Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »



Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

MÓN CHAY-LAGU NẤM CHAY



Niệm A MI ĐÀ PHẬT (Nguyên Chất)



“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
150099_437858186241235_1082329124_n.jpg
150099_437858186241235_1082329124_n.jpg (68.33 KiB) Đã xem 1895 lần
37149_165043006848618_100000287596775_477919_620766_n.jpg
37149_165043006848618_100000287596775_477919_620766_n.jpg (48.52 KiB) Đã xem 1892 lần
35892_294533503964038_1767333057_n.jpg
35892_294533503964038_1767333057_n.jpg (61.15 KiB) Đã xem 1894 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
536407_10150738845546172_325677661171_9892388_1692201400_n.jpg
536407_10150738845546172_325677661171_9892388_1692201400_n.jpg (55.74 KiB) Đã xem 1898 lần
398879_468463626514024_80974237_n.jpg
398879_468463626514024_80974237_n.jpg (33.09 KiB) Đã xem 1895 lần
317959_300282596730435_100002460918053_634470_991106778_n.jpg
317959_300282596730435_100002460918053_634470_991106778_n.jpg (37.3 KiB) Đã xem 1892 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
394267_411396572227705_809804898_n.jpg
394267_411396572227705_809804898_n.jpg (28.8 KiB) Đã xem 1889 lần
302056_121814214591893_1207826825_n.jpg
302056_121814214591893_1207826825_n.jpg (26.45 KiB) Đã xem 1892 lần
424123_374170852616944_317526624948034_1216581_1986531579_n.jpg
424123_374170852616944_317526624948034_1216581_1986531579_n.jpg (64.76 KiB) Đã xem 1890 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
303345_152605718205981_1746518548_n.jpg
303345_152605718205981_1746518548_n.jpg (21.9 KiB) Đã xem 1890 lần
295072_439870889365827_1559937426_n.jpg
295072_439870889365827_1559937426_n.jpg (17.72 KiB) Đã xem 1902 lần
226971_10150193930886193_4406883_n.jpg
226971_10150193930886193_4406883_n.jpg (80.1 KiB) Đã xem 1895 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Phật Phật Ma Ma bởi tại Ta,
Nẻo Chánh đường tà bởi do Ta!
tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
556225_463780410303466_100000145346227_102605347_611436446_n.jpg
556225_463780410303466_100000145346227_102605347_611436446_n.jpg (14.91 KiB) Đã xem 1892 lần
522959_227890600650920_116393941800587_357921_1744042030_n.jpg
522959_227890600650920_116393941800587_357921_1744042030_n.jpg (51.82 KiB) Đã xem 1888 lần
536668_395251480493581_189362444415820_1534200_722379069_n.jpg
536668_395251480493581_189362444415820_1534200_722379069_n.jpg (41.19 KiB) Đã xem 1886 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Phiền não đây, còn Bồ đề đâu??? ./..,.,
Phàm phu đây, còn Bồ Tát đâu???
kinhle
tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Nhạc Phật Trung Hoa ( 5 )- Song of Repentance 懺悔歌 (Buddhism)

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Tập tin đính kèm
282798_411055022272430_1003651563_n.jpg
282798_411055022272430_1003651563_n.jpg (9.06 KiB) Đã xem 1793 lần
293313_127099010730080_1022878078_n.jpg
293313_127099010730080_1022878078_n.jpg (50.92 KiB) Đã xem 1787 lần
59535_152476484771937_100000287596775_401931_2557318_n.jpg
59535_152476484771937_100000287596775_401931_2557318_n.jpg (94.04 KiB) Đã xem 1791 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách