Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Kính Thỉnh Đạo Sư Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không thường trụ thế gian, chuyển đại Pháp Luân:

Ðạo sư giảng kinh nói pháp gần 60 năm, vì để mọi người bỏ mê về chánh, vì chánh pháp trường tồn; vì muốn thế giới hài hoà, mà không từ lao nhọc; vì muốn pháp môn rộng khắp, mà mở lớp dạy học, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Trải qua bao gian khó, không nề hà gian khổ, lấy tinh thần vô ngã, hoằng truyền đại Kinh, kỳ vọng tất cả người nghe, đều có thể chân thật phát tâm, tu trì tịnh nghiệp, vượt thoát ba cõi.

Kính vâng giáo huấn của Phật Ðà: “Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”; y theo mười nguyện của Phổ Hiền “Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế”; cần [cù] tu “Ba Phước, Sáu Phép Hoà”; thực tiễn “Ðệ Tử Quy”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Mười Ðiều Thiện” và “Sa Di Luật Nghi”, trừ bỏ Tham-Sân-Si, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Ðộ, dùng công đức chân thật này, khẩn thỉnh Lão Hoà Thượng Tịnh Không, thường trụ thế gian, chuyển đại pháp luân, lợi ích quần sanh.

Sư phụ Thượng nhân từ giám:

Ngày 25, trong lúc giảng dạy, Ngài đã nói: “Năm tới sẽ đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc đợi mọi người”. Bốn chúng đồng tu nghe tin này, thảy đều kinh ngạc, vội vàng gọi điện hỏi thăm. Sư phụ vẫn chưa có người truyền thừa giảng kinh, mọi người đồng lòng khẩn thỉnh, sư phụ từ bi trụ thế, giảng kinh nói pháp, giáo hoá chúng sanh.

Ðồng thỉnh!

Thường trụ thế gian, chuyển đại pháp luân
Ðệ tử Ngộ Ðạo cùng đại chúng đảnh lễ khẩn thỉnh!
Ngày 28 tháng 12 năm 2010

Hình ảnh

Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc Của Hòa thượng Tịnh Không

Xin xem: Một Người Một Đời Không Thể Không Biết Đến

http://www.duongvecoitinh.com/index.php ... vang-sanh/


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »


Thầy ơi thầy còn 1 bộ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ giảng phần Chú Giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ còn chưa giảng xong mà thầy. :(
:(( :(( :((

nguynlinhtam con ráng nghe lời thầy dạy cùng gặp thầy ở Tây Phương. :(


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Mừng cho ngài! Tôi lúc nào cũng biết chắc HT Tịnh Không sẽ vãng sanh, chỉ là chờ tin báo thôi. Nên nghe tin nầy tôi không ngạt nhiên.

Có cái gì mà buồn khóc mời thỉnh nữa! Ngài sống đến 85 tuổi là thọ rồi, mọi việc giảng kinh củng hơn 50 năm rồi. Việc cần làm đã làm, hết việc thì đi thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thầy Mà Ở Lâu Thì Đệ Tử Thường Ỷ Lại Lười Biếng.

Đức Phật Còn Thị Hiện Niết Bàn Nói Chi Bậc Thánh Khác.

Cả Đời Ngài Hòa Thượng Tịnh Không Giáo Hóa Chỉ Trong Lục Tự Hồng Danh.

Lục Tự Hồng Danh Giảng Trăm Ngàn Kiếp Cũng Không Hết.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Mình đã nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Phẩm''thượng phẩm, thượng sanh'', Vãng sanh luận giảng ký.
Thành tâm tri ân ngài.
'' Hoa sen thượng phẩm cao dày
Tây Phương Tinh Độ định ngày vãng sanh''


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Không biết nói sao cái tâm trạng của mình , vì nghe ngài vãng sanh thì tất nhiên và tốt nhưng chúng sinh sẽ mất đi ánh sáng mất đi nơi nương tựa nhiều lắm , vì một vị Thánh tăng trụ thế thì chúng sanh sẽ đỡ khổ nhiều lắm , đất nước nào mà không còn thánh tăng thì đất nước đó chắc chắn phải khổ rồi . Khi chúng sanh nghe một bậc giác ngộ ra đi chúng sanh sẽ rất đau buồn và thương tiếc , đa phần chúng sanh nương nơi hình tướng âm thanh ... mà phát tâm , giáo lý của Phật còn đó nhưng sự xuất hiện của đức Phật sẽ lợi ích muôn ngàn phần , nên từ khi Phật nhập Niết Bàn thì mỗi năm chánh pháp càng suy . Cái gì có đến thì có đi có sinh thì có diệt cho nên phải chấp nhận mà thôi . kinhle


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Nhưng mà quyển Kinh Hoa Nghiêm thầy còn giảng dang dở chỉ mới hơn 2 phần 3 quyển một thôi, thầy chưa giảng xong mà. Thầy đi rồi ai giảng nốt phần còn lại đây.
Trích đoạn youtobe trên nguynlinhtam trích trong phần giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa giảng ngày: 19-12-2009. Như trên nguynlinhtam tính thầy giảng xong Kinh Hoa Nghiêm thì cứ ngỡ thầy phải sống hơn 100 tuổi. Nhưng hiện giờ sao thầy đã ngừng việc giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi hiện giờ lại chuyển qua giảng phần Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ.

Nhưng không sao có thầy Ngộ Đạo thỉnh thầy ở lại rồi. Chắc thầy cũng từ bi mà ở lại :( . Như HT Quảng Khâm cũng như thầy hiện giờ vậy nhưng mà đại chúng khải thỉnh Hòa Thượng, thì Hòa Thượng cũng trụ thế gần 100 tuổi rồi mới ra đi.

kimcang đã viết:Thầy Mà Ở Lâu Thì Đệ Tử Thường Ỷ Lại Lười Biếng.
Không đâu thầy KC ạ :(


Nam Mô A Di Đà Phật
dieuhai
Bài viết: 1
Ngày: 14/04/11 14:15
Giới tính: Nữ
Đến từ: phap

Re: Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi dieuhai »

A Di Đà Phật

Con nghe tin Sư Ông sắp vảng sanh; lòng con đau nhói. Từ lâu nay con không hiểu rỏ lời Sư Ông giảng dạy, “A Di Đà Phật” , con xin sám hối với Sư Ông, vì hầu như là con không muốn nghe những lời vàng ngọc của Sư Ông khuyên giảng .Lúc đó khi con nghe con chẳng hiểu gì hết .

Đến khi con có nhân duyên đầy đủ, con lại được nghe những lời Thầy Giác Nhàn giảng dạy, và nói rất nhiều về Sư Ông, con mới hiểu rỏ .Rồi từ đó con thấy lòng quá hổ thẹn, ăn năn .Con bắt đầu nghe băng đĩa của Thầy Giác Nhàn và tìm lại tất cả các đĩa của Sư Ông giảng để nghe .Con tìm hiểu về Kinh Vô Lượng Thọ, từ từ con mới hiểu sâu sắc những lời Sư Ông thuyết giảng từ bấy lâu nay .

Nay con xin đê đầu Dảnh Lễ Tam Bái cầu sám hối lổi lầm cua con đối với Sư Ông, cúi xin Sư Ông tha lổi cho sự ngu muội cua con, đã che lấp mờ đi trí tuệ .

Con xin thành tâm cuối đầu cung thỉnh Sư Ông trụ thế thêm một thời gian nữa để chúng con có chổ dựa an ổn và vững chắc .

Con cúi lạy xin Sư Ông ở lại cho con được có một ngày gặp Sư Ông; quỳ gối bên chân Sư Ông, đảnh lễ trước mặt Sư Ông, thành tâm sám hối tội lổi của con . Kính xin Sư Ông cho con và toan gia quyến cua con được QUY Y, làm đệ tử cua Sư Ông, Pháp Danh DIỆU ÂM kể từ hôm nay .

Con nguyện một lòng kiên trì Niệm Phật đến hơi thở sau cùng và một đời trung thành với bộ Kinh Vô Lượng Thô lòng bất thối chuyển .

Nguyện đem công đức này hướng về Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ lục đạo .

Con cúi đầu Kính Lễ Tam Bái Sư Ông .

Diệu Hải


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách