NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

III.-
Một câu nhiễm tâm thần
Đều giúp đến bờ kia
Nghĩ suy ròng tu tập
Hẳn dùng làm thuyền bè
Tùy hỷ thấy cùng nghe
Thường làm chủ với bạn
Hoặc lấy hay là bỏ
Qua tai đều thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Trọn nhân đây được thoát.
Nguyện này tôi giải thoát.
Y báo cùng chánh báo
Thường tuyên kinh mầu này
Một cõi đến một trần
Đều là vì lợi vật
Cúi mong các đức Phật
Thầm nhờ hộ trợ cho
Tất cả hàng Bồ Tát
Kín giúp sức oai linh
Nơi nơi chưa nói kinh
Đều vì chúng khuyến thỉnh
Phàm chỗ có nói pháp
Đích thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ
Tăng tiến đạo Bồ-đề
Một sắc và một hương
Trọn không hề thối chuyển.


NAM-MÔ PHÁP-HOA HẢI-HỘI CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI BỔ-TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Nói thiệt nghe, làm ơn cắt nghĩa dùm hai cái câu mà Phước Tường mang theo bên hong đó, Tui không hiểu. Mô Phật làm ơn đi!


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

trang chuyenphapluan.com thường đăng hình tượng Phật Di Lặc, nếu không lầm thì đấy là ở chùa Phật Lớn núi Cấm, Châu Đốc, An Giang, Tây nam-VN, có lẽ Chùa mang tên Phật Lớn vì có tượng Di Lặc cao ba mươi mấy thước, mình nghĩ vậy, không biết đúng sai?
Đã có Phật Lớn thì ắt có Phật Nhỏ!
Vậy thế nào là Phật Lớn?
Và thế nào là Phật Nhỏ?
Nhưng mà thôi, nếu có bác nào giải đáp được thì xin cho mọi người biết, còn bi giờ thì...


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
tâm giao
Bài viết: 1
Ngày: 11/04/08 16:19
Giới tính: Nam
Đến từ: Huvo

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi tâm giao »

Mô Phật.
Kính bác Phước Tường.kinhle Tâm giao mới tham gia diễn đàn.Trước xin kính lễ bác và chư Tôn Đức,Chúc sức khỏe và bình an tangbong
Với câu hỏi của Bác:
Vậy thế nào là Phật Lớn?
Và thế nào là Phật Nhỏ?
Tâm giao nghĩ:
*Khi Tâm khế hợp được CHƠN NHƯ = là PHẬT LỚN.
*Mỗi ý niệm Thiện.-Từ bi hỉ xã,Tự giác giác tha= là PHẬT NHỎ.

Kính xin bác chỉ dạy để điều chỉnh quỷ Đạo. #-o


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hiền tâm nghĩ như vậy : Đã nói đến PHẬT thì không có lớn nhỏ. Vô tướng mà lớn nhỏ chi. Nói lớn nói nhỏ là nói trên hình tượng xây dựng.

Thế nào là Phật lớn Phật nhỏ. Phật lớn là Phật được xây dựng lớn hơn Phật nhỏ. Phật nhỏ là Phật được xây dựng nhỏ hơn Phật lớn. kinhle


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

chúng ta thấy có một bài nguyện rằng:
-Nhất hồi hướng: chân nhu thiệt tế, tâm tâm khế hiệp.
-Nhị hồi hướng: vô thượng Phật quả bố đề, niệm niệm viên mãn.
-Tam hồi hướng: nhất thiết chúng sinh đồng sinh tây phương cực lạc thế giới, đồng thành Phật đạo.
Như thế theo bác Tamgiao và bác Chanhientam nói thì Phật lớn hay nhỏ tùy xây dựng, vậy có thể hiểu rằng:
-Tâm khế hiệp với Phật Lớn thì thành Phật lớn.
-Tâm khế hiệp với Phật vừa thì thành Phật vừa.
-Tâm khế hiệp với Phật nhỏ thì thành Phật nhỏ.


các bác nghĩ thế nào?


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nhất cú nhiễm thần, hàm tư bỉ ngạn
Tam xa khai thị, ngộ nhập Phật thừa

câu 1: Hàm là bao gồm, tư là ý tưởng
Câu 1 là:một câu nhiễm thần, gồm ý chỉ đến bờ kia

Xa là xe, còn gọi là thừa (cưỡi )
Câu 2 là: ba thừa chỉ bảo ( chỉ để ) ngộ nhập Phật thừa.

Phật không có lớn nhỏ (chỉ có một thì làm sao so sánh được)
do tâm khởi phân biệt nên mới thấy có lớn nhỏ.

Trong 3 câu Hồi hướng:
Cấu 1:Hồi hướng về Pháp thân Phật
Câu 2: Hồi hướng về Báo thân Phật
Câu 3: Hồi hướng về Hóa thân Phật


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

phuoctuong đã viết:chúng ta thấy có một bài nguyện rằng:
-Nhất hồi hướng: chân nhu thiệt tế, tâm tâm khế hiệp.
-Nhị hồi hướng: vô thượng Phật quả bố đề, niệm niệm viên mãn.
-Tam hồi hướng: nhất thiết chúng sinh đồng sinh tây phương cực lạc thế giới, đồng thành Phật đạo.
Như thế theo bác Tamgiao và bác Chanhientam nói thì Phật lớn hay nhỏ tùy xây dựng, vậy có thể hiểu rằng:
-Tâm khế hiệp với Phật Lớn thì thành Phật lớn.
-Tâm khế hiệp với Phật vừa thì thành Phật vừa.
-Tâm khế hiệp với Phật nhỏ thì thành Phật nhỏ.


các bác nghĩ thế nào?
"Chân như thật tế, tâm tâm khế hợp rồi", thì có muốn "vô thượng Phật quả bồ đề" không "viên mãn" hay "nhất thiết chúng sinh" (đương nhiên là chúng sinh tâm) không "đồng sinh Tây phương cực lạc" cũng không được. Đã không ba, vì sao lại phân ba rồi đòi khế hợp?


Hình đại diện của người dùng
baby
Bài viết: 60
Ngày: 01/01/08 05:20

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi baby »

Mọi người bàn cái chi, tôi hông hiểu, 1 2 3, 3 2 1 ...? timeeeout


Rời bỏ miền quê đến thị thành
Nào đâu phải phụ cái xuân xanh
Bớt màu phàm tục thêm màu đạo
Mở cửa từ bi sáng cửa tình
Niệm Phật, trì kinh đền chín chữ
Tâm thanh, chiền vắng đáp ba sinh
Đời nay phụ nữ còn như thế
Ai người quân tử gắng xem kinh!
Tác giả: anvui
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Chanhientam đã viết:[
"Chân như thật tế, tâm tâm khế hợp rồi", thì có muốn "vô thượng Phật quả bồ đề" không "viên mãn" hay "nhất thiết chúng sinh" (đương nhiên là chúng sinh tâm) không "đồng sinh Tây phương cực lạc" cũng không được. Đã không ba, vì sao lại phân ba rồi đòi khế hợp?
---

Phật giáo Bắc tông tổ chức Đại lễ Phật đản. Nhưng
Phật giáo Nam tông tổ chức Đại lễ Tam hiệp-Vesak- tức là cả 3 ngày lễ tổ chức chung trong một ngày, đấy là:
-Đản sinh.
-Thành đạo.
-Niết bàn.

Các bác nào có biết ý nghĩa tường tận xin cho mọi người cùng biết?

---

Chẳng bác nào muốn trả lời hay giải thích thắc mắc này.
Thôi thì mình giải thích hay nói nôm na là "cắt nghĩa đùi".
Lễ Tam hiệp là do PG NT, nhưng mình giải thích theo PG BT nhé!

PHẬT là NHƯ LAI, đúng không?
NHƯ LAI là gì?

Theo kinh Kim Cương thì:
"Như lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cố danh Như lai". Nghĩa là:
Như lai không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là Như lai.

- Tại sao Như lai không từ đâu đến, vì Như lai là KHÔNG SINH; không sinh nên không từ đâu đến.
- Tại sao Như lai không đi về đâu, vì Như lai là KHÔNG DIỆT; không diệt nên không đi về đâu.

* Vì Như lai là KHÔNG SINH; nên không có ĐẢN SINH?
* Vì Như lai là KHÔNG DIỆT; nên không có NHẬP DIỆT (niết bàn)?
* Vì đã không sinh, vì đã không diệt, thì làm gì có thành hay không thành (đạo)?

Vì vậy Phật giáo nên tổ chức ĐẠI LỄ TAM HIỆP!
Thay vì chỉ tổ chức Đại lễ Phật đản!

Nam Mô Phật , đây là con tạm giải thích theo kiến giải của con,
Đúng sai xin nhờ lượng cao minh chỉ bảo,
Con xin đảnh lễ tri ân và sám hối!


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Ht thấy bác Phước Tường hỏi xong rồi tự trả lời luôn vậy là hay. Với Ht thì Ht chịu câu trả lời của bác. Có điều, riêng cái đề nghị nhập chung đó thì Ht có suy nghĩ như vầy :
1/ Luận theo trên hay đứng trên mặt bản thể mà nói thì ba cái đó đồng. Nhưng Pháp lập ra là vì tâm chúng sanh mà lập. Tâm chúng sanh thì chưa thể thấy ba cái đó là đồng. quả thực với nghiệp lực hiện nay của mình, ba ngày đó không đồng.

2/Việc chính của người tu là làm sao trở về cái bản thể chân thật mà thôi. Hoài bảo của chư Phật cũng chỉ có vậy. Nhưng vì sao phải lập nhiều pháp? Là vì tâm chúng sanh chưa thể một bước nhảy liền vào đó. Theo Ht, tổ chức những ngày lễ ngoài việc nhớ ơn, đó còn là bước đầu qui tụ Phật tử v.v... Người đã có thể nhận ra bản thể của mình thì nghi lễ với họ không cần thiết lắm (đây là so về việc tu hành, không phải phỉ báng nghi lễ) nhưng với chúng sanh mới vào đạo thì nghi lễ là cần thiết. Vì thế dàn trải thành ba lễ cũng có cái hay của nó.

Đó chỉ là ý riêng của Ht. Thân!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TUYỆT !!!


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách