Lạy Tổ? Lạy Phật?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

tanphuqm
Điều Hành Viên
Bài viết: 55
Ngày: 13/03/08 00:19
Giới tính: Nữ
Đến từ: http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/forum.php

Lạy Tổ? Lạy Phật?

Bài viết chưa xem gửi bởi tanphuqm »

Hỏi: Tôi thưòng đi chùa, thấy mỗi khi tụng kinh chư Tăng lạy Tổ trước khi lên chánh điện lạy Phật. Theo tôi biết thì Tổ có sau Phật rất lâu,vì sao lại lạy Tổ trước?

Đáp:
Đúng là Phật có trước chư Tổ, nhưng nhờ có thầy tổ dày công giáo hóa chúng ta mới biết được Phật và giáo pháp mà tu hành.
Vào chùa, theo phép thì "Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca", nghĩa là chào thầy trước rồi mới lên chánh điện lễ Phật. Do đó, trước khi tụng kinh, đại chúng cũng đảnh lễ niệm ân thầy tổ trước ở nơi tổ đường, sau mới lên chánh điện lễ Phật, tụng kinh.


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Lạy Tổ? Lạy Phật?

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

hay nhỉ! =D> =D>


khà khà
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Lạy Tổ? Lạy Phật?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Cũng có chùa tụng kinh lễ Phật trước, sau đó xuống tổ đường xá tổ rồi lui.

Nếu chúng ta học và hành Kinh Kim Cang thì chúng ta phải nhớ mình lạy ai đó.

Trích Kinh Kim Cang:

Tu Bồ Đề! Có thể do nhờ thân 32 tướng mà thấy Như Lai chăng?

Bạch Thế Tôn. Không.

Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng "phi tướng" tức thấy Như Lai.


Trích nghi thức tụng niệm:
"Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì"


Tôi nói vậy không có nghĩa là bảo không lạy tượng Phật tượng Tổ. Mà mình khi lạy phải quán chiếu mình lạy ai? hoặc quán bài "Năng lễ sở lễ tánh không tịch".


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
tanphuqm
Điều Hành Viên
Bài viết: 55
Ngày: 13/03/08 00:19
Giới tính: Nữ
Đến từ: http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/forum.php

Re: Lạy Tổ? Lạy Phật?

Bài viết chưa xem gửi bởi tanphuqm »

tanphuqm đã viết:Hỏi: Tôi thưòng đi chùa, thấy mỗi khi tụng kinh chư Tăng lạy Tổ trước khi lên chánh điện lạy Phật. Theo tôi biết thì Tổ có sau Phật rất lâu,vì sao lại lạy Tổ trước?

Đáp:
Đúng là Phật có trước chư Tổ, nhưng nhờ có thầy tổ dày công giáo hóa chúng ta mới biết được Phật và giáo pháp mà tu hành.
Vào chùa, theo phép thì "Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca", nghĩa là chào thầy trước rồi mới lên chánh điện lễ Phật. Do đó, trước khi tụng kinh, đại chúng cũng đảnh lễ niệm ân thầy tổ trước ở nơi tổ đường, sau mới lên chánh điện lễ Phật, tụng kinh.
Và sau khi đã tụng Kinh xong thì lại xuống xá Tổ rồi mới lui.


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách