NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

MẶT TRĂNG KIA LÀ ẢO ĐẤY.
:))


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

nhao minh đã viết:Tiến bộ phát minh khoa học kỹ thuật như vũ bão, xa lộ thông tin ngày càng mở rộng nhưng chật chội, biết bao nhiêu diễn đàn ? Mỗi diễn đàn có biết bao nhiêu ngón tay ?
Để tìm được ngón tay chỉ mặt trăng đã là một vấn đề khó khăn, chưa nói đến những ngón tay che khuất mặt trăng !
...
Thế giờ này, mình phải làm gì đây ?
Mong quý Thiện tri thức dạy bảo tôi !
Ngài nên định tâm Niệm Phật A Di Đà (đây là lời phật dạy). Càn niệm phật tâm càn thanh tịnh. Chỉ có khi tâm định thì mặt trăng mới hiện rỏ mà thôi. Không nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông dạy sao?

"Nếu tâm chúng sanh nhớ phật niệm phật thì hiện tại hay tương lai nhứt định 'Thấy Phật' cách Phật không xa chẳng cần phương tiện, 'Tâm Tự Khai Ngộ'".

Cái đó không phải là nói điêu hoa không có chứng cớ người chứng đắt. Chính ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đã chứng được như thế mà dạy lại cho chúng ta. Ngài đã dùng pháp niệm Phật mà "kiến Phật" và "Khai Ngộ" thì chúng ta nếu dùng pháp Niệm Phật cũng như thế thì nhứt định sẽ cũng "thấy phật" và "khai ngộ" như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mà thôi.

Nếu như không, có nhìn bao nhiêu ngón tay cũng chỉ làm cho tâm ngài rối loạn mà thôi. Ví như nhảy vào con sông lặng hụp tìm kiếm mặt trăng, thì con sống sẽ đục và bị khuấy động. Thế thì mặt trăng đã không tìm được lại bị nhơ đục khuấy động tâm mình thì có lợi ích gì?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tiến bộ phát minh khoa học kỹ thuật như vũ bão, xa lộ thông tin ngày càng mở rộng nhưng chật chội, biết bao nhiêu diễn đàn ? Mỗi diễn đàn có biết bao nhiêu ngón tay ?
Để tìm được ngón tay chỉ mặt trăng đã là một vấn đề khó khăn, chưa nói đến những ngón tay che khuất mặt trăng !


Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Không Ngăn Ngại Gì Đến Việc Tu Học Phật Pháp Trái Lại Còn Giúp Ích Rất Nhiều.

Thiền, Tịnh, Mật Là 3 Pháp Môn Chính Tu Tập Phật Pháp Bạn Muốn Thực Hành Pháp Môn Nào Thì Tìm Hiểu Thêm Về Pháp Môn Đó.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Khi Phật Tổ dùng ngón tay chỉ Trăng khản năng muốn nói rằng:
- Mặt trăng kia là ảo.nó chỉ là một biểu hiện của Mặt Trăng (bản chất). Trước khi nhập niết bàn,Phật Tổ nói : ta không nói gì cả.Muốn chúng sinh luôn phải phá chấp vào cách nhìn hiện tương sau khi đã chấp vào Danh Phật Tổ- cao nhất.
Mong dc sự chỉ dạy của Quý bạn Đạo.
A DI ĐÀ PHẬT.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chân thật, chân giả.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nguyen Quan đã viết:Khi Phật Tổ dùng ngón tay chỉ Trăng khản năng muốn nói rằng:
- Mặt trăng kia là ảo.nó chỉ là một biểu hiện của Mặt Trăng (bản chất). Trước khi nhập niết bàn,Phật Tổ nói : ta không nói gì cả.Muốn chúng sinh luôn phải phá chấp vào cách nhìn hiện tương sau khi đã chấp vào Danh Phật Tổ- cao nhất.
Mong dc sự chỉ dạy của Quý bạn Đạo.
A DI ĐÀ PHẬT.
Mặt trăng dụ cho cái mình "chân thật", Kinh Lăng Nghiêm gọi là Diệu Chân Như Tánh của mình, Kinh Hoa Nghiêm gọi là "Nhất Chân Pháp Giới", Kinh Pháp Hoa gọi là "Tri Kiến Phật", Tịnh Tông gọi là "Tự Tánh Di Đà", Thiền Tông gọi là "Bản Lai Diện Mục", Duy Thức Tông gọi là "Bát Thức Tâm Vương" v.v.... có muôn ngàn danh từ cũng muốn chỉ ra một mình việc ấy mà thôi!

Dù là cái "đó" chỉ có một mà phải phương tiện dùng nhiều từ ngữ để diễn tả nó mà cũng chẳng thể diễn tả cho hết đặng. Nếu ta nương vào những ngôn ngữ (pháp) để nhận rỏ cái "chính mình" thì đó là ý Phật nói "nương vào ngón tay để thấy mặt trăng". Chứ không nên chấp vào ngôn ngữ pháp để nhận cái ngôn ngữ pháp đó là chính mình thì lúc ấy bị ngay cái ngôn ngữ pháp ngăn che không thể thấy chính mình vì đã lầm nhận mình là ngôn ngữ pháp vậy.

Cũng như ngày nay có chúng ta ở diễn đàng nầy dùng biết bao nhiêu là lời cao siêu như tâm tôi là phật, tôi là thầy tôi cần gì theo phật, tổ, thiện tri thức mà học, ngay nới đây là tịnh độ cần gì cầu sanh Cực Lạc? Đó là chấp vào ngôn ngữ pháp cho mình đã chứng đắc được gì và tự kiêu căn tăng trưởng tham sân si mạng nghi tà kiến, lầm lạc mọi người mà chẳng hay biết. Thế thì chưa thấy "mặt trăng" lại chấp vào "ngón tay" cho đó là mặt trăng lầm đường lạc lối tạo cái nhân "bất thiện: tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến" thì cái quả báo chỉ có nước là "vào địa ngục" mà thôi. Nói được mà làm chẳng được thì biết bao giờ mới thấy "mặt trăng" thật sự đây? hay thiền tông gọi là "kiến tánh".

Lão già nầy phải nói cho quý ngài biết cho dù có bị chưởi mắng tôi cũng phải nói vì không nở nhìn thấy mọi người lầm lạc, và khiến người khác lầm lạc mà phải chịu khổ.

Chúng ta nên biết rằng chính vì Chân Tâm là Phật A Di Đà nên mới phải thường niệm để không quên chân tâm ấy, để sớm thấy được chân tâm ấy. Và chính vì ngay nơi chân tâm là tịnh độ nên mới phải thường nguyện sanh về. Quy ngài cho Chân tâm là Phật mà không niệm thì niệm gì đây? Quý ngài cho chân tâm là tịnh độ, lại không chịu nguyện về thì phải về đâu đây?

Nếu cho Tâm là Phật, Tâm là Tịnh Độ mà không chịu niệm và nguyện về, thì có nước là niệm tà tâm ma đạo, nguyện về chổ khổ đau của yêu ma quỷ quái, chứ còn chổ nào nữa!

Chính vì chúng ta không niệm phật, không nguyên sanh Tịnh Độ, mà hằng niệm ma, sanh về cõi ma nên chúng ta mới phải chịu khổ từ vô thỉ kiếp đến nay trong lục đạo luân hồi, cõi đời ác trược nầy vậy. Bây giờ đã giác ngộ thì phải hồi đầu, đừng đi lạc đường nữa vậy thì tốt cho chí quý ngài quá, cho ngài địa tạng cũng như chư Phật Bồ Tát quá! Mong thay!

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Đức A Di Đà Phật.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách