CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Tiẻu ơi:
Tiểu tìm đâu ra quá nhiều ảnh đẹp ?
Khiến người nhìn thấy thích làm sao
Phong cảnh trang nghiêm không tráng lệ
Nói lên suy nghĩ quả siêu phàm .!
==
Làm con Phật ít nhiều "giống Phật"
Hóa thân sanh bốn vạn tám ngàn.!
Bốn phương,tám hướng,vạn nẻo vô thường
Độ sanh chúng tình không hạn hẹp
==
Tứ Trụ tôi cuối đầu bái phục ..
Tiểu quyết tu, tôi cũng quyết tu
Đường trần dạo cảnh tâm vẫn vô ưu
Ngôi tam bảo trú thân ngơi nghĩ.

==========================


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍
---Kính nhường và khiêm tốn
Biết đủ và nhớ ơn
Tuỳ thời học đạo lý
Ấy là chân hạnh phúc.

---Nhẫn nhục, vâng ý lành
Viếng thăm bậc tu hành
Tuỳ thời bàn luận đạo
Ấy là chân hạnh phúc .

10-Trong sạch và siêng năng
Suốt thông các chân lý
Thực hiện vui Niết- bàn
Ấy là chân hạnh phúc.

---Tiếp xúc với thế gian
Giữ lòng không sa ngã
Không sầu nhiễm, bình an
Ấy là chân hạnh phúc.

---Như Phật mà tu hành
Việc gì cũng thành tựu
Ở đâu c ũng an lành
Thảy là chân hạnh phúc.

Kinh Pháp Cú
Copy of K19.jpg chu tieu.jpg
Copy of K19.jpg chu tieu.jpg (77.39 KiB) Đã xem 1261 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

Tễu xin Kính chào Chư Thiện Trí Thức cùng Đạo hữu Huynh ,Đệ,Tỷ,Muội. tangbong .
Có gì...xin được hoan hỷ thứ lỗi kinhle
Tễu xin Kính chúc Tất Cả An Lạc,Như nguyện trong Mùa Phật Đản. caunguyen
Tễu xin Kính chúc Tất Cả: Tới mùa Đản Sanh caunguyen
Tễu nguyện:...Yết đế,yết đế,Ba la tăng yết đế,Bồ Đề tát Bà Ha...
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. kinhle kinhle kinhle
Tễu:Kính tangbong cafene


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN
====================

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ .../ Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ../--Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành / Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
=====================================================
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

CayBoDe1.jpg
CayBoDe1.jpg (3.66 KiB) Đã xem 1240 lần
====

Cây Bồ Đề ngàn năm đứng thẳng
Mặc mưa sa bảo táp dập dồn ..
Vẫn vô ưu tự tại an nhiên .!!!
Nắng gió xao động vẫn y nguyên

=====================
Kính chúc tểu y vậy nhé ...!


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

CayBoDe1.jpg
CayBoDe1.jpg (3.66 KiB) Đã xem 1222 lần
BỒ Đề nhứt bá bát
Duyệt tội đẳng hà sa
Viện ly tam đồ khổ
Xuất- sắc biến liên hoa

Ái hà thiên xích lảng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Tạo cấp niêm Di Đà.
K24.jpg Ðen sach.jpg
K24.jpg Ðen sach.jpg (49.68 KiB) Đã xem 1219 lần
Tập tin đính kèm
K22.jpg chu tieu.jpg
K22.jpg chu tieu.jpg (142.14 KiB) Đã xem 1215 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Một đóa sen

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

1lotus01.jpg
1lotus01.jpg (57.4 KiB) Đã xem 1197 lần
Một đóa sen tinh khiết
Một tấm lòng vô ưu !
Đường trần muôn vạn nẻo
Nhất dạ tâm vô ưu..!!!
==
Một đóa sen vượt bùn
Một chí nguyện vượt mê
Đường trần muôn vạn nẻo
Cửa tam quan đường về.
====================


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Tiểu Kính
Tiểu Kính
tn_homepic_1193097028[1].jpg (64.78 KiB) Đã xem 1184 lần
Tiểu KÍNH
Hoa sen đã quí báu dường ẩy, thế nên trong sách Tánh mạng khuê chỉ có bài thơ khen tặng, đáng làm tấm gương trong sáng cho kẻ tu hành xem đó mà suy nghiệm.

Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên, .
Xuất ố nê trung sắc chuyền liên ;
Hành trực ngẫu không bổng hựu thục,
Tu hành diệu lý kháp như nhiên

Tạm dịch
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi.

Thật thế cây sen, tự bản thân và sự sinh thành của nó hàm súc một triết lý siêu mầu cao cả. Kẻ học đạo, nếu biết lấy đó làm tấm gương tu tiến thì quả Phật chẳng phải là khó được.

Ngay như hột sen, nào có khác hột giống Bồ đềể của ta, một khi đã gieo vào tâm thức thì không bao giờ mất hay hư hoại. Nó sẽ nảy nở nếu có đủ điều kiện về nhân duyên; ví bằng không gặp hoàn cảnh thuận tiện do ác nghiệp gây ra làm trở ngại thì nó vẩn nằm đó chớ không hề mất hay úng.

Đến khi gặp đủ nhân duyên, hột sen tự phá lấy lớp vỏ cứng và cố gắng không ngừng vượt lên. Mọc trong bùn đất hôi tanh nhưng nó không hể bị ô nhiễm, cố vượt cho ra khỏi lớp bùn để chui lên trong nước, càng vượt lên càng hoán cải hoàn cảnh chung quanh mình, biến lớp nước vẩn đục trở nên trong trẻo.

Như cây ấu hay các loại thủy thảo, khi vượt lên lớp đất lên đến lớp nước thì đã trổ bông kết trái rồi. Đến như cây sen thì không lẩy thế làm mãn nguyện; nó còn cổ gắng vượt lên cho khỏi lớp nước đó. Cũng không như cây bung súng kết hoa ngay trên mặt nước, cây sen vẫn tiếp tục vượt lên không trung, rồi khi cuộc tiến hoa viên mãn mới kết hoa để tươi nở dưới ánh sáng mặt trời, ban rải mùi hương ngào ngạt khắp nơi.

Cái lý tu hành cũng như thế. Muốn có cây sen trước hết phải có hột giống, cũng như người muốn thành Phật trước phải gieo hột giống Bồ đề, và cho được ươm hoa kết trái, cây sen phải từ dưới bùn mọc lên, cũng như con người phải từ cõi trần ô trược mà tu tiến lên thành Tiên thành Phật vậy.

Mặc dầu mọc trong bủn, cây sen không nhiễm bủn, trái lại còn hoàn cải nước đục thành trong, cũng như tu hành mặc dầu sống ở cõi trần, chung lộn với kế tục, thế mà đã không nhiễm trầm, đắm mê tục lụy, trải lại còn cảm hóa bao nhiêu người chung quanh mình quảy đầu hướng thiện, tinh tấn tu hành.

Sự sinh thành cây sen là cả một cuộc đời kiên nhẫn và cổ gắng. Nó phải vưọt qua ba lớp: bùn, nước và không khí mới trổ hoa, không khác công phu kẻ tu hành phải vượt qua khỏi tam giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới mới được hoàn toàn giải thoát.

Còn gì tươi đẹp và thơm tho bằng hoa sen khi mới nở, cũng nơi kẻ tu hành, ôi! còn gì tự tại an vui bằng khi trí tuệ khoát khai là mức rốt ráo của con đường tu tiến, là kết quả của bao nhiêu kiếp cố gắng và kiên nhẫn tu hành.

Do những đức tánh siêu mầu hơn các loại hoa mà Hoa sen được Phật tử quí trọng tôn kính.

Ý nghĩa của Hoa sen thật lả sâu xa cao cả.

Vương Kim PHAN BÁ CẦM

(đăng trong Vạn Hạnh số 4 –1965)


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
======
Lẽ đạo trong trời đất
Thật vô tận vô biên !
Pháp môn trong trời đất
Đếm không thể hết cùng
==
Muôn màu muôn sắc pháp
Vạn loại vạn Pháp muôn
Rèn tâm rỏ lý đạo.!!!
Đuốc tuệ soi khắp cùng.

== kinhle kinhle kinhle
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Jan1.jpg
Jan1.jpg (9.94 KiB) Đã xem 1122 lần
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi.
JAN4.JPG
JAN4.JPG (13.03 KiB) Đã xem 1119 lần
KIM THÂN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
viewtopic.php?f=53&t=315&p=5332#p5332


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Ngắm đóa sen, ẩn tàng thanh tịnh
Vượt khỏi bùn tìm chốn thanh cao
Lòng chúng sanh khi tỉnh chiêm bao
Vượt thoát khổ tìm vào thanh thoát
==
Ngắm đóa sen thêm lòng thành kính
Hương dịu dàng tỏa thấm lòng người
Bồ đoàn pháp thiền tâm của phật.
Ngai pháp tòa đở gót quan âm .!!!
==
Mang nguồn vui cho vạn chúng sanh
Lòng thành kính cúng dường tam bảo
Mượn sen hồng truyền trao pháp đạo
Khắp nhân gian áo nảo không còn .

======================
Tập tin đính kèm
Đóa Hoa Sen
Đóa Hoa Sen
hoasen-013-large[1].jpg (122.35 KiB) Đã xem 1123 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

LIÊN HOA
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi.
JAN2.JPG
JAN2.JPG (19.87 KiB) Đã xem 1116 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách