Kính Chào Đại Chúng Hữu Duyên

Nơi mọi người gặp gỡ làm quen, chào hỏi, nhắn tin, gửi cho nhau thiệp chúc mừng, và hình ảnh vui. không cần đăng nhập. Kính mời các bạn tham gia.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Kính Chào Đại Chúng Hữu Duyên

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính chào Đại Chúng Hữu Duyên, chư Phật của vị lai!

Tôi hân hạnh được tham gia diễn đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam nầy do sự giới thiệu của chú Binh. Tôi rất mong được học hỏi nhiều nơi quý vị, vì quý vị thẩy đều là Thiện Tri Thức của tôi.

Tôi may mắn được thân người, lại được gặp Phật Pháp trong đời nầy thì đó là đều rất hân hạnh. Lại thêm có cơ duyên với pháp môn Tịnh Độ (Tín, Nguyện, Niệm Phật cầu về Tây Phương) nên vừa mới tìm hiểu Phật Pháp liền tìm được pháp môn Tịnh Độ, nghe pháp môn Tịnh Độ, và sanh tín tâm sâu xa với pháp môn Tịnh Độ. Vì vậy tôi đã nguyện trọn đời chuyên tu Tịnh Độ để được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A-Di-Đà.

Dù tôi chẳng hiểu nhiều Phật Pháp nói chung cũng như pháp môn Tịnh Độ nói riêng, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp chút ít phần cùng quý vị đem Phật Pháp lưu truyền hậu thế để lợi lạc chúng sanh. Vì rằng "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Và dầu những gì tôi hiểu chẳng qua chỉ là cơm thừa canh cặn nhưng cũng mong đem tâm thành dân hiến đại chúng hữu duyên. Vì rằng dù là chút cơm thừa canh cặn cũng có thể lót dạ no lòng người khao khác hương vị mầu nhiệm của Phật Pháp, mà có thể tiến bước trên con đường dày giác ngộ giải thoát đầy gian lao trắc trở.

Chỉ mong sao lời tôi có thể khiến mọi người nếu chưa có lòng tin thì sanh lòng tin nơi Phật Pháp nói chung và pháp Tịnh Độ nói riêng), nếu đã có lòng tin rồi thì được lòng tin sâu dầy hơn. Lòng tin không những là cửa để vào đạo mà còn là pháp mầu nhiệm để đưa chúng ta thẳng tiến đến đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có đọc Kinh A-Di-Đà, Kinh Pháp Hoa, và Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ rỏ được rằng lòng "tin" rất quan trọng trong việc Giải Thoát và Giác Ngộ. Nếu chẳng có lòng Tin thì chẳng vào được cửa Phật Pháp bên ngoài, huống gì là bí áo, cốt tủy, tinh yếu của Phật Pháp như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh A-Di-Đà!

Tôi mong cùng đại chúng kết Pháp Duyên, cùng làm Bồ Đề Quyến Thuộc với nhau đời đời để diều dắc lẫn nhau trên bước đường dày giác ngộ giải thoát đầy gian lao trắc trở thành Vô Thượng Bồ Đề nầy.

Sau cùng xin tri ân Thầy Quảng Trí đã vì sự nghiệp của Như Lai mà phát quảng đại Tâm, không quảng gian lao cực khổ, để thành lập diễn đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam nầy để đem Phật Pháp phát dương quang đại, phổ lợi khắp quần mê. Cũng tri ân mọi người ở đây tích cực đống góp công sức của mình lăng chuyển bánh xe chánh Pháp, lợi khắp chúng sanh. Tôi xin tùy hỷ công đức của các Ngài!

Nguyện các Ngài cùng pháp giới tất cả chúng sanh, tình và vô tình, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng viên Chủng Trí.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: Kính Chào Đại Chúng Hữu Duyên

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Thay mặt mọi người thân chào Thánh Trí. Chúc bạn luôn an vui.


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
Hình đại diện của người dùng
Anhien
Bài viết: 32
Ngày: 30/10/07 09:50

Re: Kính Chào Đại Chúng Hữu Duyên

Bài viết chưa xem gửi bởi Anhien »

Nam Mô A Di Đà Phật
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
Nha.gif (25.5 KiB) Đã xem 847 lần
Kính Chào Thánh_Tri & QuayDauLaBo cùng Hữu Duyên Đại Chúng Kính chào ,

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tất Ma Ha Tát


QUÁ KHỨ ĐÃ QUA RỒI
TƯƠNG LAI THÌ CHƯA ĐẾN
CHỈ CÓ PHÁP HIỆN TẠI
TUỆ QUÁN CHÍNH Ở ĐÂY ...
Nam Mô Bụt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách