Alahan bậc tối thượng.

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

Kính Chào các Bạn tangbong , Mời Bạn ThongMinhHon tangbong

Kính Bạn Vấn_Đạo cafene tangbong

Những chia sẻ, kinh nghiệm tu tập đối với Bạn trên diển đàn, tôi luôn lắng nghe. chưa hề có bài viết hoặc câu trả lời nào mà tôi không xem.
Có chủ đề, NHÂN tôi chia sẻ và có những chủ đề tôi chỉ đứng nhìn NHÂN bạn tham gia. Bạn có TÂM THIỆN, TÌM CẦU MỘT CON ĐƯỜNG CHO CHÍNH MÌNH. Và Bạn đả NHÌN THẤY RỎ CON ĐƯỜNG CỦA VỊ GIÁC NGỘ BẰNG CHÍNH CÁI SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC NƠI CHÍNH BẠN.
Có tâm Thiện và Tìm cầu một con đường cho chính mình bằng chính cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức NHÌN THẤY CON ĐƯỜNG. Nên danh tự HẠNH KHAM NHẪN hiện hữu nơi bạn.
Bạn thân. ĐIỀU DUY NHẤT TÔI RỎ. Một ngày nào đó cái thiệt tế, cái tỏ rỏ TỨ DIỆU ĐẾ hiện hữu nơi chính Bạn. kinhle

Kính Bạn VHBK cafene tangbong

Thật khó nhọc cho Bạn. Bạn nghỉ sao? khi đh Vấn_Đạo chia sẻ kinh nghiệm tu tập với Bạn. Với tôi điều đó là: NHÂN, là: DANH TỰ, LÀ: PHƯƠNG TIỆN VI DIỆU TRÊN THẾ GIAN NẦY.
Kính mong Bạn THỂ HIỆN THẬT TRỌN VẸN HẠNH LÀNH RỘNG LỢI LẠC CHO MỌI NGƯỜI, KHÔNG CÒN PHẢI là DANH TỰ: VÔ HỮU BẤT KHÔNG. kinhle

Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
vấn_đạo đã viết: :D Vậy là đh phải về học lại kinh điển, nghiềm ngẫm cho kỹ cái nào chưa hiểu rõ nên đi hỏi các bậc có đạo hạnh để họ giải đáp , khi tôi nói đạo hữu trích cho tôi và đạo chúng thấy kinh phát triển dùng 8 thánh đạo làm con đường giải thoát và thực hành đúng 8 thánh đạo thì đạo hữu lại lấy ngay kinh bát nhã của QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT ???? đh có biết quán tự tại bồ tát là trình độ tới đâu chưa ??? và giác ngộ tới đâu chưa ???? Đó là con đường của bồ tát , đâu có dành cho chúng sanh ??? mà ngay cả bồ tát quán tự tại mà còn vất vả quán 5 uẩn của 1 vị bồ tát thì làm sao ta hiểu 5 uẩn của bồ tát là 5 uẩn gì ??? Bộ kinh đó dành cho các bậc bồ tát đã đắc đạo rồi chúng sinh đọc vào làm sao hiểu mà đưa ra đây ??? :D
DH nói Ngài đã đắc đạo rồi thì vẫn chưa hiểu Kinh Bát Nhã.

DH không có căn duyên nên VHBK chẳng nói nữa.

VHBK nhắc nhở DH không nên có lời lẽ bài bác Tịnh Độ và Kinh Điển Đại Thừa.

Cái gì DH nói rằng DH nghi thì nói là nghi ngờ. Còn nếu như dùng lời lẽ bài bác thì có lẽ sẽ khóa nick.

Nick này VHBK chưa khóa vì vẫn chưa đủ số lần vi phạm.

Nếu DH chỉ tin 5 bộ Kinh và cho rằng Kinh Văn Đại Thừa không do Phật Thuyết thì VHBK đề nghị DH nên đi đến nơi khác rao giảng, còn nơi đây mục đích diễn đàn đã thể hiện trong nội qui, tránh sự thảo luận vô ích.
:D DH nói Ngài đã đắc đạo rồi thì vẫn chưa hiểu Kinh Bát Nhã.=> cãi không lại, dùng ngay chiêu cũ gắp lửa bỏ tay người :D Ai nói bồ tát quán tự tại đắc đạo rồi mà chưa hiểu kinh bát nhã ??Lời nói đó phát ra từ thức đh hay là thức của tôi ??? :D

Bài kinh đó đh dùng để chứng minh 8 thánh đạo đưa đến giải thoát => tôi thì cho rằng đó là bài kinh dành cho bồ tát làm sao chúng ta hiểu được mà đưa ra đây chứng minh ??? Lời lẽ rõ ràng trắng đen minh bạch thế kia mà đh lại tiếp tục nói càn nói bậy thế đh ??? :D

Trong bài kinh nói rất rõ quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật chiếu kiến ngũ uẩn giai không ???thì tôi cứ theo nghĩa trên văn tự mà nói là bồ tát còn chưa hiểu được 5 uẩn của bồ tát mà cò phải thực hành thâm sâu , chúng ta là phàm phu đọc vô sao mà hiểu muốn nói cái gì ??? :D

Có ai dịch khác câu tôi nói không ??? cứ thảo luận :D còn không thì đạo hạnh đh quá xấu xa , sao cứ bày trò gài bẫy rồi vu cáo hoài vậy đh làm vậy chừng nào vãng sanh ??? :D Còn tu học chưa tới thì ko biết gì cứ post ra chổ vấn đáp có gì người ta chỉ cho có đâu làm vậy hoài :D


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

vấn_đạo đã viết: :D DH nói Ngài đã đắc đạo rồi thì vẫn chưa hiểu Kinh Bát Nhã.=> cãi không lại, dùng ngay chiêu cũ gắp lửa bỏ tay người :D Ai nói bồ tát quán tự tại đắc đạo rồi mà chưa hiểu kinh bát nhã ??Lời nói đó phát ra từ thức đh hay là thức của tôi ??? :D

Bài kinh đó đh dùng để chứng minh 8 thánh đạo đưa đến giải thoát => tôi thì cho rằng đó là bài kinh dành cho bồ tát làm sao chúng ta hiểu được mà đưa ra đây chứng minh ??? Lời lẽ rõ ràng trắng đen minh bạch thế kia mà đh lại tiếp tục nói càn nói bậy thế đh ??? :D

Trong bài kinh nói rất rõ quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật chiếu kiến ngũ uẩn giai không ???thì tôi cứ theo nghĩa trên văn tự mà nói là bồ tát còn chưa hiểu được 5 uẩn của bồ tát mà cò phải thực hành thâm sâu , chúng ta là phàm phu đọc vô sao mà hiểu muốn nói cái gì ??? :D

Có ai dịch khác câu tôi nói không ??? cứ thảo luận :D còn không thì đạo hạnh đh quá xấu xa , sao cứ bày trò gài bẫy rồi vu cáo hoài vậy đh làm vậy chừng nào vãng sanh ??? :D Còn tu học chưa tới thì ko biết gì cứ post ra chổ vấn đáp có gì người ta chỉ cho có đâu làm vậy hoài :D
Cãi thì VHBK không dám cãi với DH. VHBK chỉ thảo luận, chớ không cãi, biết đâu nói đó.

Có lẽ thảo luận này nên chấm dứt tại đây. Vì có thể gây ra hiểu lầm là: Kinh Điển Đại Thừa không đem đến giải thoát.

DH vấn đạo hãy an ổn mà thực hiện con đường của mình, xong rồi hãy nói. Còn nếu như cứ đi quá chỗ tu thì các chủ đề sẽ bị khóa. Sau đó đủ số lần vi phạm thì khóa nick.

Tái bút về bài viết trước: DH lấy 8 thánh đạo làm cứu cánh thì cứ đi cho trọn.

Còn trong Kinh Điển Đại Thừa 8 thánh đạo là phương tiện tu tập điều phục phiền não. Trong thực hành không thể bỏ qua vì đó là giai đoạn đầu của lộ trình (tánh không), sau đó vào thực hành thâm sâu lý lẽ hướng đến Phật Quả (bất nhị).


minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

vấn_đạo đã viết:
:D Vì sao tôi nghi ??? Vì những pp và lời dạy trong kinh phát triển không hề dùng 8 chánh đạo để làm đạo lộ giải thoát :D thế thì ai sẽ là người giải được nghi ngờ này ???

1./Vì sao phật lúc sinh tiền lại chỉ muốn chúng sanh tự lực giác ngộ thành a la hán rồi độ chúng sanh mà không dạy chúng sanh làm bố tát như mấy trăm năm sau ???? Sau lại có sự bất nhất như thế ??
2./Vì sao lại dạy cho chúng sanh cầu về nơi cực lạc mà biết rõ rằng nó không hề là nơi để chúng sanh giải thoát ???? :D
3./Vì sao lại nói rằng có 1 pháp môn là bí truyền , chỉ có thể truyền miệng mà không dạy thành kinh sách, dầu có truyền miệng thì các a la hán thời bấy giờ cũng phải biết và tập kết thành kinh điển hầu giáo hóa chúng sanh chứ sau lại mấy trăm năm sau mới xuất hiện ???
4./Vì sao phật ban đầu chỉ là 1 tu sĩ sống giữa rừng già, ai cho gì ăn đó không hề chấp nê chứ không phải thời đó phật đòi ăn mặn, thế mà mấy trăm năm sau người ta bắt đệ tử phật phải ăn chay ??? Ăn mà còn chọn lựa , thì chữ xả trong tứ vô lượng tâm để ở đâu ????
5./Vì sao 1 hình tượng tu sĩ xuất gia đầy đáng kính, đầy nghị lực , đầy sự ngưỡng mộ vì phải đi xin ăn từng bữa , ai cho gì cũng ăn, có cũng được không cũng chẳng màng, tối về bìa rừng nằm ngủ 1 mình, không có gì ngoài 3 y 1 bát rồi chuyên tâm thiền định đến ngày giải thoát , chưa hề biết mùi cái chùa nó ra làm sao, chưa hề cầm được đồng tiền nào, thế mà bây giờ người ta lại cho hình tượng đó là thấp kém, là ích kỷ, tu không đạt quả vị cao, hóa ra những lời phật dạy chúng tỳ kheo lúc tại thế là lời hoang đường, hóa ra những gì phật tu lúc tại thế là thấp kém hay sao ???
6./Ai cũng dùng thức để tu, đã là thức thì đâu có chắc rằng mình đúng, vì thế cứ thực hành pháp môn mình chọn còn tìm hiêu nghi ngờ cứ đưa lên đây cho các bậc có đạo hạnh giải dùm, chỉ tiếc rằng ácc bậc đạo hạnh thì tịnh chỉ ngôn ngữ chuẩn bị nhập sơ thiền hết rồi còn lại những người phát biểu thì kiến chấp , ngã chấp. ngạo mạn đầy trời , nhưng vì công cuộc giải thoát nê cũng ráng ở đây tìm hiểu xí , chờ đạt đạo đi cũng đâu có muộn hè :D
- Vì thế giới Vô Thường, thời kỳ Chánh Pháp sẽ đi qua, các bậc Thánh sẽ ngày càng vắng bóng. Thầy nghĩ xem, thời nay gặp một người bình thường mà nói với họ : "thế gian này là hoàn toàn đau khổ; thân thể này chỉ là cái túi da hôi thối, hãy quán thân như vậy để xả ly, ly tham!" so với khi Thầy nói với họ : "thế giới vi diệu, hoa sen năm cánh, chiếu muôn sắc vàng, ánh sáng vô lượng..." thì Thầy nghĩ họ sẽ nghe ai, theo ai ?
Ở đây, chúng ta thấy là những kinh điển nguyên thủy rất là khó học bởi vì thời Đức Phật ngôn ngữ chưa phát triển (rất là ít chữ). Nên 1 vấn đề Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần để cho chúng Tỳ kheo ghi nhớ và thọ trì, khi kết tập kinh điển lại thành ra rất nhiều chữ nhưng mà cứ lặp đi lặp lại khiến người học rất là khổ não :D . Đến thời kỳ phát triển thì cũng kết tập thành rất nhiều kinh điển nhưng với những từ ngữ, văn phong bóng bẫy hơn, hấp dẫn hơn. Người học sẽ dễ dàng tiếp cận và cảm thấy lý thú hơn. Về phương diện này thì hệ thống Đại thừa đã đem lại những điều mới mẻ, làm hưng thịnh Phật pháp và giúp cho Giáo pháp của Như Lai lan tỏa đi khắp nơi, đem lại lợi ích cho nhiều người. Nhưng trong đó cũng không ít những điều cao siêu, rối rắm, đôi khi là trái ngược nhau khiến cho hàng hậu học cũng rơi vào bở ngỡ, không biết đâu mà lần :D. Về phương diện này thì giáo lý nguyên thủy rõ ràng hơn, thực tế hơn, thuần nhất hơn. Hành giả có thể đọc, hiểu và thực hành ngay, mang lại lợi ích trong hiện đời và về sau. (Có vị học giả cho rằng giáo nghĩa Đại thừa là phương tiện để truyền Đạo, giáo lý nguyên thủy là phương tiện để hộ Đạo, nhiệm vụ của chúng ta là phải hiểu rõ cả 2 để ứng dụng cho đúng, tránh rơi vào kiến chấp 1 bên mà phỉ báng giáo pháp của Như Lai). Với tôi, đây chính là Trung đạo. Cho nên, sự việc gì cũng có nhân & duyên của nó, chúng ta đừng vì 'cái thức' của mình mà cho rằng : "Chỉ có điều này là đúng, chỉ điều này là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm" sẽ rơi vào kiến chấp, không lợi lạc cho mình và cho nhiều người khác.
@ vấn_đạo ! tangbong
Cảm ơn Thầy đã đến và đem lại nhiều điều thật bổ ích.
Chỉ có điều Thầy thấy Pháp, hiểu Pháp, nhưng không hành theo Pháp. Nhân không hành theo Pháp nên Thầy không thấy Duyên. Đức Phật nói : "Điều ta biết như lá trong rừng, điều ta nói như lá trong bàn tay". Vậy nên, nếu như giáo lý Đại thừa không phải do Phật thuyết thì cũng không vì thế mà khế hợp Chân Lý (ví như lá ở trong rừng chứ không phải ở trong tay của Phật). Hãy hiểu họ trước khi giúp họ !
Mong Thầy an lạc, tinh tấn và hành theo Pháp của Thầy ! :D kinhle kinhle
@ Kimcang
Tôi vẫn chưa thấy câu trả lời của Thầy. Nếu như có thời gian, xin Thầy hoan hỷ, để chúng ta có thể chuyển qua vấn đề khác. :D kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh A Hàm Đức Phật nói nhân duyên sanh khởi thành hoại của thế giới chúng sanh tức là nói về không gian, nói nhân quả nghiệp báo 3 đời tức là thời gian.

Còn Dh MH hỏi KC thấy không gian thời gian thế nào thì.

Niệm niệm sanh diệt tức là thời gian

Còn trong 3 cõi tức là Không Gian.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

kimcang đã viết:Trong Kinh A Hàm Đức Phật nói nhân duyên sanh khởi thành hoại của thế giới chúng sanh tức là nói về không gian, nói nhân quả nghiệp báo 3 đời tức là thời gian.

Còn MH hỏi KC thấy không gian thời gian thế nào thì.

Niệm niệm sanh diệt tức là thời gian

Còn trong 3 cõi tức là Không Gian.
tangbong
Cảm ơn Thầy, Thầy nói đúng lắm ! kinhle
Phật bảo Xích Mã:
“Nay Ta chỉ dùng cái thân một tầm để nói về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới diệt tận, về con đường đưa đến thế giới diệt tận.
“Này Thiên tử Xích Mã! Thế nào là Thế giới? Là chỉ năm thọ ấm. [6] Những gì là năm? Là sắc thọ ấm, thọ thọ ấm, tưởng thọ ấm, hành thọ ấm, thức thọ ấm, đó gọi là thế giới.
“Thế nào là sắc tập khởi ? Là tham ái đối với hữu vị lai(thời gian) câu hữu với tham, hỷ, mê đắm nơi này hay nơi kia(không gian).[7] Đó gọi là sự tập khởi của thế giới.
“Thế nào là thế giới diệt tận ? Là tham ái đối với hữu vị lai câu hữu với tham, hỷ, mê đắm nơi này hay nơi kia, đều đoạn tận, xả ly không còn sót, vô dục, vắng lặng, dứt bặt, đó gọi là sự diệt tận thế giới.
“Thế nào là con đường đưa đến thế giới diệt tận ? Là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận thế giới.
“Này Xích Mã! Biết rõ thế giới, đoạn tận thế giới; biết rõ thế giới tập khởi, đoạn tận thế giới tập khởi; biết rõ thế giới diệt tận, chứng nhập thế giới diệt tận; biết rõ con đường đưa đến thế giới diệt tận, tu con đường đưa đến sự diệt tận thế giới. Này Xích Mã! Nếu Tỳ-kheo nào đối với khổ thế giới, hoặc biết hoặc đoạn; sự tập khởi thế giới, hoặc biết hoặc đoạn; sự diệt tận thế giới, hoặc biết hoặc chứng; con đường đưa đến sự diệt tận thế giới, hoặc biết hoặc tu, thì này Xích Mã! Đó gọi là đạt đến biên tế thế giới, qua khỏi ái thế giới.”
Đoạn này kể chuyện Thiên Tử Xích Mã đi khắp vô biên vô tận thế giới để tìm nơi biên tế, đến chỗ không sinh, không già, không chết. Nhưng lại nương theo thần túc nơi thân ngũ uẩn làm phương tiện thì dù trải qua trăm năm, vạn năm cũng không đến được nơi biên tế thế giới. Vì sao vậy ? Vì không rõ nhân duyên hình thành thế giới, nhân duyên đoạn diệt thế giới.
Và ở đây, Đức Phật nói ngay nơi cái thân một tầm này đã dung chứa toàn bộ chân lý của Tam Giới. Có nhân, có duyên, có quả rõ ràng.
"Đây là thế giới, đây là thế giới tập khởi, đây là thế giới đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thế giới đoạn diệt"
Nếu chưa thấy rõ nhân & duyên của các Pháp thì khi đó dùng phương tiện gì cũng không ra khỏi vòng lưu chuyển Luân Hồi nhân quả (không-thời gian). Nếu như thấy rõ nhân & duyên của các Pháp, tu tập đúng + chứng nhập thì có thể đoạn diệt hoàn toàn vòng lưu chuyển Luân Hồi nhân quả, không thừa sót.

Cho nên Đức Phật nói : "Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận"
(chúng sanh thì đâu có thích mọi thứ đều diệt tận, chúng sanh thích mãi mãi Luân Hồi hơn :D )

Và ở đây, khi thức đoạn diệt, lấy gì làm nhân làm duyên cho thế giới tập khởi, lấy gì lập nên cái nghĩa gọi là Không Gian-Thời Gian.

Lại nữa, này Thiện Hữu !
10 Đức Hiệu của Đức Phật là nói lên những hạnh đức mà chỉ riêng Đức Phật mới có.

Đức Phật lại còn có 18 Pháp không chung đồng với Bậc Duyên Giác, A La Hán.
Có phải ở mọi thế giới, mọi thời kỳ đều có những 'danh tự' này hay không ? tangbong kinhle


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Có phải ở mọi thế giới, mọi thời kỳ đều có những danh tự này hay không ?
DH đã dẫn Kinh A Hàm vậy thì DH MH cũng biết Kinh A Hàm nói đến các Đức Phật đời quá khứ đều đủ 10 Đức Hiệu 18 Pháp Chẳng Chung Đồng với Bậc A La Hán Duyên Giác.

DH MH hỏi mọi thế giới là hỏi thế giới ngoài cõi Ta Bà này?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

Tôi hỏi "ở mọi thời kỳ, mọi thế giới" là hỏi về sự lưu chuyển của toàn Pháp giới bao gồm cả cõi Ta Bà & ngoài cõi Ta Bà. Vậy, có phải ở mọi thời kỳ, mọi thế giới đều có những 'danh tự' này không ?


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tôi hỏi "ở mọi thời kỳ, mọi thế giới" là hỏi về sự lưu chuyển của toàn Pháp giới bao gồm cả cõi Ta Bà & ngoài cõi Ta Bà. Vậy, có phải ở mọi thời kỳ, mọi thế giới đều có những 'danh tự' này không ?
DH nói rõ thế nào là thế giới, pháp giới?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

kimcang đã viết:
Tôi hỏi "ở mọi thời kỳ, mọi thế giới" là hỏi về sự lưu chuyển của toàn Pháp giới bao gồm cả cõi Ta Bà & ngoài cõi Ta Bà. Vậy, có phải ở mọi thời kỳ, mọi thế giới đều có những 'danh tự' này không ?
DH nói rõ thế nào là thế giới, pháp giới?
Này Thiện Hữu ! Này Thiện Hữu !
Nay không phải thời Thiện Hữu hỏi lại tôi.
kimcang đã viết: 10 Đức Hiệu của Đức Phật là nói lên những hạnh đức mà chỉ riêng Đức Phật mới có.

Đức Phật lại còn có 18 Pháp không chung đồng với Bậc Duyên Giác, A La Hán.
Hãy trả lời tôi : "Có phải ở mọi thời kỳ, mọi thế giới đều có những danh tự này không ?" kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
buivhai
Bài viết: 162
Ngày: 29/06/10 18:29
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi buivhai »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
vấn_đạo đã viết: :D DH nói Ngài đã đắc đạo rồi thì vẫn chưa hiểu Kinh Bát Nhã.=> cãi không lại, dùng ngay chiêu cũ gắp lửa bỏ tay người :D Ai nói bồ tát quán tự tại đắc đạo rồi mà chưa hiểu kinh bát nhã ??Lời nói đó phát ra từ thức đh hay là thức của tôi ??? :D

Bài kinh đó đh dùng để chứng minh 8 thánh đạo đưa đến giải thoát => tôi thì cho rằng đó là bài kinh dành cho bồ tát làm sao chúng ta hiểu được mà đưa ra đây chứng minh ??? Lời lẽ rõ ràng trắng đen minh bạch thế kia mà đh lại tiếp tục nói càn nói bậy thế đh ??? :D

Trong bài kinh nói rất rõ quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật chiếu kiến ngũ uẩn giai không ???thì tôi cứ theo nghĩa trên văn tự mà nói là bồ tát còn chưa hiểu được 5 uẩn của bồ tát mà cò phải thực hành thâm sâu , chúng ta là phàm phu đọc vô sao mà hiểu muốn nói cái gì ??? :D

Có ai dịch khác câu tôi nói không ??? cứ thảo luận :D còn không thì đạo hạnh đh quá xấu xa , sao cứ bày trò gài bẫy rồi vu cáo hoài vậy đh làm vậy chừng nào vãng sanh ??? :D Còn tu học chưa tới thì ko biết gì cứ post ra chổ vấn đáp có gì người ta chỉ cho có đâu làm vậy hoài :D
Cãi thì VHBK không dám cãi với DH. VHBK chỉ thảo luận, chớ không cãi, biết đâu nói đó.

Có lẽ thảo luận này nên chấm dứt tại đây. Vì có thể gây ra hiểu lầm là: Kinh Điển Đại Thừa không đem đến giải thoát.

DH vấn đạo hãy an ổn mà thực hiện con đường của mình, xong rồi hãy nói. Còn nếu như cứ đi quá chỗ tu thì các chủ đề sẽ bị khóa. Sau đó đủ số lần vi phạm thì khóa nick.

Tái bút về bài viết trước: DH lấy 8 thánh đạo làm cứu cánh thì cứ đi cho trọn.

Còn trong Kinh Điển Đại Thừa 8 thánh đạo là phương tiện tu tập điều phục phiền não. Trong thực hành không thể bỏ qua vì đó là giai đoạn đầu của lộ trình (tánh không), sau đó vào thực hành thâm sâu lý lẽ hướng đến Phật Quả (bất nhị).
Đã là biện luận phải công minh
Thấy đúng nghe theo mới lợi mình
Mang thế ra đe, người ngốc sợ
Đem quyền mà doạ, kẻ khôn khinh
Trái đường mới hận, không suy lý
Đúng nèo nên bi, vẫn xét tình
Biết lỗi quay đầu, mau tới bến
Vòng vo chi lắm, trí không tinh.


[color=#4000FF]Đoá sen mọc ở dưới bùn
Xung quanh tanh tưởi, bọ trùn múa may
Ồn ào hỗn loạn thật gay
Nhưng sen chẳng ngại, vui thay chuyện đời
Không lo, không ghét, không dời
Hoà vào, tĩnh lặng, nhẹ nhàng toả hương[/color]

http://vn.360plus.yahoo.com/buivhai1981/
Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Alahan bậc tối thượng.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

vấn_đạo đã viết: cãi không lại, dùng ngay chiêu cũ gắp lửa bỏ tay người :D Ai nói bồ tát quán tự tại đắc đạo rồi mà chưa hiểu kinh bát nhã ??Lời nói đó phát ra từ thức đh hay là thức của tôi ??? :D

Bài kinh đó đh dùng để chứng minh 8 thánh đạo đưa đến giải thoát => tôi thì cho rằng đó là bài kinh dành cho bồ tát làm sao chúng ta hiểu được mà đưa ra đây chứng minh ??? Lời lẽ rõ ràng trắng đen minh bạch thế kia mà đh lại tiếp tục nói càn nói bậy thế đh ??? :D

Trong bài kinh nói rất rõ quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật chiếu kiến ngũ uẩn giai không ???thì tôi cứ theo nghĩa trên văn tự mà nói là bồ tát còn chưa hiểu được 5 uẩn của bồ tát mà cò phải thực hành thâm sâu , chúng ta là phàm phu đọc vô sao mà hiểu muốn nói cái gì ??? :D

Có ai dịch khác câu tôi nói không ??? cứ thảo luận :D còn không thì đạo hạnh đh quá xấu xa , sao cứ bày trò gài bẫy rồi vu cáo hoài vậy đh làm vậy chừng nào vãng sanh ??? :D Còn tu học chưa tới thì ko biết gì cứ post ra chổ vấn đáp có gì người ta chỉ cho có đâu làm vậy hoài :D
Lời Phật dạy là mong chúng ta thực hành, thực hành được thì đi đến giải thoát. Như Bát chánh đạo, đạo hữu có thực hành được hết chưa? Chắc là chưa (xin thứ lỗi), nếu rồi chẳng ngồi ở đây. Cũng vậy, Không trong kinh Bát nhã, ai quán được đến mức nào thì quán, đâu chỉ dành riêng cho Bồ tát. Quán nhiều, tự tại nhiều, Quán ít tự tại ít. Lời tầm thường, có chỗ nào sai xin đạo hữu chỉ dẫn.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách