Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Kính thưa chư DH,mình có vô tình nghe 1 người bạn nói về ý nghĩa của "Vạn Pháp Quy Tông",nay mong cac vị DH có thể chia sẽ thêm về ý nghĩa của câu nói này tangbong


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vạn pháp duy tâm (''nhất thiết duy tâm tạo'' : kinh Hoa Nghiêm)
Vạn pháp là chỉ cho mọi sự mọi vật , thế giới hiện tượng....
Duy tâm : chỉ có 1 tâm . Tâm đây là tâm chân như , bản thể của vạn pháp , trong bát nhã gọi là Không . Theo phật giáo thì thế giới vô lượng vô biên là hiện tượng của một bản thể chân như duy nhất. Chứng nhập và trở về bản thể chân như đó là chứng đạo , khi đó sẽ nhận rõ tất cả các pháp, hiện tượng.... nhưng chỉ cùng 1 bản thể chân như duy nhất . Đó là vạn pháp duy tâm .


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Phật giáo không có nói "Vạn pháp quy tông". Ông coi chừng lầm ngoại đạo.

Phật pháp dạy "vạn pháp quy tâm hay duy tâm" mà thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

"Vạn pháp quy tông", theo tôi tất cả pháp đều cùng từ một tông nào đó mà ra! Nhưng như hai đạo hữu trên, coi chừng lầm đạo!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Mình cũng từng nghe câu "Vạn pháp duy tâm"và cũng đã hiểu,vì khi nghe 1 người bạn nói về "Vạn Pháp quy tông" thì mình cũng hơi thắc mắc và muốn hiểu thêm. Vì Nhiều người nói rằng,thời thế bây giờ các Đạo chung quy về một mối,cũng như trăm sông chảy về biển cả?Nhưng thật sự điều đó đúng hay sai?Tất cả các pháp chung quy về một mối ko?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nguyen_khoa đã viết:Mình cũng từng nghe câu "Vạn pháp duy tâm"và cũng đã hiểu,vì khi nghe 1 người bạn nói về "Vạn Pháp quy tông" thì mình cũng hơi thắc mắc và muốn hiểu thêm. Vì Nhiều người nói rằng,thời thế bây giờ các Đạo chung quy về một mối,cũng như trăm sông chảy về biển cả?Nhưng thật sự điều đó đúng hay sai?Tất cả các pháp chung quy về một mối ko?
Do vậy câu "Vạn Pháp Quy Tông" là của người khác đạo nói chứ không phải của Phật Pháp. Vì như ông nói họ nghĩ là "các Đạo chung quy về một mối" = "vạn pháp quy tông". Trong Phật Pháp không có nói vậy.

Phật pháp nói các đạo khác là tà kiến chấp thường hoặc đoạn. Một bên thường, một bên đoạn thế sao gọi là "quy về một mối?"

Tôi nghĩ họ ăn cấp từ ngữ trong phật pháp (vạn pháp quy tâm, họ đổi thành vạn pháp quy tông) rồi bài ra cái lý thuyết sằn bậy của họ mà thôi. Lại càng chứng tỏ cái mê mờ lầm lạc thiếu hiểu biết của họ đó thôi.

Nếu bấm search "vạn pháp quy tông" ở google hoặc yahoo thì sẽ thấy đó là tên của một quyển sách ngoại đạo.

Câu "trăm sông chảy về biển cả" ở trong phật pháp phải hiểu là các pháp môn của Phật dạy có khác nhau, sự tu tập đường lối khác nhau, nhưng chúng đều đưa đến giác ngộ giải thoát.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Thật cám ơn T-T và chư vị DH đã hết lòng chia sẽ,đó cũng chính là điều mà bản thân nguyên_khoa thắc mắc và nghi ngờ câu nói đó. tangbong


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Giống Thánh Tri đã nói, quyển sách ĐH hỏi là sách ngoại đạo (Đạo Giáo hay Lảo Giáo Trung Quốc).

Quý vị nên để ý. Trung Quốc tuy có nhiều người tu theo Phật Giáo nhưng phần lớn họ ít tin nhân quả như Việt Nam, đa số theo Đạo Giáo hay còn gọi là Lảo Giáo hoặc họ theo Khổng Giáo.

Muốn biết hay ấn chứng có phải kinh sách Phật Giáo hay không thì vào 3 trang này:

http://www.quangduc.com
http://www.thuvienhoasen.org
http://www.buddhanet.net/budsas

A Di Đà Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
muasaobang_110
Bài viết: 23
Ngày: 20/03/11 03:55
Giới tính: Nữ
Đến từ: tphcm

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi muasaobang_110 »

quả thật là có vạn pháp quy tông đó các đạo hữu ơi
ở dưới địa ngục đi qua cửa quỷ môn quan sẽ thấy 1 căn nhà có treo biển ''vạn pháp quy tông''
có nghĩa là sự phân chia tông phái mà đâu biết rằng tất cả các pháp đều như nuớc cùng chảy ra một biển đều chung 1 mục đích giúp con người hướng thiện xa lánh cái xấu cái ác những ai lúc còn sống đề cao tôn giáo mình chê bai phỉ báng tôn giáo khác lúc chết sẽ bị đưa đến đây để học lại
do tôi đã đọc cuốn địa ngục du ký của thánh hiền đường nên tôi biết


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Khi xưa Thiền thịnh hành thì người ta nói tắt là "Vạn pháp qui tông"
Tông ở đây là "Phật tâm tông" tức là Thiền tông.
Vạn pháp qui tông tức là qui về Phật tâm, hay Phật tánh, có cùng ý nghĩa với câu "vạn pháp qui tâm".


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

do tôi đã đọc cuốn địa ngục du ký của thánh hiền đường nên tôi biết
Cuốn địa ngục du ký chẳng có dính dáng gì đến Kinh Phật chỉ là do ngoại đạo mượn danh từ Phật Pháp mà nói xằng bậy mê hoặc người khác.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Ân Uy Quang
Bài viết: 52
Ngày: 29/07/11 02:05
Giới tính: Nam
Đến từ: Đạo trường

Re: Thế nào là Vạn Pháp Quy Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Ân Uy Quang »

đồng ý cùng đạo hữu, tuy tôi chưa đọc cuốn đó nhưng địa ngục không phải chỉ riêng đạo Phật mới có, mà đạo khác cũng có, địa ngục với đạo Hồi phải là không giết đạo khác mới vào địa ngục, vậy đó, nên đọc sách kiểu đó chỉ để tham khảo, đó không thực là Phật, chỉ như trong "tây du kí" đã có nhiều điều sai với đạo Phật rồi chứ chưa nói những sách bán rong ngoài phố khác


Học tri thế sự thị vô thường
Sinh tử diệc như lôi điện dã
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách