thắc mắc về nhân quả

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Người ta học Phật thích phá chấp xong rồi không dám dùng đến, đó là học Phật chưa hiểu Phật!

Người học Phật mà hết chấp nhưng vẫn dùng được những món từng phá chấp ấy trong sự sáng suốt ấy là hành Phật mà hiểu Phật.

Vô thường chính là nhân quả cũng đúng, nói vô thường chẳng dính nhân quả cũng không sai, vì thật thể vô thường tức chơn thường, nhân quả vô thường nhưng không lìa chân thường, vì thế gọi vô thường cũng sai mà gọi chơn thường cũng sai. Ngay như vậy bạn không thể gọi vô thường mà cũng chẳng gọi là chân thường nếu gọi như vậy thành 2 bên rồi!

Nếu dẹp vô thường thì cái dụng của tâm bỏ đâu, nếu nói bỏ đi vô thường phá chấp đã phá rồi thì là chơn thường, thì chơn thường đó là gì? Nếu thấy rõ chơn thường rồi thì cái vô thường có khác chơn thường hay không? Nếu khác thì phân lập cái chân thường và vô thường là 2 bên rồi làm sao lại gọi "đệ nhất nghĩa đế", nến thấy nó chẳng còn hai bên thì có dùng vô thường như chơn thường được không, ra sao?

Nói chung hiểu rõ chân lý chẳng bao giờ kẹt một bên để diễn thuyết, mà rõ ràng 2 bên không khác nhau thì lúc đó chẳng kẹt 2 bên để diễn giải!

Rốt cùng của đạo chẳng bỏ , chẳng kẹt cái gì cả, chỉ do tâm dụng có sáng suốt hay không!

Người thấy sai của người mà thấy cái đúng nơi mình thì đó chính là cái sai của mình, người thấy cái đúng và cái sai vốn chẳng sai khác thì chẳng thấy cái sai nơi người, nếu thấy họ sai chính là mình đã sai vậy!

Thân! :D :D


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Người đã bước vào sự sự vô ngại, luôn hiểu rõ lý & sự, người được lý vô ngại chẳng thể nào hiểu được người lý sự vô ngại, người hiểu lý sự vô ngại chẳng thể nào hiểu được người đã sự sự vô ngại!

Người được lý vô ngại bằng con mắt xem thường người đó chấp tướng như phàm phu.

Người được lý sự vô ngại thấy người hiểu sư sư vô ngại bằng con mắt vừa nghi ngờ mà thán phục kính trọng.

Người được sự sự vô ngại khi thấy tất cả mọi người bằng sự chẳng nghi ngại, thênh thanh rộng lớn. Chỉ có người đồng sự như vậy mới hiểu, chư Phật Bồ Tát đồng tán thán.

Kính! tangbong tangbong tangbong tangbong


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Ồh ! củng hay
nghe củng lùng bùng ....

Bây giờ giải thích lại đi nhé ! tại sao lại có chuyện
Vô thường chính là nhân quả cũng đúng
.

Khi một cánh hoa nở là vô thường hay là nhân quã ?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Theo bạn Chilan thì là vô thường hay nhân quả !


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

ChiLan đã viết:Ồh ! củng hay
nghe củng lùng bùng ....

Bây giờ giải thích lại đi nhé ! tại sao lại có chuyện
Vô thường chính là nhân quả cũng đúng
.

Khi một cánh hoa nở là vô thường hay là nhân quã ?
"Khi một cánh hoa nở là vô thường hay là nhân quã", thế cánh hoa đó ông thấy nó hay duyên của nó tới gặp ông?

Chỗ này chính là chỗ ChiLan phải khởi nghi phải tham người khác giải thích nghe hiểu chẳng dính vào đâu cả!

Nếu trả lời thì tạm trả lời:Do "tâm vô thường" mà gọi "chính là nhân quả", nhưng phải hỏi lại một câu "thế nó chẳng dính nhân quả chỗ nào"? Nếu trả lời được chỗ này hãy trả lời thêm "thế chỗ chẳng dính nhân quả này có lìa chỗ nhân quả kia không?" Nếu bảo lìa thì lìa làm sao, còn bảo chẳng lìa thì chẳng lìa làm sao!?

Còn chưa trả lời được thì Chilan muốn tham thì tự tham cho đầy đủ phải là: "Tại sao vô thường chính là nhân quả, đồng thời vô thường cũng chẳng dính dáng nhân quả??", nếu bỏ một bên tham là lọt vào nhị nguyên 2 bên!


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Àh ! củng tàm tạm được.

Bi giờ hoa nở là luật nhân quã. Hạt thành cây, cây trỗ hoa. Àh, rỏ ràng là nhân quã. Nhưng nếu nói hoa nở là Nhân quã thì hoa tàn là gì ? Phải là nhân quã luôn. Vậy thì một tiến trình từ hạt thành cây, cây trỗ hoa, hoa nở, rồi tàn, để nhụy thành hạt, tiếp tục một chu kỳ mới, trong đó vô thường chỗ nào ???
À, không có vô thường. Phãi vậy không ?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Theo bạn chilan thì vô thường nghĩa là thế nào !


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

ChiLan đã viết:Àh ! củng tàm tạm được.

Bi giờ hoa nở là luật nhân quã. Hạt thành cây, cây trỗ hoa. Àh, rỏ ràng là nhân quã. Nhưng nếu nói hoa nở là Nhân quã thì hoa tàn là gì ? Phải là nhân quã luôn. Vậy thì một tiến trình từ hạt thành cây, cây trỗ hoa, hoa nở, rồi tàn, để nhụy thành hạt, tiếp tục một chu kỳ mới, trong đó vô thường chỗ nào ???
À, không có vô thường. Phãi vậy không ?
Thế ngay những thứ đó cái gì là tâm ? :D


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

nhampl đã viết:Theo bạn chilan thì vô thường nghĩa là thế nào !
.

đang ở đâu ?


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
ChiLan đã viết:Àh ! củng tàm tạm được.

Bi giờ hoa nở là luật nhân quã. Hạt thành cây, cây trỗ hoa. Àh, rỏ ràng là nhân quã. Nhưng nếu nói hoa nở là Nhân quã thì hoa tàn là gì ? Phải là nhân quã luôn. Vậy thì một tiến trình từ hạt thành cây, cây trỗ hoa, hoa nở, rồi tàn, để nhụy thành hạt, tiếp tục một chu kỳ mới, trong đó vô thường chỗ nào ???
À, không có vô thường. Phãi vậy không ?
Thế ngay những thứ đó cái gì là tâm ? :D
ha ha ha! sao lôi vô theo một thằng nữa?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Theo Chilan thì ở đâu ! đừng mang pháp vào tâm là như thế nào ! kính


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: thắc mắc về nhân quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

ChiLan đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
ChiLan đã viết:Àh ! củng tàm tạm được.

Bi giờ hoa nở là luật nhân quã. Hạt thành cây, cây trỗ hoa. Àh, rỏ ràng là nhân quã. Nhưng nếu nói hoa nở là Nhân quã thì hoa tàn là gì ? Phải là nhân quã luôn. Vậy thì một tiến trình từ hạt thành cây, cây trỗ hoa, hoa nở, rồi tàn, để nhụy thành hạt, tiếp tục một chu kỳ mới, trong đó vô thường chỗ nào ???
À, không có vô thường. Phãi vậy không ?
Thế ngay những thứ đó cái gì là tâm ? :D
ha ha ha! sao lôi vô theo một thằng nữa?
Không lôi ra thằng này, e có người bị lọt vào chấp không! B-) Đây là các biểu hiện chấp không mà không tự biết! Người hiểu Đạo rốt ráo chẳng làm điều gì kỳ đặt cả đâu Chilan ạ! Bước sâu nhất của đạo không có kỳ đặc, mà lại thuận theo nhân quả, thuạn theo chúng sanh.
Họ có cách sống như người chưa biết đạo, hành đạo mà chẳng khác thế gian, đó là thỏng tay vào chợ, không dị biệt với chúng sanh.
Chilan đừng nghĩ các vị trên đây là chấp tướng chấp tâm, các vị này đã vượt qua cách hiểu của Chilan mấy lần rồi đó.
Nói chung chỗ mà Chilan đang tu đang nói để phá chấp, vẫn còn dưới các vị này nhiều lắm. Không phải các vị này không biết, không hiểu Chilan đang hành đang biết, mà các vị này đã đi qua con đường của Chilan xa lâu lắm rồi. Đừng kiêu mạn như thế Chilan ạ.

Họ biết người để hành, biết người để nhẫn. Đố là thỏng tay vào chợ đó Chilan ạ.
Chúng sanh sân hận, họ hiện tâm sân hận nhưng đầy đủ từ bi.
Chúng sanh tham đắm, họ hiên tham đắm nhưng đầy đủ tâm xả thí.
Chúng sanh si mê, họ hiện si mê mà tâm như vầng thái dương.
Họ biết lúc nhẫn khi đối kháng, họ biết nhu biết cương để hóa giải nghiệp chúng sanh.
Họ biết cho biết lấy, để bố thí.
Họ biết đúng biết sai, khi họ dùng trí tuệ.

Họ có mắc quả không, vẫn chi phối nhân quả, nhưng rõ biết nhân biết quả.
Sửa lần cuối bởi Ma Ha Bát Nhã vào ngày 02/11/08 17:43 với 1 lần sửa.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.27 khách