PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

http://www.thuvienhoasen.org/nxh-phattr ... oaitam.htm
PHẬT Ở TRONG TÂM
HAY PHẬT Ở NGOÀI TÂM
Nghiêm Xuân Hồng
Phật! Phật! Phật! Tâm! Tâm! Tâm
Thức! Thức! Thức! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh

Ðó là hai câu thơ của ngài Thượng Sỹ Tuệ Trung, một vị công hầu đời Trần, đã từng cầm quân chống giặc Nguyên, sau bỏ đi tu Phật để suy ngẫm về cái hiện tượng của Tâm và cái lẽ của Thiền.

Hai câu thơ đó có ý nói rằng nền giáo lý của Phật, tuy mênh mang như biển cả, xong có thể thu gọn trong hai chữ Tâm và Phật, hoặc Mê và Ngộ.

Hãy nói về cái Tâm.


Một lần, trên núi Linh Sơn, Ðức Thích Ca ngự trên tòa sen, sắp thuyết pháp. Nhưng Ngài không nói gì cả, chỉ khoan thai đưa một cành hoa, rồi lặng lẽ mỉm cười. Ðó là tịch niện hoa vi tiếu, độc đáo lối thuyết pháp Phật giáo. Ý Ngài muốn nói như thế này: "Ta có một chân lý tối thượng, đó là chân lý của cái Tâm, nhưng cái Tâm này nó lặng lẽ lắm, nó nhỏ nhiệm, tịch mịch, vi diệu lắm. Ta không thể dùng lời lẽ thế gian mà diễn tả nó được. Vì nếu ta chỉ động một niệm, chỉ nói một chữ, là Tâm đó đã biến thế rồi. Vậy các người phải lặng lẽ, nhỏ nhiệm, tịch mịch, vi diệu mà lãnh hội nó. Nhớ đấy! Nhớ đấy! ..." Nhưng các đệ tử đều ngơ ngác không hiểu, riêng có ngài Ca Diếp là mỉm cười đáp lại mà thôi. Do đó, Ngài đã truyền tâm ấn cho Ca Diếp, cùng y bát để làm đệ nhị tổ của Thiền Tông. Trong giòng này, Ðức Ðạt ma là tổ thứ 28.

Một lần khác, Ðức Thích Ca xuất định, giảng về kinh Lăng Nghiêm. Cũng là giảng về Tâm. Nhưng lần này, Ngài bảo ông A Nan đại khái như sau: "Người nên thận trọng, chớ có vọng tưởng. Cái Tâm ấy nó lạ và huyền nhiệm lắm vì nó là nguồn gốc của tất cả phép lạ đã tạo nên vũ trụ này. Nó như cái gương trong đó, vũ trụ này hiện lên như một cảnh huyễn, như một giấc chiêm bao, như tiếng vang, như mặt trăng dưới đáy nước, như bóng chiếc nhạn in dưới hồ thu, như ảo ảnh nước mà kẻ lữ hành nhìn thâý trên sa mạc, như những đóm đỏ vàng mà kẻ dặm mắt nhìn thấy ở hư không. Hãy thức tỉnh! thức tỉnh! Cái tâm ấy hiển hiện dễ dàng lắm, nhưng nó khó nắm, khó bắt lắm! Nó không ở trong thân người, nó không ở ngoài thân người, nó cũng không ở khoảng giữa. Nó không ở chỗ nào hết, nhưng nó ở tất cả. Nó trụ vào cái gì, thì cái đó trở nên có, nó buông cái đó ra thì nó trở nên không. Nó là anh thợ vẽ, và chính nó vẽ vời nên cảnh thế gian này cùng tâm giới. Nó động một niệm là nó nguệch một nét, nét đó biến thành thức, thức đó động lại trên giòng tâm tư của chúng sinh để trở nên cảnh giới của vũ trụ thế gian.... Nhưng nếu người tỉnh cơn mê, dẹp bỏ lục tặc là lục căn, thì cái thức đó sẽ hồi đầu, rút khỏi các căn và trở về và ngươi sẽ nắm được cái Tâm."

Sau này, Ðức Huệ Năng gọi Tâm đó là bản lai diện mục.

Cũng trong kinh Lăng Nghiêm, Ðức Phật còn dạy: Cái Tâm ấy, bổn tính nó vốn trong sáng. Vì thế, các ngươi mới có "cái thấy". Cái thấy này là nồng cốt của lục căn, nhưng nó không phải là lục căn. Lục căn có thể bị tiêu hoại, nhưng nó không tiêu hoại. Nó không gián đoạn, nó bất diệt, và chính nó đã triển chuyển theo lẽ nhân quả, trong cái vòng luân hồi qua các kiếp.

Ðọc Tây Du Ký, thì ta thấy Tề Thiên Ðại Thánh là cái Tâm. Nó ngang ngược, thay đổi không ngừng, nhưng quyền năng của nó cũng vô cùng. Nó có thể phá cửa nhà trời, cũng như có thể hồi đầu khi bị giam bởi thần lực của câu chú: Ôm Ma Ni Pát Mê Hồng. Nó muốn lớn là được lớn, muốn nhanh được nhanh, muốn chậm có chậm. Có thể biến hoá cây thiết bổng, có thể bước một bước càn đẩu vân vượt qua 84 ngàn dặm, hoặc muốn bay như con ruồi cũng được. Muốn có một thân cũng được, hoặc phân thân làm trăm ngàn cũng có... Và Ngài Huyền Trang đã phải nương vào cái tâm đó, mới đi tới Tây Trúc cầu một cuốn kinh vô tự.

Bây giờ nói đến Phật

Ðức Bồ Ðề Ðạt Ma, chống cây gậy trúc sang Trung Hoa ngồi quay mặt 9 năm vào vách đá, nhắm đôi mắt biếc lại. Vua Lương Võ Ðế hỏi: Trẫm xây hàng trăm ngôi chùa, nuôi hàng vạn chư Tăng, có công đức gì không? Ðức Ðạt ma bảo, có chút ít, nhưng không ăn thua gì... Sở dĩ Ngài nói thế vì muốn bảo vua rằng cần nhất là phải soi vào Tâm, để trở thành Phật.... Trong một buổi thuyết pháp, Ngài lại bảo: Phật và Bồ Tát cũng đều là huyễn cả, còn là mê. Hỡi ôi, tất cả đều là mê cả!!!

Trong Bổn Kinh A Di Ðà, thì Ðức Thích Ca lại căn dặn: "Về phía Tây, có lạc quốc của Ðức A Di Ðà, bên cạnh có Ðức Quán Âm và Ðại Thế Chí. Ðức Phật ấy có thực đấy và nguyện lực của Ngài lớn lắm. Các người nên cầu nguyện mà sang đó."

Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy, một đằng bảo Phật là rất có thực, một đằng nói là huyễn?

Thực ra không có gì mâu thuẫn. Chỉ là do mê và ngộ mà thôi.

Chư Phật vừa là huyễn vừa là thực. Khi tâm chúng ta còn mê mờ, chúng sinh coi thân và tâm là thực, thì chư Phật đối với chúng sinh vẫn là thực và có thể dùng tha lực cứu độ. Nhưng khi tâm chúng sinh đã ngộ rồi, thì chúng sinh cũng trở thành huyễn, và chư Phật, vốn là những hình bóng, cũng trở thành huyễn. Vì cái Tâm ngộ đã vượt qua được lãnh vực đối đãi (dualistic) và đạt tới trực quan bất nhị. (phi hữu phi không)

Bởi thế, khi một người niệm Phật, và nuôi một ông Phật trong tâm, thì lúc đầu chỉ có một ông Phật trong tâm thôi. Niệm lâu sẽ gây một luồng cảm ứng làm động tâm Ðức Phật ở bên ngoài, tức Ðức A Di Ðà ở Tây Phương. Ðức A Di Ðà liền làm mọc sẵn một chiếc hoa sen nơi lạc quốc để chờ người niệm Phật. Niệm lâu hơn nữa, thì Ðức A Di Ðà sẽ đến trước mặt người đó. Như thế, là có hai vị Phật, một ở ngoài và một ở trong tâm. Niệm đến chỗ rốt ráo và tâm bất loạn, thì Ðức A Di Ðà sẽ lọt vào tâm người đó, và trở thành một, và Phật thực cũng trở nên huyễn.

Cho nên, không thể nói Phật ở ngoài tâm hay trong tâm được. Nói ở ngoài là nói thấp, nói ở trong là cao hơn một chút. Ðến chỗ rốt ráo, thì Phật là tâm và tâm là Phật. Cả hai vừa là thực vừa là huyễn. Vả lại, Tâm ở tất cả mọi chỗ, nên không có trong hay ngoài.

Có mấy chú học sinh Thiền học ngồi cãi nhau, chỉ một tảng đá trước mặt, và tranh luận hăng hái. Kẻ thì bảio tảng đá ở ngoài tâm, một anh khác hùng biện hơn nói là ở trong tâm, và có vẻ thắng lý. Chợt ông thầy đi qua, cười bảo anh này: Ðá ở trong tâm mày, chắc đầu mày phải nặng, và nhức đầu lắm!....


TVHS Nghiêm Xuân HồngNếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Khi Còn Bị Vô Minh Nghiệp Thức làm chủ thì nói


Phật Ngoài Tâm Cũng Là Sai

Phật Tại Tâm Cũng Là Sai


Nói Phật Ngoài Tâm thì là Chấp Có Thật Pháp Như Vậy Là Chấp trong Thường Đoạn Kiến.

Nói Phật Tại Tâm thì tại sao chúng sanh lại chẳng liền Thành Phật.

Phật Tại Tâm thì các Bậc Bồ Tát trong Thập Địa đều chứng biết nhưng vẫn chưa Là Phật.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Các tổ đã nói

" Tức tâm tức Phật "

Mà còn hỏi Phật ở ngoài tâm hay trong tâm.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Phật cũng ở trong, cũng ở ngoài mà cũng chẳng có trong - ngoài!
Vậy thử hỏi, ai đã thật thấy Phật A Di Đà, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,... và Phật - Tự - tâm-ta vốn chưa từng khác để chẳng rơi nơi hầm chết trong - ngoài chưa?
Nếu thật thì mới xứng là con của Pháp vương vậy!
Lại, phải từ hiểu đi dần đến nhập rồi chứng, lại chẳng trệ kẹt nơi lý thể, để "Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh", đúng ra là Vô Sanh mà thường sanh, là Phật mà cầu gặp Phật, khi vừa gặp Phật quyết định thành Phật, quyết định trụ Phật tâm vậy!

Chỗ "Phật trong hay ngoài tâm" này phải xét cho kỹ. Nghiệm cho kỹ thì lưỡng toàn kỳ mỹ, lợi ích vô lượng. Hiểu sơ sài thì tự tuyệt đường thoát, thậm chí đọa Địa Ngục như tên bắn!
Phải cẩn thận!
Phải khéo nghiệm!


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Ngoài tâm hay trong tâm, thì chủ yếu vẫn là phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn. Niệm vậy thì không còn thì giờ đâu để thắc mắc là trong hay ngoài. kinhle Cái này gọi là ... xía vô chuyện thiên hạ đây baibaibai


kimquang
Bài viết: 2
Ngày: 16/11/07 03:56

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi kimquang »

Nam Mô A Di Đà Phật

Cảm ơn bài gởi của thichtambinh1985


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

TÂM - PHẬT - CHÚNG SINH
TAM VÔ SAI BIỆT
TẠI SAO CÒN HỎI PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM NHĨ?


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Lầm!
Nếu hiểu thế này là "Giác", là "Phật" thì đến Phật Di Lặc ra đời cũng chưa mộng thấy, nói gì đến Giác, đến Phật!
Lại, nói thế là "Bản lai diện mục" lại càng lầm!
Cho là nước chết chứa được rồng sống ư? Cho là vắt cát ra được nước ư?


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Phật nghĩa là Giác, Giác cái gì ? Giác :Tâm như huyển.
Giác Tâm Như Huyễn tức là Có Giác Có Tâm Đối Đãi.

Có Giác Biết Tâm Có Tâm Bị Biết như vậy Phật Đó Là Sanh Diệt.

Sanh Diệt làm sao gọi là Giác.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
shapre
Bài viết: 9
Ngày: 01/01/08 04:40
Giới tính: Nam

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi shapre »

Phật ( ở đây là tánh giác, chơn tâm,...) mà bảo là trong hay ngoài à? Các tổ xưa đến giờ nhìn đâu mà không thấy Phật chứ ? Toàn thể Pháp giới chỗ nào không phải là Phật ? Vũ trụ rộng lớn cho đến một mảy vi trần đều là Phật cả.Chỉ tiếc chưa ngộ nên chưa thể nhìn ra, thiệt tức muốn khóc. :((


SÁM HỐI THÂN CON ĐẦY NGHIỆP CHƯỚNG.
NGHĨ LẠI MỚI THẤY THƯƠNG NHƯ LAI.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Giác Tâm như huyển chính là những công phá của bốn "Đại tướng quân" này, chứ chẳng phãi là tám thằng con sinh diệt.
Giác tâm Như Huyễn thì Giác Chẳng Phải Tâm, Tâm Chẳng Phải Giác.

Tâm Giác Là Hai tức là Có Năng Sở

Có Năng Sở là Sanh Diệt như vậy làm sao Giác?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Khách

Re: PHẬT Ở TRONG TÂM HAY NGOÀI TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

kimcang đã viết:
Giác Tâm như huyển chính là những công phá của bốn "Đại tướng quân" này, chứ chẳng phãi là tám thằng con sinh diệt.
Giác tâm Như Huyễn thì Giác Chẳng Phải Tâm, Tâm Chẳng Phải Giác.

Tâm Giác Là Hai tức là Có Năng Sở

Có Năng Sở là Sanh Diệt như vậy làm sao Giác?
Vậy thì Phi Tâm Phi Phật


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]28 khách