10 hạng người bị giảm giá trị nhanh nhất

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

10 hạng người bị giảm giá trị nhanh nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Big Saigon – Thứ Năm, ngày 28 tháng Hai 2008, trong một cuộc nghiên cứu thăm dò với sự hỗ trợ của Tu Viện Hộ Pháp, Ban Hoằng Pháp công bố danh sách 10 hạng người bị mất giá trị nhân phẩm nhanh nhất sau khi bắt đầu có những hành động như sau:

01. Sau khi khởi ý nghĩ ác ý và có hành động phá sự hòa hợp Tăng (4 vị tỳ kheo trở lên sống chung nhau trong một trụ xứ) một giây phút.

02. Sau khi khởi si mê hủy nhục ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng một giờ.

03. Sau khi khởi sân hận viết thư nặc danh, tin vu khống bịa đặt qua internet toàn cầu, báo chí, truyền thanh, truyền hình, truyền đơn, truyền miệng…, hoặc trực tiếp tạo khẩu nghiệp nói báng bổ các vị tu sĩ, và mưu hại sự thanh tịnh của chư Tăng Ni một thời.

04. Sau khi bất kính khinh mạn các bậc trưởng thượng, sư phụ, thầy tổ, hay người giao tiếp, người ân trong vòng một ngày mà không biết sớm sám hối ăn năn.

05. Sau khi sân si thường chửi cha mắng mẹ của chính mình hay phía cha mẹ vợ hay chồng một vài tuần lễ mà không biết tỉnh ngộ.

06. Sau khi kết bạn với kẻ xấu, nhóm đảng tội ác, vị thầy tà đạo làm mê hoặc chân tâm, hoặc sanh tâm tà kiến với chánh pháp cho là tà, với tà pháp cho là chánh trong vòng một tháng không biết tỉnh ngộ sớm.

07. Sau khi bỏ cha mẹ không viếng thăm phụng dưỡng; bỏ chùa chiền, tu viện… không tiếp tục con đường tu tâm dưỡng tánh, phụng sự Tam Bảo hoằng pháp lợi sinh trong vòng đôi ba tháng.

08. Sau khi có lòng tham lam đi vào con đường nghiền ngập các thứ thuốc kích thích, thuốc phiện… trong vòng đôi ba tháng mà không sớm tỉnh tâm hồi đầu.

09. Sau khi có lòng tham lam đi vào con đường cờ đam mê cờ bạc, trộm cướp hại người trong vòng đôi ba tháng.

10. Sau khi phá chùa, lấy của chùa đem bán hưởng lợi riêng cho mình, hay cướp đất của chùa mà không hoàn trả từ năm 1975 tới nay.


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách