THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

nhampl đã viết:như vậy theo quý vị đúng nghĩa là như thế nào ! PL nghe nói :y kinh thuyết pháp thì oan ba đời chư Phật ,mà ly kinh thuyết pháp thì đồng ma thuyết !ở đây chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm tu học mà thôi !đương nhiên nếu ai lạc tà kiến thì bị đọa ,điều này không chừa một ai !PL đã lỡ chọn tà hạnh thì PL này tự nhận quả thôi !quý vị khỏi phải lo cho PL này !PL thiển nghĩ Phật cũng chẳng lo cho PL được !Bổn Sư cũng chỉ là bậc Đạo Sư của PL này thôi !đọa thay không chỉ PL này biết ! KÍNH
Không phải là lo cho PL mà là Không Muốn Tà Kiến Hưng Thịnh.

Như có người mang thuốc độc phát cho mọi nguời thì người có trí cần phải ngăn cản.

Tự bản thân của PL lầm thì Nhân Quả PL tự chịu là lẽ đương nhiên nhưng nếu PL gieo rắc Tà Kiến cho người khác lầm theo thì lại là việc khác.

Y Kinh Giải Nghĩa Tam Thế Phật Oan

Ly Kinh Nhất Tự Đồng Ma Thuyết


Thà Là Y Kinh còn hơn Là Ly Kinh.

Y Kinh thì chẳng mắc tội còn Ly Kinh thì hủy mất căn lành.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

cũng chỉ vì thấy tà kiến hưng thịnh mà PL nói sơ thế thôi !tới đây PL cũng xin mạn phép ngưng trình bày kiến giải của PL !vì nó là vô sư trí mọi người tự lo !cũng xin quý vị đừng nói "THÀ" mà cứ tinh tấn tu học . Cổ nhân đã nói " ba đời không trồi sụt QUẢ VỊ PHẬT ắt có ngày ! KÍNH!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ai ở đây mà nói mê vậy hả ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

cũng chỉ vì thấy tà kiến hưng thịnh mà PL nói sơ thế thôi !tới đây PL cũng xin mạn phép ngưng trình bày kiến giải của PL !vì nó là vô sư trí mọi người tự lo !cũng xin quý vị đừng nói "THÀ" mà cứ tinh tấn tu học . Cổ nhân đã nói " ba đời không trồi sụt QUẢ VỊ PHẬT ắt có ngày ! KÍNH!

tới đây còn nói mê còn no'i ngộ nữa sao .
Mê và Ngộ đều xuất phát từ một cái bờ .
Y Kinh Giải Nghĩa Tam Thế Phật Oan

Ly Kinh Nhất Tự Đồng Ma Thuyết

Thà Là Y Kinh còn hơn Là Ly Kinh.

Y Kinh thì chẳng mắc tội còn Ly Kinh thì hủy mất căn lành.
Mô phật ............ cái này thì mỗi người tự hiểu .

nên nhớ rằng thuyền không đáy có thể chở rất là nhiều người .
trong bô phim Tây Du Ký đạo diễn Ngô Thừa Ân đã dựng lên một cái cảnh ,lấy một cái thuyền không đáy đễ chỡ thầy trò đường tăng qua sông .duy chỉ có một người không ngồi trên chiếc thuyền đó mà thôi .đó chính là Tôn Ngộ Không .
vì : Tôn Ngộ không = Chơn Tâm .


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Bệnh nặng mà không thuốc ... chết .
Bệnh nặng dù có thuốc mà dùng thuốc không đúng ... chết.
Bệnh nặng dù có thuốc mà đọc lộn toa thuốc : Trừ tiêu chảy đọc lộn thành phá táo bón ... chết.

Tướng tướng đều hiển bày
Một thể Kim Cang chắc
Tướng thuận thể Kim Cang
Thuốc bệnh dùng đúng liều


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Chuyện mới bắt đầu !


Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

caunguyen

Tâm chú "Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm" người tu nên học thuộc và trì chú này để hộ thân:

Nam Mô Lăng Nghiêm Lăng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 Lần)

Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạt Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể
Bạt Xà Ra Bàn Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Ba Ha. (21 Lần)

Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát
Sửa lần cuối bởi Cai Gi -Doc Sao Nua vào ngày 24/05/11 19:35 với 1 lần sửa.


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Tôi là tôi ! tôi ko là QCK !


DHC
Bài viết: 18
Ngày: 08/06/11 07:54
Giới tính: Nam
Đến từ: hanoi

Re: THÔI ĐỪNG NÓI MÊ!

Bài viết chưa xem gửi bởi DHC »

Chanhientam đã viết:Câu đó kinh Lăng Nghiêm nói là như vầy : Như Lai ngược dòng trở lại. Vị Bồ tát thì thuận dòng đi tới giác ngộ vào chỗ giao tiếp với nhau. Gọi là đẳng giác.

Thiền sư Hàm Thị - một loại nanh vuốt trong nhà thiền - bàn rằng :
Từ NHÂN vào QUẢ, gọi là thuận dòng. Từ QUẢ vào NHÂN gọi là ngược dòng. Quả vị của Như Lai đã chứng đến cùng tột, nhưng do nghĩ đến chúng sanh còn luân hồi, nên thị hiện hóa thân và báo thân. Từ cảnh giới chân thật vắng lặng mà vào biển sanh tử. Đó là ngược biển. Bồ tát y lời dạy của Như Lai từ biển sanh tử phát căn bản trí, trải qua 5 ngôi vị tu hành (thập tín, thập trụ v.v...) cho đến Đẳng giác, ấy là thuận hành. Thuận nghịch đều đến mé giác, nên gọi là vào chỗ giao tiếp với nhau. Diệu giác tức là Phật. Phật từ ngược dòng này, Bồ tát từ thuận dòng này, nên gọi là Đẳng giác.
Như vậy chữ thuận dòng ở đây, mang ý nghĩa ngược dòng sanh tử để hoàn tịnh. Còn chữ ngược dòng lại mang ý nghĩa thuận dòng sanh tử để độ chúng sanh.

Hành giả đang trên đường tu hành. Hiện đời có rất nhiều cấp độ.
Cái niệm Như Lai nói đây, vẫn có thể chỉ cho nhất niệm vô sanh mà Nhà thiền hay nói là kiến tánh đó. Với hạng đó vẫn có lúc thuận dòng sanh tử để độ chúng sanh (thỏng tay vào chợ). Nhưng dù là độ chúng sanh đi nữa, thì cái độ đó, cái chính vẫn là để thanh lọc những nhiễm ô ẩn sâu trong tâm mình. Bởi nó chỉ hiện khi đối duyên xúc cảnh (nói nôm na là đủ duyên). Vì thế phải thuận dòng độ sanh là vậy. Môt công mà hai việc.
Nhìn chung, trước khi là bậc toàn giác, tất cả chúng ta đều là kẻ đang ngược dòng hoàn tịnh. Thân!

Ghi chú : Phần trên trích trong kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TRỰC CHỈ - tác giả thiền sư Hàm Thị - Bản dịch của Hòa thượng Thích Phước Hảo. Hiền Tâm có bản gốc bằng tiến Hán nữa. Nếu không có gì khiếu nại thì thôi. Nếu có Ht sẽ lật tìm bản chữ Hán coi lại. Nhưng Ht nghĩ thầy Phước Hảo dịch đoạn này chính xác.
Do vậy trước khi tu thì hành giả thường hay phát đại nguyện độ sanh, nguyện này là để xác quyết trong nhân tâm hành giả về con đường tu hành, nhưng nguyện này là từ tư duy ý chí phát ra nên năng lực không lớn.
Còn khi đã rõ con đương tu rồi thì đại nguyện tự lưu xuất từ bản tâm của hành giả (thực ra chẳng của riêng ai cả), nguyện mà như không nguyện, ai đến đó cũng đều có nguyện này vì nói là nguyện chứ nó cũng là con đường phải đi, không phải tư ý chí phát ra, đại nguyện này chắc chắn có thành tựu.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách