Buddha Amitabha Song - Nhạc và hình Phật A Di Đà

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Buddha Amitabha Song - Nhạc và hình Phật A Di Đà

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Nhạc và hình Phật A Di Đà

nhạc video thánh tích Phật giáo trên thế giới


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách