THẬP NGUYỆN - MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

THẬP NGUYỆN - MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN

Nhứt giả kính lễ chư Phật

Nhị giả xưng tán Như Lai

Tam giả quảng tu, cúng dường

Tứ giả sám hối nghiệp chướng

Ngũ giả tùy hỷ công đức

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân

Thất giả thỉnh Phật trụ thế

Bát giả thương tùy Phật học

Cửu giả hằng thuận chúng sinh

Thập giả phổ giai hồi hướng.


MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1) Nghĩ đến thân thể, không cầu không bệnh hoạn, vì không bệnh hoạn thì tham dục dễ sanh.

2) Ở đời không cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy

3) Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học dễ vượt bực, sai lệch.

4) Sự nghiệp đừng mong không chướng ngại, vì không chướng ngại thì chí nguyện không kiên cường.

5) Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng xem thường, kiêu ngạo

6) Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7) Với người đừng mong chiều chuộng, vì được chiều chuộng thì dễ sanh kiêu căng.

8) Thi ân đừng cầu đền trả, vì cầu đền trả là có ý mưu toan

9) Thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhứng tay thì tâm trí mờ ám.

10) Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oan oan tương báo kéo dài.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách