PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI (1)
Thuyết giảng Học Viện Úc Châu, 2010

KHÔNG CÒN THỜI GIAN NỮA! Tịnh Không CHÍ THÀNH THA THIẾT, cung thỉnh các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới tổ chức “Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất”, chí thành hồi huớng cho chúng sanh trên toàn cầu đuợc tiêu tai miễn nạn, âm dương luỡng lợi. Gần đây ở toàn thế giới phát sinh ra đủ loại tai nạn khủng khiếp. Hết thảy các nạn nuớc, lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, hết thảy các việc ác...những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo từ đời truớc, đời này chiêu cảm,...bạn vốn sẽ bị, nhưng vì bạn có thể y giáo phụng hành, bố thí, cúng duờng, Niệm Phật tinh tấn, làm pháp sự Tam Thời hồi huớng viên mãn, nhất định chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì bạn, tuy trong số mạng bạn sẽ gặp nạn, nhưng bạn đều có thể tránh khỏi. Bạn thấy đó, Loại cúm độc dịch tại Mễ Tây Cơ, các chuyên gia tuyên bố tỷ lệ khống chế rất thấp. Gần đây thì các nơi trong Úc Châu xảy ra những tai nạn cháy rừng, bão lụt không khác gì cảnh địa ngục. Rồi tảng băng ở hai miền Nam Bắc Cực tăng tốc độ tan hóa, quả địa cầu đang nóng lên, việc này chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa. Viện nghiên cứu Mỹ báo cáo “Mực nuớc của những dòng sông lớn trên thế giới đang tăng một cách rõ rệt”. Sự khủng hoảng kinh tế đang phủ trùm toàn cầu, nguy cơ về tài nguyên năng lượng, lương thực cũng đang
cao trào. Những lời tiên đoán về Nhật Bổn và Indonesia sẽ phát sinh cuộc động đất dữ dội, rất nhiều thành phố của Mỹ sẽ bị gió xoáy, bão táp, giông gió phủ trùm, tuyết lạnh bao phủ khắp noi. Và Indonesia, Nhật Bổn, Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách hoành tráng, sóng thần, động đất liên tiếp sẽ nhận chìm rất nhiều thành phố ven biển của toàn thế giới. THẾ GIỚI SAU NÀY CHỈ CÒN KHOẢNG 1 TỈ NGUỜI MÀ THÔI, thiên tai, đại hồng thủy, động đất, binh đao sắp tới noi, ai cũng đã có trong danh sách những cuộc tử nạn sắp tới, thật là khủng khiếp, chúng ta phải càng ly những vọng nghiệp, dứt trừ những việc không lành, chí tâm Niệm Phật. Chúng sanh tạo tác những việc quá ác, phá hoại thiên nhiên, dùng bom nguyên tử một cách quy mô, nghiệp sát dẫy đầy, tiếng than oán, hận thù của chúng sanh thấu Thiên Địa, tạo ra từ truờng khủng khiếp cho quả địa cầu, tâm linh đen tối...
Không còn thời gian nữa, những chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thì với đại trí tuệ của Phật đã nhìn thấu ngọn nguồn cùng với sự khai thị của các kinh điển Đại thừa: “Tất cả các tai nạn đều do khí lượng phiền não, tham, sân,
si, ngã mạn... chiêu cảm, do những ác nghiệp sát (= giết hại, ăn thịt), tà dâm, vọng tuởng rất mạnh tạo thành". Nên bạn muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là: * TRIỆT ĐỂ BUÔNG BỎ CÁI TÂM VỌNG TUỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRUỚC, * CÙNG NHAU CHÍ THÀNH SÁM HỐI NGHIỆP CHUỚNG, * ĐOẠN ÁC TU THIỆN, * NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, * GIẢI TRỪ HẬN THÙ. Nếu muốn hóa giải những thù hận oán kết giữa nguời âm, kẻ dương thì các bạn nên tổ chức Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là tốt đẹp vô cùng. Cho nên trong năm vừa qua, tôi đi khuyến khích tất cả các Pháp sư trẻ phát bồ đề tâm tổ chức "PHÁP HỘI TAM THỜI HỆ NIỆM HỘ QUỐC TỨC TAI 100 THẤT”. Mỗi ngày tụng niệm trọn bộ liên tiếp 100 thất (trong 2 năm). (1) Chuyên vì khuyến hóa chúng sanh cõi âm, tin sâu, nguyện thiết pháp môn Niệm Phật, phát tâm cầu sanh Cực lạc tịnh độ, giải trừ những khổ đau, phiền truợc của lục đạo. Chư vị nhân giả nếu thực sự phát tâm, ổn định thân tâm để tùy văn nhập quán, chắc chắn trong 100 thất sẽ đạt nhiều lợi ích thâm diệu, rất thù thắng, không thể nghi bàn. Tịnh Không nay 83 tuổi đã già, chí thành tha thiết, cung thỉnh Tịnh Tông Học Viện Úc châu và các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới, chư vị nhân giả phát bồ đề tâm, tổ
chức “Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất”, chí thành hồi huớng cho chúng sanh trên toàn cầu đuợc tiêu tai miễn nạn, âm duong luỡng lợi. Dù là đọc tụng hoặc làm pháp hội, điều quan trọng là phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Phật nói: “Thân an đạo hưng”. Thế giới quả có thể an định hài hòa, đây chính là điều trợ duyên giúp nguời học Phật nâng cao cảnh giới, giúp quảng đại chúng sanh học tập giáo dục của thánh hiền, cho nên chớ có xem thường. Nguời chân tu thật sự thực hành, chắc chắn đuợc chư Phật, Thiên thần hộ pháp độ trì. Tịnh Không cũng xin cúi đầu đảnh lễ tán thán. Một lần nữa kính mong mọi nguời cùng nhau thực hiện.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thiệnthông đã viết:KHÔNG CÒN THỜI GIAN NỮA! Tịnh Không CHÍ THÀNH THA THIẾT, cung thỉnh các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới tổ chức “Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất”, chí thành hồi huớng cho chúng sanh trên toàn cầu đuợc tiêu tai miễn nạn, âm dương luỡng lợi.
Ngay trong lúc Pháp Sư Tịnh Không tổ chức Pháp Hội Phật Sự Tam Thời Hệ Niệm lúc đầu đề xướng làm 49 ngày ngay lúc vừa mở đầu ngày đầu và ngày thú hai trong đạo tràng liền có 1 bạn đồng tu bị ma nhập ông đến tìm Pháp Sư, Pháp Sư hỏi ông ta có việc gì, ông ta nói thầy không biết hiện nay tai nạn rất nghiêm trọng thời gian rất dài nói rõ cho tôi biết mức độ khoảng bao lâu? Ông ta nói khoảng 3 năm đến 5 năm thời gian dài như vậy, ông ta nói Phật sự 49 ngày của thầy không có hiệu quả Pháp Sư nói làm sao mới có hiệu quả? Ông ta đề nghị 100 cái thất sau đó Pháp Sư Tịnh không nói: Được ông đi đi.


Nam Mô A Di Đà Phật
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

caunguyen ~x( :(( :( Niệm Phật lúc sống và lúc lâm chung!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Nam Mô Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội
Nam Mô Phật
Nam Mô Pháp
Nam Mô Tăng


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]0 khách