức, dùng tâm thức thanh tịnh ấy mà biến hiện thì tạo thành Tịnh độ. Nếu chúng sanh nhứt tâm niệm Phật tức là gieo chánh niệm vào tịnh thức của Phật, như đổ một chậu nước vào biển cả. Nước chậu dung hòa với nước biển, cùng chung một hương vị. Cũng thế, khi chúng sanh đã sanh vào quốc độ của chư Phật, y báo và chánh báo của chúng sanh cũng trở thành trang nghiêm như Phật và cũng sẽ được dung thông vô tận vậy.

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu vì sao Ngài Tỳ kheo Pháp tạng phải trải qua năm kiếp tư duy nhiếp thủ mới hoàn thành được cảnh giới Cực lạc. Ta hãy cử một thí dụ cho rõ nghĩa: thí dụ về cách tạo nhơn để thành tựu một cây bửu thọ.

Ngài Pháp Tạng tỳ kheo trong lúc tu quán, tập trung tư tưởng vào một khoảng hư không. Trong khoảng hư không ấy vốn không có gì hết, nhưng Ngài tưởng tượng ra một cây bửu thọ gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não, trái xa cừ. Sự tưởng tượng như thế gọi là tư duy. Khi tư duy đã thuần thục, cây bửu thọ đã hoàn thành, Ngài nắm giữ lấy tư tưởng ấy không phóng xả; cây bửu thọ ấy cũng sẽ do đó mà vĩnh viễn tồn tại!

Bấy giờ Ngài mới mong ý muốn cho cây bửu thọ “chết” ấy thoát khỏi trạng thái tỉnh để trở nên sống động: Muốn nó nở hoa kết quả, nó liền nở hoa kết quả; muốn nó phát ra thanh âm, nó liền phát ra thanh âm v.v… Cứ y như thế mà hành trì thì gọi là nhiếp thủ nghĩa là thu hoạch và giữ lấy.

Đối với cây bửu thọ kia, chỉ có Phật nhãn mới biết cây bửu thọ nó là hư huyễn không thật, kỳ dư chúng sanh trong chín cảnh giới khác, kể từ địa ngục sắp lên và Bồ tát sắp xuống, hết thảy đều thấy cây bửu thọ là thật có. Chúng sanh dùng mắt mà trông thì nó có sắc thật; dùng tai mà nghe thì nó có tiếng thật; dùng mũi mà ngửi thì nó có mùi thật; dùng lưỡi mà nếm thì nó có vị thật; dùng thân mà sờ thì nó có chất thật; dùng ý mà suy nghĩ thì nó có hình dáng thật. Sở dĩ có các cảm giác như thật ấy vì sự cấu tạo cây bửu thọ đã hoàn thành rồi.

Lấy sự tạo thành của một cây bửu thọ đơn cử ra đây, chẳng qua là để làm thí dụ cho ta hiểu rằng sự hoàn thành cả cõi Tịnh độ đòi hỏi công phu và thời gian lâu dài đến bực nào. Ở thế giới Cực lạc không riêng gì một cây này mà tất cả sự vật, hình hình sắc sắc ngàn sai muôn khác, thảy đều có một nguồn gốc tạo thành giống như thế cả.

Còn lý do khiến Ngài pháp Tạng Tỳ kheo phát tâm tu tập tư duy nhiếp thủ để tạo thành cảnh giới Tịnh độ là cốt nhằm xây dựng một chốn đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm để tiếp độ chúng sanh. Ngài đã vận hết tinh thần trải qua năm đại kiếp mới thành tựu xong. Đến nay, thế giới Cực lạc là nơi quy túc ( ) của chúng ta về sau. Sanh về đó là nấc thang thoát ly sanh tử luân hồi để cho chúng ta bước lên đường cứu kính giải thoát. Vậy xem đó, chúng ta có thể ý niệm được lòng từ bi vô hạn của đức Phật A Di Đà đối với chúng sanh là nhường nào vậy.

Phật học chia quả báo làm hai loại: quả báo hiện trong tự thân là chánh báo: quả báo hiện ngoài tự thân, như hoàn cảnh, quốc độ và tất cả sự vật chung quanh, là y báo.

Sự tôn nghiêm của y báo và chánh báo ở cõi Cực lạc đại khái đều có chép trong ba bộ kinh dạy về pháp môn Tịnh độ ( ) Nhưng trong ba bộ kinh ấy cũng chỉ mới giải bày một cách khái quát mà thôi, và những điều của ba bộ kinh ấy trình bày chẳng qua cũng chỉ như một giọt nước so với bể cả mênh mông! Nếu nói cho rõ ràng đầy đủ, tưởng e cùng kiếp mãn đời cũng không bao giờ nói hết được.

Tuy không tài nào diễn tả được hết, nhưng đại phàm “trăm nghe không bằng một thấy”, người tu hành nếu kiên cố nhất tàm niệm Phật, trong tương lai được vãng sanh Tịnh độ rồi, khi tự thân mình đã an trú trong cảnh giới đó, tất nhiên tự mình trông thấy rõ ràng khỏi cần ai thuyết giáo nhiều lời.

Nam Mô A Di Đà Phật


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Phật giáo là tôn giáo vô thần
câu này dễ tạo hiểu lầm phật giáo là chủ nghĩa vô thần (atheism)

các tôn giáo đều công nhận về một cứu cánh bất khả tư nghì và thiết lập thuyết lý về sự tương quan giữa cứu cánh đó và con người; các tôn giáo khác phật giáo thiết lập sự tương quan đó bằng cách "nhân cách hóa" cứu cánh bất khả tư nghì, đưa đến thuyết lý về đấng toàn năng

phật giáo thì không "nhân cách hóa" cứu cánh bất khả tư nghì; tuy nhiên có thiết lập sự tương quan qua thuyết lý về phật tánh, về chân không diệu hữu

kết luận,

phật giáo công nhận cứu cánh bất khả tư nghì, không "nhân cách hóa" cứu cánh đó
các tôn giáo khác công nhận cứu cánh bất khả tư nghì, "nhân cách hóa" cứu cánh đó
chủ nghĩa vô thần không công nhận cứu cánh bất khả tư nghì

:)


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Phật Giáo Không Phải Là Hữu Thần Hay Là Vô Thần.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

langtu đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:
Ừ! Phật chỉ cần nguyện là ra đủ thứ, nhưng chỉ nguyện hợp lí chứ chẳng phải hại chúng sanh, nếu không nguyện thì lấy gì mà tiến ? Không nguyện được thành ngôi chánh giác, không nguyện thành Phật thì làm sao mà thành ?
Nếu Phật chỉ "nguyện hợp lí" thì tại sao không nguyện cho mọi chúng sanh thành Phật ? :D
Lâm Nghĩa đã viết:Chú càng nói càng mâu thuẫn và nếu không, nói nặng hơn là... xàm!!! Nếu chú thấy Chúa có lòng thương người, về Thiên đàng được thì cứ cải đạo mà qua Thiên chúa!

Chúc may mắn!
Bác nói xàm chứ còn ai :)) Chỉ cần nghe bác nói "Phật chỉ cần nguyện là ra đủ thứ" là tôi mắc cười rồi :D

Chọc ghẹo vậy mà mấy bác ở đây cũng không hiểu :D thôi thì giải thích luôn nhé :

_ Phật giáo là tôn giáo vô thần.
_ Phật không phải là đấng toàn năng.

Nói đến vậy mà bác nào chưa hiểu thì Gúc xem "vô thần" và "toàn năng" nghĩa là gì nhá.
Thế ai mới là đấng ''Toàn Năng'' đây hả Đ/h?


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Nếu nói PG "Vô Thần" là tin vào nhân quả nhưng không tin vào đấng "Toàn Năng" thì được.

Nhưng nếu nói PG "Vô Thần" như Atheism (chủ nghĩa vô thần chấp đoạn) mà không tin nhân quả là nói bậy.

PG là Trung Đạo không chấp thường không chấp đoạn, không tin vào một Thượng Để toàn năng.

PG không là gì hết nhưng lại là tất cả.

Buddhism is nothing yet the teaching of the Buddha is everything.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Giải nghi triệt để vấn đề hoa sen tịnh độ.

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

kimcang đã viết:
1) Mời bác giải thích xem "Không Gian Dung Thông Không Gian, Thời Gian Dung Thông Thời Gian, Không Gian Dung Thông Thời Gian, Thời Gian Dung Thông Không Gian" có nghĩa là răng ? :D Khoa học đã công nhận chưa ?
DH Tìm Đọc Lý Thuyết Vật Lý Lượng Tử, Lý Thuyết Tương Đối, Lý Thuyết Dây Đi Rồi Thảo Luận Tiếp.

DH Chắc Chưa Đọc Qua Nên Mới Hỏi Câu Trên?

2) Mời bác nói xem Kinh Phật Dạy về cái gì mà bác cho là Các Sách Của Ngoại Đạo không Có Nói ?
DH Tìm Đọc Các Sách Của Kỳ Na Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo, Ai Cập Đi Rồi Thảo Luận Tiếp.

DH Chưa Có Kiến Thức Căn Bản Thì Nói Ra DH Cũng Không Hiểu.
_ Tôi chỉ hỏi "dung thông", một thuật ngữ của Phật giáo, nghĩa là thế nào khi bác cho rằng "Không Gian Dung Thông Thời Gian" ; ấy thế mà phải cần biết Lý Thuyết Vật Lý Lượng Tử, Lý Thuyết Tương Đối, Lý Thuyết Dây mới hiểu được "dung thông" à ? :D :))

_ Chỉ cần bác nói điều khác lạ mà Kinh Phật Dạy, chỉ gói gọn vài từ, mà bác thấy khó nói lắm sao ? :D
Có đầy những học giả nói so sánh các đạo giáo rồi, họ cũng không yêu cầu độc giả phải nghiên cứu như họ. Vì sao ? Vì họ biết độc giả sẽ tự tìm hiểu.

Nói thật tôi cũng chưa thấy Phật tử nào "trí tuệ đầy mình" ;) như bác kimcang, tự cho rằng mình am hiểu đủ thứ đạo giáo, lại tinh thông cả những lý thuyết vật lý hiện đại nữa :D Ấy vậy mà khi hỏi chút gì là tìm cách tránh né, vui thiệt :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách