PHẬT A DI ĐÀ

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: PHẬT A DI ĐÀ

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa
Tập tin đính kèm
AMTF5.jpg
AMTF5.jpg (43.06 KiB) Đã xem 1022 lần
watermark.php.jpeg
watermark.php.jpeg (330.22 KiB) Đã xem 781 lần
f-amitabha-2.jpg
f-amitabha-2.jpg (140.11 KiB) Đã xem 770 lần
jyjyj.gif
jyjyj.gif (36.94 KiB) Đã xem 771 lần


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: PHẬT A DI ĐÀ

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

A Mi Đà Phật

kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
96966096.vN5Gy8aM.jpg
96966096.vN5Gy8aM.jpg (52.19 KiB) Đã xem 766 lần
2459091470100051480S600x600Q85.jpg
2459091470100051480S600x600Q85.jpg (35.04 KiB) Đã xem 770 lần
psp_amtf.jpg
psp_amtf.jpg (14.57 KiB) Đã xem 769 lần
2.gif
2.gif (902.13 KiB) Đã xem 773 lần


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: PHẬT A DI ĐÀ

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

mời các bạn vào room LangAdida để cùng niệm Phật tangbong
Tập tin đính kèm
005.jpg
005.jpg (148.92 KiB) Đã xem 757 lần
wallpaper_giant_buddha.jpg
wallpaper_giant_buddha.jpg (132.25 KiB) Đã xem 753 lần
sixin.jpg
sixin.jpg (246.09 KiB) Đã xem 754 lần
lin_03.jpg
lin_03.jpg (635.69 KiB) Đã xem 752 lần


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: PHẬT A DI ĐÀ

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Tập tin đính kèm
P2260189.JPG
P2260189.JPG (1.65 MiB) Đã xem 778 lần
f-amitabha-6.jpg
f-amitabha-6.jpg (111.93 KiB) Đã xem 748 lần
20094105101961294.jpg
20094105101961294.jpg (59.86 KiB) Đã xem 749 lần
XiFanSanSheng.jpg
XiFanSanSheng.jpg (66.33 KiB) Đã xem 752 lần
phat_311267496499.jpg
phat_311267496499.jpg (28.23 KiB) Đã xem 748 lần


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách