Cẩm Nan Tu Đạo - HT Quảng Khâm

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Cẩm Nan Tu Đạo - HT Quảng Khâm

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

DharmaSound.Net / Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm (Vietnamese) / Chuyên mục khác
Khai thị 6


01- kt6.mp3 - http://dharmasound.net/gdptquocan.org/T ... %20kt6.mp3

02- kt6.mp3 - http://dharmasound.net/gdptquocan.org/T ... %20kt6.mp3
03- kt6.mp3 - http://dharmasound.net/gdptquocan.org/T ... %20kt6.mp3
04- kt6.mp3 - http://dharmasound.net/gdptquocan.org/T ... %20kt6.mp3
05- kt6.mp3 - http://dharmasound.net/gdptquocan.org/T ... %20kt6.mp3
06- kt6.mp3 - - - - - 30.1 Mb
07- kt6.mp3 - - - - - 35.09 Mb
08- kt6.mp3 - - - - - 32.13 Mb
09- kt6.mp3 - - - - - 24.58 Mb
10- kt6.mp3 - - - - - 26.09 Mb
11- kt6.mp3 - - - - - 27.47 Mb
12- kt6.mp3 - - - - - 30.9 Mb
13- kt6.mp3 - - - - - 33.37 Mb
14- kt6.mp3 - - - - - 31.93 Mb
15- kt6.mp3 - - - - - 28.19 Mb
16- kt6.mp3 - - - - - 31.26 Mb
17- kt6.mp3 - - - - - 32.35 Mb
18- kt6.mp3 - - - - - 32.73 Mb
19- so luoc ve H.T.TH.mp3 - - - - - 19.78 Mb
20- loi an lanh manh.mp3 - - - - - 15.97 Mb
21- gioi thieu kinh sach.mp3 - - - - - 17.96 Mb

http://dharmasound.net/?type=files&path ... r@Khaithi6


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

XẢ BỎ (1) TT. THÍCH GIÁC ĐĂNG Giảng

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách