MA CHƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG TU

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

MA CHƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG TU

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

MA CHƯỚNG TRÊN ÐƯỜNG TU CUỐN I
Chúng ta sanh nhằm thời mạt pháp, nên phần lớn đều căn cơ cạn mỏng, phiền não sâu dày, ngã chấp cũng nặng như núi. Nên kẻ thế nhân hay người mới tu học, thường dễ nghĩ rằng Ma Chướng là một thứ gì rất xa lạ đối với mình, và ít khi lưu tâm đến. Không hiểu rằng, Ma Chướng rất gần mình, nó chính là Ngã chấp cùng những tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tu hành mà không có Bồ Ðề Tâm thì chỉ là Ma Nghiệp".

Cần nhớ rằng: Chúng ta hiện mang thân người, sống trong Dục Giới. Và Ma Vương hiện đang ngự trị trên đảnh trời Dục Giới, tức trời Tha Hóa Tự Tại. Tức là chúng ta đang sống trong lãnh vực của Ma Vương.

Những tâm niệm chấp ngã, tham, sân, si, mạn, nghi, đều là những mầm mống Ma trong tâm ta. Nếu chúng chỉ lờ mờ yếu ớt trong tàng thức và ý thức của ta, thì chúng chưa chiêu cảm sự chú ý của ngoại ma. Nếu chúng bừng nở lớn, thì các loài thiên ma cùng ngoại ma sẽ chiếu cố.

Thế giới vô hình cũng mênh mang phức tạp gấp trăm ngàn vạn lần thế giới hữu hình. Cũng như trái đất chỉ lớn vài ngàn dặm, trong khi hư không thì mênh mang. Nên loài quỷ thần hết sức đông đảo hơn loài người rất nhiều. Kinh dạy, có ba mươi sáu loài Quỷ, Thần, từ những loài quỷ nhỏ đến loại tinh mỵ đến những loài quyû dữ. Những loài quỷ thần có oai lực trung bình, đến những bậc có oai đức lớn, rồi đến những loại Thiên Ma thường ngụ nơi cung trời Tha Hóa, thường hay xuống nhân gian.

Các vị quỷ thần nhỏ hay trung bình thường hay lượn lờ chung quanh nhân thế. Nhìn ngẫm suy xét, bàn tán về loài người, đôi khi phát tâm giúp đôi chút cho người tu hành. Nhưng thường khi hay gây trở ngại, phá hoại. Vì họ không muốn cho người tu hành ra khỏi trần lao, tức phạm vi của ma nghiệp.

Trên bình diện tuyệt vời, thiền nhà Phật là hơi thở của Bát Nhã và Ðại Bi cùng tâm vô sở cầu hạnh. Thở ra là Ðại Bi, thở vào là Bát Nhã, và tâm không mong cầu một điều gì hữu ngã.

Nếu hành giả trên đường tu còn lết bết chưa tiến được gì thì ngoại ma chưa thèm chiếu cố. Nếu đã tiến được vài bước, mà khởi tâm tham cầu kiêu mạn, như cho rằng mình đã chứng đắc, tham cầu danh tiếng, tham cầu nhiều đệ tử lễ bái tôn sùng, tham cầu thần thông, tham cầu tiên tri, tham cầu lợi dưỡng, ngay cả đến việc tham cầu cái Rỗng Không, vân vân, thì ngoại ma sẽ chiếu cố, lợi dụng kẽ hở ấy để xâm nhập vào tâm thức hành giả, dùng ma lực khiến hành giả mất chánh niệm, sanh các tà lự và rơi vào đọa lạc.

Trong giai đoạn vượt thọ ấm và tưởng ấm, tức vọng tình và vọng tưởng, ngoại ma tác hại rất nhiều, nên hay có những trường hợp Quỷ Nhập xảy ra rồi cuối cùng len lén hành chuyện tham dục.

Vượt lên đến hành ấm vào thức ấm, ngoại ma hầu như không còn can thiệp được nữa. Lúc đó hành giả lại thường lạc vào những ý Ma của chính mình. Trở thành tự mãn, tưởng mình đã tới bến rồi, nên dừng chân quá sớm, lạc mất nẻo Niết Bàn.

Sau đây là những lời Kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương phẩm Ma Chướng, cùng ít lời bình giải. Lời bình giải tuy gượng gạo thô thiển, cũng mong góp ý và kết cơ duyên với bạn đọc.

Nam Mô Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát

Cung kính đề
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: MA CHƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG TU

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Xin chào tambinh,

Xin bạn đừng phóng to cở chữ. Nếu muốn bạn có thể phóng to tựa đề hoặc một vài đoạn ngắn mà bạn muốn gây nhấn mạnh. Tuy nhiên không nên phóng to tất cả bài viết của bạn. Nếu ai đó muốn phóng to cở chữ họ sẽ nhấn và hình chữ A ở trên cùng góc bên phải. Hoặc nhấn hợp phím ctrl và dấu + cho firfox thì font chữ sẽ được phóng to lên như vậy sẽ tốt hơn. Ngoài ra nếu bài viết cùng chủ đề mong bạn chỉ gởi nó trong một chủ đề thay vì tạo nhiều chủ đề khác nhau. Vì nếu bạn tạo hơn 2 chủ đề cho một đề tài cứ mỗi 6 tháng diễn đàn sẽ tự động xóa. và nó chỉ chừa lại một bài được nhiều người đọc nhất mà thôi. Tất cả chức năng này đều tự động và máy làm việc mong bạn hiểu cho. Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn. chúc bạn năm mới an lạc.
kinhle

Xin bạn vui lòng đọc lại nội quy
viewtopic.php?f=4&t=435


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách