Pháp Uyển Châu Lâm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
Kính thưa đại chúng
Mình có đọc Lá Thơ Tịnh Độ Của Ấn Quang Đại Sư
Trong đó ngài có nói người sơ cơ nên đọc bộ " Pháp Uyển Châu Lâm"
Hoặc Cuốn "An Sĩ Toàn Thơ" nói về nhân quả rất là tinh tường giúp cho
người không dám làm việc xấu. mình muốn đọc cuốn sách này nhưng không
biết phải tìm sách này ở đâu. không biết ở việt nam mình có hay không ?
Chứ mình có liên hệ với chùa Hoàng Pháp nhưng Quý Thầy bảo không có
Kính xin đại chúng nếu có thì có thể chia sẻ cho mình cùng tất cả mọi người không?
A Di Đà Phật
kinhle


Ngu Ngu Muội
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

" Pháp Uyển Châu Lâm"
Hoặc Cuốn "An Sĩ Toàn Thơ"
Cả 2 quyền này theo mình biết thì chưa có ai dịch. An Sĩ Toàn Thơ thì mình chưa biết to nhỏ, nội dung thế nào nhưng minh có thấy qua bộ Pháp Uyển Châu Lâm dầy lắm, gần bằng bộ Hoa Nghiêm do vậy cơ hội có ai đó dịch ra tiếng Việt mong manh lắm.

Bạn thử tìm quyển Tam bảo cảm ứng truyện do HT Thiền Tâm soạn dịch xem cũng hay lắm. Còn về tịnh độ thì có Đường về Cực Lạc của HT Trí Tịnh, và bộ Mấy Điệu Sen Thanh của HT Thiền Tâm. cả ba bộ này là do 2 ngài biên soạn, nói chung nội dung khuyến thiện không khác gì với Pháp uyển châu lâm (dĩ nhiên PUCLâm nội dung phong phú hơn). Nhiều truyện trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm cũng có mặt trong đó.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

2 bộ sách này thì mình không biết, dù có đọc Lá thơ Tịnh độ nhưng chắc là không để ý.
Tuy nhiên, mình có nhớ Tổ Ấn Quang có đề cập đến quyển Liễu phàm Tứ huấn, với bản Việt dịch là "Làm chủ vận mệnh" của Thích Minh Quang dịch, bạn xem cũng rõ được nhiều điều hay về nhân quả.

Về các mẩu chuyện về nhân quả nói riêng và cảm ứng tu tập nói chung thì bạn có thể xem thêm:
- Tam Bảo cảm ứng yếu lược lục, HT Thích Thiền Tâm dịch, dùng để khải tín niềm tin không chỉ về nhân quả mà còn là về Tam Bảo, về Chánh pháp, phá trừ 1 số tà kiến, rất hay, nên xem và suy nghiệm.
- Thiền môn cảnh tỉnh truyện: những mẩu truyện về nhân quả báo ứng, có tác dụng cảnh tỉnh rất, rất mãnh liệt, đặc biệt là đối với Tăng chúng, suy nghiệm kỹ sẽ thấy rất hay và rất phải nên cố gắng tinh tấn tu hành, tránh phạm tội lỗi vậy.
- Kho báu nhà Thiền: có những đoạn đầu cảnh tỉnh phải nói là rất, rất hay về nhân quả và phá trừ các tà kiến trong chốn Thiền môn, rất nên nghiên cứu, đó có thể là quyển sách cực kỳ quan trọng của người tu học, bất kể tông phái nào.

Ngoài ra còn có 1 số sách về chuyện nhân quả báo ứng và các chuyện cảm ứng, nhưng tầm quan trọng không lớn hoặc mình không nhớ nổi, tạm trình chỉ 3 quyển trên.

Nếu bạn đã có duyên với Tổ Ấn Quang và Pháp môn Tịnh độ thì nên tìm đọc những trước tác của Ngài, bậc thông suốt Thiền, Giáo mà lại tự tu và khuyên người quy chỉ Cực Lạc, đến lúc lâm chung mới lộ thoại ứng là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, nên lời Thánh nhân rất, rất nên tìm hiểu và suy nghiệm.
Các bậc Đại Tông sư, Tổ sư cả Thiền lẫn Tịnh viết sách về Tịnh độ rất nhiều, nhưng mình đặc biệt thấy lời vàng của Tổ Ấn Quang tha thiết hơn cả, trực chỉ hơn cả, rõ ràng hơn cả, lợi ích hơn cả!

Bạn có thể tìm đọc:
- 8 bài thuyết pháp của Ấn Quang Đại Sư, do chùa Hoằng Pháp ấn hành.
- Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, do Như Hòa dịch, chùa Hoằng Pháp ấn hành. Đây có thể xem là tác phẩm ngang ngửa với quyển Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao rất, rất nổi tiếng xưa nay vậy! Trong đó Ngài nói có cao thì cao tột huyền tâm, thấp thì ai nghe cũng hiểu, sự lý song dung, Thiền Giáo đồng quy Tịnh độ, lời lẽ tha thiết mà sâu sắc cực kỳ, nghiệm kỹ sẽ thấy!
- Trên mạng thì có bản "Ấn Quang Pháp sư văn sao" nhưng hình như chưa có bản in thành sách. Trên mạng cũng có bản Ấn Quang Đại sư gia ngôn lục. Hình như đều do Như Hòa dịch.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu thì có thể xem thêm các sách về Tịnh độ khác, đặc biệt của các vị Đại Tổ Sư.
Đặc biệt, bạn nên tìm đọc của những vị đã lộ dấu tích là Thánh nhân ứng tích, như Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, Thiện Đạo Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, tương truyền đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngẫu Ích Đại sư nổi tiếng với quyển "Di Đà yếu giải" và công trình kết tập 10 quyển sách Tịnh độ thâm sâu nhất lập thành bộ "Tịnh độ Thập yếu", trong đó Tổ Ấn Quang hết lời khen ngợi và có nói vài câu của Tổ Ngẫu Ích là "NGÀN PHẬT RA ĐỜI CŨNG KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC!". Hoặc như các Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Triệt Ngộ Thiền Sư, có tương truyền là hóa thân của Phật Thích Ca; hoặc như Pháp Nhiên Thượng Nhân, Sơ tổ Tịnh độ Chân tông Nhật Bản, cũng là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát như là Tổ Ấn Quang, v.v...

Về phần mình thì khuyên bạn nên tìm sách của Đại Thiền sư, Đại Tổ sư, các vị Cao tăng, Thánh Tăng thời xưa để tìm hiểu. Vì thời này đã là thời Mạt Pháp, nội bộ Phật giáo rất nhiễu nhương, không chỉ là cư sĩ mà cũng có rất, rất nhiều người là tăng sĩ, có nhiều bằng cấp Phật học mà lại không có chánh kiến, mà dẫu có thật có chánh kiến thì có đủ sâu, đủ rộng đủ chính xác như Tổ sư, Thánh tăng đời trước không thì cũng khó nói!

Vài dòng gửi đến Liên hữu, chúc Liên hữu trí tuệ tỏ rạng, biệt biệt rõ đường tu, sáng suốt phân minh, thấm nhuần lời vàng người trước. Hiện tiền thường trì Phật hiệu, thường nhớ Lạc Bang, đương lai đồng gặp nơi Liên Trì Hải Hội, đồng học Từ Phụ Di Đà, đồng diện kiến mười phương chư Phật, chỗ chỗ nơi nơi tâm quang rực rỡ, trên sớm thành Phật đạo, dưới rộng độ hàm linh!
Kính.

Nam Mô A Di Đà Phật!!!
Nam Mô A Di Đà Phật!!!
Nam Mô A Di Đà Phật!!!


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Ht cũng chịu ngài Ấn Quang lắm. Ngài đuợc tôn là Tổ thứ 13 của tông Tịnh độ thì phải. Nhưng sách của ngài hình như ít ai dịch ra tiếng Việt. Trước đây, Ht đọc bài của ngài cũng phải đọc từ tiếng Hán. May là nó ngắn. Dài thì cũng chạy luôn!
Thiền Tịnh ơi! Học tiếng Hán dịch những tác phẩm đó ra cho thiên hạ nhờ đi. Có gì khó hỏi Mộng Giác.


thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Chanhientam đã viết:Ht cũng chịu ngài Ấn Quang lắm. Ngài đuợc tôn là Tổ thứ 13 của tông Tịnh độ thì phải. Nhưng sách của ngài hình như ít ai dịch ra tiếng Việt. Trước đây, Ht đọc bài của ngài cũng phải đọc từ tiếng Hán. May là nó ngắn. Dài thì cũng chạy luôn!
Thiền Tịnh ơi! Học tiếng Hán dịch những tác phẩm đó ra cho thiên hạ nhờ đi. Có gì khó hỏi Mộng Giác.
Dạ, hồi đầu con học tiếng Anh để đi du học, giờ không đi nữa chắc có thời gian rảnh dành cho đường đạo hơn, chắc con sẽ dành thời gian để học tiếng Hoa, hy vọng có duyên học nhanh hơn chút thì mới kịp, vì vô thường mau chóng lắm, nếu có thể đóng góp chút gì cho Chánh pháp thì phải gấp làm ạ!
Có gì con sẽ học hỏi thêm từ cô ạ!


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
cảm ơn Đại Chúng rất nhiều
chúc Đại Chúng Thân tâm thường lac, pháp hỷ sung mãn
A Di Đà Phật
kinhle


Ngu Ngu Muội
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

kinhle Mong sao các sách của Ngài Ấn Quang Đại Sư giới thiệu có mặt khắp tại Việt Nam kinhle


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »Nam Mô A Di Đà Phật
tinhduyencusi
Bài viết: 3
Ngày: 24/11/10 00:12
Giới tính: Nữ
Đến từ: HCMC

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhduyencusi »

nguynlinhtam đã viết:<!-- m --><a class="postlink" href="http://daitangvietnam.com/daitangkinh.h ... tm</a><!-- m -->
A Di Đà Phật,

Thưa các bạn đạo!

Tịnh Duyên là người cũng mới bước vào Phật môn cách đây 3 năm, công phu tu tập còn chưa được là bao. Tịnh Duyên đã đọc, nghe từ bộ KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT của cư sĩ Diệu Âm Minh Trị Úc Châu, đến bộ ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO, ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC do 1 vị cư sĩ ở Việt Nam đọc. Cũng đã từ lâu, Tịnh Duyên có ý mong đọc bộ Pháp Uyển Châu lâm lắm lắm, vì trước đây Đại sư Ấn Quang nhắc qua rất nhiều, trong đó có giải thích những vấn đề thường gặp trong quá trình tu tập mà chúng ta còn thắc mắc, chẳng hạn "ăn trứng có được không?, tại sao nhiễu Phật hay đi kinh hành phải đi theo chiều kim đồng hồ, nếu đi ngược lại sẽ bị tội".....Tịnh Duyên tu theo pháp môn niệm Phật nên chỉ biết A Di Đà Phật mà thôi. Do sinh hoạt trong 1 đạo tràng niệm Phật, Tịnh Duyên cùng các bạn đạo có nhân duyên thân cận với một vài thiện tri thức. Những Phật sự mà đạo tràng làm "trợ nghiệp" bên cạnh "chánh nghiệp" là ấn tống kinh sách. Nhân khi các bạn đang hỏi về bộ Pháp Uyển Châu lâm, Tịnh Duyên cũng xin cung cấp một số tin vui với quý bạn đạo. Sắp tới, sau khi hoàn thiện khâu biên tập, bộ PUCL sẽ được ấn tống để các bạn đạo Việt Nam có dịp thỏa mãn những pháp nhũ trong đó. Để ấn tống bộ sách quý này, dự kiến 1 bộ là khoảng 8 cuốn, mỗi cuốn gần 1000 trang, size chữ 14, chi phí dự kiến in 2000 cuốn là hơn 400tr. Đạo tràng mình bắt đầu phát động các bạn đạo cùng nhau làm Phật sự này. Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều khó khăn để bộ PUCL ra đời, nhưng Tịnh Duyên luôn mong rằng một ngày gần đây các bạn đạo VN có dịp cầm trên tay bộ sách mà tổ Ấn Quang tha thiết khuyên chúng ta nên đọc, cố gắng đọc.
Thực sự, Tinh Duyên không hề muốn có ý muốn kêu gọi các bạn đạo gần xa phát tâm tùy hỷ để bộ sách này ra đời, vì Phật pháp là Tùy Duyên, chẳng nên phan duyên. Đạo hữu nào muốn tìm hiểu thêm thì cứ email cho Tịnh Duyên nhé! Đây là địa chỉ email của Tịnh Duyên buithihai114@gmail.com.
A Di Đà Phật!


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

:) :"> Bộ sách này rất dày ai chuyển ngữ vậy bạn


Nam Mô A Di Đà Phật
tinhduyencusi
Bài viết: 3
Ngày: 24/11/10 00:12
Giới tính: Nữ
Đến từ: HCMC

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhduyencusi »

A Di Đà Phật!

Bộ sách này là một trong những công trình lớn của thầy Thích Nguyên Chơn dịch, thầy ở trong ban dịch của Đại Tạng Kinh, nếu có gì cần hỏi thêm, các bạn đạo cứ hoan hỷ nhé!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Pháp Uyển Châu Lâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Không ai dạy hay bằng Phật. Thế thì nên dành thời giờ đọc học Kinh Phật thì hay hơn.

Các sách Pháp Uyển Châu Lâm, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn v.v... tuy Ấn Quang Đại Sư khuyên tìm đọc là bởi vì muốn cho con người sanh Tín Tâm nơi Nhân Quả, bỏ ác làm lành.

Vì con người căn tánh kém cỏi, không tin lời Phật dạy như Nhân Quả, cho nên phải có những câu chuyện thiết thực rõ ràng họ mới Tin.

Xong rải rác trong Kinh Phật như Kinh Hiền Ngu chẳng hạng cũng có nếu rỏ nhân quả báo ứng rồi. Tại sao Phật dạy thế mà không Tin? lại phải đi tìm cho được các sách kia mới chịu Tin lời Phật rằng Nhân Quả không sai chạy?

Mà thôi, tùy theo cơ duyên của mỗi người mà dẫn vào đạo vậy!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách