NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

THẾ NÀO LÀ PHẬT PHÁP MỘT VỊ?

Pháp cam lồ trong sạch

Pháp đấy thuần một vị

Giải thoát Niết-bàn thôi.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Mình mới tình cờ tìm được thông tin này ở trong quyển Lý Hoặc Luận do Mâu tử soạn vào năm 178 Tây lịch. (không biết người đời sau biên tập có sửa đổi nội dung không ?)
Phật dạy thiên hạ, cứu vớt giải thoát nhân dân. Nhân ngày 15 tháng 2 nhập tịch mà đi. (nhập tịch tức là nhập niết-bàn)


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

cho dct hỏi cái này ...

A Di Đà Phật..
Niết bàn và pháp thân là 1 hay là 2 ???

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Niết bàn Nhất thừa thì không khác pháp thân.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

dạ..

A Di Đà Phật...
con cám ơn Chanh Hien Tam...


Tại có người nêu câu hỏi là ....

Cái gì cũng có nhân quả, ... Niết Bàn có nhân không?

nên dct hỏi vậy thôi..

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Người nói câu đó không sai. Cái gì cũng có nhân có quả. Niết bàn cũng có nhân quả. Nhưng nhân của niết bàn nhất thừa không phải là sanh nhân mà gọi là liễu nhân (kinh Lăng già) . Nghĩa là nhờ cái nhân đó mà niết bàn được hiển, không phải nhân đó tạo ra niết bàn. Như nhờ ngọn đèn mà các thứ trong phòng tối được hiển (ngọn đèn là liễu nhân). Không phải ngọn đèn tạo ra các vật trong phòng .
(Lâu quá, chỉ nhớ man mán như thế. Ai thấy có gì không ổn sửa dùm. Bận quá không lật kinh Lăng già ra trích lại được).


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

THẾ NÀO LÀ CỎ THUỐC NHỎ?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

THẾ NÀO LÀ CỎ THUỐC NHỎ?

Hoặc là ở trời, người

Làm Chuyển-luân thánh-vương

Trời Thích, Phạm, các vua

Đấy là cỏ thuốc nhỏ


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

THẾ NÀO LÀ CỎ THUỐC BẬC TRUNG?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

THẾ NÀO LÀ CỎ THUỐC BẬC TRUNG?

Hoặc rõ pháp vô lậu

Hay chứng được Niết-bàn

Khởi sáu pháp thần thông

Và được ba món minh

Ở riêng trong núi rừng

Thường hành môn thiền định

Chứng được bậc Duyên-giác

Là cỏ thuốc bậc trung.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

VỊ TRÍ CỦA TỨ QUẢ THINH VĂN, ĐỘC GIÁC, DUYÊN GIÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

VỊ TRÍ CỦA TỨ QUẢ THINH VĂN, ĐỘC GIÁC, DUYÊN GIÁC ĐỐI VỚI PHÀM PHU NHƯ THẾ NÀO?


Lại như trong tất cả các phàm phu thời bậc Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-lai, Vô-sanh, Duyên-giác, là bậc nhất,
kinh này cũng như thế, tất cả Như-Lai nói, hoặc Bồ-Tát, hoặc Thanh-văn nói trong, các kinh pháp là bậc nhất hơn cả, có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất.

Phẩm Dược Vương Bồ tát bổn sự
http://quangduc.com/kinhdien/23phaphoa23.html


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Chúng ta thường nghe nói về hàng thinh văn duyên giác như là tiểu thừa, quả nhỏ, vị kỷ, tự lợi, chỉ lo cho cá nhân, giải thoát là đi luôn quên chúng sinh đau khổ,v.v... hay chồi khô-mộng lép (chữ của Bác Học diễn đàn hinhdongphatgiao.com,xin mạn phép bác), nếu quả thật vậy thì chúng ta phải:

-Phát nguyện rộng lớn hơn.
-Chứng đắc những quả vị cao siêu hơn.
-Và nhất là đạt được những năng lực mầu nhiệm hơn.


Nhưng chắc là chúng ta phải xem lại nhất là kinh Pháp hoa đã nói gì về hàng thinh văn duyên giác?


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

PHẨM THÍ DỤ nói rằng:

"Xá-Lợi-Phất! Ý của ông nghĩ sao? Ông Trưởng-giả đó đồng đem xe trân báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá-Lợi-Phất thưa : "'Thưa Thế-Tôn ! Không, ông Trưởng giả chỉ làm cho các con được khỏi nạn lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. "

Một vài vấn đề nêu lên để mình tự suy tư:

1- Thế nào là nhà lửa?
2- Tại sao phải ra khỏi nhà lửa?
3- Những gì là đồ chơi tốt đẹp?
4- Làm thế nào để ra khỏi nhà lửa?
5- Có cần những thứ đồ chơi tốt đẹp ấy không?
6- Hạng nào có thể ra khỏi nhà lửa?
7- Hạng nào không muốn ra khỏi nhà lửa?
8- Hạng nào có thể vào ra nhà lửa tự tại ?


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách