KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

Để giữ gìn sự trang nghiêm, thuần túy tạo nguồn tư liệu; nơi đây chỉ đăng Kinh Văn mà không thảo luận.

Điều hành viên: thử nghiệm global, Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »

KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NIMật Tạng Bộ 4 No.1372 ( Tr.889 )Truyền Pháp Đại Sư Thi Hộ dịch Phạn ra Hán Văn.

Huyền Thanh dịch Hán ra Việt vănNhư vậy tôi nghe: Một thời Bồ Tát Đại Tuệ trụ trên đỉnh núi Tu Di, bấy giờ có các hàng Thiên Tử đi đến chỗ Bồ Tát ngự, cung kính vây quanh lắng nghe Pháp.

Thời có vị Bồ Tát tên là Đồng Tử Tướng chắp tay cung kính bạch với Bồ Tát Đại Tuệ: "Nguyện xin Ngài vì chúng tôi mà nói về Tăng Tuệ Đà La Ni, giúp cho hết thảy chúng sanh kém trí, độn căn, ngu muội được nghe để tăng thêm Trí Tuệ của mình".

Khi ấy, Bồ Tát Đại Tuệ liền nói Đà La Ni rằng:

- Đát nễ-dã tha: Án, bế tổ bế tổ Bát-la nghê-dã, phộc lị-đà nễ, nhạ la nhạ la, di đà-phộc lị-đa nễ, địa lý địa lý, một lệ phộc lị-đà nễ, sa-phộc hạ.

Khi Đại Tuệ nói Đà La Ni này xong, liền bảo Đồng Tử Tướng rằng: "Nếu các chúng sanh có Trí Tuệ kém cỏi, căn tánh ám độn, hay bị lãng quên, nếu phát tâm chí thành, đối với Đà La Ni này mà thọ trì, đọc tụng, cúng dường, thì người này mau được Trí Tuệ rộng lớn , ghi nhớ rõ ràng chẳng quên.

Nếu có người đem Đà La Ni này tụng 7 biến hoặc 14 biến, gia trì vào nước ba lần, rồi uống vào giờ Mão. Ngày ngày đều uống như vậy, cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng thì tự nhiên một ngày nhớ được một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng thường uống nước cũng có thể một ngày nhớ được năm trăm bài Kệ. Trí Tuệ tăng dần, căn tánh lanh lợi sáng suốt ".

Bấy giờ Bồ Tát Đồng Tử Tướng và các Trời Người đều tin nhận phụng hành.KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

Phục hồi và chú thích Phạn VănTADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú là

OM : Ba Thân quy mạng

PICU PICU : Tác dụng ảnh hưởng làm cho có ích

PRAKIYA VARDHANI : Tăng trưởng của cải hành lý

JALA JALA : Dòng nước của Thánh Đạo

AMITA VARDHANI: Tăng trưởng vô lượng

DHIRI DHIRI : Gìn giữ cầm nắm

BUDHI VARDHANI : Tăng trưởng Tuệ Giác

SVÀHÀ :Quyết định thành tựu


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách