84000

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Đây là một chủ đề khá củ mà Zelda thường hay đề cặp đến , nhưng do đến đây cảm thấy đã đủ luận cứ nên cũng xin tập hợp lại thành 1 chủ đề nhằm tự tổng kết những điều tự hiểu và từ xem xét , mang lại lợi ích cho bản thân là trước sau là mọi người.

Theo truyền thống PGNT và cũng theo ghi chép lại từ sử sách thì Đức Phật có chính xác 84000 pháp môn . Các pháp môn luôn mang tính minh chứng cho nhau và kô một pháp môn nào mang tính đối chọi nhau , không pháp môn nào mang tính bí mật truyền riêng , và không có pháp môn nào mang tính tha lực.Những pháp môn này luôn luôn hướng chúng sinh dẫn đến bờ giải thoát kô một pháp môn nào mang tính vô ích.

''Đúng vậy, những điều ta biết bằng trực kiến vẫn nhiều hơn; những điều Ta đã dạy các thầy chỉ ít thôi. Tại sao Ta không nói nhiều hơn? Bởi vì những điều đó không đem lại lợi ích, sự tiến bộ cho đời sống đạo hạnh, và bởi vì chúng không đem lại sự tự tại, sự giảm bớt (đau khổ), sự chấm dứt (đau khổ), sự an định, không giúp cho trực kiến, cho sự ngộ đạo, không dẫn đến Niết Bàn. Đó là lý đó tại sao Ta không đề cập đến chúng. Còn những gì Ta đã dạy các thầy ? Đó là khổ; đó là nguồn gốc của khổ; đó là sự diệt khổ; đó là đường dẫn đến diệt khổ. Đó là những điều Ta đã dạy các thầy. Vì sao Ta trình bày những điều đó. Bởi vì nó mang lại lợi ích, sự tiến bộ cho đời sống đạo hạnh, và bởi vì nó dẫn tới sự tự tại, sự giảm bớt (đau khổ), sự chấm dứt (đau khổ), sự an định, giúp cho trực kiến, cho sự ngộ đạo, dẫn đến Niết Bàn. Như thế, công việc của các thầy phải là : đây là khổ; đây là nguồn gốc của khổ; đây là sự diệt khổ; đây là đường dẫn đến diệt khổ

Những pháp môn này sẽ là vi diệu sẽ là quý báu nếu có người hành nó ,sẽ là vô ích nếu người ta kô dùng đến . Ý nằm ở đây chính bản thân ta , và ta hãy tin tưởng vào trí tuệ của chính bản thân ta đừng nên quá bi quan mà nương nhờ tha lực.

Này A Nan Ða ! Ông hãy tự xem mình là nơi nương nhờ của chính ông. Ông hãy xem trí tuệ chơn chánh của mình là pháp cứu rỗi duy nhất, vì một đệ tử thấm nhuần Phật giáo không bao giờ mong cầu nơi tha lực để giải thoát sự sinh tử luân hồi của chính mình.

Đức Phật là bậc có khả năng duy trì sự tồn tại trên thế gian này cho đến khi nào trái đất này kô còn nữa . Và lòng từ bi của ngài cao dày đến mức chỉ Tịnh Diệt khi và chỉ khi ngài đã truyền thụ đầy đủ các pháp môn và có đầy đủ những thiện nam tín , nữ mà thôi.

Theo chú gỉải kinh nói về kiếp sống (€yu kappastta) thì bốn thần lực của một vị Phật có khả năng làm cho nhục thân của Ngài kéo dài tuổi thọ bằng một kiếp trái đất. Còn nếu Phật dùng thần lực, mà Ngài chỉ áp dụng thiền định. Ngài cũng có thể sống đến 120 tuổi. Trường hợp thân Phật bị dư nghiệp hiện kiếp phát tác, chẳng hạn như Ngài bị vi trùng công phá, sinh bệnh, thì Ngài cũng có thể dùng pháp Ðại Bát Nhã để sống lâu theo ý muốn. Tức là kéo dài kiếp sống cho đến khi nào các tế bào cuối cùng trong thân Ngài bị vi trùng phá hủy. Và trong thời gian dùng Ðại Bát Nhã pháp để kéo dài sự sống, một vị Phật chỉ biết Thuyết Pháp và Nhập Ðịnh mà thôi chứ Ngài không còn những sinh hoạt phàm tình khác

Khi ấy A Nan Ða vâng lời Phật, vừa đến ngồi Nhập Ðịnh dưới một tàng cây to, cách chỗ Phật không xa, thì *** (Màra) hiện ra. Y nhắc lại những điều đức Phật đã hứa trước đó 45 năm, khi Ngài mới đắc quả Chánh Ðẳng Chánh Giác. Nghĩa là *** muốn đức Phật Nhập Diệt càng sớm càng tốt, để Ngài đừng bao giờ Chuyển Pháp Luân trên thế gian này. Nhưng đức Phật đã trả lời rằng: Ngài không thể Viên Tịch khi đạo giải thoát chưa được phổ biến đầy đũ, và bốn hạng người lành (Tỳ khưu, Tỳ khưu Ni, thiện nam, tín nữ ) chưa thấm nhuần Chánh Pháp, cùng chưa vững tiến trong đời sống phạm hạnh.

*** nhắc xong rồi nói; "Hiện tại những việc đó Phật đã hoàn thành, vậy Ngài hãy giữ lời hứa và phải Nhập Diệt".

( *** ở đây có nghĩa là M4 Vương , lý do bị hiện tượng này là do sự thiếu sáng suốt của bạn điều hành )

Tiếp theo là dẫn chừng về con số 84000 pháp môn có xuất xứ rõ ràng , có sự minh chứng của Thánh Anan.

84.000 PHÁP MÔN (DHAMMAKKHANDHA)

Toàn giáo pháp của Đức Phật, nếu phân chia thành pháp môn (Dhammakkhandha) thì có 84.000 pháp môn, trong bộ Tam Tạng như sau:

Tạng Luật gồm có 21.000 pháp môn.
Tạng Kinh gồm có 21.000 pháp môn.
Tạng Vi Diệu Pháp gồm có 42. 000 pháp môn.

Phương pháp đếm pháp môn trong Tam Tạng

- Trong Tạng Luật: Mỗi chuyện làm nguyên nhân đầu tiên để Đức Phật chế định điều giới, ban hành giới đến chư Tỳ khưu, Tỳ khưu ni là một pháp môn. Mỗi nguồn gốc phát sinh, mỗi cách phạm giới, mỗi cách không phạm giới v.v... mỗi điều là một pháp môn v.v...

Như vậy, trong Tạng Luật gồm có 21.000 pháp môn.

- Trong Tạng Kinh: Mỗi bài kinh có ý nghĩa pháp liên tục là một pháp môn. Trong bài kinh có nhiều đoạn, mỗi đoạn có ý nghĩa pháp riêng rẽ là một pháp môn, mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời là một pháp môn v.v...

Như vậy, trong Tạng Kinh có 21.000 pháp môn.

- Trong Tạng Vi Diệu Pháp: Pháp phân chia mỗi tika, mỗi duka là một pháp môn, phân loại tâm và tâm sở đồng sinh là một pháp môn v.v...

Như vậy, trong Tạng Vi Diệu Pháp gồm có 42.000 pháp môn.

Trong 84.000 pháp môn này, Đức Phật trực tiếp thuyết dạy có 82.000 pháp môn, còn 2.000 pháp môn do chư bậc Thánh Arahán thuyết dạy.

Như Ngài Đại đức Ānanda, bậc Thủ kho Tàng Pháp Bảo dạy rằng:

“Dvāsiti Buddhato ganhim
Dve sahassāni bhikkhuto
Caturāsitisahassāni
Ye me dhammā pavattino” (Bộ Theragāthā)

Tôi là Ānanda
Đã học từ Kim ngôn Đức Phật
Được tám mươi hai ngàn pháp môn,
Học từ chư Thánh A-ra-hán
Góp nhặt được hai ngàn pháp môn,
Tôi là Thủ kho Tàng pháp Bảo
Trọn tám mươi bốn ngàn pháp môn.

Nguồn: Nền tảng Phật Giáo: quyển I - TAM BẢO - TK. Hộ Pháp


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
khách

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi khách »

-Chào Zelda.Cho mình vào đây tâm su cùng nhé,theo mình tháy Zelda vẩn có thể giũ vũng niềm tin tôn giáo của mình mà cũng vẩn có cả nhũng nguòi bạn và Zelda còn thấy cuộc sống an lành hon.Theo ý kiến mình nhũng pháp Đúc Phật đả thuyết dù một Pháp cũng bao hàm chân lý,và mục đích Đúc Phật thuyết Pháp nhằm chì dẫn cho nhũng chúng sanh nhu chúng ta đuọc giải thoát mọi'SỤ KHỔ' và tiến đến giài thóat hoàn toàn.Vây là nguòi học Phật Zelda nên áp dụng Pháp đã học để thoát khỏi nhũng mâu thuẫn trong cuộc sống để đuọc an lạc tinh tấn tu học.Kinh nghiệm của mình khi gặp mâu thuẫn trong cuọc sống mình đều đặt câu hỏi:Đúc Phật sẽ giải quyét vấn đề này nhu thế nào?Vậy thì :1 hay 84000 hay .........pháp môm có quan trọng lắm không?
Vài lòi tâm sụ cùng Zelda.Chúc bạn an lạc và tinh tấn.


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Zelda hiểu bạn , Zelda viết nên bài này như là một sự tổng kết sự hiểu biết của mình về 1 bài pháp mà thôi . Với lại cũng vì ít người hiểu đúng về bài kinh 1 nắm lá . Nên trước là Zelda tự tổng kết sau là giúp mọi người hiểu thêm.
Thật sự chỉ cần thấu hiểu và hành 1 pháp môn cũng đã thoát rồi .
Rất cảm ơn lời tâm sự của bạn.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Tạng Luật gồm có 21.000 pháp môn.
Tạng Kinh gồm có 21.000 pháp môn.
Tạng Vi Diệu Pháp gồm có 42. 000 pháp môn.
Những pháp môn này đi đến ALaHán phải ko zelda? Kể cho mọi người nghe vài chục pháp môn để học hỏi với.


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

QD ý muốn học hỏi tôi sẽ nói , nhưng thế này thì QD cứ lên google vào Trung Bộ kinh mà tìm hiểu.
Bài viết trên Zelda có ý phá tà kiến ngoại đạo cho rằng Đức Phật kô thuyết lời nào và thuyết đến vô lượng pháp môn .
Thiết nghĩ lý luận chặc chẽ và rõ ràng rồi đúng kô QD.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Tôi xem đó như một lời từ chối!


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Đúng Zelda đã từ chối một tâm sân hận.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
Khách

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Từ chối ko phải vì ko muốn nói, mà ko biết phải nói gì 8->


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Vậy Zelda sẽ dẫn chứng một vài pháp môn thuộc Trung Bộ Kinh .
Kinh Pháp môn căng bản .
Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". - "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người "Pháp môn căn bản tất cả pháp". Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:Kinh Tất cả các lậu hoặc
Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!" --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc". Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như sauCó tất cả 21000 pháp môn QD và cách hãy cứ từ từ mà kiếm trước là Zelda đưa ra 2 pháp môn để minh chứng
Đây là link : http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-ki ... rung00.htm ( có tất cả 152 pháp môn )

Và những pháp môn này đưa đến Alahan quả gồm Đức Phật Toàn Giác , Phật Thinh Văn, Phật Độc GIác .

Mỗi một pháp môn tùy căn cơ hành pháp Balamat sẽ đưa đến một trong 3 quả vị trên .
Zelda tránh trả lời và vì QD kô có ý học hỏi đâu , đang rơi vào Định của Tà Kiến nên có nghe cũng như là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Khách mới tới nhà chơi, vừa đem món khai vị ra chưa kịp cầm đũa mà đã tắt đèn dọn bàn đuổi khách rồi?
Zelda này: làm gì để phòng hộ tất cả lậu hoặc? Đó mới là món chính!


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Trong 84000 pháp môn có pháp môn chính và pháp môn kô chính .

Thế nào là pháp môn chính : Pháp môn ấy thích hợp căng cơ của người ấy , pháp môn ấy thích hợp với người ấy .
Thế nào là pháp môn kô chính : Pháp môn ấy người ấy kô thích hợp , kô thuộc căng cơ của người ấy.

"làm gì để phòng hộ tất cả lậu" Nếu nó là chính thì Pháp môn căng bản cũng là chính.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: 84000

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

làm gì để phòng hộ tất cả lậu hoặc?


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách