TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

chỗ nào có động là có tâm; khắp cả vũ trụ đang chuyển mình, thế thì tìm đâu ra chỗ không có tâm?
Chẳng phải! thấy động chỉ là dụng của tâm.
Tâm thể vốn trống rỗng, bất động. Chỉ là cái trống rỗng ấy nó có tính nhận biết nên mới hình thành vũ trụ.
Đức Phật nói với ngài Anan " Hư không sinh ra trong tâm ông như một vẩn mây trên bầu trời..." Do vậy, hư không, vũ trụ chẳng phải là tâm (vì sinh ra trong tâm) nhưng cũng chẳng ngoài tâm.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nguyện cho tất cả đều được yên tâm. kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
Đây là những suy nghĩ của kẻ phàm phu, kính xin các ngài xem đã đúng phần nào chưa và xin được học hỏi thêm, trên con đường Tu Học
Mô Phật

Theo ý kinh Kim Cang

1) Là hàng phục Tâm ... Tâm khi chưa biết tu giống như đứa con ngổ nghịch, làm ác nhiều hơn làm thiện, bướng bỉnh nhiều hơn ngoan hiền, tự cao ngã mạn .v.v...
2) Không biết lòng từ làm phước là gì, vui trước cái ác của kẻ khác ..v.v..
Cười và bình thản trước mọi oan trái mình gây cho mọi người, không thấy được mình rất ác
3) Đụng chuyện thì sợ lo trong lòng, sự ham thích luôn mang theo mà không biết gì cả cứ uôn cho mình là đúng còn ai cũng sai, lời Phật dạy thì (Đọc hàng ngày) Nhưng (Hành cho đứng thì "Sai")
=
Nếu hàng phục được ba điều trên cho đến lúc thấm nhuần rồi và cộng thêm sự thanh tịnh cho Trí không bị nhiểu loạn gọi là (Rèn Tâm hay Là TU ) Thì ngay sự trong sáng của Tâm ấy thì tức khắc sẽ thấy và nhận định Tâm đang làm gì và ở đâu..
Xin hỏi có đúng vậy không?
Vì so sánh hai bài thơ của Ngài Thần Tú Và Của Ngài Lục Tổ Huệ Năng .. Trong hai bài thơ một bài của ngài Thần Tú và ráng chùi tâm hàng hàng cho sáng..
(Điều đó cần cho kẻ mới học Tu)
Còn của Ngài Lục Tổ .. Khi Tâm đã sáng thì có dơ đâu khi Tâm đã sáng nên không cần phải chùi)
Hai bài thơ này so với kinh Kim Cang thì Phật cũng đã dạy chúng sanh như vậy ..
Con chợt nghĩ một chuyện vui như sau đây:
( thân thật sự của chúng ta chính là Tâm nay) Ai cũng biết điều này, Cái Trí này mới thật là vĩnh cữu mà cũng là chủ nhân mà ít ai quan tâm..v.v.. Mà thường ai cũng lấy thân Tứ Đại làm trọng
Thân tứ đại mưốn yên mà Tâm thật thì khuấy động bất kể hậu quả.Đôi khi gió tự mình tạo chứ không chỉ gió từ bên ngoài đưa vào . Đó còn gọi là Vô Minh (Có Trí Mà Không Có Tuệ) Do thiếu quán xét trước sau và không (Định nên không Sáng)
Đèn tâm thì có nhưng bị lu mờ vì không biết chăm sóc, (ví dụ: đèn dầu cho nhà quê và đèn treo ở cấp cao hơn) và cáp mạng đường chuyền mà cho chúng ta đang xử dụng đây vậy.. Hi.hi..hi..
=
Mô Phật lời lẽ con có thô thiển kính mong mọi sự hoan hỉ và tha thứ của các vị nha.. Con dùng ý tưởng rất gần với thực tế, hơn là nói theo trong kinh ai cũng đã xem học tận tường . Kính
Mô Phật kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hàng phàm phu thì đáng thương hơn là đáng trách. Nếu không nhận ra thiện ác thì họ làm chuyện không phải, đó là lẽ tự nhiên.

Có trách thì trách khi biết rồi mà vẫn phạm phải.

Nếu không biết rõ thì qua thất bại hoặc qua sự chỉ dạy sẽ từ từ biết. Ai cũng vậy.Chỉ có hai con đường để biết: qua thất bại, qua sự chỉ dạy. Cả hai chỉ dành cho những người "học".

Không qua nỗi cửa ải phàm phu thì có gì mà giải thoát. Không làm bồ tát thì không thành Phật.

Trần gian khổ ải bao la
Chưa xong bổn phận biết ra ngày nào
Phàm phu bổn phận làm sao?
Và ngài Bồ tát trần lao vẫn còn
Phàm phu giác tánh còn non
Nhưng mà siêu vượt vô tình chúng sanh
Cần tu cho đến duyên sanh
Đến ngày hợp quả dứt manh chiếu phàm
Chiếu phàm đã dứt không tham
Chuyên lo cứu độ kham làm chuyện hay
Chuyện hay cũng đã làm hay
Đã xong bổ phận trần ai không còn.
Và rồi giác tánh viên thông
Như Như khắp khắp chẳng mong mà lường.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

mytutru đã viết:Mô Phật
Đây là những suy nghĩ của kẻ phàm phu, kính xin các ngài xem đã đúng phần nào chưa và xin được học hỏi thêm, trên con đường Tu Học
Mô Phật

Mytutru làm thơ rất có vần đáng khen! Nhưng chớ nên học làm Tô Đông Pha! Dù có làm thơ hay cở nào cũng không thể chấm dứt sanh tử luân hồi, được chân giải thoát, chân giác ngộ.

Đã thấy rỏ được tâm tức là Kiến Tánh như Tổ Huệ Năng thì biết tâm vốn tự sạch chẳng cần lao chùi. Nhưng ta chưa thấy rỏ được tâm, phải theo ngài Thần Tú mài dũa cho đến khi thấy rỏ Bản Tâm của mình bằng cách Thiền Quán, Niệm Phật v.v...

Chữ "Tu" không phải là cái gì cao siêu, chẳng qua chỉ là xửa đổi và chuyển hóa hành vi không đúng, sấu tệ của mình để cho nó trở thành hoàn thiện.

Thí như hay giết hại chúng sanh, thì bây giờ biết tu nên sửa đổi lại không giết hại chúng sanh, mà còn phóng thích cứu mạng chúng. Trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cũng điều sửa đỗi lại. Hồi xưa dễ tham sân si, bây giờ biết tu bớt tham sân si. Đó mới thật gọi là tu hành.

Dù học nhiều Kinh Điển, dù làm thiền thơ xuất chúng, dù có giảng thao thao bất tuyệt về tâm cũng không bằng thực hành ngay việc tu sửa thân khẩu ý mình cho trong sạch, cho hoàn thiện.

Hãy nghe bài kệ sám hối sau đây mà theo đó tu hành:

Xưa con trót tạo bao ác nghiệp
Điều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sanh ra
Hết thảy nay con điều sám hối.

Ta từ vô thỉ kiếp đến nay tạo vô lượng vô biên ác nghiệp cũng chỉ vì ba đọc tham sân si từ thân, miệng, ý phát sanh ra. Nếu muốn thật tu hành thì phải thật sám hối, muốn thật sám hối thì phải xửa đổi hành vi tham sân si được phát xuất từ thân miệng ý của mình. Thế mới gọi là thật tu, thật sám hối.

Kính mong Cô sớm tu hành giải thoát giác ngộ, lợi mình lợi khắp chúng sanh. Mong thay!

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
My tu tru chân thành biết ơn Ngài Thánh Trí .. Tu Tru Vẫn chuyên Tu đấy ạ
Thấy chúng sanh chung quanh lắm chuyện đôi khi muốn nói ít lời giống như mượn gió cho diều nó bay.. Cho mọi người Ngắm xem và được nghe lời vàng ngọc của của chư vị dạy bảo ..Con Kính mong quý ngài thương dạy nhiều nhiều cho con được nghe với nhé .
Mô Phật tangbong kinhle kinhle kinhle tangbong


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Phật giáo có câu nói nổi tiếng "nhất thiết duy tâm tạo" nên nhiều người hay thắc mắc : TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU? :D Tùy theo căn cơ mà Phật pháp được thuyết theo nhiều cách khác nhau,thậm chí là mâu thuẫn nhau,nhưng tựu chung có 2 nghĩa sau về TÂM :
1_ CHÂN TÂM : tức là nói đến cái gì đó tuyệt đối,không phải là những hiện tượng sự vật mà ta thấy (thuộc về thế giới hiện tượng,tương đối).
Phật giáo có rất nhiều từ cùng ám chỉ đến "tuyệt đối" ngoài cái tên "CHÂN TÂM" : chân không,tánh không,như lai,niết bàn,phật tánh,bản lai diện mục,v,v...

2_ VỌNG TÂM : là tâm thức của mỗi người,chính là cái ý niệm nảy sinh ra câu hỏi TÂM LÀ GÌ :D Nếu không dùng ngôn từ Phật đạo thì có thể dùng tên gọi khác là ý thức,tinh thần,tâm hồn,tình cảm ... tức là những gì không thuộc về vật chất.

Nếu đã theo cách hiểu TÂM LÀ GÌ như trên thì quá dễ dàng để hiểu TÂM Ở ĐÂU :
1_ Ở khắp mọi nơi.
2_ Ở ngay trong mỗi con người chúng ta.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Dạo này tâm xỉa răng cũng bán chạy lắm, nhất là dịp Tết.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

langtu đã viết: Nếu đã theo cách hiểu TÂM LÀ GÌ như trên thì quá dễ dàng để hiểu TÂM Ở ĐÂU :
1_ Ở khắp mọi nơi.
2_ Ở ngay trong mỗi con người chúng ta.
:) Thật sao?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Thánh_Tri đã viết:
langtu đã viết: Nếu đã theo cách hiểu TÂM LÀ GÌ như trên thì quá dễ dàng để hiểu TÂM Ở ĐÂU :
1_ Ở khắp mọi nơi.
2_ Ở ngay trong mỗi con người chúng ta.
:) Thật sao?
Nó đấy,trước đây nó khởi lên câu hỏi "tâm là gì?" rồi giờ đây lại nảy sinh ra thắc mắc "Thật sao?" :D Thật ra câu nói "nhất thiết duy tâm tạo" là để phá bỏ niềm tin sâu dày của phàm phu cho rằng thật có một thế giới khách quan bên ngoài con người.Chung quy lại mọi giáo lý của Phật đều là phương tiện để đạt đến cứu cánh (dùng nghĩa lý tương đối để giải bày nghĩa lý tuyệt đối)

Ví dụ minh họa : tấm hình chụp của ông A đúng là mô tả chân thực về ông A.Do đó : nếu không có ông A thì không thể có hình của ông A.Nhưng nên nhớ cho rằng : tấm hình của ông A cũng chỉ là một tấm hình chứ không phải là ông A thật :))


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Dạo này tâm xỉa răng cũng bán chạy lắm, nhất là dịp Tết.
Ở đâu chỉ tui mua với.Xưa nay chỉ xài tăm xỉa răng chứ chưa biết tâm xỉa răng là cái chi chi :D


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: TÂM LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Kỉnh Phật
Tập tin đính kèm
Cầu Nguyện .jpg
Cầu Nguyện .jpg (40.48 KiB) Đã xem 968 lần
Sửa lần cuối bởi mytutru vào ngày 21/02/10 08:00 với 1 lần sửa.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.51 khách