Xá Lợi

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tổ nào có lưu lại xá lợi xin Kimcang cho biết tên... Thiền Tông + Tịnh Độ Tông ???
Tất cả các vị Tổ Thiền Tông Ấn Độ đều có để lại Xá Lợi chỉ trừ Ngài Ca Diếp Vì Ngài Ca Diếp Không Có Thị Hiện Nhập Niết Bàn.

Tổ Tịnh Độ Trung Hoa thì từ Ngài Sơ Tổ Huệ Viễn cho đến Tổ Ấn Quang đều có để lại Xá Lợi.

Tổ Thiền Tông thì như trong lịch sử thiền tông Trung Hoa đều có nói rất rõ ràng các Tổ để lại Xá Lợi.
CHỈ CÓ 1 SỐ RẤT ÍT TỔ SƯ CÓ ĐỀ CẬP CÓ XÁ LỢI, PHẦN LỚN KHÔNG CÓ NÓI, SAO KIMCANG DÁM XÁC QUYẾT LÀ TỔ NÀO CŨNG PHẢI LƯU XÁ LỢI?
Trong Kinh A Bộ (Nikaya) đều nói rất rõ ràng tất cả các vị A La Há đều có để lại Xá Lợi.

Như là các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cùng với 500 vị Tỳ Kheo Ni,
Chưa nghe nhưng cũng không có nghĩa là không có.
Nhưng bạn DCt có thấy nghe việc đó chưa.

Trái lại việc các Tổ để lại Xá Lợi thì Kinh Luận Ngữ Lục đều có ghi rõ

Thời nay Tà sư thuyết pháp như các sông Hằng mà lúc nào hễ thêu xong cũng có mấy cục cục đó hết. Ở đây không phủ nhận có Xá Lợi thật, không phải hễ tâm thanh tịnh là có Xá Lợi. Tất cả Phật sự đều nhắm hướng chúng sanh đến sự giác ngộ, chẳng phải ở đó khẳng định ai có Xá Lợi đều là Chân Tu hết.
dct hỏi thử, nếu có người để một viên sỏi màu nhỏ vào trong tủ kiến, trưng trên bàn thờ Phật trong chùa, bên dưới dán giấy ghi là... Xá Lợi của Thích ...... Liệu Kimcang có thể phân biệt được đó là thật hay giả chăng. Đây chỉ nói là ... người giả tạo
Có cách thử Xá Lợi Thật Giả Xá Lợi Giả.

Xá Lợi Phật Có Công Năng Kỳ Diệu Không Phải Là Vật Thường Như Thế Gian.

Nhiều Người Cùng Chiêm Bái Xá Lợi Mỗi Người Thấy Xá Lợi Có Màu Sắc Khác Nhau.

Có Người Đến Chùa Thấy Xá Lợi Tự Nhiên Mừng Phát Khóc.

Vật Giả Tạo Không Có Công Năng Đó.
Thời kì Mạt Pháp cuối cùng, Phật Pháp diệt tận. Lúc đó Phật Pháp là gì chúng sanh còn không biết nữa huống chi Xá Lợi. Duy chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể cứu.
[/quote]

Kinh Bi Hoa Nói Khi Mà Chánh Pháp Diệt Thì Xá Lợi Phật Sẽ Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh.

Kinh Bi Hoa nói Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có Phát Nguyện Rằng Xá Lợi Của Ngài Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Trong 1000 A Tăng Kỳ Kiếp Rồi Mới Tụ Lại Thành Một Nơi Mà Tan Biến Hết.

Đây Là Một Trong Các Nguyện Mà Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phát Ra Trước Đức Phật Bảo Tạng.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

kimcang đã viết:
Kinh Bi Hoa Nói Khi Mà Chánh Pháp Diệt Thì Xá Lợi Phật Sẽ Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh.

Kinh Bi Hoa nói Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có Phát Nguyện Rằng Xá Lợi Của Ngài Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Trong 1000 A Tăng Kỳ Kiếp Rồi Mới Tụ Lại Thành Một Nơi Mà Tan Biến Hết.

Đây Là Một Trong Các Nguyện Mà Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phát Ra Trước Đức Phật Bảo Tạng.
"Làm lợi ích" không có nghĩa là "đạt lợi ích tối thượng, viên mãn".
"Làm lợi ích" chính là vì xá lợi Phật do thần lực của Phật và đạo lực của Phật kết tụ mà thành, nên có năng lực tùy duyên làm phát sanh tâm hoan hỷ hướng về Phật pháp của chúng sanh, lại chúng sanh nào cung kính lễ bái cúng dường xá lợi thì sẽ nương theo đó mà có vô lượng công đức để LÀM NỀN TẢNG tin nhận và tu học thâm sâu hơn trên con đường đạo pháp.
Vậy thì, "làm lợi ích" chính là dẫn dắt, hướng đạo, dẫn nhập và giúp tăng trưởng Đạo tâm, nhưng CHẲNG PHẢI PHẦN CHÍNH TRONG GIÁO PHÁP NHƯ LAI, CHẲNG PHẢI CHỖ CỐT LÕI, CHẲNG PHẢI CHỖ PHẬT MONG CHÚNG SANH AN TRỤ VẬY, VÌ NHƯ LAI MUỐN CHÚNG SANH NƯƠNG VÀO DIỆU PHÁP ĐỂ GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ MỚI LÀ TỪ TÂM NHƯ LAI CHÂN CHÍNH!

Lại nữa, đó là chỉ xét đến "XÁ LỢI PHẬT", NẾU CHẲNG PHẢI XÁ LỢI PHẬT THÌ CÀNG PHẢI XEM LẠI!

Đúng như đạo hữu DCT nói, THÔNG THƯỜNG Xá lợi từ Đạo lực của bậc Thánh kết tinh, là bằng chứng siêu tột của 1 vị trên đường tu, nhưng:
- Thứ nhất: mỗi vị Thánh có NHÂN DUYÊN RIÊNG, BỔN NGUYỆN RIÊNG, không hề ứng hiện HOÀN TOÀN GIỐNG NHAU, vì lẽ đó nên CÓ VỊ CÓ XÁ LỢI, CÓ VỊ KHÔNG CÓ XÁ LỢI, CÓ VỊ NGỒI TỊCH, CÓ VỊ ĐỨNG TỊCH, CÓ VỊ NẰM TỊCH, CÓ VỊ NHẢY TỪ TRÊN CÂY XUỐNG MÀ TỊCH, CÓ VỊ PHÓNG LỬA TAM MUỘI THIÊU THÂN TUÔN RA XÁ LỢI VÔ SỐ, CÓ VỊ THỊ HIỆN ĐỂ NHỤC THÂN BẤT HOẠI,... ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ XÁ LỢI LÀ BẰNG CHỨNG?

- Thứ hai: vì duyên hóa độ nên CÓ KHI VỊ NÀY ĐẨY CHỖ NÀY LÊN, HẠ CHỖ KIA XUỐNG, CÓ KHI VỊ KIA ĐẨY CHỖ NÀY XUỐNG, NÂNG CHỖ KIA LÊN, TRONG PHÁP CÒN VẬY, HUỐNG GÌ SỰ THỊ HIỆN TƯỚNG TRẠNG SAO CÓ THỂ NÓI AI CŨNG PHẢI CÓ XÁ LỢI MỚI ĐÚNG? Nếu nói vậy hóa ra NHỮNG BẬC KHÔNG CÓ XÁ LỢI KHÔNG XỨNG LÀM BẬC GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ, KHÔNG XỨNG DANH TỔ Ư? VÀ HỄ CÓ XÁ LỢI LIỀN LÀ TỔ, LÀ THÁNH Ư? COI CHỪNG NHẦM TO!!!

- Thứ ba: mạt pháp tà ma thủ đoạn ghê tởm, dựa trên tướng trạng mà luận xét Thánh phàm, THẬT LÀ CỰC KỲ NGUY HIỂM! Mình đã từng nghe 1 bọn tà đạo cặn bã đội lốt đạo Phật (mà lập đạo khác) nói là NGƯỜI TU CỦA ĐẠO NÓ CŨNG CÓ XÁ LỢI VÔ SỐ, VẬY THÌ DO MA CÓ XÁ LỢI CŨNG GỌI MA LÀ THÁNH, LÀ TỔ Ư??? Nên đúng như DCT nói: CÁI QUAN TRỌNG NHẤT CHÍNH LÀ PHÁP, CHẲNG PHẢI TƯỚNG LẠ!

Đúng là không phải bác tướng, KẺ BÁC TƯỚNG LÀ KẺ SI CUỒNG LÝ KHÔNG, LÀ BỆNH HOẠN TRONG PHẬT PHÁP, NHƯNG NƯƠNG TƯỚNG PHẢI CÓ TRÍ!
Xá lợi ĐA PHẦN là của chư Đại Thánh, hoặc người QUYẾT ĐỊNH SỚM THÀNH ĐẠI THÁNH (người tu Tịnh có thể có xá lợi, trong khi muốn có xá lợi thì trong nhà Thiền rất rất hiếm người có tư cách, vì CON ĐƯỜNG THÁNH ĐẠO CÓ SỰ CHẮC VÀ KHÔNG CHẮC, DỄ VÀ KHÓ KHÁC NHAU NHƯ TRỜI VỚI VỰC!). Nhưng KHÔNG THỂ CHỈ CĂN CỨ VÀO BAO NHIÊU ĐÓ! MÀ PHẢI XEM THỬ VỊ ĐÓ LÚC SỐNG CÓ DẠY CÁI GÌ, ĐÚNG CHÁNH PHÁP HAY KHÔNG, VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÓ CHỖ SIÊU XUẤT XỨNG VỚI TƯ CÁCH TỔ, THÁNH HAY KHÔNG MỚI DÁM TIN LÀ TỔ HAY THÁNH!

Ma có thể có thần biến, "Đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng ma quá đầu thượng...", vậy thì LÀM SAO CÓ THỂ LẤY TƯỚNG TRẠNG LINH DỊ CHO LÀ QUYẾT ĐỊNH LÀ THÁNH? CHỈ CÓ CÁI MA KHÔNG THỂ LÀM KHÁC: PHỈ BÁNG PHẬT PHÁP, NÊN CHỈ CÓ MA MỚI PHỈ BÁNG PHẬT PHÁP MÀ CÓ CÁC TƯỚNG TRẠNG LINH DỊ!!!
Vì người có tướng trạng linh dị trong đường tu ĐỀU PHẢI CÓ ĐẠO LỰC THÂM SÂU, HOẶC TÂM LỰC MẠNH MẼ HIẾM CÓ TRONG CHÁNH PHÁP, CÓ THỂ NÀO CÓ HẠNG PHỈ BÁNG PHẬT PHÁP MÀ CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ HAY KHÔNG? TRƯỜNG HỢP THỨ 2 LÀ DO MA LỰC CỦA ÁC MA HIỆN THÀNH, LÚC ĐÓ TƯỚNG THÌ TỐT MÀ PHÁP THÌ GHÊ TỞM, TÀ ĐẠO, nên NGƯỜI TRÍ TIN NHẬN HIỂU SÂU PHẬT PHÁP CÓ THỂ CÓ KHẢ NĂNG GẠN LỌC THÁNH VỚI MA KHÁ LÀ RÕ RÀNG, gọi là DÙNG ĐƯỢC CÁI "KÍNH CHIẾU YÊU" CỦA PHẬT PHÁP VẬY!

Vì vậy nên giáo pháp như Lai luôn nói là LẤY TRÍ VÀ PHÁP LÀM ĐẦU, LÀM CỐT LÕI, TƯỚNG TRẠNG LẠ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ XÁC CHỨNG THÊM, KHÔNG PHẢI LÀ PHẦN CHÍNH!
Kẻ có tướng lạ mà mở miệng tanh hôi tà thuyết thì có thể là Thánh chăng? Mở miệng chẳng vì lợi ích của Phật pháp, của chúng sanh, lại nói bậy phá pháp hại chúng, CÓ TƯ CÁCH NÀO LÀ THÁNH NHÂN CHĂNG???

Nên trong nhà Phật luôn gọi là "Đạo của trí tuệ", lại nói "phải tự thắp đuốc sáng lên mà đi"!

Xá lợi không dễ được, Đại Thánh mới có, hoặc kẻ tu Tịnh độ phải phẩm vị cao mới có, mà XÁ LỢI CŨNG ĐẸP XẤU TÙY THEO ĐẠO LỰC KHÁC BIỆT, cố nhiên có giá trị thù thắng của riêng nó: dẫn dắt Phật pháp, tăng trưởng nhân lành, chỉ trong 8 chữ này! ĐIỀU XÁC QUYẾT CUỐI CÙNG VÀ LỢI ÍCH CHÂN CHÍNH CHÍNH LÀ NƠI PHÁP VÀ SỰ TU HÀNH ĐẮC LỰC NƠI PHÁP VẬY!

Cần phải cẩn trọng, có con mắt trạch pháp!
Kính.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

"Làm lợi ích" không có nghĩa là "đạt lợi ích tối thượng, viên mãn".
Tu Hành Bồ Tát Đạo Thì Phải Hành Đủ Phước Trí.

KC Không Phải Là Chấp Tướng Về Xá Lợi Mà Cố Nói Mãi Về Xá Lợi Phật Nhưng Vì KC Muốn Cho Mọi Người Hiểu Rõ Việc Chiêm Bái Và Cúng Dường Xá Lợi Phật Có Lợi Ích Như Thế Nào.

Thấy Xá Lợi Phật Thì Như Là Thấy Phật Hiện Tiền.

Cúng Dường Xá Lợi Đồng Như Hiện Tiền Cúng Dường Phật, Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Phước Đó Còn Hơn Là Lễ Bái Cúng Dường Vô Lượng Vị A La Hán, Duyên Giác Trong Trăm Ngàn Kiếp.

Qua Đó Mà Thấy Rằng Nhân Duyên Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật Rất Là Thù Thắng Không Thể Nghĩ Bàn.

Kinh Bi Hoa Là Kinh Nói Về Bổn Nguyện Nhân Duyên Phát Tâm Của 3000 Đức Phật Trong Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp, Hiện Tại Hiền Kiếp, Vị Lai Tinh Tú Kiếp Và Cũng Nói Bổn Nguyện Nhân Duyên Phát Tâm Của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Động, Đức Phật Thiện Đức Và Vô Lượng Bất Khả Tư Nghì Chư Phật Và Các Vị Đại Bồ Tát Như Là Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Hư Không Tạng Và Vô Lượng Bất Khả Tư Nghì Chư Đại Bồ Tát Trong 10 Phương.

Tất Cả Chư Phật Bồ Tát Đó Đều Là Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Lúc Ban Đầu Khuyên Phát Bồ Đề Tâm.

Mỗi Mỗi Đức Phật Có Hạnh Nguyện Sai Biệt Nhưng Hạnh Nguyện Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có Chổ Thù Thắng Rất Đặc Biệt Đó Là Sau Khi Ngài Thị Hiện Nhập Niết Bàn Thì Phân Thân Xá Lợi Sẽ Tồn Tại Trong 1000 A Tăng Kỳ Kiếp Trong Khắp 10 Phương Mà Làm Phật Sự.

Xá Lợi Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì 3 Đại Tam Tai Không Thể Hoại Và Hơn Nữa Lúc Chánh Pháp Diệt Tận Thì Xá Lợi Sẽ Làm Nơi Quy Y Cho Chúng Sanh.

Ngài Có Phát Nguyện Rằng Hễ Chúng Sanh Nào Thấy Xá Lợi Của Ngài Mà Cung Kính Cúng Dường Xá Lợi Thì Đều Sẽ Được Thành Phật Trong Đời Vị Lai.

Tu Hành Đúng Là Phải Có Trí Tuệ Nhưng Sự Tướng Cũng Rất Quan Trọng Chỉ Cầu Trí Tuệ Mà Không Trọng Sự Tướng Thì Khó Tiến.

Người Tu Tịnh Độ Lại Càng Cần Phải Tu Phước Thêm Nhiều.

Niệm Phật Là Chánh Nhưng Nếu Có Duyên Lành Được Chiêm Bái Xá Lợi Thì Chẳng Nên Bỏ Qua Vì Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Đồng Như Cúng Dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hiện Tiền Và Phước Kia Còn Hơn Cúng Dường Vô Lượng Vị A La Hán, Duyên Giác.

KC Rãnh Rổi Thì Sẽ Đánh Bài Kinh Bi Hoa Cho Các Bạn Đọc Để Hiểu Rõ Thêm Về Nhân Duyên Phát Tâm Của 3000 Đức Phật Trong Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp, Hiện Tại Hiền Kiếp, Vị Lai Tinh Tú Kiếp, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Chư Đại Bồ Tát.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

Quý vị nên tu hành tinh tấn đi! Hơi đâu mà lại đi tranh luận vô bổ như thế, càng tu thì tâm phải càng thanh tịnh và càng sáng thì mới phải chứ??? Tôi thấy các bạn dành nhiều thời gian để tranh luận hơn thua, lúc nào cũng cho mình là đúng, người khác là sai! Thì có tranh luận mãi cũng chẳng đi đến đâu, quý vị nên học chữa Nhẫn rồi tu, thật buồn cho các diễn đàn Phật Giáo, vào đến nơi là thấy tranh luận hơn thua #-o !

Hãy ôn hòa mà cùng nhau xây dựng Phật Giáo cho càng ngày càng phát triển thì đó mới là những người đệ tử chân chính của Phật, chứ hơi đâu dùng trí tuệ non kém của mình suốt ngày đi tranh luận, thì quý vị đang tu theo Phật, hay là đang đi bán Tôm Cá ở ngoài chợ đây???

Vài lời góp ý!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

khang đã viết:Quý vị nên tu hành tinh tấn đi! Hơi đâu mà lại đi tranh luận vô bổ như thế, càng tu thì tâm phải càng thanh tịnh và càng sáng thì mới phải chứ??? Tôi thấy các bạn dành nhiều thời gian để tranh luận hơn thua, lúc nào cũng cho mình là đúng, người khác là sai! Thì có tranh luận mãi cũng chẳng đi đến đâu, quý vị nên học chữa Nhẫn rồi tu, thật buồn cho các diễn đàn Phật Giáo, vào đến nơi là thấy tranh luận hơn thua #-o !

Hãy ôn hòa mà cùng nhau xây dựng Phật Giáo cho càng ngày càng phát triển thì đó mới là những người đệ tử chân chính của Phật, chứ hơi đâu dùng trí tuệ non kém của mình suốt ngày đi tranh luận, thì quý vị đang tu theo Phật, hay là đang đi bán Tôm Cá ở ngoài chợ đây???

Vài lời góp ý!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lời Trên Đây Cũng Là Tranh Luận Rồi

Nếu Mà Thật Nhẫn Thì Đã Vô Ngôn
.


Trong Đạo Phật Không Cấm Sự Luận Giải Về Phật Pháp.

Tu Hành Mà Không Có Sự Luận Giải Thì Không Sáng Nghĩa.

Không Biết Phân Chánh Tà, Không Thể Hiểu Thông Lý.

Trong Truyền Thông Phật Giáo Tây Ấn Độ Xưa Và Tây Tạng Hiện Nay Ở Trong Các Tu Viện Thì Chư Tăng Ngày Nào Cũng Có Sự Luận Giải Về Phật Pháp.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật...

Khang lúc nào cũng DĨ HÒA VI QUÝ thì làm sao phát triển trên con đường Trí Huệ...nhất là đã lên diễn đàn rồi thì càng không thể ..."ngồi yên" mà phải ra sức học hỏi..

Kimcang:
Tất cả các vị Tổ Thiền Tông Ấn Độ đều có để lại Xá Lợi chỉ trừ Ngài Ca Diếp Vì Ngài Ca Diếp Không Có Thị Hiện Nhập Niết Bàn.
Một vài vị thì có nghe qua... còn phần đông chưa hề nói đến sao Kimcang chắc là mỗi tổ đều có lưu lại Xá Lợi...
Vậy thì bằng chứng Xá Lợi của tất cả các vị Tổ Thiền đâu ???
Tổ Tịnh Độ Trung Hoa thì từ Ngài Sơ Tổ Huệ Viễn cho đến Tổ Ấn Quang đều có để lại Xá Lợi.
dct đọc lịch sử của 13 vị tổ chỉ không hơn 4 vị là có Xá Lợi các vị, còn lại không hề đề cập đến là có Xá Lợi, đã dct nói rồi, sao kimcang xác quyết là mỗi vị đều lưu lại Xá Lợi...

Chư Tổ Tịnh Tông, tuy không phải là cách "Trao y bát" như Thiền Tông, nhưng được người đời xưng là Tổ CHÍNH LÀ VÌ NƯƠNG THEO CÔNG HẠNH,GIÁO PHÁP VÀ SỰ HOẰNG DƯƠNG TỊNH ĐỘ CỦA MÌNH mà được tôn xưng làm Tổ.... chứ CHẲNG PHẢI NƯƠNG VÀO XÁ LỢI MÀ TÔN XƯNG LÀM TỔ.
Kimcang có biết lịch sử nào nói 13 vị Tổ Tịnh Tông đều lưu Xá Lợi lại hết không ???

A Di Đà Phật...
Thảo luận trên sự học hỏi..
Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Một vài vị thì có nghe qua... còn phần đông chưa hề nói đến sao Kimcang chắc là mỗi tổ đều có lưu lại Xá Lợi...
Vậy thì bằng chứng Xá Lợi của tất cả các vị Tổ Thiền đâu ???
Tổ Thiền Tông Thì Như Trong Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng Của Ht Thích Thanh Từ Soạn Có Nói Rõ ràng.

Cận Đại Thì Có Tổ Hư Vân, HT Quảng Khâm, HT Tuyên Hóa (Là Đệ Tử Nối Pháp Của Tổ Hư Vân)
dct đọc lịch sử của 13 vị tổ chỉ không hơn 4 vị là có Xá Lợi các vị, còn lại không hề đề cập đến là có Xá Lợi, đã dct nói rồi, sao kimcang xác quyết là mỗi vị đều lưu lại Xá Lợi...
KC Nói Là Các Vị Lưu Lại Xá Lợi Chứ KC Không Có Nói Là Xá Lợi Hiện Nay Còn Thấy Được.

Như Trong Kinh Bộ Nói Tất Cả Các Vị A La Hán Đệ Tử Của Đức Phật Đều Có Để Lại Xá Lợi Nhưng Hiện Nay Thì Phái Đoàn Phật Giáo Tây Tạng Chỉ Có Xá Lợi Của Ngài A Nan, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề Mà Thôi Còn Xá Lợi Của Cả Hơn Ngàn Vị A La Hán Khác Thì Không Nghe Nói Đến.

Có Thể Là Được Cất Giữ Ở Tại Các Tu Viện Nào Đó Chăng?
Chư Tổ Tịnh Tông, tuy không phải là cách "Trao y bát" như Thiền Tông, nhưng được người đời xưng là Tổ CHÍNH LÀ VÌ NƯƠNG THEO CÔNG HẠNH,GIÁO PHÁP VÀ SỰ HOẰNG DƯƠNG TỊNH ĐỘ CỦA MÌNH mà được tôn xưng làm Tổ.... chứ CHẲNG PHẢI NƯƠNG VÀO XÁ LỢI MÀ TÔN XƯNG LÀM TỔ.
Đúng Không Phải Là Lưu Lại Xá Lợi Mà XưnG Là Tổ Nhưng Chính Là Vì Có Xá Lợi Cho Nên Mới Biết Là Tu Hành Đắc Đạo Quả.

Phàm Phu Tăng Hay Phật Tử Tại Gia Bình Thường Có Ai Để Xá Lợi Lại Hay Không?


Xá Lợi Của Chư Tổ Trung Hoa Thì Chắc Phải Đi Qua Trung Hoa Mới Có Thể Thấy.

Như Ngài Cưu Ma La Thập Trước Khi Viên Tịch Có Nói Rằng Nếu Như Mà Kinh Điển Do Ngài Dịch Ra Từ Phạn Sang Hán Mà Không Có Sự Sai Sót Thì Sau Khi Hỏa Táng Thân Ngài Thì Cuống Lưỡi Của Ngài Không Cháy.

Như Trong Kinh Di Lặc Thượng Sanh Đâu Xuất Có Nói Ngài Di Lặc Thị Hiện Nhập Niết Bàn Toàn Thân Xá Lợi Nhưng Mà Hiện Nay Chẳng Có Ai Biết Xá Lợi Của Ngài Di Lặc Ở Đâu Cả.

Hình Như Là Bạn DCT Có Sự Nhầm Lẫn KC Chỉ Nhấn Mạnh Về Xá Lợi Phật Mà Thôi Chứ Không Phải Là Xá Lợi Của Chư Thánh.

Ý Của KC Là Muốn Cho Mọi Người Biết Ai Có Nhân Duyên Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Đừng Bỏ Qua Kẻo Mà Mất Đi Duyên Lành Gieo Trồng Vô Lượng Phước Đức.

Có Lý Mà Không Sự Đó Là Lý Rỗng

Có Sự Mà Không Lý Thì Là Sự Mù

Tu Hành Thì Lý Sự Phải Viên Thông Cho Nên Có Nhân Duyên Gieo Trồng Đại Phước Đức Thì Chớ Bỏ Qua.

Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật Dạy Rất Rõ Ràng Tại Sao Mà Phải Xây Tháp Cúng Dường Xá Lợi.

Như Trong Kinh Có Nói Rằng Có Một Người Vào Thời Phật Xuất Gia Tu Hành Chứng Quả A La Hán Nhưng Mà Ngài Xá Lợi Phất Quán Sát Nhân Duyên Thì Thấy Trong 84,000 Đại Kiếp Thì Người Đó Không Có Nhân Duyên Với Phật Pháp.

Đức Phật Nói Rằng Đời Vô Lượng Kiếp Đời Quá Khứ Của Người Này Từng Là Một Con Ruồi Do Vì Bay Theo Một Cục Phân Trôi Trên Dòng Sông Chảy Chung Quang Một Tháp Thờ Xá Lợi Phật Mà Thành Tựu Căn Lành Nhiễu Tháp Xá Lợi.

Như Con Ruồi Mà Còn Gieo Trồng Được Căn Lành Với Phật Pháp Nói Chi Là Làm Người Mà Có Tâm Hoan Hỷ Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Kimcang
Hình Như Là Bạn DCT Có Sự Nhầm Lẫn KC Chỉ Nhấn Mạnh Về Xá Lợi Phật Mà Thôi Chứ Không Phải Là Xá Lợi Của Chư Thánh.
dct cũng chưa từng chê người cúng dường Xá Lợi bao giờ cả...

.....Kimcang:
Tất Cả Các Vị Tổ Thì Vị Nào Cũng Có Để Lại Xá Lợi Cả.

Y Theo Trong Kinh Luận Dạy Thì Hễ Ai Tu Chứng Quả Thánh Thì Đều Có Để Lại Xá Lợi Cả.
...dct:
* Rất rất nhiều Tổ Sư không hề để lại viên nào hết. Không phải vị nào cũng để lại Xá Lợi
* Có nhiều người cả đời chẳng tu chứng Thánh Quả gì ráo mà khi vãng sanh lại có Xá Lợi. Có rất nhiều hóa thân Bồ Tát, Phật vãng sanh chẳng để lại viên nào.
Vấn đề là ở chỗ đó...

Kể từ sau bài trả lời đầu tiên đó ... kimcang gáng ép cho dct không tán thán việc cúng Xá Lợi bằng cách dẫn chứng các kinh điển từa lưa hết...

như bài vừa rồi dct vừa viết cũng không đề cập đến việc cúng dường Xá Lợi mà chỉ đề cập đến việc Kimcang nói:

1. Tổ nào cũng lưu Xá Lợi.
2. Hễ ai tu chứng đều có Xá Lợi.


Nhưng Kimcang lại một lần nữa đề cập đến việc CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI nữa...

Kimcang nói " Tất Cả Các Vị Tổ Thì Vị Nào Cũng Có Để Lại Xá Lợi Cả " . Kimcang có chắc chắn được như vậy không???....
Một vài vị tổ nghe thì có nghe, thấy thì có thấy... Chứ tất cả các vị Tổ lưu XÁ Lợi nghe còn chưa nghe đừng nói chi thấy.

Sách lịch sữ nào ghi tất cả các vị tổ đều lưu Xá Lợi.???
Hoặc Kimcang nghe ai giảng ???
Hoặc đã từng thấy quá tất cả Xá Lợi của chư Tổ không xót ???

DỰA VÀO ĐÂU KIMCANG CHẮC RẰNG TẤT CẢ CHƯ TỔ ĐỀU LƯU XÁ LỢI ???

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

DỰA VÀO ĐÂU KIMCANG CHẮC RẰNG TẤT CẢ CHƯ TỔ ĐỀU LƯU XÁ LỢI ???
Theo Như Trong Sử Phật Giáo Ấn Độ Thì Chỉ Trừ Ngài Ca Diếp Còn 27 Vị Tổ Khác Đều Lưu Lại Xá Lợi Chỉ Có Đều Là Không Thấy Nói Là Hiện Giờ Ở Đâu.

Riêng Xá Lợi Của Ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Long Thọ Thì Phái Đoàn Phật Giáo Tây Tạng Có.

Còn Trong SỬ Thiền Tông Trung Hoa Thì Có Nói Các Vị Tổ Thiền Tông Đều Có Để Lại Xá Lợi.

Bạn DCt Tìm Đọc Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng Thì Rõ.

Còn Các Tổ Mật Tông Tây Tạng Thì Đều Có Để Lại Xá Lợi.

Tu Chứng Lưu Xá Lợi Thì Bạn DCT Tìm Đọc Trong Các Kinh Luận Thì Đều Có Nói Rất Rõ Ràng.

Người Phàm Phu Không Bao Giờ Có Xá Lợi Cả.

Ý Của KC Là Dù Tu Pháp Môn Gì Nếu Mà Có Duyên Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Chớ Nên Vì Chấp Lý Cho Là Không Cần Phải Đi Chiêm Bái Mà Chỉ Cần Tu Thiền, Niệm Phật Mà Thôi.

Một Lần Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Phước Đó Hơn Cúng Dường Vô Lượng Vị A La Hán, Duyên Giác Trong Trăm Ngàn Kiếp.

Người Tu Bồ Tát Đạo Phước Nhỏ Như Hạt Bụi Còn Không Bỏ Qua Nói Chi Là Nhân Duyên Gieo Rồng Phước Báu Rộng Lớn Như Vậy.

Không Có Kinh Đại Thừa Nào Mà Đức Phật Không Tán Thán Khuyên Dạy Cúng Dường Xá Lợi Phật.

Người Tu Tịnh Độ Là Dùng Sự Nhập Thể Cho Nên Rất Trọng Sự Tướng.

Muốn Được Vãng Sanh Quả Vị Cao Thì Không Chỉ Là Niệm Phật Không Mà Còn Phải Tu Phước Đức.

Phước Đức Lớn Thì Khi Chết Các Ác Duyên Không Hiện Ra Làm Chướng Ngại Như Vậy Mới Dễ Vãng Sanh.

Như Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Nói Người Trí Khéo Tu Phước Huệ Thì Nghiệp Nặng Mà Thành Nhẹ.

Tóm Lại Phật Tử Ai Có Nhân Duyên Chiêm Bái Cúng Dường Xá Lợi Phật Thì Chẳng Nên Bỏ Qua.

Chiêm Bái Đảnh Lễ Cúng Dường Xá Lợi Phật Tức Là Đồng Như Chiêm Bái Đảnh Lễ Cúng Dường Phật Hiện Tiền Không Khác.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Xá Lợi

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Riêng Xá Lợi Của Ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Long Thọ Thì Phái Đoàn Phật Giáo Tây Tạng Có.

Kimcang chỉ nêu rõ những vị có Xá Lợi trên thực tế,
Còn Trong SỬ Thiền Tông Trung Hoa Thì Có Nói Các Vị Tổ Thiền Tông Đều Có Để Lại Xá Lợi.
Bạn DCt Tìm Đọc Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng Thì Rõ.
dct tìm trên mạng mà không ra ...

Vậy mong kimcang là người đọc kinh sách nhiều có thể dẫn chứng....

Post ra những đoạn nhỏ về Xá Lợi mỗi vị Tổ Trung Hoa dùm dct không ???
Ở đây chỉ nói 6 vị Tổ Thiền Trung Hoa thôi, chưa đề cập đến tổ Thiền Ấn Độ.

Kimcang có chắc là mỗi vị có Xá Lợi không...

Như dct đã nói... Xá Lợi của các vị Thánh hồi thời đức Phật còn có thể lưu giữ đến ngày hôm nay, chẳng lẽ Xá Lợi Tổ Sư sau thời Phật mà bị lạc mất thì khó tin ...
Người Phàm Phu Không Bao Giờ Có Xá Lợi Cả.
Lầm!... kẻ ngủ nghịch thập ác niệm Phật vãng sanh... CÓ TƯ CÁCH LƯU XÁ LỢI.

dct có nói rồi... Cả thảy đều là Phật Sự, mà nó phải là lợi ích chúng sanh...

Vậy một lần nữa phiền kimcang có thể nói rõ về Xá Lợi 6 vị Tổ Thiền Tông Trung Hoa dùm dct dựa theo cuốn sách...Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng dùm dct ...

(Học hỏi ..... phát triển trên con đường giác ngộ, ý mong cầu học, biết)

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách