Hát và niệm buddhamsaranam - Hát bài quy y tiếng Pali

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Hát và niệm buddhamsaranam - Hát bài quy y tiếng Pali

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Hát bài quy y tiếng Pali Ấn độ hát


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Hát và niệm buddhamsaranam - Hát bài quy y tiếng Pali

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Hát nhạc Phật giáo có video


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Hát và niệm buddhamsaranam - Hát bài quy y tiếng Pali

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Hát và niệm buddhamsaranam - Hát bài quy y tiếng Pali

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »Con xin quy y Phật!
Con xin quy y Pháp!
Con xin quy y Tăng!

Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi.
Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi.
Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi.

Buddham Sharanam gacchami
Dharmam Sharanam gacchami
Sangham sharanam gacchami


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách