diệt trừ ái dục

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

DIỆT TRỪ ÁI DỤC

Gái tơ hai tám mặt trơn tu

Gươm dắt trong lưng chém đứa ngu

Tuy chẳng thấy đầu rơi xuống đất

Rút tiêu tinh tủy độc hơn trù

Một giọt tinh, ăn bảy ngày mới có

Nên nó là thể sống của con người

Kẻ đam mê muốn thỏa thích vui tươi

Trong chốc lát mà tiêu mòn thân xác

Bậc trí giả muốn tiến thêm giải thoát

Đường luân hồi sinh tử mãi đáo lai

Phải tránh xa ái dục kiếp đọa đày

Từ thương nặng cho đến khi tan xác

Phật tiên thành muốn chóng mau thành đạt

Thì trường trai tuyệt dục đứng đầu tiên

Giữ giới nghiêm định tuệ phải hành thiền

Đường giải thoát là tam vô lậu học[/size]


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

LỜI PHẬT DẠY

Muốn tu đừng có sợ nghèo

Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà

Dứt bỏ lòng tà Phật phát sinh

Thành không cũng chính tại nơi mình

Đeo mang ma mãi sao thành Phật

Ma dứt tuyệt rồi Phật giống in

Trau sửa dồi mài tu luyện kỹ

Minh tâm kiến tánh lộ ra hình

Chủ nhân vốn thiệt ta là Phật

Chứng đắc niết bàn thoát tử sinh


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Khủng bố với cùng hải tặc gian

Giết người đổ lệ máu tuôn tràn!

Sóng thần nổi dậy trừ tiêu chúng

Quả báo thời nay thấy rõ ràng

Bạo chúa phá tan hình Phật tổ

Trả liền tức khắc mới điêu tàn

Số người chủ xuống công phá hoại

Sóng thận trả lại bốn trăm ngàn

Nhãn tiền trước mắt đều nghe thấy

Cảnh tình vạn loại ở thế gian

Gieo gió gặt liền cơn bão đến

Trồng chanh với ớt quả chua cay

Nhân nào quả nấy không sai chạy

Cảnh tỉnh thế nhân để sửa mình


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Hỏi: Chúng tôi chưa hiểu thế nào là "sắc tức thị không, không tức thị sắc." Kính xin Hòa Thượng chỉ điểm, phá mê cho.

Ðáp: Sanh ở nơi "sắc," mà chết cũng ở nơi sắc chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn không nhìn thông thấy suốt, thì bạn cũng sẽ sinh ra nơi sắc, rồi chết ở nơi sắc mà thôi!

Hỏi: Giữa "tự độ" và "độ tha" thì cái nào nặng hơn? Cái nào phải làm trước?

Ðáp: Cả hai thứ chẳng có nặng, nhẹ gì cả; chúng chỉ là một thứ mà thôi. Tự độ tức là độ tha cứu vớt người khác cũng là cứu vớt chính mình. Bạn phân biệt có nặng có nhẹ là nhầm lẫn đấy!
Hỏi: Ngoại trừ xuất-gia tu hành ra, còn có con đường hoặc phương pháp nào khác để tu thành Phật ngay trong đời này chăng?

Ðáp: Hút thuốc phiện xong, bạn có cảm giác khoái lạc ngay tức khắc. Song le, một khi đã thích rồi thì bạn sẽ nghiện thuốc, và sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng nếu bị thiếu thuốc hút.
Muốn thành Phật, bạn cần phải "cước đạp thực địa" (chân bước trên đất chắc thật), nghĩa là bạn phải thật sự tu hành, hết lòng hết sức hành trì. Bạn chớ rình tìm cơ hội để thủ lợi hoặc dùng thủ đoạn gian dối, bởi những việc ấy là sai lầm vô cùng.

Một đệ tử vô cùng bứt rứt, hỏi: "Làm sao để đoạn trừ lòng dâm dục, bao gồm ý niệm dâm?"

Ðáp: Hễ không nghĩ tới nó, thì nó đoạn thôi! Cứ nghĩ tới nó hoài thì làm sao đoạn được? Hễ "niệm khởi thì phải giác ngộ nó; giác ngộ thì niệm liền không" thôi!

một đệ-tử hỏi: "Tụng kinh gì hoặc tu pháp-môn gì thì mau thành Phật nhất?"

Ðáp: Hãy tụng bộ kinh "Ðừng Nóng Giận," kinh "Ðừng Tức Tối," và kinh "Ðừng Chửi Mắng." Tụng ba bộ kinh này thì mau thành Phật nhất!

Hỏi: Dùng cách gì để khống chế, khắc phục lòng dâm dục, sợ hãi và hoài nghi?

Ðáp: Ðừng ăn thịt, đừng ăn hành, đừng ăn tỏi, đừng ăn những thức có tánh chất kích thích; và hãy quán tưởng: "Tất cả người nam là cha tôi, tất cả người nữ là mẹ tôi"; được như vậy thì lòng dâm dục sẽ chẳng thể nảy sinh.
Do có ưu sầu nên có sợ hãi. Không có ưu sầu thì không có sợ hãi. Không có lòng ích kỷ thì cũng không có sợ hãi. Hễ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì tự nhiên không cần phải sợ sệt gì cả!

Vì sao có lòng hoài nghi? Bởi chẳng có tín tâm! Bán tín bán nghi nên mới đâm ra ngờ vực. Kinh Hoa Nghiêm dạy:

Tín vi Ðạo nguyên công đức mẫu.

Nghĩa là:

Ðức tin là nguồn đạo,

là mẹ của mọi công đức.

Tin tưởng ở trí huệ bản hữu của tất cả chúng sanh; đó tức là không hoài nghi.
Tập tin đính kèm
4b.jpg
4b.jpg (34.7 KiB) Đã xem 3771 lần


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

"Một đệ tử vô cùng bứt rứt, hỏi: "Làm sao để đoạn trừ lòng dâm dục, bao gồm ý niệm dâm?"

Ðáp: Hễ không nghĩ tới nó, thì nó đoạn thôi! Cứ nghĩ tới nó hoài thì làm sao đoạn được? Hễ "niệm khởi thì phải giác ngộ nó; giác ngộ thì niệm liền không" thôi!"

con thấy câu trả lời này, hơi vội vàng, mong thầy trả lời thêm để chúng con hiểu rõ hơn


karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

"Ðừng ăn thịt, đừng ăn hành, đừng ăn tỏi, đừng ăn những thức có tánh chất kích thích; và hãy quán tưởng: "Tất cả người nam là cha tôi, tất cả người nữ là mẹ tôi"; được như vậy thì lòng dâm dục sẽ chẳng thể nảy sinh.

"
hiện nay hành và tỏi là 2 phương thuốc ngăn ngừa bệnh ung thư tốt nhất , thầy bắt ko nên ăn, e rằng không hợp lòng người lắm
"tất cả người nam là cha tôi, tất cả người nữ là mẹ tôi", câu nói này thật sự có giá trị, nhưng cách đây mấy thế hệ trước thì còn giá trị, chứ hiện tại thì phải xem lại, văn hóa đồi trụy xâm nhập vào nước ta 1 cách không thể kiểm soát, những bộ phim đó có cả những cảnh cha mẹ quan hệ với con cái, loạn luân gia đình, mặc khác cốt truyện trong phim còn đưa ra những lý do như "mẹ giúp con trai mới lớn "đàn ông" hơn với bạn gái", v.v...
từ đó người xem ít nhiều cũng tích góp sẵn cho mình 1 lý do nào đó biện hộ cho sự loạn luân trên
nên câu nói xem người nữ là mẹ, xem người nam là cha, vẫn chưa thể thắng nỗi sự thác loạn của thế giới hiện nay
vỏ quít dày, thì phải cần móng nhọn. hôm nay vỏ quít đã dày như quả bưởi, nếu vẫn dùng lại những móng nhọn của thế hệ trước thì quả thật là khó khăn.
mong thầy chỉ bảo thêm


karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

"Vì sao có lòng hoài nghi? "
Con nghĩ lòng hoài nghi xuất hiện là do vấn đề ở lòng yêu thương của mình, nếu chúng ta yêu thương không đúng, không tran trải tình thương mình khắp mọi người, mọi chúng sanh, mà chỉ tập trung vào 1 số người nhất định, như người yêu, bạn thân, và của cải, thì chắc chắn, lòng nghi ngờ sẽ xuất hiện, vì đằng sau sự yêu thương cá nhân đó, ích kĩ sẽ ra đời, khi có ích kĩ , thì hoài nghi cũng theo sau
nếu biết quán từ bi,xem mọi người như nhau, yêu thương bằng nhau, thì lòng ích kĩ sẽ giảm đi, từ đó, hoài nghi cũng giảm theo, đồng thời tâm từ cũng xuất hiện, khi sự yêu thương lớn lên chắc chắn sự tin tưởng và khả năng phán đoán của ta sẽ tốt hơn, người lừa mình, mình biết, nhưng vẫn yêu thương

"Do có ưu sầu nên có sợ hãi. Không có ưu sầu thì không có sợ hãi. Không có lòng ích kỷ thì cũng không có sợ hãi. Hễ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì tự nhiên không cần phải sợ sệt gì cả!"

nói như vậy tức là đừng làm gì hết, ngồi 1 chỗ, sẽ không sợ hãi gì???
1 người có lòng yêu thương rộng, và sự khoan dung cao, sẽ không sợ hãi gì cả, ví dụ: nếu 1 người con trai bình thường rất nhút nhát, sợ sệt, nhưng người này rất thương mẹ, khi nhà có cướp, những người anh em khỏe mạnh khác đều không dám chống chọi, hoặc mắng chửi lại bọn cướp, vì lòng kính yêu cha mẹ của họ ko đủ mạnh, nhưng với con người nhút nhát nhất, nhưng lại yêu thương mẹ vô bờ bến, thì không 1 tên gian ác nào có thể làm tổn thương đến mẹ, với thân thể ốm yếu, nhưng người em nhút nhát đó vẫn che chở cho mẹ bảo vệ mẹ đến cùng
như vậy, rèn luyện sự không sợ hãi thì khó, chứ rèn luyện lòng yêu thương thì có vẻ dễ hơn, nhưng 2 điều này có sự liên kết nhau, nếu ta gặp ma, mà ta sợ, chứng tỏ ta ko ưa ma, ko ưa là 1 biểu hiện nhẹ của ghét, nếu lòng từ chúng ta được huân tập, ta yêu thương được chúng sinh Ma đó, thì thử hỏi,còn gì phải sợ???, khi biết rằng Ma với ta là bạn, ai cũng như ai, thậm chí họ còn đáng thương hơn ta, ko có thân xác hình hài rõ ràng, lang thang, đói kém, ta hay giúp người nghèo khó, nhưng có ai biết, Ma còn nghèo khó hơn


vinhsimvip68
Bài viết: 9
Ngày: 24/08/09 03:49
Giới tính: Nam

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi vinhsimvip68 »

hay thật càng đọc lại càng thấy quá hay


vinhsimvip68
Bài viết: 9
Ngày: 24/08/09 03:49
Giới tính: Nam

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi vinhsimvip68 »

hay thật càng đọc lại càng thấy quá hay


Asoka
Bài viết: 44
Ngày: 25/08/09 08:13
Giới tính: Nữ

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi Asoka »

karakifun đã viết: "
hiện nay hành và tỏi là 2 phương thuốc ngăn ngừa bệnh ung thư tốt nhất , thầy bắt không nên ăn, e rằng không hợp lòng người lắm
HÀNH và TỎI là 2 thứ gia vị mà chính Đức Phật đã cấm ăn trong kinh Lăng Nghiêm. Lý do vì sao? Vì trí tuệ của Đức Phật đã thấy rõ khi ta ăn 2 món này thì lòng dâm dục sẽ sinh, đó là điều chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu cho rằng đây là 2 món để ngăn ngừa bệnh ung thư, cho dù có thực sự là ngăn ngừa hay thậm chí là trị được bệnh ung thư đi nữa cũng không dùng. Vì sao? Vì sống chết thì bạn sợ còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này thì không đáng sơ hơn sao? (ái dục là nguồn gốc sinh tử) Thà chết một lần chót còn hơn phải chết thêm bao nhiêu lần nữa chằng biết đến bao giờ mới kết thúc. Khuyên bạn đừng nên ham cái lợi nhỏ trước mắt.


một ngày đã hết
mạng cũng giảm dần
như cá cạn nước
thử hỏi vui gì?
karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

ai ham đâu nà, chỉ vì 1 điều, bạn thử đếm xem, chúng ta là con Phật thì biết điều này, nhưng bao nhiêu người vô minh ngoài kia, họ lại nghĩ hành tỏi là 2 phương thuốc quí, ý mình là, để nói được cho họ hiểu về hành và tỏi trong Phật pháp thì nên có cách nào đó để dẫn dắt họ, giống như muốn dạy người ta số vô cực thì phải dạy người ta số lớn nhất có 1 chữ số đầu tiên
ý mình là thế


ukn
Bài viết: 1
Ngày: 03/09/09 05:43
Giới tính: Nam

Re: diệt trừ ái dục

Bài viết chưa xem gửi bởi ukn »

Bài viết hay quá thầy ơi, còn gì nữa xin thầy chỉ dạy thêm tangbong.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách