từ nghi => ngộ ????

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Cái "biết" để mà quán sát ấy không có gì khác ngoài "Thức Uẫn" .
Thức cũng chỉ là vọng mà thôi,
Đừng bao giờ lầm tưởng là có một cái "ngã" hay "linh hồn" nào đó đang quán xét . Tất cả đều vô ngã và vô thường mà thôi .
Nếu tất cả là vô ngã, vô thường thì cái gì quán xét ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Thức cũng chỉ là vọng mà thôi
Thức không phải là vọng . Thức là "thật"
Nếu tất cả là vô ngã, vô thường thì cái gì quán xét ?
Chính cái Thức VÔ Thường ấy quán xét chính nó và các cái khác .


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
naicon
Bài viết: 60
Ngày: 02/10/07 21:29

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi naicon »

zelda đã viết:
Thức cũng chỉ là vọng mà thôi
Thức không phải là vọng . Thức là "thật"
Nếu tất cả là vô ngã, vô thường thì cái gì quán xét ?
Chính cái Thức VÔ Thường ấy quán xét chính nó và các cái khác .
Đã biết nói "thức vô thường" thì sao kết luận thức là thật được? Cái gì thật thì không có vô thường.


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

naicon đã viết:
zelda đã viết:
Thức cũng chỉ là vọng mà thôi
Thức không phải là vọng . Thức là "thật"
Nếu tất cả là vô ngã, vô thường thì cái gì quán xét ?
Chính cái Thức VÔ Thường ấy quán xét chính nó và các cái khác .
Đã biết nói "thức vô thường" thì sao kết luận thức là thật được? Cái gì thật thì không có vô thường.
Một cái bóng đèn sáng rồi lại tắt . Vậy sau cùng bóng đèn ấy sáng hay là tắt ?


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
naicon
Bài viết: 60
Ngày: 02/10/07 21:29

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi naicon »

hì.hì... không biết sao?
Không sáng cũng không tắt ...


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

naicon đã viết:hì.hì... không biết sao?
Không sáng cũng không tắt ...
Nếu mà không sáng cũng không tắt vậy là không có cái bóng đèn rồi ?
Giống như cục gạch nó vừa không sáng và không tắt vậy .

Nếu như có sự chớp tắt một bóng đèn như vậy thì theo tôi chúng ta nên gọi bóng đèn này không ổn định . Hoặc là sáng không thường , hay là Vô Thường .

Cũng như vậy các Pháp là VÔ Thường . Chứ không phải VÔ (vọng , không thật) hoặc là Có ( thường hằng) . Tỷ dụ như chiếc bóng đèn không ổn định .

'Tất cả đều có’, này Kaccàna, là một cực đoan. 'Tất cả đều không có’ là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này Kaccàna, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này".
Đức Phật Thích Ca

"Tất cả các pháp là vô ngã"
Đức Phật Thích Ca


*Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được . Ngay cả "thấy sai , hiểu sai , nhận định sai" thì đó cũng là thực,vì thật sự là có chuyện đó chứ tôi không nói xạo . Chỉ duy nhất "cái sai mà lại đúng" thì là vọng là không thật là phi lý .v.v.
Thân Mến !


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
naicon
Bài viết: 60
Ngày: 02/10/07 21:29

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi naicon »

zelda đã viết:
naicon đã viết:hì.hì... không biết sao?
Không sáng cũng không tắt ...
Nếu mà không sáng cũng không tắt vậy là không có cái bóng đèn rồi ?
Giống như cục gạch nó vừa không sáng và không tắt vậy .
Nếu như có sự chớp tắt một bóng đèn như vậy thì theo tôi chúng ta nên gọi bóng đèn này không ổn định . Hoặc là sáng không thường , hay là Vô Thường .
Cũng như vậy các Pháp là VÔ Thường . Chứ không phải VÔ (vọng , không thật) hoặc là Có ( thường hằng) . Tỷ dụ như chiếc bóng đèn không ổn định .
'Tất cả đều có’, này Kaccàna, là một cực đoan. 'Tất cả đều không có’ là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này Kaccàna, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này".
Đức Phật Thích Ca
"Tất cả các pháp là vô ngã"
Đức Phật Thích Ca
*Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được . Ngay cả "thấy sai , hiểu sai , nhận định sai" thì đó cũng là thực,vì thật sự là có chuyện đó chứ tôi không nói xạo . Chỉ duy nhất "cái sai mà lại đúng" thì là vọng là không thật là phi lý .v.v.
Thân Mến !
Câu in đậm đó zelda thấy khác câu Naicon nói ư? Chính vì cái thấy khác đó mà cứ tranh luận giữa nam tông với bắc tông, giữa an chay với ăn mặn v.v... và v.v...

Tính tang ý tính tang ... Không sáng cũng không tắt, không đoạn cũng không thường, không sanh cũng không diệt, không đến cũng không đi ... Ấy gọi là Trung đạo. Tính tính tang tang ... tính tính tang tang, còn nhiều thứ chưa biết lắm zelda ới là zelda ...

Đừng có mà đi nói câu này với thiên hạ "Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được" thiên hạ họ cười cho.
baibaibai


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Một cái bóng đèn sáng rồi lại tắt . Vậy sau cùng bóng đèn ấy sáng hay là tắt ?
Zelda thí dụ sai rồi. Cái bóng đèn nó, có điện thì nó sáng, không có điện tì nó tối, đủ duyên thì sáng, không đủ thì tối. không thể nói lúc nó sáng là nó có, lúc nó tối là nó không.

Phải thí dụ như vầy:
Một người ngủ say, nằm mơ thấy có một cái xe hơi. Sáng dậy thì không thấy nó nữa. Vậy cái xe đó vốn là vọng, là không, không có thật.

Cũng vậy, Thức là do vọng, do mê mà có chứ không phải nó thật có, giống như cái xe trong mơ vậy.

Nhận định sai , dẫn đến hiểu sai lời Phật dạy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

naicon đã viết:
zelda đã viết:
naicon đã viết:hì.hì... không biết sao?
Không sáng cũng không tắt ...
Nếu mà không sáng cũng không tắt vậy là không có cái bóng đèn rồi ?
Giống như cục gạch nó vừa không sáng và không tắt vậy .
Nếu như có sự chớp tắt một bóng đèn như vậy thì theo tôi chúng ta nên gọi bóng đèn này không ổn định . Hoặc là sáng không thường , hay là Vô Thường .
Cũng như vậy các Pháp là VÔ Thường . Chứ không phải VÔ (vọng , không thật) hoặc là Có ( thường hằng) . Tỷ dụ như chiếc bóng đèn không ổn định .
'Tất cả đều có’, này Kaccàna, là một cực đoan. 'Tất cả đều không có’ là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này Kaccàna, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này".
Đức Phật Thích Ca
"Tất cả các pháp là vô ngã"
Đức Phật Thích Ca
*Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được . Ngay cả "thấy sai , hiểu sai , nhận định sai" thì đó cũng là thực,vì thật sự là có chuyện đó chứ tôi không nói xạo . Chỉ duy nhất "cái sai mà lại đúng" thì là vọng là không thật là phi lý .v.v.
Thân Mến !
Câu in đậm đó zelda thấy khác câu Naicon nói ư? Chính vì cái thấy khác đó mà cứ tranh luận giữa nam tông với bắc tông, giữa an chay với ăn mặn v.v... và v.v...

Tính tang ý tính tang ... Không sáng cũng không tắt, không đoạn cũng không thường, không sanh cũng không diệt, không đến cũng không đi ... Ấy gọi là Trung đạo. Tính tính tang tang ... tính tính tang tang, còn nhiều thứ chưa biết lắm zelda ới là zelda ...

Đừng có mà đi nói câu này với thiên hạ "Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được" thiên hạ họ cười cho.
baibaibai
Hoàn toàn khác Naicon à .
Điều chính yếu nằm đây không phải phủ nhận "không sáng và không tắt" vì nếu như vậy thì lại là chấp không .
Mà Đức Phật xác nhận là có vừa sáng vừa tắt . Nên mới gọi là có vô thường được .

Naicon thử ra ngoài đường mà nói : chiếc xe đang chạy kia nó là "không thường như vậy" do vậy chiếc xe ấy không có thật .

Zelda đảm bảo rằng thiên hạ sẽ cười . Và họ sẽ nói "nếu không thật thì ông ra đứng giữa đường coi có bị gì không?"

Vậy không có lý gì "Cái gì thật thì không có vô thường" được ? Cho đến ngay kể cả tư tưởng Duy Vật Biện Chứng và những người bình thường nhất họ cho rằng "chính xác" .


@Bình : Tại sao "Một người ngủ say, nằm mơ thấy có một cái xe hơi. Sáng dậy thì không thấy nó nữa. Vậy cái xe đó vốn là vọng, là không, không có thật" Thì "Thức là do vọng, do mê mà có chứ không phải nó thật có, giống như cái xe trong mơ vậy." .?

Tại sao BÌnh không nói "con chim đưa 2 chi lên và xuống tạo thành lực phản lực và bay lên trời" thì "con gà làm như vậy và bay lên trời" .?

Chuyện chiếc xe trong mơ có giống chút gì Thức không ?

Chuyện bóng đèn Zelda dùng làm phương tiện tỷ dụ để NaiCon có cái nhận định về một vật "sinh diệt , vô thường" là có thật chứ không phải là vọng . Đừng nên chấp vào ví dụ ấy để nhận định sai vấn đề .


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Không biết có ai cười nữa không. Nhưng tôi thì cười rồi đây ...
Thôi ăn tết vui vẻ an lạc nghe mọi người ...


Hình đại diện của người dùng
alain pham
Bài viết: 12
Ngày: 20/07/09 13:41
Giới tính: Nam
Đến từ: Hanoi

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi alain pham »

Bài viết của bạn dài quá , hic , mình làm khoa học không ngại đọc văn bản khoa học dài nhưng mà đọc truyện với cả những thứ khác là sợ lắm :)
Nhưng mình có thể nói như thế này : Phật là có thực , Bồ đề đạo tràng nơi ngài Tất Đạt Đa thành đạo vẫn còn , cây bồ đề trồng trong chùa Trấn Quốc cũng là nhánh con của cây bồ đề xưa kia ngài Tất Đạt Đa thành đạo , còn việc tin thì chỉ những ai trải nghiệm mới thực sự tin ( trong đó có mình )
Phật đại diện cho cái thiện , trí tuệ và mọi phẩm chất cao quý nhất ở con người . Tôi cũng từng nghĩ sẽ theo đạo Phật tu thành đấng chánh giác ;)) nhưng do mải mê với công việc một phần vì bố mẹ tôi không thể đồng ý cho cậu quý tử đi tu nên mình đành theo Phật giáo với ý nghĩa tránh tà ma ngoại đạo và làm người lương thiện :">
Nên tin , vậy thôi


Úm ô luân ni sa bà ha
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: từ nghi => ngộ ????

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

./..,., ./..,., lâu rồi không vào hôm nay vào đọc nhiều chóng mặt quá :D để khi khác vô vít típ ;)


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách