Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »Tây Tạng


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Hát Úm Ma Ni Bát Mi Hùm như hát vậy


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

có video chiếu cảnh Tây Tạng ít thôi.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Người nữ vừa hát vừa tụng, video chỉ có mỗi cái hình.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
freedom
Bài viết: 1
Ngày: 08/09/08 21:03
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Video (Hát) Niệm Um Ma Ni Bát Mi Hùm tiếng Tây Tạng

Bài viết chưa xem gửi bởi freedom »

Xin cảm ơn nhiều


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách