NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
hinhphatvathanhchung80_jpg.jpg
hinhphatvathanhchung80_jpg.jpg (179.87 KiB) Đã xem 5521 lần


Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

70 Ảnh kim Thân Đức Phật A Di Đà

viewtopic.php?f=53&t=315&p=5758#p5758

Kính Thỉnh Chư Tôn Đức và Kính mời Đại Chúng đến xem trang trên 70 Ảnh kim Thân Đức Phật A Di Đà

Ảnh kim Thân A La Hán
viewtopic.php?f=11&t=380&st=0&sk=t&sd=a


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Lỗi lầm mà chúng ta thường phạm phải là thích được kẻ khác khen ngợi, tâng bốc. Nếu có kẻ khen mình một tiếng, thì liền có cảm giác lâng lâng, bay bổng. Mê muội như thế thì làm sao thành Phật? Chính mình mà mình còn không rõ biết, cứ mập mờ!
Nếu bạn có thể trì Giới, tu Ðịnh, khai trí Huệ, thì bạn sẽ chẳng động tâm khi bị chửi mắng hay được khen ngợi. Ai nguyền rủa bạn, lòng bạn chẳng hề tức tối; ai khen ngợi bạn, lòng bạn cũng chẳng chút vui thích! Thật ra, chửi hay khen chỉ là một thứ "gió" của thế gian. Có câu rằng:

"Bát phong xuy bất động."

Nghĩa là không bị tám thứ "gió" làm giao động.

Tám thứ "gió" ấy là gì? Ðó là tâng bốc (xưng), chê cười (ky), đau đớn (khổ), vui sướng (lạc), lợi lộc (lợi), suy vi (suy), chửi mắng (hủy), và khen ngợi (dự).

Nếu bạn để tám thứ "gió" này làm cho tâm trí giao động, tức là nền tảng của bạn chưa được vững vàng. Nền tảng của con người là gì? Là đức hạnh!

Người không đủ đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ lớn lắm, vô minh cũng rất nặng nề. Nếu có đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ tiêu tan, vô minh sẽ biến thành trí huệ. Do đó, chúng ta tu hành thì cần phải vun bồi đức hạnh.
Tập tin đính kèm
Copy of TenThousandRepentViet_L.jpg
Copy of TenThousandRepentViet_L.jpg (19.69 KiB) Đã xem 4584 lần


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... _Phat_Giao
trang này nhìu hình Phật đẹp lắm tangbong
http://dharmasound.net/
học tiếng Hoa tiếng Hán


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Tiểu chân thành đa tạ laitutran247 đã giúp cho tiểu xem được trang này nhiều hình Phật đẹp lắm !
tangbong tangbong tangbong
ĐẠI BI Xuất Tượng
00 Dai Bi.gif
00 Dai Bi.gif (15.36 KiB) Đã xem 4448 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
0ypaxx0nw5g8mk4lb7k.jpg
0ypaxx0nw5g8mk4lb7k.jpg (317.1 KiB) Đã xem 4458 lần


Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

ĐẠI BI Xuất Tượng
viewtopic.php?f=53&t=315&p=6753#p6753


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
beyeu3nam
Bài viết: 38
Ngày: 07/04/08 20:37
Giới tính: Nữ
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: .....

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi beyeu3nam »

wow mấy hình Phật này hiếm cóa lắm ...ở đây có quá trời đẹp qa' tangbong


"Lạnh chết, không phan duyên
Đói chết, không hóa duyên
Nghèo chết, không cầu duyên
Tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên
Chúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ này
Xả mạng vì Phật sự
Tạo mạng vì tăng sự
Chánh mạng vì bổn sự
Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự
Luôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

LỄ HỘI NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH.
Giới thiệu những sinh hoạt, ngày lễ Phật giáo và văn hóa dân tộc như hội hè đình đám địa phương có dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo.

viewtopic.php?f=60&t=228&st=0&sk=t&sd=a

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]4 khách