Nhà riêng của TLNT

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

Đâu phải cõi trời nào cũng tệ hại. Có những cõi trời cũng tốt đẹp có ích cho việc tu tập như cõi trời Đâu Suất của Bồ Tát Từ Thị . Nếu được lên đó thân cận nghe pháp học hỏi thêm đến lúc Đức Bồ Tát xuống trần làm Phật thì mình xuống theo làm đệ từ Đức Phật thì sướng lắm nhe. Còn từ đây chờ cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì tạm lên trên trời lánh xa cõi trần gian ô trọc. Ý mình là vậy. Được làm một vị tỳ kheo sinh cùng thời với Đức Phật, được chính Đức Phật dạy dỗ không phải là sướng lắm sao :x


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »


Trời Dục Thì Vui Của Thanh Sắc Làm Mê.

Trời Cõi Sắc Bị Vui Của 4 Thiền Làm Mê.

Trời Cõi Vô Sắc Bị Không Định Làm Mê.

Tu Hành Chẳng Nguyện Sanh Cõi Cực Lạc Mà Lại Muốn Sanh Cõi Trời Chẳng Khác Nhau Đem Vàng Ròng Mà Đổi Lấy Sạn SỏiOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

kimcang đã viết:
Trời Dục Thì Vui Của Thanh Sắc Làm Mê.

Trời Cõi Sắc Bị Vui Của 4 Thiền Làm Mê.

Trời Cõi Vô Sắc Bị Không Định Làm Mê.

Tu Hành Chẳng Nguyện Sanh Cõi Cực Lạc Mà Lại Muốn Sanh Cõi Trời Chẳng Khác Nhau Đem Vàng Ròng Mà Đổi Lấy Sạn Sỏi
theo mình biết thì ở trên trời cũng có nhiều vị chứng thánh đang ở trên đó lắm chứ.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

theo mình biết thì ở trên trời cũng có nhiều vị chứng thánh đang ở trên đó lắm chứ.
Cõi Trời Đó Là 5 Cõi Trời Tịnh Cư Thuộc Sắc Giới Là Nơi Của Các Vị Chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm Ở.

Tuy Là Thuộc Sắc Giới (Vì Là Có Sắc Thân) Nhưng Mà Chẳng Phải Là Cõi Của Phàm Phu Đến Được.

Chỉ Có Những Người Tu Chứng Được Các Quả Thánh Thì Mới Có Thể Sanh Vào Các Cõi Trời Đó.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

tangbong Cám ơn DH KC đã chỉ dạy. TLNT lâu nay cứ nghĩ những cõi trời đó có 2 phần thánh phàm ở chung chứ. Để TLNT xem lại :D

Nhưng mà giữa việc chứng quả Tu Đà Hoàn và vãng sanh Cực lạc thì DH thấy cái nào dễ hơn?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

ThuongLacNgaTinh đã viết:
Nhưng mà giữa việc chứng quả Tu Đà Hoàn và vãng sanh Cực lạc thì DH thấy cái nào dễ hơn?
Tùy theo mỗi người thôi, chẳng thể so sánh.

Nhưng mà có điều như vầy:

1> Chưa chứng được quả Tu Đà Hoàn vẫn có thể vãng sanh. Hễ vãng sanh rồi thì tại CỰC LẠC sớm muộn gì cũng chứng quả A LA HÁN hoặc các hành chứng VÔ SANH, nói chung là đều chắc chắn đạt tới chỗ cắt đứt sanh tử luân hồi, cuối cùng đều chứng PHẬT QUẢ.

2> Chứng quả Tu Đà Hoàn không có nghĩa là vãng sanh. Nhưng nếu chứng quả Tu Đà Hoàn phát nguyện một lòng tu trì vãng sanh CỰC LẠC thì có lẽ dễ hơn Phàm Phu rất nhiều.

3> Không tu trì mà muốn vãng sanh thì đó là Tín Nguyện suông, chẳng phải Chánh Tín. Hạng này chẳng thể vãng sanh.


Tóm lại, tu trì vãng sanh CỰC LẠC không hề cản trở việc chứng quả Tu Đà Hoàn. Vì tu trì vãng sanh cũng cùng nguyên tắc GIẢI THOÁT như mọi pháp môn khác, chỉ có điều là hết kiếp ở ta bà thì chuyển về CỰC LẠC TU HÀNH TIẾP TỤC thẳng tiến cho đến khi GIẢI THOÁT và chắc chắn GIẢI THOÁT tại CỰC LẠC.

Cứ tu tập, tinh tấn tu tập, ở ta bà này mà chưa chứng quả thì hết kiếp về Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu tập. Ở Cực Lạc chỉ toàn là thiện duyên, không có phiền não, không có sự ngăn trở chướng ngại hay phá người tu, chỉ chuyên một tâm tu hành thẳng tiến an lạc và giải thoát. Và GIẢI THOÁT LÀ CHẮC CHẮN.

48 đại nguyện: http://tangthuphathoc.com/vn/48dainguyen.htm

Lưu ý, không phải chỉ Niệm Phật mới vãng sanh.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Qua

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »


Nhưng mà giữa việc chứng quả Tu Đà Hoàn và vãng sanh Cực lạc thì DH thấy cái nào dễ hơn?
Phá Ba Kiết Sử Đó Là Thân Kiến, Giới Cầm Thủ, Và Nghi Mới Chứng Được Quả Tu Đà Hoàn.

Còn Đủ Thân Kiến, Giới Cầm Thủ, Và Nghi Thì Vẫn Được Vãng Sanh.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

ThuongLacNgaTinh đã viết:Cám ơn DH KC đã chỉ dạy. TLNT lâu nay cứ nghĩ những cõi trời đó có 2 phần thánh phàm ở chung chứ. Để TLNT xem lại Nhưng mà giữa việc chứng quả Tu Đà Hoàn và vãng sanh Cực lạc thì DH thấy cái nào dễ hơn?
ĐH có xem qua câu chuyện này chưa?
nguynlinhtam trích trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận:
Hỏi:- Di Lặc Bồ Tát là bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ, hiện ở cung trời Đâu Suất; ngài sẽ kế vị đức Thích Ca mà thành Phật trong tương lai. Thiết tưởng chúng ta nên tu thượng phẩm thập thiện cầu sanh về nơi đó để được diện kiến Ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta cũng theo Ngài mà hạ sanh, trong ba hội Long Hoa tất sẽ được chứng thánh quả. Thế thì cần chi phải cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ?

Đáp:- Cầu về Đâu Suất cũng có thể gọi là nghe đạo, thấy Phật, gần giống như cầu về Tây Phương. Nhưng nếu xét kỹ lại trong ấy có sự hơn kém rất xa. Xin kể ra hai việc để luận:

1. Dù chúng ta có tu Thập Thiện, chưa chắc đã được sanh về Đâu Suất. Vì Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói: 'Hành giả phải tu các môn Tam Muội đi sâu vào chánh định, mới được sanh lên Nội Viện thiên cung'. Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, đâu bằng sức bản nguyện cùng sức quang minh của Đức A Di Đà có năng lực nhiếp thủ và tế độ những chúng sanh niệm Phật. Lại khi Đức Thích Ca nói về nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, Ngài đã ân cần khuyên chúng sanh nên về Cực Lạc. Phương tiện nầy rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau, liền được vãng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau, liền thành sự việc.

2. Đâu Suất thiên cung dù sao cũng ở trong Dục giới, nên kẻ thối vị rất nhiều. Nơi ấy chim, nước, rừng cây gió, âm nhạc không phát ra tiếng pháp, có thể khiến chúng sanh phục diệt phiền não nhớ nghĩ Tam Bảo, phát lòng Bồ Đề. Trái lại còn có nữ nhơn gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm ngũ dục của hành giả. Mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại vi diệu tuyệt vời, làm cho chư thiên đắm mê, ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi Cực Lạc cây chim tuyên Diệu Pháp, gió nhạc diễn Bồ Đề, chúng sanh nghe rồi phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến? Cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà không có người nữ và kẻ phát tâm Nhị Thừa, chỉ thuần là những pháp lữ Đại Thừa thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát khởi; như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị Vô Sanh? Chỉ so sánh qua vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn chi phải nghi ngờ do dự?

Đến như sự gặp Phật Di Lặc được chứng thánh quả, cũng đã vị tất! Như khi Đức Thích Ca còn tại thế có biết bao nhiêu chúng sanh thấy Phật, mà vẫn không được chứng thánh quả? Lúc Đức Di Lặc ra đời cũng vậy, có vô số chúng sanh thấy Phật nghe pháp, song không được chứng thánh quả. Riêng về Tịnh Độ của Phật A Di Đà, chỉ được sanh về, quyết sẽ chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, không một kẻ nào thối đọa trở lại tam giới, bị nghiệp sanh tử buộc ràng.

Lại nghe Tây Vức Truyện nói: -Có ba vị Bồ Tát là Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác thâm tu thiền định, quyết chí đồng sanh về Đâu Suất. Ba vị đó cùng ước hẹn, nếu ai sanh lên Nội Viện được thấy đức Di Lặc trước, phải trở về báo tin cho huynh đệ biết. Ngài Sư Tử Giác quy tịch trước, trải qua thời gian khá lâu, không trở lại báo tin. Kế đó ngài Thế Thân vô thường; khi lâm chung, Vô Trước Bồ Tát dặn rằng: 'Sau khi em bái kiến đức Di Lặc, phải trở xuống cho anh biết ngay.' Thế Thân Bồ Tát tịch rồi ba năm sau mới trở lại báo tin. Ngài Vô Trước hỏi: 'Tại sao em thông báo trễ như thế?' Thế Thân đáp: 'Sau khi lễ kiến đức Di Lặc, vừa nghe ngài thuyết pháp chỉ dạy xong, em cung kính đi vi nhiễu ba vòng rồi trở xuống đây báo tin liền. Vì một ngày đêm ở Đâu Suất bằng 400 năm nơi hạ giới, nên mới trễ đến ba năm.' Vô Trước lại hỏi: 'Còn Sư Tử Giác hiện ở đâu?' Thế Thân đáp: 'Sư Tử Giác bị lạc vào Đâu Suất ngoại viện, đang say đắm cảnh ngũ dục, từ khi sanh lên đến nay, chưa được thấy đức Di Lặc.'

Xem thế thì biết các bậc tiểu Bồ Tát sanh về Đâu Suất còn bị mê lạc, huống nữa là phàm phu. Cho nên người tu muốn chắc chắn được bất thối chuyển, nên cầu về Cực Lạc, chớ nguyện sanh lên Đâu Suất.


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Với nữa như hiện nay đi, ĐH tu hành có được thành tựu thì nhất định sau khi chứng quả A La Hán thì ĐH sẽ ra khỏi Tam Giới, lục đạo sẽ không còn nữa, nhưng chưa đến cứu cánh, còn phải đợi đến khi nào ĐH chứng Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát và từ đó tu hành còn phải qua 3 A Tăng Kỳ để đem Vọng Tưởng đoạn được trong sạch vắng lặng tức đoạn 1 phẩm Vô Minh chứng 1 phần Pháp Thân thì nhất định ĐH cũng sẽ đến Thế Giới Hoa Tạng của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật chứ không đi đâu khác đâu ĐH, ĐH nhất định sẽ đến đó. Rồi thế nào ĐH cũng sẽ được gặp ngài Phổ Hiền và Văn Thù giáo hóa dẫn về Cực Lạc để mau chứng Phật Quả thôi. ĐH hãy lắng lòng mà xem Kinh Hoa Nghiêm sẽ rõ ràng tường tận. 3 đại A Tăng Kỳ kiếp là con số thiên văn đó ĐH, rất lâu. Mỗi chúng sanh đều phải vượt qua cả. Thế thì bây giờ tại sao ĐH không đi trước? ĐH đến đó gặp A Di Đà Phật rồi sau đó xin A Di Đà Phật cho mình bay đến cõi trời Đâu Suất cúng dường Đức Di Lặc cũng được chứ đâu có sao? Pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin lắm đó ĐH.
Sự ích lợi của pháp môn này là không cần đoạn phiền não; cũng là nói ĐH khỏi phải vượt thoát lục đạo, thập pháp giới, nhưng ngay trong đời này ĐH có thể vãng sanh về Nhất Chân pháp giới (Cực Lạc thế giới tức là Nhất Chân pháp giới). Ðiều tiện nghi này quá to lớn vì vậy pháp môn này được gọi là ‘pháp khó tin’. Ai khó tin? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới đều chẳng tin; họ cho rằng làm sao có chuyện dễ dàng, tiện lợi như vậy! Một phẩm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước cũng chưa đoạn mà có thể vượt thoát lục đạo, vượt thoát thập pháp giới, làm sao có chuyện này!

Ðích thực trên lý luận không thể nào nói cho hợp lý được, nhưng đây là sự thật. Sự thật này đương nhiên cũng có nhân duyên. Tại sao có chuyện này? Chúng ta tìm được câu trả lời trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ; nhân duyên có hai thứ, thứ nhất là bổn nguyện oai thần của đức Phật A Di Ðà gia trì, thứ hai là thiện căn, phước đức, nhân duyên của mình đã chín muồi. Kinh A Di Ðà nói: ‘Chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên’. Tự mình đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, và được bổn nguyện cùng oai thần của đức Phật A Di Ðà gia trì nên ngay trong đời này chẳng cần đoạn phiền não mà có thể đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này hết sức thù thắng, kỳ diệu đặc biệt.

Nhưng mà ĐH có nói:
Nhưng mình niệm Phật dở lắm, hình như không thích hợp với pháp môn Tịnh Độ. TLNT chỉ thích ngồi thiền.
Hơi mình kém, niệm phật hay tụng kinh một hồi là thấy mệt. Ngược lại ngồi yên lặng thở là thấy khỏe. Mình cũng có thử vừa ngồi thiền vừa niệm Phật nhưng thấy coi bộ cũng...mệt chỉ có ngồi thiền là khỏe nhất, đối với mình là vậy. Ngồi yên thì bao lâu cũng được, còn niệm Phật hay đọc tụng cái gì thì 5 phút là bị hết hơi. Nên chắc là mình không hợp với pháp môn Tịnh Độ.
Thế thì cũng tùy vào thiện căn, phước đức, nhân duyên của ĐH vậy.
Mà đức A Di Đà cũng đâu có nói là phải niệm Phật mới được sanh qua đó đâu ĐH? ĐH ngồi thiền, tâm được định thì lấy đó hồi hướng vãng sanh.
Kinh Vô Lượng Thọ dạy:
Nếu có chúng sanh trụ trong Ðại Thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về Vô Lượng Thọ Phật, dẫu chỉ mười niệm nguyện sanh cõi kia, nghe pháp thậm thâm liền sanh tin hiểu; thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm đức Phật kia thì người ấy lúc mạng sắp dứt, giống như ở trong mộng, thấy A Di Ðà Phật, quyết định sanh trong cõi ấy, được chẳng thoái chuyển nơi Vô Thượng Bồ Ðề.


Nam Mô A Di Đà Phật
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

có bạn nào xem giủm mình lá số tử vi này có số xuất gia không?
Sửa lần cuối bởi phatphap vào ngày 09/04/11 19:32 với 1 lần sửa.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Nhân duyên chính mùi không muốn xuất gia cũng không được, xem làm gì rồi gây thêm nhiều phiền não?

Thiện ác đều tại nơi ta
Hành động tạo tác chánh tà thế thôi
Gieo lành thì gặt trái lành
Gieo ác gặp ác đành rành chẳng sai!

Nam Mô A Mi Đà Phật!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Nhà riêng của TLNT

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

ThuongLacNgaTinh đã viết:có bạn nào xem giủm mình lá số tử vi này có số xuất gia không?
Nghĩa là lá số tử vi này nói bạn có số xuất gia bạn sẽ xuất gia? Còn nó nói không, bạn sẽ không xuất gia à.

Bạn tin vào Tử vi?! Xem thì phiền não thêm thôi, bạn ạ.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách