Chánh Kiến Tà Kiến

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

Ngoaicam đã viết:Ở đây hình như không có trẻ em thì phải! Tụi nó có vào cũng đành chuồn sớm thôi. Rồi những web đen sẽ làm đen thui chúng. Các vị chờ đợi cái DUYÊN thì chúng nó thành ĂN CƯỚP hết rồi.
:D Chính xác có lẽ trẻ em cần chơi game online giải trí hơn là vô đây nghe mấy 5 uẩn trong này nói chuyện trên cung trăng :D Do đó nếu mún kiếm trẻ em thì đh phải vào game online hóa thân cứu độ cho chúng vào đây làm gì , hóa độ cho mấy 5 uẩn trong này mệt lắm à nhe, hơi phiêu àh nhe :D


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

KC nói đúng đấy, Đạo Phật cốt ở nơi HÀNH, chớ không phải ở lời nói. Nói mà không làm được thì cũng chỉ như con VẸT thôi. Vẹt hót được tiếng người nhưng chẳng làm được như người. :D :D :D


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

kimcang đã viết:Nếu Mà Cả Thế Gian Đều Tu Theo Phật Pháp Thì Sẽ Không Có Chiến Tranh.

Thế Gian Vì Có Nhiều Ngoại Đạo Tà Kiến Cho Nên Mới Có Chiến Tranh Triền Miên.
Thế gian có nhiều chiến tranh là do nghiệp sát sanh của chúng sanh


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Tất cả các Tôn giáo trên Địa cầu này có rất nhiều. Tuy nhiên không phải là đều dạy Tà hết. Có 1 số dạy chánh.
Các tôn giáo khác nguynlinhtam không biết nhưng nguynlinhtam khẳng định. 3 nhà giáo dục:
Nho, Thích, Đạo đều dạy chánh cả.
Thời không có Phật thì nếu như tu và làm theo Nho Gia và Đạo Gia thì chắc chắn đời sau có được thân người. 2 Đạo này giúp cho họ trụ trong 3 đường lành trong lục đạo.
Do nhân duyên của mỗi người không đồng cho nên theo Đạo khác nhau, nếu họ theo Chánh đạo thì chúng ta khuyến khích họ, nếu họ theo tà đạo thì chúng ta không tán thán, khuyến khích họ mà dẫn dụ cảm hóa họ về Chánh Đạo.


Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đã làm gương tốt cho chúng ta, chúng ta nên học theo Thiện Tài Đồng Tử nên dùng thái độ nào đối với ngoại đạo?
Phẩm Nhập pháp giới

1-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Ðức Vân Tỳ kheo

2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo

3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo

4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già

5-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát

6-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo

7-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di

8-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa

9-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn

10-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tưø Hạnh đồng nữ

11-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo

12-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử

13-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di

14-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí

15-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế

16-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn

17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc

18-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Ðại Quang

19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Ðộng Ưu bà di

20-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo

21-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa

22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La

23- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân

24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bà Tu Mật Ða nữ

25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La

26-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Ðại Thiên

27- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với địa thần An Trụ

28- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Ðể

29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa

30-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Ðại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh

31-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc

32-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

33-Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Như lúc đầu langtu có viết:
Bác KC nói chuyện vui ghê

_ Đỏ 1 : yêu cầu bác dẫn chứng xem đạo Ấn độ, đạo Lão, đạo Khổng, chỗ nào họ nói "Có Dạy Giết Người Ngoại Đạo, Dạy Dùng Chiến Tranh Để Mà Truyền Đạo" ?
Hay là bác muốn mượn đạo Hồi, Thiên chúa để vu khống luôn mấy đạo khác ?
Nếu như Nho Gia và Đạo Gia dạy giết người thì nước Trung Hoa là 1 nước lâu đời nhất tồn tại hơn 5000 năm nổi sao, thảy đều giết nhau lẫn lộn tiêu mất rồi còn gì, Nước La Mã bây giờ đã bị diệt vong rồi.


Nam Mô A Di Đà Phật
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

nguynlinhtam đã viết:Như lúc đầu langtu có viết:
Bác KC nói chuyện vui ghê

_ Đỏ 1 : yêu cầu bác dẫn chứng xem đạo Ấn độ, đạo Lão, đạo Khổng, chỗ nào họ nói "Có Dạy Giết Người Ngoại Đạo, Dạy Dùng Chiến Tranh Để Mà Truyền Đạo" ?
Hay là bác muốn mượn đạo Hồi, Thiên chúa để vu khống luôn mấy đạo khác ?
Nếu như Nho Gia và Đạo Gia dạy giết người thì nước Trung Hoa là 1 nước lâu đời nhất tồn tại hơn 5000 năm nổi sao, thảy đều giết nhau lẫn lộn tiêu mất rồi còn gì, Nước La Mã bây giờ đã bị diệt vong rồi.
tangbong =D> kinhle Chánh kiến, Có tinh thần học đạo là để giải thoát chứ không phải cuống tín, cái nào đúng nói đúng cái nào sai nói sai, =D> tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Thôi, đề tài này chúng ta thảo luận đến đây là quá đủ rồi, chuyển đề tài khác đi.
Đề nghị bác ADMIN khóa topic này lại thôi


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

thienquang đã viết:Thôi, đề tài này chúng ta thảo luận đến đây là quá đủ rồi, chuyển đề tài khác đi.
Đề nghị bác ADMIN khóa topic này lại thôi
Chánh kiến đã đầy đủ, sáng tỏ thì tại sao lại khóa?
Thế gian có nhiều chiến tranh là do nghiệp sát sanh của chúng sanh
Nói thế chẳng khác nào nói rằng: sát sanh là do bản tánh sát sanh. Nghĩa là người sát sanh mãi là người sát sanh, người dâm dục mãi là người dâm dục, người ngu si mãi là người ngu si.


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Một lần nữa TQ đề nghị bác ADMIN khóa topic này đi, chớ anh em không có chuyện gì nói thành ra nói nhảm, bôi bác diễn đàn, bôi bác Đạo Phật.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

thienquang đã viết:Một lần nữa TQ đề nghị bác ADMIN khóa topic này đi, chớ anh em không có chuyện gì nói thành ra nói nhảm, bôi bác diễn đàn, bôi bác Đạo Phật.
Nói nhảm thì topic nào nói chẳng được.

Bôi bác diễn đàn, bôi bác Đạo Phật thì khóa nick.


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Nhiều vị thắc mắc tại sao có người phỉ báng Tịnh độ, v,v, mình lại không lên tiếng. Không phải là đồng ý nhưng quán thấy căn cơ của họ như vậy nên mình không nói, vì nói cũng vô ích. Nếu muốn chuyển tâm cho họ thì một là vô tam muội, hai là lên đàn pháp, ba là gặp mặt.
Quí vị cũng thấy đó, nhiều huynh đệ học nhiều biết rộng như vậy mà TQ lên tiếng còn không nhận được ý tốt của TQ mà còn nói này nó nọ nữa là, huống chi là mấy người đó.
Thiệt tình thì TQ cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, chắc là đóng cốc lo tu thôi.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chánh Kiến Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Nếu chúng ta dùng danh tướng trong Phật pháp để nói về vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chấp trước là phiền não chướng, hoàn toàn là phiền não; trong phân biệt có một phần là phiền não, một phần là sở tri chướng; trong vọng tưởng hoàn toàn là sở tri chướng.

Như ĐH thienquang viết:
mình đâu có phiền não mà diệt :D :D :D
Mình nói là để cho người TRÍ nghe, với người không có TRÍ thì mình sẽ không nói nữa vì đó là việc vô ích
ĐH có hiểu dòng in đậm nguynlinhtam đăng không ĐH.
Nếu ĐH không hiểu thì thôi.
Nếu hiểu rồi mà viết như ĐH viết thì cái này nguynlinhtam nghĩ ĐH hãy đem nó sám hối đến lúc mình tắt hơi đi ĐH.
Đừng có nói năng lộn ngôn ĐH à. :(


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách