ĐẠO PHẬT - QUAN ĐIỂM - XÃ HỘI

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: ĐẠO PHẬT - QUAN ĐIỂM - XÃ HỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

dct87 đã viết: A Di Đà Phật...
theo dct nghĩ thì ... vô minh nó từ chúng sanh mà có, mà chúng sanh thì luôn thường hằng có... nên không có hết vô minh.
Nếu chúng ta tu hành thì chúng ta hết vô minh, nhưng vô minh của chúng sanh vẫn còn hiển thị ra đó nào có bớt, cho nên nói "Vô Minh là sự thật tự nhiên" là tương đối đúng...
A Di Đà Phật.
Có gì sai.. xin chỉ dạy cho..
A Di Đà Phật.
Sai thì không sai mà đúng thì chưa đúng. Bởi vì :

Khi nói đến cái thường hằng và tự nhiên, tức là đang nói đến cái phổ quát mang tính chân lý. Đã phổ quát thì nó phải ứng cho toàn sự toàn vật. Chỉ cần một thứ không theo qui luật đó thì lập tức qui luật đó không còn gọi là tự nhiên thường hằng nữa. Có một người tu hết vô minh, thì cái vô minh ấy không còn thường hằng tự nhiên nữa.
Cũng như lý Duyên khởi. Với thế gian nó là chân lý. Vì tất cả pháp thuộc thế gian đều bị chi phối bởi cái lý đó. Nhưng thực tế là : Có một cái không thuộc Duyên khởi. Chính vì vậy mà phẩm Trung Luận có phẩm Phá Nhân Duyên. Chính là để hiển bày thực tướng của Duyên khổi - chỉ cho bản thể không. Cái tánh không đó mới là cái thường hằng tự nhiên (trên mặt ngôn từ thì phải nói như thế).


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: ĐẠO PHẬT - QUAN ĐIỂM - XÃ HỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

cần phải thông cái câu "vô minh thực tánh tức Phật tánh "trong chứng đạo ca của :nếu PL nhớ không lầm là ngài Vĩnh Gia HUYỀN GIÁC thì phải !từ đây chúng ta có thể hiểu được :CĂN BẢN VÔ MINH và niệm BẤT GIÁC ! KÍNH


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: ĐẠO PHẬT - QUAN ĐIỂM - XÃ HỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Đúng rồi! Phật tánh chính là thực tướng của vô minh. Cái đó mới là "tự nhiên thường hằng" (ngôn từ thì phải nói như vậy thôi).


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách