kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

66. Kinh Lăng Nghiêm: Biểu Tượng Của Chánh Pháp [^]

Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả. Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí, và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ Kinh này.

Kinh Pháp Diệt Tận có nói: "Tới lúc mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau đến các Kinh khác." Nếu quả kinh Lăng Nghiêm không bị diệt, thì chánh pháp hiện tiền, cho nên Phật giáo đồ chúng ta quyết lấy mạng sống ra để hộ trì, lấy mồ hôi nước mắt để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng nghiêm mà tồn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu thông tới tận từng hạt bụi vi trần, phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới, và tới tận cùng hư không khắp các pháp giới, nếu được như vậy thì chánh pháp quả là sáng sủa rực rỡ.

Tại sao lại nói rằng Kinh Lăng Nghiệm diệt đầu tiên? Bởi Kinh này giảng đạo lý rất là chân thật. Thiên ma ngoại đạo chịu không nổi mới tìm đủ mọi cách để phá hoại Kinh, tiêu diệt cho được Kinh này. Trước hết, chúng rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải do chính kim ngôn của đức Phật nói ra, mà do người đời sau ngụy tạo, như vậy Kinh Lăng Nghiêm là Kinh giả, là ngụy Kinh. Ðó là những thủ đoạn xấu xa của bọn ngoại đạo, cốt dùng cưỡng từ đoạt lý để phá hoại Kinh Lăng Nghiêm.

Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá-lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn thanh tịnh, có hai mươi lăm vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới năm mươi cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chổ ẩn náu, do đó để tự vệ chúng phải rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm là Kinh ngụy tạo, không nên tin theo.

Một số người khác, chẳng hiểu biết gì, không đủ trí huệ để phân biệt thật giả, ai nói sao thì nói theo làm vậy, cũng phụ họa với chúng mà bảo rằng Lăng Nghiêm không phải do Phật nói. Kinh Lăng Nghiêm nói về đạo nghĩa thì thật là chính xác, thật là hợp lý, nên yêu ma quỷ quái, cũng như hạng bàng môn tả đạo không còn chỗ ẩn náu, chúng phải dùng những thủ đoạn xấu xa như vậy để hòng phá hoại Kinh. Làm như vậy ắt phải đọa địa ngục.

Gần đây, một số học giả thiếu hiểu biết, rồi một số Phật giáo đồ ngu si, không nhận thức đúng về Phật giáo, không hiểu minh bạch về Phật học, tóm lại là biết nửa mùa, đem lời của thánh nhân ra để phê phán, rồi phát biểu một cách càn dỡ.

Người học Phật pháp nên hiểu thấu đáo nghĩa lý Kinh Lăng Nghiêm, để có thể đề xướng Kinh này ở khắp mọi nơi, tuyên dương, giải thích và hộ trì Kinh này, ngỏ hầu giữ cho chánh pháp trụ thế, cho tà pháp bị tiêu diệt. Ðó chính là trách nhiệm của tất cả Phật giáo đồ.

Ngày hôm nay tôi xin bảo đảm với tất cả quý vị rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh chân chánh. Nếu quả không phải như vậy, tôi xin nguyện xuống địa ngục, bởi lý do tôi không có nhận định đúng về Phật pháp, lấy giả cho là thật, tôi xin cam lòng chịu quả báo đó. Như Lăng Nghiêm là Kinh thật, tôi còn phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi sẽ hoằng dương pháp Lăng nghiêm, và tuyên giảng chân lý trong Lăng nghiêm. Quý vị thử nghĩ coi, nếu Kinh này không phải do Phật nói ra, thì ai có thể nói được một loại pháp chánh xác như vậy? Tôi hy vọng người nào đó phê phán Kinh Lăng Nghiêm và bảo nó là Kinh giả thì hãy mau mau sám hối, sửa lại sự sai trái của mình. Nếu không, ắt bị đọa địa ngục rút lưỡi. Tôi mong cầu những ai niệm Kinh Lăng Nghiêm, giảng Kinh Lăng Nghiêm, tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, lưu thông Kinh Lăng nghiêm, tất cả đều sớm thành Phật đạo.


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá-lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn thanh tịnh, có hai mươi lăm vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới năm mươi cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chổ ẩn náu, do đó để tự vệ chúng phải rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm là Kinh ngụy tạo, không nên tin theo


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Bạn viết nên bài viết này trên diễn đàn thật kô nên. Zelda nói vậy kô phai vì Zelda là PT PGNT mà vì bạn.
Khi xưa ở nhà người ta cũng thường hay phát cho nhà của mình 1 tờ giấy nói đại khái cũng hù dọa như bài viết trên của bạn nhưng họ hơn bạn ở điểm có dẫn chứng , và ép Zelda viết 10 bản y hệt vậy đem phát cho nhà khác. Tuổi nhỏ hay hoảng sợ Zelda đem trình cho ba vậy là ba xé cái rẹt và nói " chúng nó kô biết nhà mình là đạo phật nên làm như vậy . Chúng nó là một bọn mê tín dị đoan , gặp như vậy con cứ xé tội hay kô tội do con có ý tốt hay xấu kô phải là như thế này"

Khi Zelda đọc toàn bộ bài viết của bạn Zelda nhận thấy bạn đang muốn người ta tin bằng luận cứ " tại vì kinh tôi nói vậy" và nhưng điều hăm dọa rất đáng sợ kể cả là rơi vào địa ngục, sau đến là tự lấy thân làm cảm tử tuyên bố nếu nói sai sẽ rơi vào địa ngục , cái mà Zelda sợ nhất là quam điểm đem tính mạng ra bảo toàn cho kinh Lăng Nghiêm . Nhưng bạn lại kô nêu lên trong kinh có những lời dạy nào đúng cần suy xét , đây là lợi ích đưa đến giải thoát cần suy xét , sự lợi ích này bạn chứng thực được thế này và mọi ngừoi cần suy xét.
Như trong bài phân biệt kinh giả kinh thật Zelda có đưa ra 2 nguyên tắc để nhận biết kinh giả kinh thật.
1.Dựa trên trí kiến phân tích , luận giải làm rõ ràng kinh này là đúng.
2.Dựa trên các pháp mà Đức Phật đã giảng giải có ý tương đồng với bộ kinh này( kinh đối kinh)

Do vậy bài viết này sẽ có tác dụng thu hút thêm người tin kinh Zelda công nhận vì các bé nhỏ tuổi sẽ sợ mà tin theo ghi lòng tạc dạ lời bạn dạy vì nó quan điểm tà kiến là thà tin có đừng tin kô . Rồi dẫn già cái niềm tin vì nỗi sợ này phát triễn dần dần cho rằng đó là chánh kiến , y như câu " 1 điều sai 1000 người nói thành điều đúng"

Mà cái Zelda phản đối tức là ngừoi mới chưa học phật đọc xong bài kinh này là bỏ tất tần tật các tông phái khác vậy là còn gì sự công bằng đúng kô bạn?
Do vậy bạn hãy lưu ý , chúc bạn vui


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

Ừ BẠN NÓI THẬT LÀ ĐÚNG !
NHƯNG MÌNH ĐÂU CÓ HÙ DỌA AI ĐÂU
ÀH ĐÂU PHẢI MÌNH TỰ ĐỘNG NÓI VẬY ĐÂU , MÌNH CÓ BIẾT GÌ ĐÂU MÀ DÁM BẢO ĐẢM
MÌNH LẤY CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA ĐÓ BẠN !
MÌNH XIN LỖI VÌ ĐÃ QUÊN GHI LẠI LẤY TỪ ĐÂU !


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Mỗi người có một quan niệm sống và học Phật khác nhau. Nói về đúng sai thì chưa biết ai đúng ai sai. Nhưng nói về phát biểu thì mỗi người có quyền nêu lên quan điểm của mình. Thichtambinh cũng vậy, có quyền nêu lên quan điểm của mình qua lời dạy của ngài Tuyên Hóa. Zelda cũng có quyền nêu lên quan điểm của mình, không ai có quyền cấm cản. Nhưng cứ nêu lên thôi, không đặt vấn đề đúng sai, nên hay không nên v.v... thì mọi thảo luận sẽ tốt đẹp. Ai phù hợp với quan niệm nào thì theo quan điểm đó. Không thì thôi. kinhle

Muốn kinh Lăng Nghiêm không diệt thì phải phát huy và hộ trì cho được kinh Lăng Nghiêm của chính mình. Hộ trì được Lăng nghiêm của chính mình, mới biết kinh Lăng Nghiêm giấy trắng mực đen giá trị thế nào, mới đủ năng lực hộ trì được kinh Lăng nghiêm. Còn kinh dù có "thật" bao nhiêu, dù Phật tử có muốn hộ trì kinh bao nhiêu, mà Phật tử không phát huy được kinh Lăng Nghiêm của chính mình, thì kinh Lăng Nghiêm với giấy trắng mực đen cũng chỉ là pháp hữu vi, cũng phải chịu quá trình sinh diệt của thế gian mà thôi. kinhle


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Vậy cho Zelda xin lỗi vì tưởng bạn đã viết nên 1 bài thế này .
Đúng là theo quan điểm của Zelda thì bài viết trên mang tính cực đoan quá mức , dễ thu hút tín đồ , và dễ gây nỗi niềm khích của tin đồ tông phái này với tông phái khác .
Nếu có người đọc kinh NT trước sẽ đọc được thêm kinh lăng nghiêm , nhưng nếu người đọc kinh lăng nghiêm và đọc thêm bài viết này chắc chắn kô đọc them kinh NT.
Do vậy với lối quảng cáo kinh như thế này thì ở các nước đông âu đã kô cho phép nữa , như vậy phật tử chúng ta có nên tuyên truyền bài viết của ngài TUyên Hóa nữa kô ?
Cũng xin chư vị cho biết thêm đôi chút về Ngài Tuyên Hóa.
Xin cám ơn.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Chào zelda,
Không hiểu bạn đọc chỗ nào mà cho là Thầy Tuyên Hóa bảo là để truyền bá Kinh Lăng Nghiêm thì phải đi cản trở sự học hỏi của tông phái khác???
Thầy cũng nào có nói đến chuyện "hễ đọc Kinh Lăng Nghiêm thì không được đọc Kinh Thanh Văn Thừa" đâu???

Thầy chỉ khẳng định MỘT ĐIỀU VỐN ĐÚNG ĐẮN LÀ:
CHỈ CÓ TÀ MA YÊU ĐẠO MỚI PHỈ BÁNG KINH LĂNG NGHIÊM, VÌ KINH LĂNG NGHIÊM VỐN THỰC LÀ VẠN LẦN CHÂN THẬT!!!

Chẳng hiểu bạn đọc sao mà thành ra Thầy đi phỉ báng tông phái của bạn?
HAY LÀ CÓ KHÚC MẮC GÌ Ở TRONG???
HAY LÀ BẠN CHO CÓ TÔNG PHÁI NÀO ĐÓ XEM CHUYỆN PHỈ BÁNG KINH PHẬT THUYẾT VÀ PHỈ BÁNG TÔNG PHÁI KHÁC LÀ ĐÚNG VÀ PHẢI DUNG DƯỠNG CHO HÀNH ĐỘNG PHỈ BÁNG TÔNG PHÁI KHÁC CỦA TÔNG PHÁI ĐÓ THÌ MỚI THẬT LÀ TÔN TRỌNG TÔNG PHÁI???


Lời bạn nói thật lạ!
Nếu quả Thầy có nói thì XIN BẠN CHỈ RÕ RA CHỖ NÀO ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG XEM XÉT.
CÒN NẾU NHƯ CÁCH LÝ LUẬN TRÊN THÌ THẬT NỰC CƯỜI!


Mong bạn nghĩ kỹ trước khi tuyên bố! Nhất là về các bậc Tôn túc, những bậc Hòa thượng, nếu không có dẫn chứng rõ ràng tốt nhất không nên nói theo cảm tính!
Thân chào.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Khách

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

CHỈ CÓ TÀ MA YÊU ĐẠO MỚI PHỈ BÁNG KINH LĂNG NGHIÊM, VÌ KINH LĂNG NGHIÊM VỐN THỰC LÀ VẠN LẦN CHÂN THẬT!!!
Noi chắc quá !!!


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Thiền Tịnh 82 ơi! 8-> ...
Không cần con nói người ta mới biết Zelda nói đúng hay sai. Nhưng ... cái chữ màu đỏ in lớn của con, cộng với những chữ in đen nho nhỏ của con, nó làm cô ... ĐỨNG TIM! trả thù .,.,


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Có lẽ thiên tình tiếp thu kém hơn thichtambinh1985 do vậy Zelda sẽ nói rõ hơn chút nữa .

Bài viết trên của ngài Tuyên Hóa có nêu các ý chính sau
_Kinh nầy cho rằng đây là kinh cao nhất và tông phái nào có kinh nầy là chánh tông (Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp)
_Bất kì người nào phản bác kinh này , hoặc có nhận định kinh nầy kô do phật thuyết đều là ta ma ngoại đạo , chúng ta cần phải đem sinh mạng ra mà bảo toàn nó . Các bạn lưu ý khi đọc đến cái vấn đề sinh mạng thì dễ thường ai cũng hiểu là cho dù phải giết chết ai phỉ báng kinh ( vũ khí miệng lưỡi , khí giới ) đều đúng vì mạng người như mạng mình kô phân biệt.
_Bất cứ ai đó mà lỡ miệng phê phán kinh nầy thì hãy mau mau sám hối coi chừng rơi vào địa ngục , trái lại ai đề cao kinh nầy thì sẽ được nhiều lợi ích.

Nhìn chung ai cũng thấy bài viết mang tính hăm dọa , tự đề cao . Hay nói cho hoa mỹ chủ là Quảng Cáo thương hiệu.

Nói đến đây chắc kô ai có y kiến khác .
Zelda có thói quen nhìn sâu sát , xa rộng mọi việc nên có nhận định sau .
Vì sao trong các bài viết trước Zelda co hay nhắc đến vấn đề về quảng cáo . Về vấn đề quảng cáo thì trên thế giới có nhiều phong cách khác nhau . Và tất cả các phong cách có loại lỗi thời có loại được nâng cấp ,có loại quảng cáo liên quan đến sex , nhưng đặc biệt có những loại bị đưa vào xếp xó và cho rằng đây là phong cách yếu hèn nhất . Nếu các bạn để ý thì những năm đầu mở cửa VN chúng ta thường xuyên có những phong cách quảng cáo bị xếp xó ví dụ như là " Tiger bia ngon nhất VN , Diana biểu tượng Việt Nam,Henyken bia hàng đầu thế giới ..........v....v.......
Đây là loại quảng cáo Độc Tôn . Vì sao loại quảng cáo này lại bị cấm như vậy ?
Vì nó mang tính kô lành mạnh , dùng phương pháp tác động mạnh vào sự dễ tin của con người , tác động ấy rất lớn đến tu duy con người , nghe 1 lần kô sao nhưng nghe đến lần thứ 10 thi cho đó là chân lý là sự thật.Và kô công bằng cho các thương hiệu khác trong sự cạnh tranh .

Đó là Zelda mới phân tích sơ lượt qua về phong cách quảng cáo độc tôn mà các nước Tư Bản Đông Âu hoàn toàn nghiêm cấm và có biện pháp xử lý thích đáng nếu có hãng quảng cáo nào hay đài truyền thông nào cho lưu hành .

Nhưng trên bài viết trên ta thấy HT Tuyên Hóa đang sử dụng phong cách quảng cáo Kinh đó là phong cách Độc Tôn mà các nước Tử Bản Đông Âu đã cấm .
Tuy nhiên chúng ta còn nhận thấy một phong cách khác đi đôi với phong cách độc tôn , mà các phong cách quảng cáo trên thế giới chưa có luôn , độc hơn và mang tính thu hút hơn nữa .
Đó chính là phong cách hăm dọa . Nếu ai cho là kinh này kô có thì bị rơi địa ngục hoặc kô chừng là bị tử vì đạo nữa .
Chúng ta lưu ý bất kì bậc hữu trí nào học hay đọc lời dạy của ai đó , cho dù là bị hăm dọa phải tin vì đây là biểu tượng chánh pháp hay là ở đâu có kính đó thì có chánh pháp >Thì họ vẫn có hiện tượng là suy xét , nhưng mà nghe lời hăm dọa này chắc là phải chạy luôn quá . Vì ép cứ tin đi rồi phân tích , mà tin rồi thì phân tích chi nữa ?
Nếu ai đó mà chưa có trí tuệ mà đọc qua lời hăm dọa này thi sẽ hoảng sợ tin ngay .

Và vì mang tính cực đoan như vậy nên người mới tu sẽ có quan điểm Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy không phải là chánh tông vì tìm hoại trong các tạng kinh kô có kinh Lang Nghiêm , và chắc chắn là nguoi ta cho rằng kinh Nguyên Thủy chưa đạt đến trình độ đó vì cảnh giới mà trong kinh Nguyên THủy khuyên nên tu chứng là bậc Alahan mà trong kinh LN lại thấy là các bậc ALahan lại đang nghe kinh Lăng Nghiêm. Và nếu có ai đó đến chùa Nguyên Thủy hỏi về Kinh Lăng Nghiêm lẽ dĩ nhiên ngoài những vị Sư chuyển Tông từ Bắc Tông sang Nam Tông thì trả lời , còn phần đông thi ko có Sư biết . Nên sẽ đâm hoài nghi vào PGNT và cho là PGNT là ngoại đạo .

Và vì sao lại có hiện tượng người ta là PGNT là ngoại đạo hoặc chưa rốt ráo . Thì đây nhờ những vị tôn túc trưỡng lão như Ngài Tuyên Hóa dẫn đầu gây chia rẽ . Tuy nhiên ngài Tuyên Hóa cũng chỉ bị ảnh hưởng của Kinh ấy . Do vậy 90 % là do kinh ấy mới có hiện tương chia sẽ này .
Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ phân tách sự sai lầm của bài viết ngài Tuyên Hóa và vạch rõ sai ở điểm nào và vì sao Zelda cho là ngài Tuyên Hóa cạnh tranh kô lành mạnh , nếu mà ra thương trường trước sau gi cũng bị kiện là vậy.

Đã quá rõ ràng , nếu có ai có kiến thức , trí tuệ chút chút . Lưu ý đừng cãi ngang tự cho là kinh mình đúng , mình đúng , còn ai khác là sai . Như bài viết của ngài Tuyên Hóa.

Các bạn hãy có đong góp ý kiến .


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Kim Cang từng gặp Đức Tăng Thống Tích Lan là Ngài Pyadassi và Kim Cang cũng đã Quy Y cùng Ngài.

Kim Cang có hỏi Ngài rằng theo Truyền Thống Nam Tông thì Đức Phật có khác các vị A La Hán hay không?

Ngài nói rằng khác bởi vì các Vị A La Hán chưa phải là Chánh Đẳng Chánh Giác cho nên không bằng Đức Phật.

Kim Cang đọc tất cả Kinh Luận của PGNT thì KC không thấy có Kinh nào dạy về Tu Thành Phật cả.

Nếu như nói rằng tất cả giáo lý của Đức Phật chỉ nằm trong Kinh Điển PGNT thì rất vô lý bởi vì Đức Phật là Bậc Toàn Bi Toàn Trí thì sau lại không dạy cái cao nhất đó là Tu Thành Phật mà chỉ là dạy Tu Chứng A La Hán mà thôi.

Trong Buddhavamsa (Kinh Chánh Giác Tông) của PGNT có nói đến quá khứ 24 Đức Phật đã thị hiện tại cõi Ta Bà.

Nếu như trong Kinh Phật không dạy Tu Thành Phật vậy thì các Vị Bồ Tát y theo Kinh Điển nào mà Tu Thành Phật?

Trong các Kinh Điển PGNT cũng nói các vị A La Hán, Duyên Giác Trí Huệ, Công Đức còn có hạn có lượng như vậy thì Tu Chứng A La Hán chưa phải là rốt ráo.

Trong Kinh Pháp Hoa của PGBT Đức Phật có dạy rất rõ ràng rằng vì Đức Phật Phương Tiện nên lập ra 3 Thừa để dẫn dắc chúng sanh từ từ nhưng rốt ráo chính là Phật Thừa.


thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: kinh lăng nghiêm _biểu tượng Chính Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Chanhientam đã viết:Thiền Tịnh 82 ơi! 8-> ...
Không cần con nói người ta mới biết Zelda nói đúng hay sai. Nhưng ... cái chữ màu đỏ in lớn của con, cộng với những chữ in đen nho nhỏ của con, nó làm cô ... ĐỨNG TIM! trả thù .,.,
Dạ,
Con không có ý nói zelda nói đúng hay sai chỗ nào, chỉ là bênh vực cho lời nói của 1 vị Thầy bị diễn sai đi thôi.
Con cũng chỉ tổng hợp lời của vị Thầy đó, chứ không phải ý riêng gì của con cả.
Và thật không hiểu người khác tại sao lại có những nhận định cho rằng Thầy nói chạm tông phái của người đó? Thầy chỉ lên tiếng bênh vực Kinh điển, sao lại bị diễn bậy thành như thế? HAY LÀ BÊN TRONG CÓ UẨN KHÚC GÌ?

Tất cả con chỉ muốn nói là HÃY XÉT CHO KỸ RỒI HÃY NÓI, NÓI PHẢI CÓ LÝ LẼ, CHỨNG CỨ ĐÀNG HOÀNG, NHẤT LÀ NÓI VỀ TĂNG SĨ, MÀ LẠI LÀ HÒA THƯỢNG!

Những chữ của con thì chỉ là đưa ra câu hỏi thôi, và vẫn chờ zelda giải thích rõ để mọi người cùng biết đó ạ, tại sao lại cho Thầy động chạm tông phái và ngăn chặn tông phái?


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách